O tym, jak sąd chroni prywatność człowieka, którego zabił


Sąd Rejonowy Katowice Zachód, pl. Wolności w Katowicach

Informowałem niedawno, że zwracam się z wnioskami prasowymi i o dostęp do informacji publicznej w sprawie ś.p. Stanisława Modrzejewskiego, w sierpniu tego roku zabitego (zmuszonego do samobójstwa) przez grupę sędziów i prokuratorów. Nie spodziewałem się oczywiście, że zdobyć te informacje będzie łatwo, choć z drugiej strony - mimo że wiele już w życiu widziałem - nie spodziewałem się też treści, jakie otrzymałem w odpowiedzi. Tak czy owak, poniżej decyzja Prezesa Sądu Rejonowego Katowice Zachód w Katowicach w sprawie moich wniosków oraz treść mojego odwołania.

Mariusz Cysewski

O sprawie Stanisława Modrzejewskiego zob. też chronologicznie:
http://naszeblogi.pl/40513-sad-w-katowicach-i-endlosung-stanislawa-modrzejewskiego
http://naszeblogi.pl/41253-endlosung-modrzejewskiego-nie-bedzie-ostateczny
http://naszeblogi.pl/41794-dokumentacja-smierci-modrzejewskiego-tajemnica-zabojcow

Jeżeli Państwa przeglądarka nie oddaje wyraźnie zdjęć tu zamieszczonych, można je znaleźć bezpośrednio pod adresem:
http://imageshack.us/a/img534/4071/gms0.jpg
http://imageshack.us/a/img17/4083/cj8h.jpg


Adm. 009-12/13/z

Katowice, 27 listopada 2013 r.

Mariusz Cysewski
(adres)

W. P. Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach  za pośrednictwem: Prezes Sądu Rejonowego Katowice Zachód w Katowicach

 

ODWOŁANIE

5 listopada/19 listopada b.r[1]. Prezes Sądu Rejonowego Katowice Zachód w Katowicach postanowił (dalej: „Sporne Postanowienie”) odrzucić mój wniosek prasowy i wniosek o dostęp do informacji publicznej, jaką stanowią akta spraw III Ko 34/11 i II Ns 1627/09. Prezes nie ustosunkował się do wniosku o pełną informację nt. spraw sądowych Stanisława Modrzejewskiego, a z mych informacji wynika, że dwie w/w sygnatury to tylko część dokumentacji.

Prezes pouczył o środku odwoławczym.

Niniejszym zaskarżam w całości Sporne Postanowienie. Żądam niezwłocznego ujawnienia skrywanych dokumentów zarówno mi, jak i wszystkim innym chętnym, o ile zechcą samodzielnie przejrzeć dokumentację nt. Stanisława Modrzejewskiego zgromadzoną w Sądzie Rejonowym Katowice Zachód – na podstawie odpowiednio prawa prasowego i prawa dostępu do informacji prasowej.

Uzasadnienie. Prezes Sądu Rejonowego, pan sędzia Jarosław Gwizdak, odmawiając mi wnioskowanego wglądu w dokumenty rozwodzi się, w szczególności, na temat prawa do prywatności i do życia prywatnego Stanisława Modrzejewskiego.

Prawa do życia prywatnego. Do życia.

Mego przyjaciela, Stanisława Modrzejewskiego, w sierpniu zabili siepacze tego „sądu” - „sędziowie” podkomendni pana sędziego Jarosława Gwizdaka.

Było nie zabijać polskiej ofiary. Miała prawo przede wszystkim do życia. Do życia prywatnego i do prywatności – a owszem, owszem, też takie prawo miała.

Czas przeszły. Niestety. Przeszły zakończony.

Prawo polskiej ofiary do życia stało się bezprzedmiotowe po odebraniu jej samego życia - przez katów co teraz będą ukrywać, jak ofiarę zabili.

Trzebaż bezczelności…. tego nie wymyśliłby nikt nawet w szkole NKWD w Kraju Ałtajskim, ojczyźnie Jaruzelskiego.

Siepaczom raczej dumać o powrozie; krew za krew.

Stąd żądam jak na wstępie. Proszę pamiętać – ja pamiętam - że i Sąd Okręgowy w Katowicach symulował rozpatrzenie zażaleń i apelacji zabitego Stanisława Modrzejewskiego, w których prosił o oszczędzenie mu życia.

Odpowiedź pana sędziego Gwizdaka zostanie opublikowana w interesie publicznym, podobnie jak i nin. Odwołanie.                            

Z poważaniem –
 

Mariusz Cysewski

 

  [1] Data pisma/data doręczenia.

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn
http://mariuszcysewski.blogspot.com