Tak rodził się polski kapitalizm - podsumowanie cyklu

Trudno dziś gdybać, co by było, gdyby. Czy była szansa na transformację ustrojową , która dałaby Polsce dużo więcej pozytywów niż strat ?   Największą stratą Polski spowodowaną przyjęciem planu Sachsa, były nieodwracalne w krótszym okresie czasu, dziś już dwupokoleniowe straty w mentalności Polaków związane z powszechnie panującą relatywizacją postaw, egoizmem , zapaścią sfer życia społecznego,   czy też minimalizacją  roli państwa kosztem rozwiązań neoliberalnych. Wszystko to skutkuje obrazem państwa, wstrząsanego aferami korupcyjnymi, złym prawem, wrogością administracji do obywatela, rozbudową tejże administracji w celach represyjnych. Państwo stało się neoliberalną karykaturą w środku Europy.   Polska, jako pierwsze państwo bloku wschodniego, wyzwoliło się spod bezpośrednich wpływów wschodniego sąsiada. Paradoksalnie właśnie ta okoliczność zdeterminowała dalszy, fatalny bieg zdarzeń. Gdyby Polska stanęła w obliczu zmian po wydarzeniach w Czechosłowacji czy Rumunii , zapewne inaczej rozłożyłyby się akcenty polityczne. Była szansa na to, że nie doszłoby do deal’u pomiędzy komunistami, a opozycją zawłaszczoną przez Michnika, Kuronia i Geremka, przy akceptacji Lecha Wałęsy.   Tymczasem mariaż komunistów z lewicowymi rewizjonistami został zalegalizowany. Michnik niejako desygnując na premiera Tadeusza Mazowieckiego, zatrzasnął Polsce drzwi do dokonania jakiegokolwiek wyboru poza omawianym planem Sorosa – Sachsa. Polska do tego momentu miała szansę na coś podobnego do planu Marshalla. Opinia publiczna Zachodu oraz rządzący tam politycy nie odmówiliby zapewne  nam  pomocy na dużo bardziej korzystnych warunkach. Komuniści , ani ich akceptanci nie byli jednak takim rozwiązaniem zainteresowani. Chodziło przecież przede wszystkim o stworzenie państwa neoliberalnego, w którym myśl lewicowa miałaby nadal decydujące znaczenie.   Nawet dążenie części środowiska prawicowego do jak najszybszego przyjęcia kraju do struktur NATO, spotkało się z destrukcją ze strony Lecha Wałęsy oraz post – pezetpeerowców. Transformacja w Polsce, podobnie jak w innych krajach byłego bloku wschodniego trwa nadal. Polska jest nadal  jednym z najbiedniejszych krajów  Unii Europejskiej, co jest skutkiem przyjętych rozwiązań gospodarczych. Oddanie w ręce niepolskiego kapitału większości struktur finansowych, sporej części mediów, a także rezygnacja z pełnienia funkcji lidera w byłym obozie komunistycznym w połączeniu z  degradacją armii , przedstawia dzisiejszy obraz państwa, które zamiast się rozwijać, staje się państwem minimalistycznym. Nadrzędnym celem polityków Lewicy, byłego środowiska Unii Wolności oraz liberałów z KL-D stał się bezwarunkowy i bezrefleksyjny  udział Polski w strukturach Unii Europejskiej. Stworzono nową Konstytucję, w której umieszczono wymagane zapisy. Samo zaś wstąpienie do Unii odbyło się bez jakichkolwiek zapisów, które dałyby Polsce na przyszłość atuty w rękach. Pomimo tego, ze Polska pozyskała gigantyczne fundusze z UE, państwo nie uczyniło praktycznie nic w kierunku poprawy ochrony zdrowia czy też stymulacji rozwiązań potrzebnych do utrzymania wzrostu populacji Polaków.   Dziś rządząca Platforma Obywatelska jest partią , która przygarnęła pod swoje skrzydła liberałów z lewej strony. Rosati, Belka, Hubner oraz akolici w rodzaju  Balcerowicza ( pomimo ostatnich nieporozumień). Obrazu dopełniają Lewandowski, Bielecki, Boni, Kuczyński – ludzie , których cechuje zwykły brak wyobraźni ograniczony przez dogmat neoliberalny lub też zwyczajni użyteczni idioci, których pełno w mediach. Tych i wcześniej wymienionych, nie stać na myślenie w kategoriach propaństwowych. Oni nie rozumieją, ze państwo, to nie tylko wolność gospodarcza. Ich umysły zaprząta bezkrytycznie idea światowej globalizacji, którą  tak skutecznie dziś kompromituje Lech Wałęsa.   Historia nas uczy, że nic nie trwa wiecznie. Uczy też nas, że zawsze gdzieś tam w jakimś momencie dziejów, następowało opamiętanie i ludzkość odrzucała błędne teorie wycofując się ze ślepych zaułków. Nie zawsze bezboleśnie. Dziś idea neoliberalna tak w gospodarce jak i w umysłach, ulega erozji za sprawą kryzysu swiatowego. Dotyczy to także Polski. Wszystko jeszcze przed nami. Polak wszakże mądry jest zawsze po szkodzie.   http://andromeda.salon24.pl/443333,tak-rodzil-sie-polski-kapitalizm http://andromeda.salon24.pl/443499,tak-rodzil-sie-polski-kapitalizm-2 http://andromeda.salon24.pl/443858,tak-rodzil-sie-polski-kapitalizm-3 http://andromeda.salon24.pl/444342,tak-rodzil-sie-polski-kapitalizm-4