Płace realne w przedsiębiorstwach w czerwcu spadły

1. W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące zatrudnienia w przedsiębiorstwach i wysokości wypłacanych wynagrodzeń. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach powyżej 10 pracowników w czerwcu tego roku w stosunku do czerwca roku ubiegłego zmniejszyło się z 5,38 mln do 5,28 mln a więc o 103 tys osób (1,9%). Przeciętna płaca w tej kategorii przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu tego roku 3288 zł brutto i była wprawdzie wyższa o 65 zł czyli o 2% w stosunku do płac z czerwca 2008 roku, ale po uwzględnieniu inflacji która w ujęciu rocznym w czerwcu tego roku wyniosła 3,5% płace realne w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników spadły o 1,5%. Taka sytuacja wystąpiła po raz pierwszy od czterech lat.

 2. Zatrudnienie w tego rodzaju przedsiębiorstwach spada już piąty miesiąc z rzędu w ujęciu rok do roku: w lutym o 0,2%, w marcu o 0,9%, w kwietniu o 1,4%, w maju 1,7% i w czerwcu o 1,9%, co więcej ekonomiści uważają że będzie się ono zmniejszało także w kolejnych miesiącach. Według analityków PKO BP w grudniu 2009 roku może być aż o 3,5% niższe niż przed rokiem co oznacza że w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników ubyłoby aż 430 tys. miejsc pracy a bezrobocie w całej gospodarce przekroczyłoby 2 mln osób.

Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że w obawie przed utratą pracy pracownicy i związki zawodowe nie naciskają na wzrost płac co skutkowało zaledwie 2% wzrostem płac w czerwcu a więc realnie spadkiem o 1,5%. Ekonomiści twierdzą że w końcu tego roku dynamika wynagrodzeń może być bliska zeru lub nawet ujemna, co oznaczałoby że płace realne zmniejszą się o 3-4% w ujęciu rocznym.

 3. Tego rodzaju tendencje na rynku pracy: spadek zatrudnienia i realny spadek płac to poważne zagrożenie dla gospodarki. Gospodarstwa domowe mają w ten sposób coraz mniej środków na konsumpcję a ta odpowiada aż za 60% naszego Produktu Krajowego Brutto (PKB). Jeżeli konsumpcja będzie się kurczyć wyhamuje jeszcze bardziej tempo wzrostu PKB co coraz bardziej uprawdopodobnia przewidywania że w roku 2009 w polskiej gospodarce będziemy mieli do czynienia nie ze wzrostem PKB ale raczej z jego spadkiem w wysokości co najmniej 1%.

W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące zatrudnienia w przedsiębiorstwach i wysokości wypłacanych wynagrodzeń. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach powyżej 10 pracowników w czerwcu tego roku w stosunku do czerwca roku ubiegłego zmniejszyło się z 5,38 mln do 5,28 mln a więc o 103 tys osób (1,9%).