Muzułmanie szykują się na polskie Mieszkania + Morawieckiego

Migrant posiada dwie żony, z czego jedna w dniu ślubu miała zaledwie trzynaście lat. I pomimo faktu, że poligamia jest w Niemczech zakazana, Ahmed dostał pozwolenie na sprowadzenie obu żon. Na dodatek Syryjczyk nie widzi w tym żadnego problemu. W końcu jest „gorliwym muzułmaninem”.Przy okazji warto odnotować, że Ahmed – wraz ze swoimi żonami i szóstką dzieci – utrzymuje się wyłącznie z zasiłków.Tutaj mamy wsparcie. Dają nam zasiłki, dali nam ten dom— chwali Niemcy.Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję, mamo Merkel. Tylko ty odczułaś cierpienie Syryjczyków. Dziękuję również Niemcom, nawet jeśli są wśród nich rasiści. Poligamista na utrzymaniu Niemców! Syryjski imigrant: „Bardzo ci dziękuję, mamo Merkel”..”(źródło ) 

„Ma 40 dzieci z 20 kobietami, żyje z zasiłków a czas spędza na graniu w GTA”...”Brytyjskie media rozpisują się o 56-letnim bezrobotnym mężczyźnie z Ebbw Vale, który ma 40 dzieci z 20 kobietami a – czego w ogóle nie ukrywa – wolny czas, który mógłby przeznaczyć na poszukiwanie pracy, wykorzystuje głównie do grania na konsoli kupionej za pieniądze z zasiłków. „...”Co najmniej 16 z 40 dzieci Holpina zostało odebranych mu i jego partnerkom przez opiekę społeczną. Sam zainteresowany nie jest w stanie dokładnie określić ile jego dzieci znajduje się w domach dziecka i rodzinach zastępczych bo jak przyznaje nie jest nawet w stanie rozpoznać wszystkich swoich potomków. „...”Roczny koszt utrzymania dzieci Walijczyka wynosi 4,5 miliona funtów, na co zrzucają się oczywiście brytyjscy podatnicy.  (więcej )

Dawid Rockefeller „Jakakolwiek cena rewolucji chińskiej to oczywiście sukces nie tylko jeśli chodzi o profesjonalne zarządzanie, ale także o morale i wspólnotę celów. Eksperyment społeczny w Chinach pod kierownictwem przewodniczącego Mao jest jednym z najważniejszych i najbardziej udanych w historii ludzkości."- David Rockefeller, członek Klubu Rzymskiego i Rady Stosunków Zagranicznych (CFR). „...(więcej )

Profesor Zybertowicz „bo spora część ludzi, być może większość, albo nie posiada genetycznego uposażenia, które by dawało im szansę na wielopoziomowe myślenie oraz autorefleksję, albo uwięziona jest w kontekstach społecznych, które nie preferują takiego myślenia, nie premiują go.”
Jeśliby uznać, że demokracja z definicji ma być systemem, który lepiej od pozostałych radzi sobie z kryzysami (zaburzeniami form regulacji systemowej), to ciągłe stwierdzanie, że demokracja przeżywa kryzys, wskazywać może, że mamy do czynienia z czymś poważniejszym, niż słowo „kryzys” sugeruje – mówi prof. Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Czesławem Domareckim przeprowadzonej dla „Teologii Politycznej Co Tydzień”: Stary (nie)porządek Czesław Domarecki (Teologia Polityczna): Demokracja liberalna jest dzieckiem oświecenia. Ono zaś, w myśl Kanta, miało być wyjściem ludzkości z niedojrzałości, odwagą samodzielnego myślenia. Dlaczego ten stabilny i zapewniający wolność oraz dostatek system zaczyna się wyczerpywać?”..(więcej )

Inżynieria społecznainżynieria socjalnasocjotechnika, (ang. social engineering) w politologiisocjologii i marketingu to zespół technik służących osiągnięciu określonych celów poprzez manipulację społeczeństwem. Innymi słowy jest to celowe, przemyślane przekształcanie społeczeństwa.
Stanowi jedną z najważniejszych form oddziaływania aparatu państwowego, partii politycznych i elity władzy na tych:

  • których się już kontroluje;
  • których się pragnie kontrolować;
  • którzy przeszkadzają w sprawowaniu pożądanej kontroli[1].

Osoba posługująca się inżynierią społeczną sądzi, że cel, do którego dąży, jest ważniejszy niż prawda czy niezależność myślenia osób poddawanych manipulacji. Socjotechnika odwołuje się do emocji człowieka i stara się uśpić ludzki rozum. Często socjotechnik stara się przekonać odbiorcę jego przekazu do swoich idei nawet kosztem nieetycznego odrywania ich od rzeczywistości, bo sądzi on, że cel jego działalności uświęca takie środki.

Państwa totalitarne dzięki połączeniu kontroli nad życiem społecznym z propagandą mogą stosować socjotechnikę w sposób pozornie niedostępny w społeczeństwach demokratycznych, lecz o podobnym polu działania. Władza totalna może kształtować myśli swoich obywateli.
Władza totalitarna może kształtować umysły obywateli zamieniając ich w bezmyślnych wykonawców jej woli. W takim społeczeństwie odpowiedniej selekcji faktów dokonuje powołana do tego celu cenzura, która służy ograniczeniu aspiracji obywateli. Równanie w dół jest korzystne dla totalitarnego społeczeństwa. Kontrola nad mediami (prasa, radio, kino i telewizja) pozwala na stosowanie najbardziej brutalnych technik manipulacji. Inżynieria społeczna daje władzy narzędzia potrzebne do preparowania uprawdopodobnionych kłamstw i wmawianie społeczeństwu domniemanych osiągnięć rządzącej partii. Sztaby speców od propagandy pracują nad sloganami mającymi utrwalić przywiązanie społeczeństwa do przywódcy. Oparte na socjotechnice organizowanie masowych imprez (wieców, pochodów) pozwala totalitarnym rządom na przekonanie obywateli, że wszyscy podzielają oficjalną ideologię.
Inżyniera społeczna w wydaniu państwowym często odwołuje się do skrajnych uczuć. W tym celu tworzone są negatywne i pozytywne stereotypy. Przedstawiciele władzy pokazywani są w budującym tle emocjonalnym, jako herosi walczący o dobro całego społeczeństwa. W stosunku do nich budowane są uczucia przywiązania i wdzięczności. Powstaje kult przywódcy wzmacniany pozytywnymi obrazami i powtarzanymi stale sloganami.
Aby pokazać siebie w lepszym świetle władza totalitarna musi wskazać negatywne grupy odniesienia. Ich stereotyp budowany jest często poprzez tworzenie nowomowy. Przywódca reżimu doszukuje się w społeczeństwie grupy ludzi, którzy mają być wrogami. Są oni ośmieszani i uznawani za gorszych przez powszechnie uznane autorytety. Potem wrogowie niszczeni są fizycznie przez aparat represji.Zarówno faszyści, naziści, jak i komuniści wykorzystywali socjotechnikę do promowania swojej ideologii. Po zdobyciu władzy poziom manipulacji społeczeństwami jeszcze się podnosił.
Hitler dzięki umiejętnemu stosowaniu socjotechniki potrafił wykorzystać słabość niemieckiego systemu demokratycznego. Ukazywał się wyborcom jako geniusz, który wyprowadzi ich naród z kryzysu spowodowanego Wielkim Krachem. Socjotechnika umożliwiła mu zdobycie władzy w demokratycznych wyborach. Budowanie kultu wodza było tu najważniejsze. Hitlera ukazywano zawsze wśród tłumów zwolenników pozdrawiających go charakterystycznym gestem podniesionej prawej ręki i słowami "Heil Hitler". Niemcy byli zafascynowani tym obrazem jedności wzmacnianym przez slogan: Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
Podobne techniki były stosowane przez włoskich faszystów.
Po zdobyciu władzy hitlerowcy przejęli kontrolę nad mediami. Stworzyli ministerstwo propagandy, na czele którego stanął Joseph Goebbels. Socjotechnika w wykonaniu tego polityka stała się niemal sztuką. Aby stworzyć pozytywny stereotyp Niemcy zostali otoczeni obrazami wysportowanych przedstawicieli aryjskiej rasy panów.
Dla utrzymania totalitarnej władzy konieczne stało się wskazanie negatywnej grupy odniesienia. Hitler namalował przed swoimi rodakami obraz podstępnego Żyda, który wbił im nóż w plecy podczas I wojny światowej. Filmowcy kształtowali negatywne tło emocjonalne tworząc filmy ukazujące Izraelitów jako przestępców i degeneratów spiskujących potajemnie przeciwko czystej rasowo części społeczeństwa. Propaganda porównywała ich do zarazy, którą trzeba wytępić, aby oczyścić naród niemiecki. Tylko dzięki zbudowaniu odpowiedniego stereotypu możliwe stało się zorganizowanie holokaustu. Poddani inżynierii społecznej SS-mani pracujący w komorach gazowych nie mieli żadnych wątpliwości, że działają dla dobra niemieckiego narodu.
Socjotechnika nie mniej ważna była w komunistycznych państwach totalitarnych. Przywódcy dzięki upaństwowieniu całej gospodarki mieli absolutną kontrolę nad społeczeństwem. Stosując socjotechniczne chwyty przywódcy partii mogli przekonać obywateli, że zagrożeniem są wrogowie wewnętrzni. W bolszewickiej Rosji negatywną grupą odniesienia byli burżuje rozpoznawani po dłoniach niezniszczonych ciężką pracą. Kiedy nadeszły czasy Stalinapodstawowym trikiem socjotechnicznym stało się budowanie jego wizerunku. Wodza narodu pokazywano wyłącznie w pozytywnym tle emocjonalnym. Był to kult jednostki. Propaganda tworzyła negatywny stereotyp kułaka, który nie chce oddać swojej ziemi państwu, czy wroga ludu knującego z amerykańskimi imperialistami. W Polsce komuniści też odwoływali się do podobnych metod. Urządzając masowe święta budowano pozytywny stereotyp ciężko pracującego górnika czy innych przedstawicieli ludu pracującego miast i wsi. Organizacja 1-majowych pochodów miała przekonać naród, że wszyscy popierają partię komunistyczną.”...(źródło)

Prawa związane z obywatelstwem UE
Jednym z najważniejszych praw jest swoboda przepływu osób. Jest ona zagwarantowana przez art. 21, ust. 1 TFUE, który mówi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktacie i w środkach przyjętych w celu ich wykonywania. Według orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości prawo to jest bezpośrednio skuteczne[7]. Może być ono przyznane także obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym na terytorium Państwa Członkowskiego[8]. Poza przemieszczaniem się i zamieszkiwaniem, także stałym, obywatele Unii mają również swobodę poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług we wszystkich państwach członkowskich[9]. Korzystają także z prawa do podejmowania nauki w dowolnym państwie członkowskim. „..(źródło )

Prawa socjalne (społeczne) w Unii Europejskiej to prawa, które zawarto w Karcie Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników z roku 1989.
1. Prawo do podjęcia pracy w każdym państwie Wspólnot na takich samych warunkach, na jakich zatrudniani są obywatele państwa przyjmującego.
2. Prawo do sprawiedliwego wynagradzania i korzystania z usług publicznych w państwie przyjmującym.
3. Prawo do poprawy warunków pracy i życia.
4. Prawo do ochrony socjalnej.
5. Prawo do tworzenia stowarzyszeń oraz do zbiorowych negocjacji z pracodawcami .
6. Prawo do kształcenia zawodowego.
7. Prawo kobiet i mężczyzn do równego traktowania.
8. Prawo do informacji, konsultacji i uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, przede wszystkim wielonarodowymi.
9. Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
10. Prawa dzieci i młodzieży do ochrony podczas zatrudnienia (np. minimalny wiek zatrudnienia, zakaz pracy nocnej itp.)
11. Prawo emerytów do przyzwoitego standardu życia, pomocy socjalnej i medycznej.
12. Prawo osób niepełnosprawnych do specjalnej opieki w zakresie integracji zawodowej i społecznej.”...(źródło )

Jan Michał Małek”Państwo opiekuńcze to państwo bezpieczeństwa socjalnego, które ma rozwiązywać problemy społeczne. W rzeczywistości ma ono zastępować praktykowanie przez ludzi miłosierdzia i solidarności tak zwaną dobroczynnością państwową - dobroczynnością, w której obywatele uczestniczą pod przymusem i z ograniczeniem ich praw do własności i wolności. Obecnie praktycznie wszystkie państwa w jakimś stopniu wpisują się w ten model. Ekstremalnymi przykładami państw opiekuńczych są państwa komunistyczne, a najmniej opiekuńcze to te o najwyższym wskaźniku wolności gospodarczej i indywidualnej, gdzie ludzie są najmniej skłonni powierzać swe losy państwowym urzędom. Istotną cechą państwa opiekuńczego czy socjalistycznego jest odrzucenie zasady poszanowania własności, a więc i wolności obywateli. Mówiąc prostym językiem - istotą takiego państwa jest okradanie obywateli, bo przecież fundusze i wszelkie tak zwane dobrodziejstwa państwowe pochodzą pośrednio z kieszeni obywateli. Bierność ofiar rozzuchwala złodzieja i grabieżcę, który zaczyna się czuć panem i traktować je jak swoich niewolników, w stosunku do których wolno mu dokonywać różnych niegodziwości, łącznie z odbieraniem im ich dzieci, jak dzieje się w państwach skandynawskich, a zwłaszcza w Szwecji. Obywatele winni sobie zdawać sprawę z tego, że darmowe świadczenia ze strony państwa są wielkim oszustwem. Aby państwo coś obywatelom dało, musi im najpierw zabrać znacznie więcej, bo przecież cały olbrzymi system biurokratyczny zajmujący się zarządzaniem i redystrybucją funduszy musi przecież z czegoś żyć. System opiekuńczy w Polsce, podobnie zresztą jak w innych krajach, gdzie wydatki na cele opieki państwowej, fałszywie nazywanej opieką społeczną, przekraczają wpływy do budżetu państwowego na te cele, a to częściowo w wyniku nadmiernego opodatkowania ludności i stosowania innych środków hamowania gospodarki skazany jest na załamanie się, choć przez pewien czas może być podtrzymywany kosztem rujnowania gospodarki narodowej.” (więcej )

--------
Ważne

W końcu jest „gorliwym muzułmaninem”.Przy okazji warto odnotować, że Ahmed – wraz ze swoimi żonami i szóstką dzieci – utrzymuje się wyłącznie z zasiłków”..” Dają nam zasiłki, dali nam ten dom— chwali
-------
Mój komentarz

Już niedługo muzułmańscy pedofile poligamiści dotrą do Polski, bo wszyscy obywatele Unii maja w Polsce takie same prawa do zasiłków i mieszkań socjalnych jak obywatel polscy. Zasiłki i prawie darmowe mieszkania to wabik dla patologi społecznej. Tak jak muchy wyczuwają już z dala padlinę, tak patologia społeczna wyczuwa socjal.

Państwo opiekuńcze to patologia. Wszystkie państwa totalnie opiekuńcze na wszystkich kontynentach populacyjnie zdychają. Jeszcze egzystują dzięki rabunkowi imigracyjnemu robotników z innych państw. Nawet Tajwan i Korea Południowa odkąd wprowadziły totalitarne państwo opiekuńcze , odtąd ich narody wymierają . Europa ze swoim totalitarnym państwem opiekuńczym jest najlepszym przykładem upadku demograficznego, gospodarczego, kulturowego, militarnego. Tylko cicha cenzura, solidarna zmowa głównymi mediów kontrolowanych przez zwolenników totalitaryzmu opiekuńczego która nie dopuszcza do rozpowszechniania danych o gospodarce, demografii państw wolnych socjalnie, takich jak Chiny, Indie pozwala ogłupiać ludzi . Dwa lata temu Morawiecki ucieszył się, że średnia płaca w Chinach wliczając Mongołów z Mongolii Wewnętrznej, Tybetańczyków, Kazachów z Turkmenistanu Wschodniego przeskoczyła średnią płacę Polaka. Polski robol stał się tańszy dla koncernów niż Chińczyk. To samo dzieje się w Indiach, które za chwilę w płacach przeskoczą Polaków. Licząc siłę nabywczą prawdopodobnie już przeskoczyły bo Morawiecki chce importować dla koncernów robotników nie z ludnych Indii, a z muzułmańskiego Bangladeszu i hinduistycznego Nepalu ( http://naszeblogi.pl/47350-morawiecki-chce-sciagnac-do-polski-imigrantow-z-bangladeszu ) W tym roku w Indiach płace wzrosną tam o około 10 – 15 procent. Nie ma niestety czasu, aby państwu robić prasówkę ekonomiczno społeczną z zagranicznej prasy.

Pomysł z tanimi mieszkaniami Kaczyńskiego jest bardzo dobry. Przełamałby przestępczość mafii samorządowej kontrolującej palny zagospodarowania przestrzennego, budowy infrastruktury. Mieszkania te powinny dostać rodziny o aksjologi katolickiej. Czyli pełna stabilna rodzina, rodzice utrzymujący dzieci z pracy własnych rąk. Wartościowe polskie rodziny powinny móc kupić, nie otrzymać, a kupić te mieszkania w cenie kosztów budowy i przy niskooprocentowanym kredycie państwowym.
Jednak państwo totalitarne opiekuńcze okradnie podatkami rodziny młodych Polaków katolików i wyniszczają je przy tym biologicznie, bo ich nie będzie stać na dzieci . Totalitaryzm da zrabowane podatkami pieniądze rodzinom patologicznym . Rozbite rodziny, samotne matki, upośledzeni społecznie ojcowie, poligamiści, łajdacy obyczajowi itd. itd.
Inżynieria społeczna totalitarnego państwa opiekuńczego wyniszczy biologicznie bez wojny elity polskie. Celem tej socjopatycznej polityki totalitaryzmu opiekuńczego jest wyniszczenie elit polskich, polskiej klasy średniej, polskich rodów patriotycznych. Pozostaną wtedy w Polsce jedynie pozostałości narodu polskiego, które tak definiuje Zybertowicz „bo spora część ludzi, być może większość, albo nie posiada genetycznego uposażenia, które by dawało im szansę na wielopoziomowe myślenie oraz autorefleksję, albo uwięziona jest w kontekstach społecznych, które nie preferują takiego myślenia, nie premiują go.”

Tak , tak. Profesor Zybertowicz miał odwagę naruszyć tabu totalitarnego państwa opiekuńczego, jakim jest celowa genetyczna pauperyzacja narodu polskiego.

Genetyka populacyjna – dziedzina genetyki analizująca zjawiska dziedziczności w odniesieniu do populacjinauka zajmująca się częstością alleli i zmianami ich występowania pod wpływem sił ewolucyjnychselekcji naturalnejdryfu genetycznegomutacji i przepływu genów, typów krzyżowania (panmiksyjne i wybiórcze). Próbuje wyjaśniać takie zjawiska jak adaptacja i specjacja. Genetyka populacyjna była ważnym składnikiem nowej syntezy ewolucyjnej, której twórcami byli Sewall WrightJ.B.S. Haldane i Ronald Fisher, stworzyła podstawy rozwoju pokrewnej dyscypliny – genetyki ilościowej.”...(źródło )

Cały czas liczę na to, że PiS wyniszczającą biologicznie Polaków rabunkową politykę socjalną prowadzi tylko po to, aby wygrać wybory z większością konstytucyjna, zmienić konstytucje i na parę dekad przejąc władzę. I po wygraniu wyborów liczę, że PiS skończy z grabieżą podatkową normalnych katolickich polskich rodzin. Tak dla przypomnienia . Dla utrzymania substancji biologiczne narodu polskiego potrzeba około 500 tys urodzin rocznie. 400 tys urodzin to wciąż wyniszczanie biologiczne.

film Niemcy pedofil z dwiema żonami i 6 dzieci żyje tylko i wyłącznie z zasiłków
Stanisław Michalkiewicz - Jakie są granice państwa opiekuńczego?
Film Jakie są granice państwa opiekuńczego? - debata
Konferencja "Państwo opiekuńcze a chrześcijaństwo, 8 września 2012, Kraków. Debata pt. „Czy są granice opiekuńczości państwa? Moralne aspekty życia na cudzy koszt i perspektywy na przyszłość". Wzięli w niej udział: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński red. Stanisław Michalkiewicz, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. Jerzy Żyżyński oraz prof. dr hab. Michał Wojciechowski.
Film Kim naprawdę opiekuje się państwo opiekuńcze?
Film Morawiecki: Tworzymy państwo opiekuńcze.

Marek Mojsiewicz
Powieść Pas Kuipera jest gotowa i można ją kupić Cena 35 złotych  Wpłaty proszę kierować na konto Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 87 7999 9995 0651 6233 3004 0001 wraz z e-mailem na którym ma być wysłana na ksiazka@paskuipera.pl
Więcej na stronie internetowej powieści http://paskuipera.pl
Marek Mojsiewicz
Subskrypcja bloga https://www.facebook.com/Marek-Mojsiewicz-133715660024501/
Strona powieści Pas Kuipera na Facebooku https://www.facebook.com/PasKuipera
 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

03-03-2018 [14:02] - Jabe | Link:

Państwo opiekuńcze to państwo bezpieczeństwa socjalnego, które ma rozwiązywać problemy społeczne. W rzeczywistości ma ono zastępować praktykowanie przez ludzi miłosierdzia i solidarności tak zwaną dobroczynnością państwową – dobroczynnością, w której obywatele uczestniczą pod przymusem i z ograniczeniem ich praw do własności i wolności.

Święte słowa.

Pomysł z tanimi mieszkaniami Kaczyńskiego jest bardzo dobry.Państwo opiekuńcze to patologia.Mieszkania te powinny dostać rodziny o aksjologi katolickiej.Celem tej socjopatycznej polityki totalitaryzmu opiekuńczego jest wyniszczenie [...] polskiej klasy średniej – To dobre są te plusy, czy złe?

Cały czas liczę na to, że PiS wyniszczającą biologicznie Polaków rabunkową politykę socjalną prowadzi tylko po to, aby wygrać wybory z większością konstytucyjna, zmienić konstytucje i na parę dekad przejąc władzę. – Tak, chodzi o władzę. Czemu Pan na to liczy?

Okazało się, że PiS nie jest konserwatywną lewicą, jaką dotąd udawał. Sprawa hodowli zwierząt na futra to pokazała:

Odpowiedzią na działalność „hałaśliwego lobby” jest współorganizowana przez Eurogroup For Animals, Fur Free Alliance i Stowarzyszenie Otwarte Klatki wystawa „Make Fur History” (Odeślijmy futro do historii), którą będzie można oglądać w europarlamencie w dniach ­23–25 stycznia. Co ważne, jej gospodarzami są głównie polscy europosłowie: Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Legutko, Zdzisław Krasnodębski.

Podobnie wypowiada się europoseł Jadwiga Wiśniewska. – Żadna cena futra nie zrekompensuje cierpienia tych miłych zwierząt, które są hodowane i uśmiercane w koszmarnych warunkach

Taka aksjologia.

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

03-03-2018 [18:35] - Marek Mojsiewicz | Link:

Witam.
Gospodarka rynkowa to kolejny mit ogłupiający ludzi. W czasie istnienia gospodarki  jeśli istnieje jakikolwiek monopol naturalny to musi on być państwowy, bo prywatny będzie służył do uzyskania kontroli nad państwem i wyzyskiem ludzi 

PiS wprowadza  model chiński rządów i gospodarki. Gwarantujący suwerenność państwa Częściowo dziedziczna oligarchia urzędnicza kontrolująca państwo i gospodarkę. Powstanie koncerny państwowe w kluczowych punktach gospodarki . Surowce, górnictwo, finanse, itp   Utrącenie klasy dziedzicznych oligarchów lichwiarskich i przemysłowych kontrolujących państwa Zachodu. Należy tylko wprowadzić katolicką zasadę pomocniczości państwa, czyli model w którym  rodzice utrzymują pracą własnych rąk własne dzieci , a dzieci , kiedy zajdzie taka potrzeba utrzymują pracą własnych ,a nie cudzych rak rodziców. Małe rodzinne katolickie firmy muszą być  za to zwolnione z podatków.                           

Obrazek użytkownika Jabe

03-03-2018 [19:04] - Jabe | Link:

Gdy próbowano rozszerzyć zakaz aborcji, czarne parasolki zwyciężyły. Teraz, gdy też są protesty (choć tu przemilczane), dobrobyt zwierząt wygrywa. Mamy do czynienia z mistyfikacją, w której postępowi lewacy podają się za konserwatywną prawicę, w której tubylców na specjalnych zasadach podnajmuje się korporacjom (ogólnokrajowa specjalna strefa ekonomiczna), a rodzimy przemysł wygasza, no chyba że państwowy. Ewentualne odjum ze strony ludu hodowlanego pójdzie na prawicowość generalnie, bo propaganda zewsząd ludziom do głowy wbija, że rządzi prawica – sprytne. Nie jestem na bieżąco, ale zdaje mi się, że katolickie zasady mają się do tego jak pięść do nosa. (No i czemu miały służyć uwagi o monopolach? No bo, że częściowo dziedziczna oligarchia urzędnicza chce być naszym nowym okupantem, nie wątpię. Resortowe dzieci 2.0.)

Obrazek użytkownika Roz Sądek

04-03-2018 [09:53] - Roz Sądek | Link:

Nie rozumiem "sprawy" naturalnych futer vs. np. przemysłowa produkcja drobiu. Na mój ogląd te złote lisy mają o wiele, wiele lepszy żywot niź drób. Świnki w megafermach też mają nielekko. Widział ktoś ubojnię drobiu.

Przepraszam, za trywializację tematu, ale czytam tu o mi. socjotechnice i kierunkach pokrewnych.

 

Obrazek użytkownika krystal

04-03-2018 [11:51] - krystal | Link:

Pisze Pan "Mieszkanie+ dla muzułmanów". A zapomniał Pan o socjalistycznym "500+"? Dopiero to będzie raj dla królików (reklama min.Radziwiłła)! Zamiast obniżyć podatki i przede wszystkim nie namnażać ich oraz zwiekszyć kwotę wolną od podatku, ograniczyć biurokrację (złodziei wsadzić do pudła i skonfiskować majątki), zeby ludzie mogli dostać odpowiednią płacę za swoja pracę, to nasza socjalistyczna władza rozdaje nasze pieniądze, a lud wychowany na żebractwie się cieszy (nie wie?, że toniemy w długach, nie wie, że niedługo takich roszczeniowych obywateli przybędzie bardzo dużo, zza granicy; już są, np.Ukraincy domagają sie emerytur nie tylko z okresu przepracowanego u nas). Mentalność niewolnika spotykamy na każdym kroku, np. akcje charytatywne-- w poważnym państwie, jesli obywatel pracuje i płaci podatki oraz jest ubezpieczony- leczenie powinno byc pokryte z ubezpieczenia, a obywatel nie powinien byc zmuszany do żebraniny w mediach i na ulicach "na leki" czy "na operację". Najśmieszniejsze jest to, że ktoś, kto na "przekretach" zbił majatek, rzuca ochłap ze swojego stołu, a "obdarowany" nawet nie czuje ironii tej sytuacji.
 

Obrazek użytkownika Jan1797

04-03-2018 [13:02] - Jan1797 | Link:

No, no. A to się quorum zebrało.
Szanowny Marku, skąd wynika pominięcie aktualnej sytuacji w naszym mieście, a wieść gminna .
niesie,że już mieszkają wykorzystując mieszkania dewelopera ze stolicy Dolnego Śląska.
Pozdrawiam