Niegłosujący nieusprawiedliwiony[?] poseł G. z Torunia

Dziewięciu posłów PiS nie głosowało, gdy Sejm decydował o dalszych losach projektu ustawy wprowadzającej zakaz prowadzenia kampanii wyborczych na terenie kościołów. Niektórych nieobecnych można usprawiedliwić, ale nie wszystkich.
Poseł PiS z Torunia Zbigniew Girzyński w piątek 22 listopada przed południem uczestniczył tylko w 40 z 42 głosowań, bo w dwóch (nr 7 i nr 29) nie wziął udziału, choć akurat w głosowaniu nr 7 posłowie PiS próbowali odrzucić w pierwszym czytaniu zgłoszony przez posłów PO i SLD projekt ustawy wprowadzający zakaz prowadzenia kampanii wyborczej na terenie „kościołów oraz innych związków wyznaniowych” (druk nr 1885).
Czy powodem takiego zachowania był jakiś zamysł polityczny, dwie krótkie niedyspozycje zdrowotne, dwie pilniejsze od głosowań rozmowy telefoniczne, dwie niezauważone awarie karty do głosowania? Warto by to ustalić.
Projektu nie odrzucono w pierwszym czytaniu, bo:
- za odrzuceniem głosowało 203 posłów – 128 z PiS, 34 od Palikota, 20 z PSL, 16 z SP oraz niezrzeszeni posłowie Godson, Gowin, Żalek (d. PO), Jagiełło i Wipler (d. PiS);
- przeciw odrzuceniu było 236 posłów – 195 z PO, 25 z SLD, 8 z PSL, 4 z koła tworzonego przez tych byłych posłów z byłego Ruchu Palikota, którzy teraz zawsze głosują tak jak chce PO, niezrzeszeni posłowie Kalisz (d. SLD) i Nowicka (d. Ruch Palikota), poseł Galla z Mniejszości Niemieckiej oraz poseł Kotliński z „Faktów i Mitów” od Palikota;
- 4 posłów wstrzymało się od głosu – 2 z PO, 1 z PSL i 1 z SLD;
- 17 posłów nie głosowało – 9 z PiS, 6 z PO i 1 z SP.
Wyniki wyborów 2011 roku były jakie były, więc posłowie PO wraz z sojuszniczym SLD mają większość także wtedy, gdy na głosowanie stawi się komplet posłów PiS (kilka dodatkowych głosów od Palikotowców lub z PSL też zawsze znajdzie się na zawołanie, ale trochę dziwi mnie to komentował bloger TuRybak – że dziewięciu posłów PiS nie było, gdy 22 listopada głosowano wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy, który dotyczy m.in. „poszerzenia podmiotowego karalności osób które prowadzą agitację wyborczą w miejscach publicznych, także na terenie Kościoła oraz innych związków wyznaniowych”).
Ja też nie lubię, gdy jacyś posłowie reprezentujący barwy, na które głosowałem w ostatnich wyborach nie przychodzą na ważne głosowania. Ale ocena działania dziewięciu posłów PiS, którzy 22 listopada o godz. 10:49 nie uczestniczyli w głosowaniu nr 7 nad przyjęciem wniosku o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, nie może być w każdym przypadku taka sama, gdyż:
- posła Artura Górskiego z Warszawy każdy wyborca powinien uznać za bezwzględnie usprawiedliwionego (leży w szpitalu po chemioterapii, czekając na ratującą życie operację przeszczepu szpiku),
- pięcioro innych posłów uznałbym za usprawiedliwionych warunkowo (do czasu publicznego zademonstrowania usprawiedliwienia złożonego nie później niż 29 listopada Marszałkowi Sejmu w trybie art. 7 ust. 7 i 8 Regulaminu Sejmu), gdyż nie uczestniczyli w żadnym z 42 głosowań przeprowadzonych tego dnia między godz. 9:58 a godz. 12:45.
- natomiast nieobecności trojga pozostałych, a mianowicie posłów Marka Asta z Zielonej Góry (tu i gdzie indziej podaję siedziby podstawowych biur poselskich lub nazwy okręgów wyborczych), Pawła Szałamachy z Szamotuł i przede wszystkim Zbigniewa Girzyńskiego z Torunia to przypadki nieco bardziej skomplikowane i na razie trudno uznać je za usprawiedliwione.
Zdrowy rozsądek nakazuje uznanie nieuczestniczenia w głosowaniach za usprawiedliwione, jeżeli – jak to ujmuje Regulamin Sejmu – były one spowodowane przez:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym,
2) wyjazdy zagraniczne lub krajowe z polecenia Sejmu, Marszałka Sejmu lub komisji, akceptowane przez Prezydium Sejmu,
3) zbieg posiedzeń komisji lub podkomisji, do których poseł należy, jeżeli brał udział w jednym z tych posiedzeń, a w razie zbiegu posiedzenia Sejmu oraz komisji lub podkomisji, z zastrzeżeniem art. 152 ust. 4 - wykonywanie funkcji posła sprawozdawcy lub zabieranie głosu na posiedzeniu Sejmu,
4) urlop udzielony posłowi przez Marszałka Sejmu, z zastrzeżeniem ust. 10,
5) inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody.

22 listopada 2013 roku między godz. 9:58 a godz. 12:45 przeprowadzono 42 głosowania a 45 spośród 137 posłów PiS nie uczestniczyło w co najmniej jednym z nich:
1-2. posłowie Jan Tomaszewski z Łodzi i Michał Wojtkiewicz z Tuchowa nie uczestniczyli w głosowaniu nr 1 (bo spóźnili się?)
3. poseł Leonard Krasulski z Elbląga nie uczestniczył głosowaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (bo spóźnił się?)
4. poseł Marek Ast z Zielonej Góry nie uczestniczył w głosowaniach nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 i tak dalej aż do samego końca głosowań
5. poseł Jerzy Żyrzyński z Opola nie uczestniczył głosowaniu nr 4
6. poseł Szymon Giżyński z Częstochowy (nie mylić z posłem Girzyńskim z Torunia) nie uczestniczył w głosowaniu nr 6 w sprawie ogłoszenia przerwy w głosowaniach
7. posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk z Gdyni nie uczestniczyła w głosowaniach nr 6 i 19
8. poseł Paweł Szałamacha z Szamotuł Ast z Zielonej Góry nie uczestniczył w głosowaniach nr 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej aż do samego końca głosowań
9. poseł Zbigniew Girzyński z Torunia nie uczestniczył w głosowaniach nr 7 i 29

10. poseł Zbigniew Babalski z Elbląga nie uczestniczył w głosowaniach nr 9 i 14
11. poseł Krzysztof Michałkiewicz z Lublina nie uczestniczył w głosowaniu nr 13
12. posłanka Gabriela Masłowska z Lublina nie uczestniczyła w głosowaniach nr 13, 14, 15, 16 i 28
13-15. wicemarszałek Marek Kuchciński z Przemyśla oraz posłowie Andrzej Adamczyk z Krzeszowic i Andrzej Bętkowski ze Skarżyska-Kamiennej nie uczestniczyli w głosowaniu nr 14
16. poseł Krzysztof Tchórzewski z Siedlec nie uczestniczył w głosowaniu nr 14
17. posłanka Beata Szydło z Brzeszczy (szerzej znana jako wiceprezes PiS) nie uczestniczyła w głosowaniach nr 14, 20 i 29
18. poseł Marek Suski z Radomia nie uczestniczył w głosowaniach nr 14 i 21
19. posłanka Ewa Malik z Sosnowca nie uczestniczyła w głosowaniach nr 14 i 30
20. poseł Ryszard Terlecki z Krakowa nie uczestniczył w głosowaniach nr 15, 29 i 34
21-23. posłowie Tomasz Kaczmarek z Buska-Zdroju (szerzej znany jako „agent Tomek”), Marcin Mastalerek z Łodzi i Jan Szyszko z Warszawy nie uczestniczyli w głosowaniu nr 17 w sprawie ogłoszenia przerwy w głosowaniach
24-25. posłowie Wojciech Jasiński z Płocka i Mariusz Antoni Kamiński z Białegostoku (nie mylić z posłem Mariuszem Kamińskim z Warszawy, szerzej znanym jako wiceprezes PiS i były szef CBA) nie uczestniczyli w głosowaniu nr 20
26. poseł Mariusz Orion Jędrysek z Wrocławia nie uczestniczył w głosowaniu nr 25
27. poseł Sławomir Zawiślak z Zamościa nie uczestniczył w głosowaniu nr 27
28-29. posłowie Piotr Babinetz z Krosna i Stanisław Ożóg z Rzeszowa nie uczestniczyli w głosowaniu nr 28
30-33. posłanki Elżbieta Kruk z Lublina, Krystyna Pawłowicz z Mińska Mazowieckiego, Małgorzata Sadurska z Puław i Jadwiga Wiśniewska z Częstochowy nie uczestniczyły w głosowaniu nr 29
34-35. posłowie Lech Kołakowski z Łomży i Piotr Pyzik z Gliwic nie uczestniczyli w głosowaniu nr 31
36. poseł Stanisław Piotrowicz z Krosna nie uczestniczył w głosowaniu nr 35
37. poseł Robert Kołakowski z Ciechanowa nie uczestniczył w głosowaniu nr 36
38. poseł Łukasz Zbonikowski z Włocławka nie uczestniczył w głosowaniu nr 37
39. poseł Andrzej Jaworski z Gdańska nie uczestniczył w głosowaniu nr 38 w sprawie ogłoszenia przerwy w głosowaniach
40-45. posłowie Jacek Falfus z Bielska Białej, Artur Górski z Warszawy, Bartosz Kownacki z Bydgoszczy, Maks Kraczkowski z Piły, Maria Nowak z Chorzowa i Wojciech Szarama z Bytomia nie uczestniczyli w żadnym głosowaniu

 
Czego dotyczyły te głosowania? Oczywiście były wśród nich mniej (w sprawie ogłaszania przerw) i bardziej ważne:
głosowanie nr 7 dotyczyło wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy,

głosowania nr 6, 17 i 38 – ogłoszenia przerw w głosowaniach,
głosowanie nr 1 – zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nr 2 – zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nr 4 i 5 – zmiany ustawy o systemie informacji oświatowej, nr 8-13 – projektów ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych, o ogrodach działkowych, o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ogrodach działkowych, nr 14 – zmiany ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, nr 15 – zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw,
głosowanie nr 16 – wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, nr 18 – wniosku o odrzucenie przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów dokumentu: Strategia Rozwoju Kraju 2020, głosowanie nr 19 – wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny
głosowania nr 20-23 – uchwały Senatu w sprawie zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw, głosowania nr 24-34 – uchwały Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
głosowanie nr 35-36 – zmiany ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, nr 37, 39 i 40 – zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
głosowanie nr 41 – ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
głosowanie nr 42 – wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych
Czasami niewzięcie udziału w głosowaniu lub wręcz demonstracyjne zbojkotowanie go jest najrozsądniejszym z możliwych sposobów zachowania, ale niewzięcie udziału w głosowaniu nr 7 to raczej nie był ten przypadek.
A że wynik tego głosowania był jaki był, więc 22 listopada Sejm skierował projekt ustawy wprowadzającej zakaz prowadzenia kampanii wyborczej na terenie „kościołów oraz innych związków wyznaniowych do drugiego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Sapienti sat.