Pozew przeciw TVN

Powód: Mariusz Cysewski; (adres);
Pozwany: TVN S.A., ul. Wiertnicza 166; 02-952 Warszawa;
Wartość sporu: niewymierna (orzeczenie sądu)

Katowice, 16 grudnia 2013 r.
Mariusz Cysewski
(adres)
 

Sąd Okręgowy
 w Katowicach

 

POZEW O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH

1. Niżej podpisany („Powód”) jest redaktorem tytułu prasowego „Wolny Czyn pismo KPN Obszaru V”, zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Częścią działalności Powoda i jego tytułu prasowego jest autorstwo i publikacja filmów na kanale „Wolny Czyn”, jaki Powód w tym celu założył w serwisie internetowym YouTube. Filmów na tym kanale jest obecnie kilkaset.

2. Do filmów opracowanych i opublikowanych przez Powoda na w/w kanale „Wolny Czyn” zalicza się relacja filmowa z rozprawy Adama Słomki przed Sądem Okręgowym w Katowicach dn. 4 października 2012 r. Tego dnia Powód osobiście zarejestrował materiał filmowy (w tym wypadku był więc również kamerzystą). Na rozprawie obecna była publiczność, tedy postępowanie dowodowe w zakresie tych okoliczności trudne nie będzie. Relacja filmowa została opublikowana w dniach 5-8 października 2012 r. i jest długa (ponad 2 godziny) dzieląc się na 6 części. Część ostatnia zatytułowana jest „20121004 cz. 6/6 - Adam Słomka o rozliczeniu stanu wojennego - Sąd Okręgowy w Katowicach”.

3. Ponad rok później, 26 listopada 2013 r., Powód otrzymał informację serwisu YouTube z której wynika, że spółka TVN S.A. („Pozwany”) wystąpiła z roszczeniem dotyczącym praw autorskich do ostatniej, szóstej części materiału filmowego Powoda o którym mowa w § 2, tj. „20121004 cz. 6/6 - Adam Słomka o rozliczeniu stanu wojennego - Sąd Okręgowy w Katowicach”.

Dowód: załącznik 1, 2, 3.

4. Pozwany nie zgłosił roszczeń wobec pozostałych części (1-5) tej samej relacji filmowej, opracowanej i opublikowanej przez Powoda, co zdaniem Powoda ułatwia stwierdzenie bezprawności działania Pozwanego: oto bowiem Pozwany na chybił trafił zgłosił roszczenie do filmu będącego fragmentem większej całości. W razie potrzeby Powód zamierza, w uzupełnieniu wniosku o przesłuchanie świadków obecnych na rozprawie 4 października 2012 r., wystąpić do sądu o powołanie biegłego by przeprowadzić dowód, iż całość materiału (części 1-6) została zarejestrowana tą samą kamerą, w ten sam sposób, itd.

5. Bezprawna uzurpacja przez Pozwanego i dokonany przezeń zabór prawa autorskiego, w tym majątkowego do filmu Powoda skutkowała zablokowaniem filmu będącego przedmiotem uzurpacji.

Dowód: załącznik 3.

Nadto skutkowała ograniczeniem funkcjonalności kanału filmowego „Wolny Czyn”; po i w wyniku uzurpacji Pozwanego, dalsze (po 26 listopada 2013 r.) publikowane przez Powoda materiały filmowe nie mogły być dłuższe niż 15 minut.

Dowód: załącznik 4.

Kolejny materiał filmowy – publikowany 4 grudnia - w rzeczy samej był dłuższy i Powód opublikował go w formie przyciętej do 14 minut informując, komu i dlaczego zawdzięcza ten stan rzeczy.

6. Działanie Pozwanego narusza dobra osobiste Powoda w postaci prawa do czci (godności i dobrego imienia)/dobrej sławy (dobrego imienia i dobrej reputacji), do twórczości dziennikarskiej i artystycznej.

7. 28 listopada b.r. Powód powiadomił prokuraturę o kradzieży, jakiej dokonał Pozwany; nagłośnił też zaistniałą sytuację w autentycznych środkach przekazu. 27 listopada b.r. Powód przesłał Pozwanemu wezwanie przedsądowe, żądając naprawienia wyrządzonych szkód i zadośćuczynienia; Pozwany nie uwzględnił żądań Powoda. Nadto Powód niezwłocznie, tj. jeszcze 26 listopada b.r. poinformował administrację YouTube o bezprawności uzurpacji Pozwanego i wystąpił z roszczeniem  przeciwnym. To ostatnie działanie okazało się najbardziej skuteczne, gdyż 5 grudnia 2013 r. Powód otrzymał informację o odblokowaniu filmu, którego zaboru uprzednio dokonał Pozwany. Zniknęły również – nieformalnie - spowodowane przez Pozwanego ograniczenia co do czasu publikowanych filmów.

Dowód: załącznik 5.

8. Nie usuwa to jednak omówionych wyżej (§§ 5-6) szkód, jakie Pozwany już spowodował.

9. Usunięcie tych szkód Powód ma za nieodzowne; wynika to z najprostszej pragmatyki ochrony interesów prawnych Powoda w przyszłości i szerzej – interesów innych podmiotów polskich, jakie mogą znaleźć się obiektem napaści i efektywnej cenzury ze strony Pozwanego.

 
Z powyższych względów, Powód wnosi o:

1.  na podstawie art. 5 kc i art. 23 kc, stwierdzenie bezprawności działania Pozwanego o którym mowa w § 3 powyżej i spowodowanych przez Pozwanego szkód następczych; w tym stwierdzenie szkód opisanych w § 5 powyżej i naruszenia przez Pozwanego dóbr osobistych Powoda podanych w § 6 powyżej;

2. zwolnienie Powoda z kosztów sądowych na podst. Art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.)

Z poważaniem
                                                                                   Mariusz Cysewski

Dowody do przeprowadzenia na rozprawie:
1. przesłuchanie Powoda
2. przesłuchanie Pozwanego
3. Dalsze dowody, w tym zeznania świadków i opinia biegłego, jeżeli Pozwany zaneguje przedstawiony tu stan faktyczny
 
Osoby podlegające wezwaniu na rozprawę: 1. Powód; 2. Pozwany

Mariusz Cysewski

O sporze z TVN zobacz też: 
http://naszeblogi.pl/42549-rosyjska-tv-kradnie-film-i-zamyka-wolny-czyn-bolimy-ich
http://naszeblogi.pl/42697-dalszy-ciag-sprawy-kradziezy-filmu-przez-tvn

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn
http://mariuszcysewski.blogspot.com

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

30-12-2013 [13:23] - Zygmunt Korus | Link:

klarownie wyłuszczone... Będą się czepiać, że nie określiłeś kwoty rekompensaty...(Wartość sporu: niewymierna)
Przydałby Ci się teraz dobry, konsekwentny (ale i upierdliwy) adwokat, to może byś coś od TfuEnu wysądził (?).
Pozdrawiam, i do kolejnego boju!

Obrazek użytkownika fritz

30-12-2013 [15:09] - fritz | Link:

pozdrawiam