Vilanelle różańcowe - Tajemnica Chwalebna III.

III. Zesłanie Ducha Świętego

 
Pierwszymi, którzy doznają owoców Chrystusowego zmartwychwstania, są Apostołowie zgromadzeni w jerozolimskim Wieczerniku wespół z Maryją, Matką Chrystusa. Pięćdziesiątnica jest dla nich dniem zmartwychwstania - czyli nowego życia - w Duchu Świętym. To zmartwychwstanie duchowe odczytujemy na podstawie procesu, jaki dokonał się w Apostołach na przestrzeni tych dni, od piątku Męki Chrystusa poprzez Niedzielę Paschalną aż po niedzielę Pięćdziesiątnicy. Uwięzienie Mistrza, Jego hańbiąca śmierć na krzyżu była dla nich straszliwym duchowym ciosem, z którego niełatwo przychodziło im się otrząsnąć. Wieść o zmartwychwstaniu, a nawet spotkania ze Zmartwychwstałym napotykały u nich na trudności i opory (...) Wydarzenie Pięćdziesiątnicy przełamuje w sercach uczniów tę postawę nieufności: prawda Chrystusowego zmartwychwstania przenika ich umysły i wolę. Zaprawdę: strumienie wody żywej popłynęły z ich wnętrza... Za sprawą Parakleta Apostołowie stali się ludźmi paschalnymi wiernymi świadkami Chrystusowego zmartwychwstania (...) Zostali do tego uzdolnieni od wewnątrz: Duch Święty sprawił w nich wewnętrzną przemianę.
(Katecheza środowa, 22 lipca 1989)
 
 
 
Duch Święty się objawia w wewnętrznej przemianie
i serca apostołów napełnia odwagą.
Woda Żywa przynosi ducha zmartwychwstanie.
 
Śmierć krzyżowa przyniosła uczniom załamanie,
zmartwychwstanie nadzieję naprzeciw obawom,
a Duch Święty dokonał wewnętrznej przemiany.
 
Dar języków ułatwia im serc otwieranie,
Prawda przenika umysł, krzepi wolę słabą,
Woda Żywa przynosi ducha zmartwychwstanie.
 
Otwarci na świadectwa publiczne dawanie
zadziwiają zebranych swą mężną postawą.
Duch Święty się objawia w wewnętrznej przemianie.
 
Czas na publiczne Słowa Twego ogłaszanie!
Gdy przed tłumem staniemy liczebną gromadą,
Woda Żywa przyniesie ducha zmartwychwstanie.
 
Zachęceni przykładem, skierujmy błaganie:
i w nas, jak w apostołach, Duchu Święty zagość!
Gdy dokonasz Swą Mocą wewnętrznej przemiany,
Woda Żywa przyniesie ducha zmartwychwstanie.