Kim Ty jesteś Bilderbergu Radosławie Sikorski?

Najprościej na to pytanie można by było odpowiedzieć, że "jest mężem swojej żony" (1992 rok), czyli Żydówki i amerykańskiej dziennikarki, i historyczki  Anne Elizabeth Applebaum urodzonej w Waszyngtonie w 1964 roku i mającej szerokie kontakty (także rodzinne) ze środowiskiem amerykańskich i żydowskich finansistów, też rabinów oraz zdobywczynią m.in. Nagrody Pulitzera w 2004 roku [1].

Warto dokładnie sobie przeczytać jej życiorys i poznać chociażby jej przynależności do różnych globalnych i lewacko-demoliberalnych instytucji jak: Council on Foreign Relations ( CFR ), czyli Rady Stosunków Zagranicznych, która przez wielu jest uważana za jeden z elementów Rządu Światowego; Renew Demokracja Initiative ( RDI ), czyli Inicjatywy Odnowy Demokracji zajmującej się krzewieniem i obroną  liberalnej demokracji w Stanach Zjednoczonych i za granicą; National Endowment for Democracy ( NED ), czyli Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji mającego za cel promowanie demokracji w innych krajach poprzez wspieranie instytucji demokratycznych i grantowe (finansowe) ich wspieranie; i wiele, wiele innych. 

Pani Anne E. Applebaun bodajże uzyskała polskie obywatelstwo w 2003 roku, ale cały czas jest też obywatelką USA. Onegdaj poparła w wyborach prezydenckich H. Clinton uważając D. Trumpa za prawicowego szkodnika.  Applebaum wskazała też na niebezpieczeństwo nowej „Międzynarodówki Nacjonalistycznej” tworzonej przez takie - jej zdaniem nacjonalistyczne i ksenofobiczne partie - jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, Liga Północna we Włoszech czy Partia Wolności w Austrii. 

To tak pokrótce o żonie Radosława Sikorskiego.  

A on sam... też ma ciekawy i zastanawiający życiorys [2]. Urodził się w Bydgoszczy w roku 1963. Jest przedstawiany jako polski dziennikarz, poliglota i polityk. Nigdzie nie znalazłem informacji o rodzicach i nazwiskach przodków (nawet w anglojęzycznej Wikipedii). Zawsze jestem nieufny, gdy konkretny polski życiorys zaczyna się od szkoły średniej bez podania danych o swojej rodzinie, bo nigdy nie wiem czy mam do czynienia z Gojem czy z Żydem. Ale mniejsza z tym...

Natomiast ogólnie wczytując się w jego historię, to w sumie należałoby powiedzieć, że kiedyś miał piękną kartę swojej bytności na tym ziemskim padole. I co to się z nim stało, że teraz jest skrajnie leawcko-liberalnym przeciwnikiem Polski? Czy kiedyś udawał prawicowca będąc agentem wpływu, czy zawsze miał jednak takie jak dzisiaj poglądy, ale został "zadaniowany" i "uwiarygadniany"  przez globalistów na odcinek prawicowy? Takie pytania trzeba postawić zestawiając jego przeszłe poglądy i działania z teraźniejszymi, antypolskimi. Ciekawe jest też, że R. Sikorski według Transparency International EU ma 12 dodatkowych (oprócz unijnych) dochodów, które łącznie mogą sięgać nawet 804 tysięcy Euro i jest najlepiej pod tym względem zarabiającym europosłem [3].

Zasadne więc jest pytanie: kim Ty jesteś Radosławie Sikorski?

W czerwcu 1981 wyjechał on do Wielkiej Brytanii (sic!), aby uczyć się języka angielskiego. Po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. otrzymał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii w 1982 roku. Studiował filozofię, politykę i ekonomię w Pembroke College na Uniwersytecie Oksfordzkim. W czasie pobytu w Oksfordzie Sikorski był przewodniczącym Stałego Komitetu towarzystwa dyskusyjnego, Unii Oksfordzkiej (gdzie organizował debaty o stanie wojennym), prezesem Towarzystwa Polskiego Uniwersytetu Oksfordzkiego i był m.in. wybrany do ekskluzywnego Bullingdon Club, do którego należał były premier Wielkiej Brytanii David Cameron, były kanclerz George Osborne i premier Boris Johnson. Jego artykuły ukazywały się w prestiżowych polskich czasopismach emigracyjnych – paryskiej Kulturze i Zeszytach Historycznych oraz w brytyjskim Sunday Telegraph i czasopisma Tatler. Ukończył studia licencjackie (nie magisterskie!) w 1986 roku a w 1987 roku uzyskał obywatelstwo brytyjskie, którego zrzekł się w 2006 roku, zostając ministrem obrony RP. 

A ja sobie zadaję pytanie: skąd R. Sikorski w latach 1981-1986 (w tym latach jego studiowania) miał na to fundusze. Czy miał jakieś stypendium? A jeżeli tak, to kto mu tego stypendium udzielił. Jeżeli zaś nie miał żadnego stypendium to skąd czerpał pieniądze m.in. na studiowanie?

W połowie lat 80-tych R. Sikorski pracował jako niezależny dziennikarz dla takich publikacji jak The Spectator i The Observer. Pisał także dla indyjskiej gazety The Statesman of Kalkuta.W 1986 roku podróżował do Afganistanu, jak stwierdził w swojej książce, po to, "by pisać o wojnie, jaką mudżahedini toczyli przeciwko Związkowi Radzieckiemu”. Będąc korespondentem wojennym The Sunday Telegraph, opublikował pierwszy raport i zdjęcia amerykańskich pocisków Stinger , których użycie było punktem zwrotnym w wojnie. W 1987 odbył studniową podróż, pod ostrzałem sowieckim, do starożytnego miasta Herat. Zdobył I nagrodę w kategorii singli Spot News of World Press Photo Awards w 1988 roku za zdjęcie rodziny zabitej i zmumifikowanej w ich domu w wyniku komunistycznego nalotu bombowego.

Sikorski wrócił do Polski w sierpniu 1989 roku. Przez krótki czas był wiceministrem obrony w rządzie Jana Olszewskiego w 1992 roku, gdzie pomagał w przygotowaniu polskiej kandydatury do NATO. W latach 1998-2001 Sikorski pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka , będąc najpierw zastępcą Bronisława Geremka , a następnie Władysława Bartoszewskiego. Był Honorowym Prezesem Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie. W latach 1990-91 był warszawskim korespondentem The Sunday Telegraph. Był autorem programu Wywiad Miesiąca w Telewizji Polskiej, w którym przeprowadzał wywiady z Margaret Thatcher, Lechem Wałęsą', Vaclavem Klausem, Otto von Habsburgiem, Henrym Kissingerem, Qianem Qichenem i innymi. 

Swego czasu, w latach 90-tych XX wieku był krytykiem Lecha Wałęsy stwierdzając, że "nasyłał na niego chłopców z WSI". Później radykalnie zmienił o nim zdanie i stał się jego apologetą i zażartym obrońcą [4]. Oceniając tę wypowiedź o L. Wałęsie to widać, że R. Sikorski ma taką przywarę, która powoduje, iż nieraz bez zastanowienia i między słowami "pacnie" jakąś prawdę jak onegdaj o "dorzynaniu watahy" (to o PiS). W tym kontekście warto więc się zastanowić jakie kontakty z WSI miał L. Wałęsa, skoro potrafił nasyłać tych chłopców na innych. 

W latach 2002-2005 Sikorski był stypendystą-rezydentem prawicowego think tanku American Enterprise Institute w Waszyngtonie i dyrektorem wykonawczym New Atlantic Initiative. 

Później został wybrany senatorem z rodzinnej Bydgoszczy. Wszedł do rządu premiera Marcinkiewicza jako minister obrony narodowej. W czasie swojej pracy w MON przeniósł akta z czasów Układu Warszawskiego do Instytutu Pamięci Narodowej, odtajnił mapy Układu Warszawskiego, które demonstrowały sowieckie plany użycia broni jądrowej w wojnie ofensywnej przeciwko NATO i anulował emeryturę wojskową Heleny Brus, stalinowskiej prokurator, która skazała na śmierć generała Augusta Emila „Nila” Fieldorfa. Odtajnił akta operacji o kryptonimie „Szpak” Wojskowych Służb Informacyjnych (WSI), które dokumentowały prowadzone przeciwko niemu działania, zawierające stenogramy z podsłuchu w jego domu i telefonu oraz wrogie artykuły w mediach inspirowanych przez WSI. Zrezygnował z funkcji 5 lutego 2007 r., w przededniu zaangażowania Polski w wojnę w Afganistanie na znak protestu przeciwko działalności szefa wywiadu wojskowego Antoniego Macierewicza. Choć nigdy nie należał do partii Prawo i Sprawiedliwość, odbył kadencję w Klubie Senatorskim Prawo i Sprawiedliwość. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 roku został wybrany do Sejmu.  

16 listopada 2007 roku objął  stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska i wstąpił do PO by w 2008 roku zostać członkiem jej zarządu krajowego. Jako minister spraw zagranicznych R. Sikorski był prorosyjski. W 2009 roku powiedział, że Rosja jest potrzebna do rozwiązania problemów politycznego teatru europejskiego i światowego. Był nawet zwolennikiem tego, aby Rosja - pod pewnymi warunkami - mogła wstąpić do NATO. Bywał regularnym gościem w Moskwie u jego rosyjskiego odpowiednika ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który też często bywał w Polsce.  Jednocześnie zacieśniał stosunki z Niemcami i Francją. Współpraca w Trójkącie Weimarskim – Polska, Niemcy, Francja – była za jego kadencji szczególnie intensywna. 

W 2008 roku R. Sikorski zakończył długie negocjacje z USA w sprawie lokalizacji bazy antyrakietowej w Polsce. Umowa została ostatecznie podpisana z sekretarz stanu USA Condoleezzą Rice, pomimo sprzeciwów Rosji . 17 września 2009 administracja Obamy zrezygnowała jednak z budowy "tarczy antyrakietowej" w Polsce. W marcu 2010 r. Sikorski wziął udział w prawyborach Platformy Obywatelskiej przeciwko ówczesnemu marszałkowi Sejmu Bronisławowi Komorowskiemu, który następnie pokonał Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. 

W szczytowym momencie europejskiego kryzysu finansowego - w listopadzie 2011 roku - R. Sikorski wygłosił w Berlinie przemówienie „Polska i przyszłość Unii Europejskiej” przed Niemiecką Radą Stosunków Międzynarodowych, prestiżową organizacją non-profit złożoną z niemieckich elit politycznych. Ostrzegł, że państwa członkowskie UE stoją przed wyborem „pomiędzy głębszą integracją gospodarczą a rozpadem strefy euro”. Sikorski wystosował nadzwyczajny apel: „Prawdopodobnie będę pierwszym polskim ministrem spraw zagranicznych w historii, który to powie, ale oto jest: mniej boję się niemieckiej potęgi niż zaczynam się obawiać niemieckiej bezczynności”. Sikorski nazwał Niemcy „niezbędnym narodem Europy” i zaapelował do Niemiec o przywództwo w ratowaniu euro, oferując wsparcie Polski. R. Sikorski był zaangażowany w wydarzenia zimowego Majdanu na Ukrainie na szczeblu międzynarodowym. Podpisał 21 lutego wraz z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem i liderami opozycji Witalijem Kliczko, Arsenijem Jaceniukiem i Olegiem Tiagnibokiem .a także ministrom spraw zagranicznych Rosji, Francji i Niemiec memorandum porozumienia w celu promowania pokojowych zmian w ukraińskiej władzy. 

R. Sikorski był głównym architektem, wraz ze swoim szwedzkim odpowiednikiem i przyjacielem Carlem Bildtem, polityki wschodniej UE, która później została nazwana Partnerstwem Wschodnim i doprowadziła do powstania tzw. Małego Ruchu Granicznego między Polską a Federacją Rosyjską, t.j. z podległym Rosji obwodem kaliningradzkim. Był też gorącym zwolennikiem sankcji wobec Rosji za aneksję Krymu i wojnę w ukraińskim Donbasie.

24 września 2014 r. Sikorski został wybrany na Marszałka Sejmu by w połowie czerwca zrezygnować  ze stanowiska w związku z aferą "podsłuchową" u "Sowy i Przyjaciół", gdzie nagrano jego knajackie, chamskie i wulgarne słownictwo: np. ""....przy okazji kobiet mówił o „zrzucaniu z końca członka” oraz, że trzeba je dowartościować i przep…lić i że są pi..ami"" [5]. Zresztą - ze względu na swoje prostactwo i chamstwo - został szyderczo nazwany w cudzysłowu "gentelmanem i lordem z Chobielina" (posiadłość R. Sikorskiego), co też potwierdził ostatnio pisząc, żeby Europosłanka Beata Kempa "Walnęła się w zatłuszczony łeb" [5a].

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Sikorski został wybrany eurodeputowanym z okręgu kujawsko-pomorskiego. Został wybrany na nowego przewodniczącego Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

6 listopada 2015 Sikorski został mianowany Senior Fellow w Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Harvarda. Jest członkiem Instytutu Geostrategii im. Brzezińskiego w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. 

11 lutego 2016 R. Sikorski został wybrany na Prezesa Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

To tyle jeżeli chodzi o oficjalną, po części nawet laurkę na cześć jego życiorysu i jego dokonań polityczno-zawodowych, ale wciąż pozostaje pytanie: Kim on właściwie jest? 

Kamil Kwiatek, dziennikarz portalu wPolityce.pl w tonie niemal sensacyjnym napisał, że R. Sikorski jest członkiem Komitetu Sterującego Grupy Bilderberg [6]. Ale o tym wiadomo przecież od dawna i zarówno na europarlamentarnej oficjalnej stronie życiorysu R. Sikorskiego, jak i na anglojęzycznej Wikipedii, ale i na oficjalnej stronie Grupy Bilderberg ta informacja jest podana [7].

Ale mimo to, dobrze, że z taką informacją - za pośrednictwem portalu wPolityce.pl - dotarł do większego grona odbiorców, bowiem coroczne spotkania Grupy Bilderberg są owiane tajemniczością i nie można się nigdy dowiedzieć, o czym tak naprawdę przeszło 130 osób dyskutowało a członkowie Grupy to elita elit: od głów państw, po premierów i innych polityków, naukowców, szefów największych firm (w tym największych banków czy innych instytucji finansowych), dziennikarzy, etc. Wielu uważa, że jest to nieformalny jeden z członów tzw. Rządu Światowego (NWO), który nakreśla w jakim kierunku winna podążać światowa polityka i gospodarka aby w końcu osiągnąć cel nadrzędny: budowę Jednego Państwa Światowego i właśnie już oficjalnego Rządu Światowego. 

Ostatnie spotkanie Grupy Bilderberg odbyło się w dniach 30 maja – 2 czerwca 2019 r. w Montreux w Szwajcarii. W 2020 roku nie było spotkania ze względu na pandemię koronawirusa a gośćmi tego ostatniego spotkania ze strony Polski byli: Jolanta Pieńkowska (dziennikarka), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy) oraz oczywiście R. Sikorski, który jest właśnie członkiem 30 osobowego kadencyjnego Komitetu Sterującego Grupy, przy czym jego członkowie mogą być wybierani na kolejne kadencje. 

Grupę Bilderberg założył w roku 1954 mason Józef Retinger, który jest przedstawiany jako polski literaturoznawca, pisarz i polityk, doradca Władysława Sikorskiego; organizator kongresu haskiego, sekretarz generalny Ruchu Europejskiego, inicjator i sekretarz Grupy Bilderberg, jeden z twórców Wspólnoty Europejskiej; emisariusz polityczny, wolnomularz. W 1958 nominowany przez norweskiego posła Finna Moe (Partia Pracy) do Pokojowej Nagrody Nobla (...) Jego dziad Stanisław pochodził z rodziny żydowskiej, która przyjęła chrzest w 1827 roku w Tarnowie. 

Józef Retinger jest postacią wzbudzającą wiele kontrowersji. Jest często posądzany o współpracę z różnymi wywiadami: np. Anglii czy Rosji Sowieckiej. Wielu też uważa, że był podwójnym a nawet potrójnym agentem obcych Polsce służb. Nie wiem na ile te fakty są prawdziwe. Zabrał je ze sobą do grobu a o jego ewentualnej współpracy jako tajnego agenta prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy, chociaż jest symptomatyczne, że - jako doradca W. Sikorskiego - był zawsze przy nim oprócz... feralnego lotu, kiedy to w Katastrofie Lotniczej w Gibraltarze jego mocodawca zginął. 

Ale wracając do "naszego" R. Sikorskiego. Może właśnie uczestnictwo, nawet w Komitecie Sterującym Grupy Bilderberg jest odpowiedzią na tytułowe pytanie? Może on właśnie realizuje cele, które ta Grupa mu wyznacza? Może faktycznie wystarczy powiedzieć, że jest się Bilderbergiem, aby mieć otwarte na oścież drzwi do każdej aktywności, niezależnie czy prawicowej czy liberalno-lewicowej oraz gospodarczej? Może też i stąd wynika jego chamstwo, prymitywizm słownictwa i buta oraz polska, i międzynarodowa kariera?

Innej odpowiedzi nie znajduję i trzeba sobie uzmysłowić, że prawdopodobne cele Grupy Bilderberg są diametralnie sprzeczne wobec dążeń państw i narodów do suwerenności i niepodległości. Dotyczy to również naszej Ojczyzny. Czy rzeczywiście budowa NWO jest ich celem? Tego nie wiem, bo wszystko jest owiane tajemnicą, ale właśnie ta tajemniczość implikuje powstawanie różnych teorii na ten temat. A przecież historia ludzkości jest historią różnych spisków!

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/... - wskazuję na anglojęzyczną Wikipedię, bo zawiera więcej informacji niż wersja polska (można sobie przetłumaczyć nawet tylko za pomocą tłumacza Google),
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/... oraz https://www.europarl.europa.eu... (w dalszej części o ile nie wskażę innego źródła będę opierał swoje informacje o życiorysie R. Sikorskiego na wskazanych w tym przypisie źródłach),
[3] https://polskatimes.pl/zarobki...
[4] https://wiadomosci.dziennik.pl...
[5] https://wpolityce.pl/polityka/...
[5a] https://wpolityce.pl/polityka/...
[6] https://wpolityce.pl/polityka/...
[7] https://www.bilderbergmeetings...
[8] https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

21-10-2021 [15:07] - u2 | Link:

"jest mężem swojej żony" (1992 rok), czyli Żydówki

To tak jak Felek "krwawe rączki" Dzierżyński, czy Władysław "Wiesław" Gomułka, co umożliwił pobratymcom swojej połowicy na ucieczkę z raju krat w 1968.

Skojarzenia z tymi dwoma osobnikami nieprzypadkowe.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

21-10-2021 [15:38] - krzysztofjaw | Link:

To są sprawy bardzo żydowsko skomplikowane, bo jakkolwiek Żydówki od setek lat uwodziły głupich i zamożnych Polaków, by przejmować ich majątek, to teraz to już nie jest chyba ich celem. Ale warto wiedzieć, że jednak że jednak R. Sikorski ożenił się przed laty  (1992), kiedy jeszcze takie ciągoty Żydówki miały. A i też nie wiem nic o pochodzeniu Radka... to też jest symptomatyczne i może wiele tłumaczyć. 
pzdr

Obrazek użytkownika u2

21-10-2021 [16:10] - u2 | Link:

"od setek lat uwodziły głupich i zamożnych Polaków"

Jak zamożni to nie głupi. Pisałem już na NB że Mikke z wyglądu typowy żyd, nie jest głupi, choć głosi głupie tezy. Ale to wszystko aby ogłupić gojców i wykorzystać ich głupotę. A przecież to najbogatszy europoseł z Polski swego czasu.

Pisałem również na NB o koneksjach rodzinnych PMM i PAD. Tak jak w przypadku Radosława S. w sumie niewiele wiadomo o ich pochodzeniu. PMM to z wyglądu typowy żyd, ale bardzo przyzwoity, na poziomie. PAD również coraz bardziej przypomina żyda, zaczynał karierę polityczną w UW, a to o nim wiele mówi :-)

Obrazek użytkownika Jabe

21-10-2021 [16:17] - Jabe | Link:

z wyglądu typowy żyd – Co Pan powie?

Obrazek użytkownika u2

21-10-2021 [18:55] - u2 | Link:

Ludwik Dorn - trzeci bliźniak, również łatwo rozpoznawalny. Trudniej rozpoznać Olka K., ale po nabyciu pewnej wprawy nic trudnego :-)

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

21-10-2021 [16:09] - AŁTORYDET | Link:

Co do Sikorskiego:
1. Jakim cudem, syn podoficera zawodowego, w wieku poborowym, dostaje paszport i wyjeżdża do kraju kapitalistycznego, w roku 1981? Miał kategorię zdrowia E, zwalniającą  go z obowiązku odbycia służby wojskowej?
2. Co było powodem, że pełnomocnik rejestrujący listę kandydatów Ruchu Odbudowy Polski do Sejmu RP, w roku 1997, usunął Sikorskiego z tej listy?
3. Jak nazywał się zakonnik, z którym kontaktował się Sikorski w Rzymie, na początku lat 80-tych?
4. Kto wprowadził Sikorskiego do Salonu 100,  Małgorzaty Bocheńskiej (żony Jana Parysa) w roku 1989, od którego zaczął budować pozycję w Polsce?
Na początek wystarczy.
BTW: Sikorski w rządzie Jana Olszewskiego nie odpowiadał za przygotowanie akcesji do NATO, tylko za sprawy wychowawcze. 

Obrazek użytkownika u2

21-10-2021 [16:16] - u2 | Link:

1. Jakim cudem, syn podoficera zawodowego, w wieku poborowym, dostaje paszport i wyjeżdża do kraju kapitalistycznego, w roku 1981? Miał kategorię zdrowia E, zwalniającą  go z obowiązku odbycia służby wojskowej?

Skoro rodzice byli w aparacie przymusu PRL to byli zaufanymi systemu. Na przykład Wojciech Mann, zatwardziały sympatyk KOD-omitów, bez przeszkód wyjeżdżał do Anglii do wujka, a wrócił do PRL, bodajże z Kanady, po ... wprowadzeniu stanu wojennego :-)

Co prawda był "szykanowany" przez PRL i tylko dzięki znajomości z panią Walter występował jako "głos" w programie 5-10-15.

Obrazek użytkownika paparazzi

21-10-2021 [16:54] - paparazzi | Link:

"Zasadne więc jest pytanie: kim Ty jesteś Radosławie Sikorski?" A to pytanie to do kontrwywiadu polskiego ;-).

Obrazek użytkownika Niezalogowany

21-10-2021 [16:58] - Niezalogowany | Link:

Z państwa dyskusji powyżej wynika, że co najmniej trzy różne kraje mają zapisane w swoich teczkach Radka jako "ich" agenta :)

Obrazek użytkownika sake3

21-10-2021 [17:30] - sake3 | Link:

Pisze Pan: ,,nigdzie nie znalazłem informacji o rodzicach ani przodkach (nawet w anglojęzycznej Wikipedii).Czyli co ?dziecko z probówki a może kosmita zesłany w kapsule na Ziemię? Jeśli tak to wyjątkowo nieudany egzemplarz zarówno z wyglądu jak i z działalności ,charakteru i zachowania..Nawet ta przytaczana w tekście ,,piękna karta '' działalności nie wygląda na piękną jeśli przyjrzeć się bliżej,a ostatnie działania pokazują jak wstrętna to postać. 

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

21-10-2021 [18:12] - krzysztofjaw | Link:

Pisałem, że przedstawienie jego życiorysu oparłem na anglojęzycznej Wikipedii i oficjalnych danych np. Europarlamentarzystów. Te życiorysy przygotowane zostały tak, żeby przedstawić R. Sikorskiego w jak najlepszym świetle. Dlatego też wtrącałem w ten sielankowy jego obraz inne zachowania, które świadczą o jego antypolskości. Zawsze dostosowuje się do aktualnych potrzeb i wydaje mi się, iż naprawdę jest po prostu sterowany przez innych. Osobiście dla mnie jego buta i prymitywizm wyklucza go spośród ludzi wartych zainteresowania. Napisałem ten tekst tylko dlatego, żeby pokazać mechanizmy jakie rządzą ludźmi 'zadaniowymi". 
Pzdr

Obrazek użytkownika Niezalogowany

21-10-2021 [18:46] - Niezalogowany | Link:

Do bibliografii należy dodać zbiór informacji z kręgów polskiego kontrwywiadu:

https://naszeblogi.pl/12861-dz...

Panie Krzysztofie, proszę o dopisanie do swojej listy linków.

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

21-10-2021 [19:41] - AŁTORYDET | Link:

Cenny link. Ciekawa dyskusja. Ewidentnie widać, że facet jest mocno obstawiony. Zrobił koszmarną ilość błędów, lapsusów, wpadek i ..... dalej w grze. Ćwiartka tych numerów utopiła by każdego, a tu taka siupryza. Dorzucę smaczną anegdotę. Ponoć kiedyś Sikorski gościł pewnego historyka w Chobielinie. Z jednej ze ścian, patrzył na gościa, sportretowany gen.Władysław Sikorski. Radzio rozbrajająco rzucił: to był mój wujek. Spotkała go riposta: "generał Sikorski nie miał brata". Podobno przy następnej wizycie, portretu nie było....

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

21-10-2021 [20:17] - wielkopolskizdzichu | Link:

Nie wiem czy pan na Chobielinie ma jakiekolwiek związki z Generałem Sikorskim, ale z pewnością Generał miał brata Stanisława.

Obrazek użytkownika Jan1797

21-10-2021 [20:32] - Jan1797 | Link:

Ciekawe wątki, ten człowiek odrażający swym zachowaniem „zyskał” dzisiaj właściwą reakcję społeczną.

Obrazek użytkownika Tezeusz

21-10-2021 [18:44] - Tezeusz | Link:

Obrzydliwy zydokomuch, Antypolak co pomiata kobietami.On moze byc szpiegiem bo ma tyle obywatelstw. Z jakiegos powodu????Nalezy do typow co uzywaja dirty took, ja cie qwa wypier***e, itd.Zwyrodnialy zbok, prymityw intelektualny z bardzo NISKIM IQ, tytul to sobie kupil te komunistyczne scierwo co dostaje kase by PLUC NA

Obrazek użytkownika Marek Kudła

21-10-2021 [19:07] - Marek Kudła | Link:

Lewicowo-liberalna większość w Parlamencie Europejskim przyjęła dziś (21.10.21) skandaliczną rezolucję, w której podważa orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 502 eurodeputowanych, przeciw było 153.  Wśród europosłów, którzy poparli dokument podważający status polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie zabrakło polityków z Polski. Skandaliczną rezolucję poparli:
Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Dauta Huebner, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Łukasz Kohut, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Łukacijewska, Leszek Miller, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski, , Sylwia Spurek, Róża Thun.  To są zdrajcy Narodu Polskiego !!!
 

Obrazek użytkownika J z L

21-10-2021 [19:40] - J z L | Link:

Zwróćcie uwagę, że najbrutalniejsze ataki Sikorski przypuszcza zawsze na kobiety.
To taki drugi @Pies na trolle z Szamba 24r.u
Nie wiem co im w dzieciństwie zrobiły matki, albo jak muszą nimi pomiatać żony w domu, ale ta nieskrywana nienawiść do kobiet i konieczność odreagowania, to musi być efekt ogromnej traumy. 

Chorzy ludzie

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

21-10-2021 [19:44] - AŁTORYDET | Link:

Wie Pan, jaka grupa społeczna w prl-u, charakteryzowała się wyjątkowym chamstwem i grubiaństwem wobec kobiet? Trepy tj. zawodowi wojskowi. Radek jest cały z nich. 

Obrazek użytkownika sake3

21-10-2021 [20:01] - sake3 | Link:

Ta gnida nie jest wojskowym.To jakiś wyciągnięty z rynsztoka osobnik ,wyszkolony do rozrabiania. Jego stosunek do kobiet był już wielokrotnie pokazywany,zwłaszcza ordynarne odzywki na tasmach u Sowy,ale przypuszczam,że u siebie jest bardzo malutki w obecności żony .Ten nędzny smieć równie malutki i służący za drugi podnóżek po Tusku by obu nogom pani Merkel było wygodnie No ale co się spodziewać przy jego mikroskopijnym rozumku  to nawet zrobienie  licencjatu na Oxfordzie graniczyło z cudem i chyba kosztowało jego protektora zbyt wiele by ryzykować magisterkę.

Obrazek użytkownika Pers

21-10-2021 [20:13] - Pers | Link:

@sake
Uważaj bo się zasapiesz.
Podejrzewam, że gdyby warknął na taką np. panią Lempart to byłby twoim idolem, prawda?

2 minuty nienawiści odrobiłaś i możesz wracać do magla.

Obrazek użytkownika sake3

21-10-2021 [22:24] - sake3 | Link:

@Pers....A własciwie po co do mnie piszesz swoje komentarze?Jest blog więc odnieś się do jego treści ,oceń go i ewentualnie pod tym kątem rozpocznij dyskusję zamiast popisywac się złośliwościami do mojej osoby. Nie musisz chyba naśladowac pana Sikorskiego.Szkoda,że nie masz telewizora bo w tej chwili leci koncert e-mol Szopena grany przez zdobywcę nagrody wczorajszgo konkursu. Muzyka bardzo łagodzi obyczaje, panu Sikorskiemu i tobie też by się przydało posłuchac.

Obrazek użytkownika Maverick

21-10-2021 [19:57] - Maverick | Link:

Już po rozbiorach Rzeczypospolitej w Bułgarii powstały szkoły prowadzone poprzez eskimośow, uczące swoich języka polskiego, jak przyjmować polską tożsamość.
Potem byli wykorzystywani i podstawiani do zajmowania ważnych pozycji społecznych w naszym kraju. Potem Stalin dowiózł nowych przebierańców udających Polaków.
Z powodu jakiś globalnych planów Polska jest dla nich ważna do podporządkowania, ci co nie znają tych planów nigdy tego nie zrozumieją.

Długie ale lepsze od oglądania ogłupiających filmów i pozwoli ci otworzyć patrzałki, obejrzyj do końca aby zrozumieć jak jesteś manipulowany. Zrozumiesz że chcą zniszczyć genom Boży.
Po polsku.
https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Jan1797

21-10-2021 [20:34] - Jan1797 | Link:

"17 września 2009 administracja Obamy zrezygnowała jednak z budowy
 „tarczy antyrakietowej” w Polsce."

Fakt warty notki a ta wiedza potrzebna jest Polakom.

Obrazek użytkownika J z L

21-10-2021 [22:42] - J z L | Link:

Krzysztofie
Pozdrów blogera @Kula Lis
Nikt tak jak On nie potrafi zaorać te czerwone ścierwa z Szamba 24r.u
Ponoć czerwony war-wski  homoś @faral to własnego penisa już połknął

ps.
Nie wiem czy znasz takiego śmiecia,parcha,ludzkiego syfilisa który wkleja na Szambie 24ru moje komentarze
Na mieście mówią że to zwykły c@uj
Pozdrów to ścierwo