Minister Rafalska-program 500+ działa dobrze, nie trwają ...

Minister Rafalska-program 500+ działa dobrze, nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia

1. Minister rodziny, pracy i polityki i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że do końca czerwca 2018 programem „Rodzina 500 plus” było objętych ponad 3,74 mln dzieci do lat 18, w blisko 2,5 mln rodzin, do których tylko przez pierwsze pół tego roku trafiło 11,3 mld zł (co oznacza, że do końca tego roku realizacja tego programu pochłonie przynajmniej 23 mld zł).

Przypomniała również, że trwa przyjmowanie wniosków i wydawane są decyzje przyznające świadczenie 500 zł na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku i jeżeli taki wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, to gwarantuje to nieprzerwaną wypłatę tego świadczenia przez gminę.

Minister Rafalska zdementowała także pojawiające się w mediach informacje dotyczące zwiększenia tego świadczenia wychowawczego stwierdzeniem „w resorcie nie są prowadzone żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

2. Przypomnijmy także, że w maju tego roku podsumowując 2-letnie funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus” minister Rafalska poinformowała, że z tego programu korzysta 3,7 mln dzieci, a do polskich rodzin trafiło już ponad 42 mld zł, w tym do rodzin wiejskich blisko 15 mld zł, a od 2018 roku o 15% wzrosła liczba rodzin, otrzymujących świadczenie z programu 500 plus, wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Podkreśliła, że blisko 2-letnia realizacja tego programu doprowadziła do wyeliminowania ubóstwa wśród rodzin wychowujących dzieci jak i do wyraźnego pobudzenia wzrostu urodzeń w naszym kraju.

Programem na koniec 2017 roku było objętych 55% wszystkich dzieci do 18 roku życia, przy czym w gminach wiejskich było to aż 63% dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 58% dzieci i w gminach miejskich 48% dzieci, co tylko potwierdza, że do tej pory najwięcej wielodzietnych niezamożnych rodzin funkcjonowało w środowisku wiejskim.

Struktura wsparcia rodzin wychowujących dzieci wspieranych z programu Rodzina 500 plus, nie zmieni się także w roku 2018, co oznacza, że znaczna część jego środków będzie trafiała do rodzin wiejskich.

3. Przypomnijmy także, że pod koniec stycznia na stronach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pojawiła się informacja, że w roku 2017 zarejestrowano w Polsce 403 tysiące urodzeń, to jest o około 20,8 tysięcy więcej niż w roku 2016, a współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 punktu do 10,5 promila.

Dane te potwierdziły oczekiwania, jakie prezentował resort rodziny, pracy i polityki społecznej, którego szefowa minister Elżbieta Rafalska już latem poprzedniego roku na podstawie danych dotyczących urodzeń za pierwsze półrocze poprzedniego roku (urodziło się w tym okresie ponad 200 tysięcy dzieci), przewidywała, że w całym roku 2017 liczba urodzeń przekroczy 400 tysięcy.

Przy tej okazji należy przypomnieć, że według prognozy GUS przygotowanej w 2014 roku, a więc ponad rok przed powstaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości i zapowiedzią wprowadzenia programu Rodzina 50 plus, liczba urodzeń w kolejnych latach miała maleć.

Według tej prognozy w roku 2015 spodziewano się około 354 tysięcy urodzeń, w roku 2016 tylko 349 tysięcy, a w roku 2017 blisko 346 tysięcy, czyli o blisko 10 tysięcy mniej niż dwa lata wcześniej.

W rzeczywistości zaś już w roku 2015 odnotowano 370, 4 tysiąca urodzeń, a więc o ponad 16 tysięcy więcej niż przewidywano rok wcześniej, w roku 2016 było 383,4 tysiąca urodzeń, a więc o ponad 34 tysiące więcej, wreszcie w 2017 roku mieliśmy 403 tysiące urodzeń, a więc o ponad 57 tysięcy więcej niż w prognozie GUS z 2014 roku.

Wszystko wskazuje na to, że także te tendencje będą kontynuowane także w 2018 roku, choć być może już nie z taką siłą jak w latach poprzednich, bowiem w I półroczu tego roku urodziło się 194 tysiące dzieci, a więc o 6 tysięcy mniej niż w I połowie 2017 roku, ale jednak o ponad 20 tysięcy więcej niż w prognozie GUS z 2014 roku.