Gronkiewicz-Waltz ustawia konkurs na dyrektora ZTM?

Dziś rano tuż po godz. 8:06 w trakcie rozmowy na temat cen biletów (Pani prezydent, za pani czasów jest trzecia podwyżka cen biletów. Ja nie wiem, czy to jest „tani bilet”, jeżeli bilet trzymiesięczny kosztuje 250 zł. Czy to jest „tani bilet”?) red. Monika Olejnik prowadząca rozmowę w Radio ZET zadała pani Hannie Gronkiewicz-Waltz pytanie:
MO: Dlaczego nie ma do tej pory szefa ZTM [tj. Zarządu Transportu Miejskiego]? Od dwóch miesięcy… Nie mogą Państwo zrobić porządku z biletami…?
HGW: Nie, my cały czas robimy! Dlatego, że jest przecież pełniący obowiązki człowiek, który pracuje wiele, wiele lat jako wicedyrektor ZTM.
MO: A dlaczego nie ma szefa ZTM?
HGW: Dlatego, że po, po, poszukujemy osoby, która zgodziłaby się przyjść i potem ogłosimy konkurs. Znaczy poszukujemy osoby…, czy są na rynku osoby, które mogłyby stanąć do konkursu, ponieważ wiele razy żeśmy ogłaszali konkursy, do których nikt się ni zgłaszał albo osoby, które nie wymagały, które nie spełniały wymagań.
MO: Ale wracając do biletów…