Endlösung Modrzejewskiego nie będzie ostateczny

Sprawa Stanisława Modrzejewskiego nie skończy się wraz z jego śmiercią, na co liczyli jego zabójcy z sądu i prokuratury. Teraz to ona dopiero się zacznie

W sierpniu 2013 r. „sędziowie” i „prokuratorzy” zabili (doprowadzili do samobójstwa) Stanisława Modrzejewskiego, emerytowanego górnika, społecznie udzielającego się w komitetach wyborczych opozycji. Najpierw został uznany winnym win przez prokuratora najpewniej zmyślonych. Wniosek ten jest prawdopodobny przez utajnienie jego rozprawy, choć sam Modrzejewski żądał jawności; i z faktu że w Polsce co najmniej 30% wyroków - a być może i 80% - nie ma podstaw faktycznych i/lub prawnych (zob. https://sites.google.com/site/wolnyczyn/aktualnosci/powstanmy-z-podleglosci-polacy-nie-pogodza-sie-z-dyktatem )

W roku 2011 publikowaliśmy reportaż z pikiety w obronie S. Modrzejewskiego. Wówczas nie wiedzieliśmy jeszcze, że chodzi o obronę życia. Zob.:

http://www.youtube.com/watch?v=UbolNvj-bFg
http://www.youtube.com/watch?v=Bn8ogW_zHPE
http://www.youtube.com/watch?v=UVX6C_HyNfI

Usiłowaliśmy też sfilmować przebieg rozprawy, w czasie której Sąd Okręgowy w Katowicach konfiskował dobytek S. Modrzejewskiego. Sąd ten wyrzucił nas z sali i ukrył przebieg rozprawy przed opinią publiczną. Zob.:

http://www.youtube.com/watch?v=KGIhMGC5nV4
http://www.youtube.com/watch?v=Y-AsKGOkvvY
http://www.youtube.com/watch?v=9QUk6_FsbA8
 
Szerszy opis tragedii S. Modrzejewskiego - zob.:
https://sites.google.com/site/wolnyczyn/aktualnosci/-sad-w-katowicach-i-endloesung-stanislawa-modrzejewskiego
 
W niedawnym reportażu filmowym S. Modrzejewskiego wspominają przyjaciele (zob. film poniżej).
 

Sprawa ta ma swój dalszy ciąg. „Wolny Czyn” skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę S. Modrzejewskiego; Stanisław Jankowski – pismo do CBA.

Katowice, 23 września 2013 r.
WOLNY CZYN. Pismo KPN Obszaru V[1]
Mariusz Cysewski
(adres)
ppraworzadnosc@gmail.com
kom. 511 060 559

https://sites.google.com/site/wolnyczyn/ Prokuratura Rejonowa  Katowice Zachód ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

1. Wg moich informacji, od 2004 r. Prokuratura Rejonowa Katowice Zachód prowadziła akcję zaszczuwania niepełnosprawnego (chodził o kulach) emerytowanego górnika Stanisława Modrzejewskiego z Katowic. Ostatnim akordem tej akcji było sprokurowanie przez przekupionego prokuratora fałszywej opinii sądowo-psychiatrycznej w celu uwięzienia S. Modrzejewskiego (PR Katowice Zachód, sygn. 2 DS 716/10). Akcja grupowego zaszczuwania człowieka niewinnego i niepełnosprawnego spełnia znamiona szeregu czynów, które kodeks karny określa jako przestępstwa. Są to nade wszystko:

- art. 235 kk (Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo (…) albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze… itd.)    

- art. 231 § 2 kk (przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej i w związku z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej) – czyn tak kwalifikowany zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

2. Wg A. Seremeta, w okupowanej Polsce marionetkowe „sądy” w sfingowanych „procesach” zatwierdzają ponad 98% wniosków prokuratury. Nic dziwnego, że zbrodniarze opisani w pkc. 1 dopięli swego celu i w roku 2012 uwięzili Stanisława Modrzejewskiego we współczesnym „polskim” obozie koncentracyjnym, psychuszce zlokalizowanej w Bolesławcu. Hitlerowskie doktryny prawne narzucone okupowanej Polsce stanowią, że przymusowe uwięzienie w obozie koncentracyjnym służy szczęściu ofiar; lecz dla celów prawa europejskiego, S. Modrzejewskiemu przysługiwały wszystkie prawa osoby „pozbawionej wolności” w rozumieniu Art. 5 § 1 „e” Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.; „Konwencja”). Poza bezprawnym pozbawieniem wolności, w psychuszce S. Modrzejewskiego poddano „torturom” w rozumieniu Art. 3 Konwencji.

3. Torturowanie więźniów to zbrodnia wyjątkowo odrażająca. Stosownie do tego, art. 247 § 2 kk stanowi, że Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą prawnie pozbawioną wolności, jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

4. Przez cały czas uwięzienia w psychuszce wgląd w tragiczną sytuację S. Modrzejewskiego lub wręcz nadzór penitencjarny sprawowało wielu zbrodniarzy. W szczególności idzie o „sędziów” „Sądu” Katowice Zachód, na bezprawnie utajnionych posiedzeniach odrzucających w 2012 r. wnioski ofiary o okazanie litości i resztek człowieczeństwa; ale i „sędziów” „Sądu” Okręgowego, którzy postanowili dodatkowo obrabować ofiarę (26.02.2013, IV Ca 666/12). Prócz tego co zwykle, czyli grupowego przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej, kwalifikacja tego rodzaju zezwierzęcenia obejmuje zapewne szereg form pomocnictwa, współudziału, sprawstwa kierowniczego; ale i art. 162 § 1 kk (Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo… itd.) oraz art. 160 § 1 kk (Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu… itd.)

5. Siepacze zakończyli torturowanie ofiary w końcu lipca b. r. Gdyby nie wystarczył im artykuł 247 § 2 kk, za który należy im się do 10 lat, to skutki jakie osiągnęli warto ocenić z punktu widzenia art. 156 § 1 pkt 2 kk (Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej… itd.)

6. 23 sierpnia b. r. Stanisława Modrzejewskiego odnaleziono powieszonego w jego garażu.

Doprowadzenie Stanisława Modrzejewskiego do śmierci miało więc kilka etapów i licznych sprawców działających tak w ramach procedur standardowych, jak i ich wersji autorskich.

Żądam wymierzenia kary zbrodniarzom.                          
           
                                                           Mariusz Cysewski
WOLNY CZYN. Pismo KPN Obszaru V

  [1] Winieta „Wolnego Czynu” naśladuje szatę graficzną pisma tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej „Rząd i Wojsko”, założonego w 1916 r. przez A. Skwarczyńskiego, kapitana 1. Brygady Legionów.

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com   
https://sites.google.com/site/wolnyczyn   
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika herbu Rogala

30-09-2013 [09:55] - herbu Rogala | Link:

[...]?!

[...]
*Pazur:
Komentarze publikujemy. Czekamy na pierwszy komentarz. Z uwagami pod adresem NB zapraszam na: straznik@niezalezna.pl