Zagrożony „Honor Żołnierza” - wg komuchów

Senat przyjął w czwartek bez poprawek tzw. ustawę degradacyjną. Zakłada ona możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą "sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu".
 
No i zaczęło się…
Córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Monika Jaruzelska poinformowała, że razem z SLD chce powołać centrum monitorowania skutków tzw. ustawy degradacyjnej.
Jaruzelska powiedziała w piątek na konferencji prasowej, że razem z europosłem SLD Januszem Zemke postanowiła powołać centrum monitorowania skutków tzw. ustawy degradacyjnej, po to - jak wyjaśniła - "aby zobaczyć, jak ta ustawa może być szkodliwa dla wojska, dla rodzin wojskowych". Jak dodała, centrum ma sprawdzać, jakie konsekwencje dla ludzi związanych z wojskiem przynosi ustawa.
„ustawa szkodliwa dla rodzin” – zapamiętajmy te słowa, bo jeśli „dla rodzin” – to dla wszystkich rodzin wojskowych, prawda?
No ale idźmy dalej:
 
Szef SLD Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że SLD będzie bronić gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Jego zdaniem, "żadnego człowieka, czy jest żołnierzem wyklętym, czy generałem Wojciechem Jaruzelskim, nie można oceniać tylko za jeden wskazany, dobry dla danej władzy fakt w życiu, (tylko) trzeba oceniać jego całe życie".
 
Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Marek Bielec ocenił, że dla żołnierza polskiego "nie ma nic gorszego, nic bardziej upokarzającego", jak degradacja. "Degradacja, która nie ma żadnego odniesienia do jego służby ojczyźnie" - zaznaczył. W jego ocenie, żołnierz w Polsce zawsze był szczególnie czczony. "To był zawód, który po wojnie budził entuzjazm narodu, bo doświadczenia II wojny światowej odbiły się wielkim piętnem" - zaznaczył.
[za: PAP]
 
 O jakich żołnierzy chodzi płk Bielcowi? Z pewnością o takich: W dniu 18.05. 2011r. Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku, w skład którego wchodzą 3 koła związkowe, zorganizował uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia powstania naszego Związku we Włocławku. Szczególny charakter nadano wyróżnionemu ,,Medalem XXX-lecia”, Kawalerowi Orderu ,,Virtuti Militari” (członkowi –założycielowi nasz Związek),żołnierzowi 1AWP na szlaku bojowym od Lenino do Berlina - Panu płk dr Janowi Czyżewiczowi. Dekoracji dokonał V-ce Prezes ZG ZŻWP płk Marek Bielec. (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1PSOwEXHKkJ:www.gwir.pl/aktualnosci/346/obchody-3-lecia-zzwp-we-wloclawku/+&cd=12&hl=pl&ct=clnk&gl=pl )
 
- ale może i o takich?:
 
Komisja* nie uznała za możliwe ścigania karnego wszystkich winnych osób z organów b. Informacji, prokuratury i sądownictwa za łamanie praworządności w minionym okresie
zarówno z uwagi na różny stopień zawinienia, jak i ze względu na różnice w stanowiskach i funkcjach, co powinno skutkować rozmaitą odpowiedzialnością różnych osób.
Nie bez znaczenia jest przy tym znaczny upływ czasu, co powoduje niedostateczność dowodów w stosunku do niektórych osób, a ponadto fakt, że w stosunku do b. funkcji MBP zapadło już przedawnienie 5-letnie i byłoby tylko formalnie słuszne ściganie oficerów b. Informacji za czyny identyczne, popełnione nieraz jednocześnie, w stosunku do tej samej osoby i w tej samej sprawie.
W stosunku do KUHLA Stefana komisja nie wnioskuje na podstawie posiadanych danych postępowania karnego, sądząc, że w razie wszczęcia podlegałoby prawdopodobnie umorzeniu na podstawie amnestii.
Odpowiedzialność oficerów b. Informacji.
 
 I grupa - najbardziej obciążani z tytułu niedozwolonych metod śledztwa (w porządku alfabetycznym) - w stosunku do których komisja wnioskuje obniżenie o dwa stopnie wojskowe (dla 16) oraz zwolnienie dyscyplinarne (poz. 3, 4, 5, 8, 12, 14 i 16 - tj. 7 osób) jak również zawiadomienie CKKP:
 1. BAJRASZEWSKI Lucjan, mjr rez. - obn. do st. por. rez.;
 2. BOREL Anatol, kpt. rez. - obn. do st. ppor. rez.;
 3. DYMEK Stanisław, mjr - zwolnienie i obn. do st. por. rez.;
 4. KNAPIUK Benedykt kpt. - zwol. i obn. do st. ppor. rez.;
 5. KORNEL Jerzy, ppłk - zwol. i obn. do st. kpt. rez.;
 6. KUHL Stefan, płk rez. - obn. do st. mjr. rez.;
 7. KULIK Mikołaj, mjr rez. - obn. do st. por. rez.;
 8. KUREK Władysław, kpt. - zwol. i obn. do st. ppor. rez.;
 9. LEŚNIEWSKI Lucjan, ppłk rez. - obn. do st. kpt. rez.;
10. LIS Mieczysław, mjr rez. - obn. do st. por. rez.;
11. LITWINIONEK Jan, kpt. rez. - obn. do st. ppor. rez.;
12. MATELA Kazimierz, ppłk - zwol. i obn. do st. kpt. rez.;
13. NIEDZIELIN Eugeniusz, ppłk rez. - obn. do st. kpt. rez.;
14. OLEJNICZAK Henryk, mjr - zwol. i obn. do st. por. rez.;
15. WALCZAK Bernard, kpt. rez. - obn. do st. ppor. rez.;
16. ŻYTOMIERSKI Henryk, ppłk - zwoln. i obn. do st. kpt. rez.
Uwaga: Lista nie obejmuje:
1) osób, które wyemigrowały do Izraela: mjr MACIECHOWSKI, ppłk SARNOWSKI, kpt. LINDAUER (…)
Komisja wnioskuje następujące konsekwencje w stosunku do b. sędziów NSW (przy jednoczesnym zawiadomieniu CKKP):
 1. KARLINER Oskar, płk rez. - obn. do st. mjr. rez., zakaz pracy w wym. sprawied.;
 2. HOCHBERG Leon, ppłk rez. - obn. do st. pkt. rez., zakaz pracy w wym. sprawied.;
 3. WARECKI Józef, płk rez. - obn. do st. kpt. rez.;
 4. PARZENIECKI Piotr, płk rez. - obn. do st. mjr. rez.;
 5. MIODUSKI Kryspin, płk - obn. do st. ppłk. i przeniesienie do woj. sądu okr.;
 6. KRASUSKI Zygmunt, ppłk - obn. do st. mjr. rez. i przeniesienie do w. sądu okr.;
 7. MICHNIK Stefan, kpt. - przeniesienie do woj. sądu okr.;
 
 Przy czym w stosunku do trzech pierwszych osób (KARLINER, HOCHBERG, WARECKI) powinien być zastosowany przez okres lat pięciu zakaz wyjazdu za granicę lub piastowania w kraju eksponowanego stanowiska publicznego.
 
Komisja wnioskuje następujące konsekwencje (przy zawiadomieniu CKKP z wyjątkiem RYCHLIKA - bezpart.) w stosunku do b. prokuratorów, z których żaden już nie jest w wojsku:
1. FELDMAN Józef, płk rez. - obniżenie stopnia do majora i zakaz pracy w wym. sprawied.;
2. LITYŃSKI Maksymilian, płk - obniżenie st. do majora i zakaz pracy w wym. sprawied.;
3. FRENKIEL Marian Tadeusz płk rez. - obniżenie st. do majora i zakaz pracy w wym. sprawied.;
4. WOLIŃSKA Helena, ppłk rez. - obn. st. do mjr., niewyciąganie dalszych konsekwencji wobec ukarania przez prokuratora generalnego;
5. DYTRY Zenon, ppłk rez. - j.w.;
6. RYCHLIK Zenon, ppłk rez. - j.w.;
7. BANASZEK Stanisław, mjr rez. - obn. do st. kpt., zakaz pracy w wym. sprawied.;
8. METT Mieczysław, kpt. - obn. do st. ppor., przy czym w stosunku do trzech pierwszych osób (FELDMAN, LITYŃSKI i FRENKIEL) powinien być zastosowany przez okres lat pięciu zakaz wyjazdu za granicę lub piastowania w kraju eksponowanego stanowiska publicznego.
 
- wszak ci bandyci w mundurach zachowali w rezerwie jakieś stopnie oficerskie, których honoru trzeba bronić jak niepodległości, prawda, płk. Bielec?
 
Nie mówiąc już o ich rodzinach (jak to zgrabnie dodała Monika J.)…
 
 
* za: http://wyborcza.pl/1,76842,7603376,Raport_komisji_Mazura.html (raport nie doprowadził bynajmniej do surowego osądzenia i ukarania winnych: czuwał nad tym sam Gomułka, który wskazywał, że "musimy pamiętać, że to są nasi towarzysze"). Nie udało mi się znaleźć potwierdzenia, że IPN jest zainteresowany losami kilkudziesięciu innych, wymienionych w Raporcie Mazura zbrodniarzy i bandytów w mundurach albo chociaż - jak podkreśliła dziś Jaruzelska - ich rodzin.