Spis obywateli smoleńskich z 1654 roku

Wokół miasta Smoleńsk obracają się dzieje Rzeczypospolitej; od Smoleńska zaczyna się jej chwała i na Smoleńsku jej chwała się kończy. Pułki smoleńskie pod Grunwaldem niewątpliwie wydatnie przyczyniły się do zwycięstwa; utrata Smoleńska w 1514 roku była ciężkim ciosem dla Jagiellońskiego Intermarium. Smoleńsk odzyskał dla Rzeczypospolitej Zygmunt III Waza i utrzymał go Władysław IV. Niestety utrata Smoleńska w 1654 to symboliczny początek nieszczęść Królestwa, które trwają aż do dziś. Katyń - miasteczko założone przez sędziego smoleńskiego Hieronima Ciechanowicza - to miejsce ludobójstwa dokonanego na polskich oficerach. Wreszcie Katyń - to miejsce śmierci pasażerów prezydenckiego samolotu w 2010 roku.

Z tego powodu od pewnego czasu staram się poznawać historię tego województwa i dzielić się tą wiedzą. Nie bez trudu opracowałem znany historykom spis obywateli tego województwa z 1654 roku - serdecznie polecam lekturę.

http://smolensk.alchymista.pl/...

Inne spisy obywateli tegoż województwa:
http://smolensk.alchymista.pl/...

Ośmielam się zareklamować, choć wiem, że aktualnym tematem są wybory, wybory i jeszcze raz wybory!

Jakub Brodacki