UPAŁ & polityka...

Chlusnęło z nieba żywą energią
Rtęć oszalała w szkła termosłupkach
Powietrze drżało od gigadżuli
Jak miód do słoja wlewał się upał.
 
Już ambulanse swe kontredanse…
Zdychały ryby od tej przyduchy
Nawet pod Sejmem przerwali hucpę
UBywatele – KOD & postkomuchy.
 
Mózg się odparzył Angeli Merkel
Migają diody – alarm – awaria
Już Larum – grają – a są powody
Na niepodległość idzie Bawaria.
 
Doznał udaru nasz ambasador
Skutki wiadome – jakie przyczyny.?.
Twierdząc że Polska oraz Izrael
Są ewidentnie z jednej rodziny.
 
Trzy latka skończył Duduś niesforny
Od ostrych reform (uchowaj Boże)
A myśl o starcie w kolejnych derbach
Prezes przesunął w strefę - być może…
 
Już dookolnie – żarzy się & jarzy
Polskie zarzewie widać z oddali
To nadzwyczajna próbuje kasta
Nowe nad Wisłą ogniska palić.!.