Andrzej Rank walczy o jawność rozpraw

W styczniu i marcu b.r. pani sędzia Ewa Solecka odmówiła prawa do nagrywania dwu rozpraw Sądu Okręgowego w Katowicach z udziałem Andrzeja Ranka. Ministerstwo Sprawiedliwości w pewnym uproszczeniu twierdzi, że odmowa prawa do nagrywania rozpraw cywilnych nie ma podstawy prawnej (zobacz http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/383CAD80 ), w związku z czym Andrzej Rank złożył wniosek o odsunięcie pani sędzi Soleckiej i skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień służbowych. Spór o jawność tych rozpraw opisywaliśmy wcześniej.

Wniosek i zawiadomienie Andrzeja Ranka zostały odrzucone. Lecz wniosek o odsunięcie od sprawy złożyła również pani sędzia Ewa Solecka, być może przez wątpliwą popularność wytworzoną przez powyższe wydarzenia – treść wniosku możemy tylko zgadywać, bo jest ona sowierszenno siekrietnaja (ros. ściśle tajna) – sąd odmówił ujawnienia treści tego wniosku. Wniosek uwzględniono i sprawę (sygn. II C 629/11) przejęła pani sędzia Agata Stankiewicz-Rataj (na zdjęciu).

3 grudnia b. r. odbyła się krótka i ostatnia rozprawa w tej sprawie. Tym razem Sąd Okręgowy nie sprzeciwiał się nagrywaniu.

„Wolny Czyn” nie może nadać pełnej relacji z rozprawy, gdyż nasze relacje obecnie nie mogą być dłuższe niż 15 minut. Ten stan rzeczy „zawdzięczamy” rosyjskiej stacji polskojęzycznej TVN (pełny opis napadu TVN na nas – zob. http://naszeblogi.pl/42697-dalszy-ciag-sprawy-kradziezy-filmu-przez-tvn ). W wypadku rozprawy Andrzeja Ranka idzie jednak głównie o jawność rozpraw, a to zagadnienie zmieściło się w kilku minutach.

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn
http://mariuszcysewski.blogspot.com
 

YouTube: