Duże zainteresowanie inwestorów wsparciem z ustawy ...

Duże zainteresowanie inwestorów wsparciem z ustawy wg., której cała Polska jest strefą ekonomiczną

1. Z początkiem lipca weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która jak się wydaje będzie przełomem w dotychczasowym rozwoju gospodarczym Polski, na jej podstawie dowolny teren na terytorium każdej gminy może stać się atrakcyjna strefą inwestycyjną.

Do końca tego miesiąca wejdą w życie dwa rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, jedno dające każdej ze spółek zarządzającej jedną z 14 istniejących stref ekonomicznych prawo do udzielania inwestorom decyzji o wsparciu i późniejszej ich kontroli, drugie z kolei przyporządkowuje określone powiaty do każdej strefy.

Strefy niecierpliwie czekają na opublikowanie tych dwóch rozporządzeń, ponieważ okazuje się, że w każdej z nich czekają inwestorzy, którzy chcieliby inwestować w oparciu o te nowe zasady (np. w Warmińsko-Mazurskiej SSE czeka aż 10 takich inwestor).

2. Przypomnijmy, że tuż po uchwaleniu tej ustawy premier Morawiecki powiedział, takiego właśnie podejścia oczekiwali od rządu zarówno polscy przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować jak i samorządowcy, którzy z kolei oczekują wsparcia dla przedsiębiorczości na terenie swoich gmin, powiatów i województw.

W ten sposób całe terytorium naszego kraju stanie się jedną wielka specjalną strefą ekonomiczną od 10 do 15 lat (długość zwolnień podatkowych byłaby tym wyższa im biedniejszy jest region), w której premier Morawiecki spodziewa się podniesienia nakładów inwestycyjnych na sumę przynajmniej 120 mld zł i stworzenia blisko 160 tysięcy nowych miejsc pracy.

3. Według tej ustawy preferencje podatkowe dla inwestorów na terenie całego kraju będą zależały od trzech podstawowych i jasnych kryteriów: lokalizacji inwestycji, charakterystyki inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy.

Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji spełniających kryteria ilościowe rozumiane, jako wielkość nakładów inwestycyjnych, zróżnicowana jednak ze względu na miejsce inwestycji (np. w powiecie szydłowieckim o najwyższym poziomie bezrobocia w woj. mazowieckim, wystarczą nakłady w wysokości 200 tysięcy złotych, podczas gdy np. inwestycja w Warszawie wymagałaby nakładów inwestycyjnych w wysokości 2 mln zł) oraz kryteria jakościowe zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Szczególnie wysoko będą oceniane inwestycje, które mają pozytywne oddziaływanie na rozwój kraju i regionu np. przez transfer know-how oraz zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników.

4. Nowe propozycje polskiego rządu dotyczące wsparcia dla nowych inwestycji, wynikają także, z uciążliwości i długotrwałości procedur zmiany granic istniejących specjalnych stref ekonomicznych.

Do tej pory obszar objęty specjalnymi strefami ekonomicznymi wynosi około 25 tys. hektarów, czyli zaledwie 0,08% powierzchni kraju, co oznacza poważne ograniczenia w dostępie do wartościowych terenów inwestycyjnych.

Po tej proponowanej zmianie tereny inwestycyjne umożliwiające korzystanie z ulg podatkowych, będą dostępne na trenie całego kraju, pod warunkiem, że inwestor spełni zarówno kryteria wartości inwestycji jak i jej charakterystyki jakościowej, które będą dostosowane do warunków konkretnej lokalizacji.

5. Przypomnijmy także, że w Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), których działalność za zgodą UE została przedłużona do 31 grudnia 2026 roku i na terenie, których po zrealizowaniu inwestycji jest możliwa pomoc publiczna określona prawem unijnym (nowa regulacja ustawowa utrzymuje wszystkie prawa nabyte przez przedsiębiorców funkcjonujących w SSE).

Ta pomoc publiczna to między innymi zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości od 15 do 50% w zależności od regionu na terenie, którego położona jest strefa, kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Możliwe jest także zwolnienie z podatku od nieruchomości, uzyskanie grantu inwestycyjnego od rządu, dotacji od powiatowych urzędów pracy na tworzenie nowych miejsc pracy, oraz wsparcia ze środków unijnych, przy czym łączna suma pomocy publicznej nie może przekroczyć od 30 do 70 % wartości nakładów inwestycyjnych w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji.

Na identyczną pomoc publiczną będą mogli liczyć inwestorzy w ramach nowej ustawy, przy czym jej długość (od 10 do 15 lat) jak już wspomniałem będzie odwrotnie proporcjonalna do poziomu zamożności regionu na terenie, którego będzie realizowana dana inwestycja.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

10-07-2018 [15:21] - Jabe | Link:

Czyli ktoś chcący otworzyć kiosk z warzywami dla tubylców będzie mógł napisać podanie do odpowiedniej strefy i dostanie ulgi na kilka, kilkanaście lat, a może i lokal.

Obrazek użytkownika Marek1taki

10-07-2018 [19:58] - Marek1taki | Link:

Kiosk albo garaż to dostanie 1/2 ZUS na pół roku - jak w promocji umowy telefonicznej.
Zarobić na odpisach z kruczków prawnych, dewastujących przedsiębiorczość, to mogą duże firmy, a przynajmniej małe i średnie.
Wystarczy porównać stawki PIT+ZUS z CIT i z CIT nie płaconym. Gwarancja status quo.