AK - niezwyciężona armia podziemna okupowanej Europy

14 lutego 1942 r. z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej powstała Armia Krajowa, podlegająca polskiemu rządowi RP na uchodźstwie. W skład tej największej podziemnej armii w okupowanej Europie weszło ok. 200 organizacji. Jej komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki "Grot". Armia Krajowa (AK) - zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, działająca pod okupacją niemiecką i sowiecką państwa polskiego w granicach sprzed 1 września 1939 oraz poza nimi. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających w tamtym czasie w Europie. Kryptonimy: "Polski Związek Powstańczy" (PZP), "Siły Zbrojne w Kraju" (SZK

Armia Krajowa była największą armią podziemną podczas II wojny światowej. Jej żołnierze walczyli z Niemcami (najwięcej AK-owców zginęło podczas Powstania Warszawskiego), a następnie z naszymi „wyzwolicielami” czyli Sowietami. Wielu z jej członków nie pogodziło się z ustaleniami konferencji jałtańskiej i zamierzało walczyć do śmierci o niepodległą Polskę. Tym samym, stali się Żołnierzami Wyklętymi. Pamiętajmy o nich, i nie pozwólmy aby byli szkalowani i nazywani bandytami.

Organizacje podziemne przed powstaniem AK
Zanim umilkły ostatnie walki kampanii wrześniowej, rozpoczęło się formowanie podziemnej armii i władz politycznych. Działaniom tym przewodził gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Postanowiono skonsultować się z głównymi partiami politycznymi, wskutek czego powstał tajny projekt wojskowo-politycznej organizacji, pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski (SZP).

Premier Władysław Sikorski był przeciwny łączeniu władzy wojskowej z polityczną. Dlatego postanowił rozwiązać SZP, a na jej miejsce powołać inną organizację o charakterze stricte wojskowym. W ten sposób, 4-go grudnia 1939 r. została powołana do życia organizacja o nazwie Związek Walki Zbrojnej. Została ona ściśle podporządkowana rządowi emigracyjnemu, a na jej czele stanął gen. Kazimierz Sosnkowski. W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, która miała za zadanie jak najszybsze organizowanie akcji bojowych i sabotażowych, ZWZ zakładał długi okres przygotowawczy. Gen. Sosnkowski przebywał we Francji, więc jego przedstawicielami na terenach okupowanej Polski byli: gen. Stefan Grot-Rowecki (tereny okupowane przez Niemców) oraz gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz (obszary zajęte przez ZSRR).

Po upadku Francji, rząd polski przeniósł się do Londynu. Wymusiło to zmianę w dowodzeniu armią podziemną. Ustanowiono Komendę Główną ZWZ, na czele której stanął gen. Stefan Grot-Rowecki. Jednocześnie powołano Delegaturę Rządu RP na Kraj. Delegat miał być łącznikiem pomiędzy rządem a krajem. Siatka delegatur stopniowo się rozszerzała, aż w końcu w każdym przedwojennym województwie była jej tajna siedziba.
Oczywiście ZWZ nie był jedyną organizacją podziemną. Związek Harcerstwa Polskiego utworzył Szare Szeregi. Praktycznie każda partia stworzyła swoje organizacje wojskowe. Oto niektóre z nich:
– Chłopska Straż (Stronnictwo Ludowe),
– Narodowa Organizacja Wojskowa (Stronnictwo Narodowe),
– Gwardia Ludowa (socjaliści).
Delegatura ZWZ wiedziała, że w danym momencie nie opłaca się prowadzić akcji zbrojnych na szerszą skalę. Postanowiono skupić się na gromadzeniu broni, tworzeniu siatek konspiracyjnych i wywiadowczych oraz przede wszystkim szkoleniu. Powstały specjalne szkoły podchorążych rezerwy i podoficerów. Organizacja Małego Sabotażu „Wawer”, miała za zadanie ośmieszać okupanta. Wydawano również wiele gazet propagandowych.

Powstanie Armii Krajowej
Naczelne Dowództwo w Londynie uznało na początku 1942 roku, że przyłączanie różnych organizacji wojskowych do ZWZ jest zbyt powolne. Dlatego 14 II 1942 r., Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową, której głównym zadaniem było scalenie podziemia wojskowego. Komendantem głównym został gen. Grot-Rowecki. Początkowo podzielono kraj na trzy obszary AK: zachodni, lwowski i białostocki. Obszary zostały z kolej podzielone na okręgi (dawne województwa), a okręgi na obwody (dawne powiaty), obwody zaś na placówki (dawne gminy). Z końcem 1942 r., AK mogła się pochwalić liczbą 200 tys. żołnierzy. Jej głównym celem było przygotowanie zbrojnego powstania w momencie załamania się sił niemieckich.

Do AK zostały wcielone następujące organizacje: Obóz Polski Walczącej, Tajna Armia Polski, Polska Organizacja Zbrojna, Związek Czynu Zbrojnego, Tajna Organizacja Wojskowa oraz Socjalistyczna Organizacja Bojowa. Chłopska Straż została przemianowana w 1942 roku na Bataliony Chłopskie, które zachowały autonomię. Natomiast co do organizacji wojskowej Stronnictwa Narodowego, to około połowy jej członków wstąpiło do AK. Reszta połączyła się z narodowo-radykalną Grupą Szańca i Związkiem Jaszczurczym, wskutek czego powstały Narodowe Siły Zbrojne (NSZ).

Cały czas zbierano uzbrojenie, którego nigdy nie było za wiele. To co posiadano, pochodziło z zapasów zakopanych przez  wojsko polskie po kampanii wrześniowej, oraz ze zrzutów i produkcji własnej (np. pistolety maszynowe typu „Błyskawica” czy miotacze ognia i granaty).
Aby pomóc w ratowaniu mordowanych Żydów, organizacje podziemne powołały do życia  4-go grudnia 1942 r.  Radę Pomocy Żydom, tzw. Żegotę.
Najważniejsze akcje AK:
– odbicie 25 więźniów podczas akcji pod Arsenałem (III 1943),
– odkrycie tajnej bazy rakiet V-1 w Peenemuende, następnie zbombardowanej przez aliantów (III 1943),
– akcja „Burza” – były to działania dywersyjno-bojowe na tyłach armii niemieckiej, wraz z wkraczaniem armii radzieckiej na tereny II Rzeczypospolitej (1944),
– akcja „Ostra Brama” –  zdobycie zajętego przez Niemców Wilna (VII 1944).

Moja Armia Krajowa.
Pisane przeze mnie materiały poświęcam głównie  Armii Krajowej . Narodowym Siłom Zbrojnym, Żołnierzom Wyklętym publikuję tutaj na tym portalu materiały pokazujące  historię i współczesność "Polski Walczącej" kiedyś w oddziałach AK,NSZ Żołnierzy Wyklętych dzisiaj przez patriotów którzy pragną "Wielkiej Polski". Rok 2021 rokiem patriotów - to nasze wspólne hasło i wspólne dzieło. Polska jest jedna nie partyjna czy polityczna - tak to widzą i postrzegają młodzi patrioci, Polska dla nich - dla nas, jest piękna dostojna pełna honoru jest NASZA i taką na wieki pozostanie.

Wzorujemy się dzisiaj na tradycjach, bohaterstwie oraz postawach naszych patriotów - wzorców do naśladowania, przypomnę choćby postać naszego ukochanego Rotmistrza Pileckiego oraz wielu innych. Wzorujemy się także w życiu codziennym na tradycjach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i nie ma to znaczenia gdzie aktualnie przebywamy.

Patriotyzm młodych Polaków rodził się powoli i mozolnie na boiskach sportowych wyszydzany i wyśmiewany przez PO i PSL nazywano tych co tak pragnęli być patriotami "kibolami i bandytami". Ten patriotyzm zrodził ogromny na niespotykaną dotąd skalę społeczny ruch patriotyczny pod sztandarami i dziedzictwem Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy AK i NSZ wyszedł on ze stadionów by na zawsze zagościć w sercach i umysłach Polaków.
Pamiętając o tych co walczyli i ginęli za Polskę pod sztandarami Armii Krajowej pamiętajmy  o Armii Krajowej zapalając nie tylko w naszych sercach płomień pamięci ale i w miejscach gdzie walczyli i obecnie spoczywają w ojczystej ziemi ci bohaterowie.

Chwała bohaterom z Armii Krajowej !

 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika mjk1

13-06-2021 [09:48] - mjk1 | Link:

Mam takie jedno bezczelne pytanie.
Jak pogodzono powstanie i działalność Armii Krajowej z podpisanymi przez II RP konwencjami międzynarodowymi, zwanymi ogólnie prawem prowadzenia wojny?
Bardziej szczegółowo ze sposobem wszczynania i kończenia konfliktów zbrojnych, jak również wymogami stawianymi członkom sił zbrojnych i ich sytuację prawną?
Pozdrawiam.
 

Obrazek użytkownika J z L

13-06-2021 [10:04] - J z L | Link:

Tak samo jak  "działalność" Rosji i Niemiec

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-06-2021 [10:49] - Imć Waszeć | Link:

Wojna nie była wypowiedziana, więc to nie nasz problem.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-06-2021 [13:35] - Tezeusz | Link:

Skąd ta wiedza, do podstawówki nie uczęszczales?

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-06-2021 [15:33] - Imć Waszeć | Link:

Chodziłem. A ty widocznie nie i stale próbujesz nam mieszać w historii na modłę jakiejś Partii.
"1 września: Napaść Niemiec na Polskę (ataki na Wieluń i Westerplatte), dokonana bez wypowiedzenia wojny. (...) Tym samym rozpoczęła agresję na Polskę bez wymaganego prawem międzynarodowym wypowiedzenia wojny."
"17 września: Agresja ZSRR na Polskę – zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR (bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny) na Polskę,"
"30 listopada: ZSRR bez wypowiedzenia wojny zaatakował Finlandię. Rozpoczęła się wojna zimowa."
Widać to jest u tych zbirów norma. Jeszcze jakieś agresywne uwagi w stylu esbeckim do tego zbioru faktów?

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-06-2021 [16:52] - Tezeusz | Link:

Imic znowu pijany  
6 mln oofiar.kraj doszczętnie zniszczony a wojny nie wywołali.Co za swołocz. Podziwiasz ich ?.A do podstawówki nie chodzileś ? Rozumiem.obora, krówki, świnki...ale mogłeś chociaż trochę poczytać choć elementarza tam.nawet o tym pisali.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-06-2021 [17:10] - Imć Waszeć | Link:

Patrzcie ludzie tego barana. Mota, lawiruje, manipuluje, obraża, kłamie, wyszydza, skłóca, odwraca uwagę. Widocznie to kuzyn Sakiewicza i nic na to nie poradzimy. Prowokator czytać nie umie, a chce wszystkich pouczać. Sznurówki zawiąż świniaku, potomku esbeków, który przykleił się do okrętu z napisem "Polska". Powiedzieć o nim kretyn, cham, pepeesowiec (pół PZPR), politruk, zadaniowiec, troll, to jakby rzucić na wiatr.... Chcesz jeszcze, czy masz już dość esbeku z Neonu?

PS: Wiesz kto wszystkim na wstępie przypisuje alkoholizm? Alkoholik. Jak nie łapiesz, to spytaj swego psychiatry.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-06-2021 [17:45] - Tezeusz | Link:

Imić !!
Piszesz, o Persie ze Scierwoneona ? a to sorry nie wiedziałem. Masz całkowitą rację to nasz @ Pers inaczej SpiritoLibero z NEon24.pl to jego charakterystyka. Przepraszam nie wiedziałem. Ale ocenę postawiłeś trafną.

Obrazek użytkownika Pers

13-06-2021 [17:28] - Pers | Link:

Imć Waszeć
Jest tylko jedna nacja, która brzydzi się pracą na roli i wszystkim co z tym związane.
Wiesz jaka? :))))

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-06-2021 [19:49] - Imć Waszeć | Link:

@Pers, wiem.
W takie przepychanki słowne i odwracanie kota ogonem bawiłem się z żydem w przedszkolu. Zresztą mieszkaliśmy po sąsiedzku, to i z czasem przywykłem do takich niecnych zagrań. Kiedyś po szkole znaleźliśmy na ulicy pół paczki Sportów bez filtra... Ech za długo by opowiadać, ale jechało nam z pysków jak z popielnika. Już pisałem, że bardzo fajną mamę miał. A tak ogólnie, to oni sami nawet nie pojmują jak są przez to rozpoznawalni w tłumie ;)

Obrazek użytkownika Pers

13-06-2021 [19:53] - Pers | Link:

Imć Waszeć
//oni sami nawet nie pojmują jak są przez to rozpoznawalni w tłumie ;)//
Oj są, są :)))
Nawet prze Internet można ich bezbłędnie wyczuć.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-06-2021 [20:27] - Tezeusz | Link:

Imić nie wstydź się. 
Po co publicznie ukrywasz swoje Żydowskie korzenie.To nie wstyd. Zostałeś w Polsce i dobrze ale do Izraela ciebie ciągnie jak piszesz.
A kolegę że szkoły tego opisanego  przez  ciebie sąsiada  obecnego @Persa swietnie opisaleś. 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-06-2021 [20:58] - Imć Waszeć | Link:

No popatrzcie tylko jak szybko z pepeesowca syjonisty i zadaniowca wyłazi podle ścierwo antysemity. Moje korzenie raczej nie dają mi niestety takiego krycia i ogólnopaństwowego wybaczania w przypadku jątrzenia, zdrady i czynienia podłości, jak twoje. Żydokomuna od zawsze bardzo dobrze wie kto jest "nasz", a kto nie. "Nasi"  pracowali w stolycy i na wyższych uszczelniach, a nie jak moi rodzice na prowincji i gdzieś na wsi.

Obrazek użytkownika Marek1taki

13-06-2021 [12:26] - Marek1taki | Link:

AK działało nielegalnie. Nie byli ozusowani.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-06-2021 [13:34] - Tezeusz | Link:

Proszę nie pij tyle samogonu !.Tu nie Moskwa..AK tlukło twoich pobratymcow ile wlezie i to ciebie tak boli ?

Obrazek użytkownika Marek1taki

13-06-2021 [13:43] - Marek1taki | Link:

Te! Zeus! Czyją jesteś onucą?

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-06-2021 [14:26] - Tezeusz | Link:

@ Marek
???? Rozumiem,ze piszesz o sobie i do siebie !

Obrazek użytkownika Marek1taki

13-06-2021 [14:32] - Marek1taki | Link:

@Te Jak zwykle źle rozumiesz. Zrezygnuj.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-06-2021 [14:30] - Tezeusz | Link:

Armia Krajowa duma Polski jak podają zródłą historyczne - patrz IPN, nigdy nie została zwyciężona, wygrywała lub przegrywała bitwy ale nikt jej nie pokonał rozwiązała sie sama.
Dzisiaj jest dumą i żródłem patriotyzmu nie tylko Jednostek Wojskowych, organizacji młodzieżowych w kraju i za granicą. Znak"Polski Walczącej" stanowi narodową świętość dla każdego Polaka. Podkreślę POLAKA !

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

13-06-2021 [15:56] - rolnik z mazur | Link:

@
Chwała bohaterom i na pohybel wodzom, którzy szafują bez sensu krwią . 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-06-2021 [19:53] - Imć Waszeć | Link:

Nie przesadzajmy, bo byli i świetni wodzowie. Po wojnie ich czerwona hołota dobiła szpadlami, dlatego się ogólnie takie złe wrażenie odnosi.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-06-2021 [20:11] - Tezeusz | Link:

Imic piszesz o swojej rodzinie rozumiem

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

13-06-2021 [21:28] - rolnik z mazur | Link:

@ imć

Być może. Ja osobiście poznałem oficera od Maczka w Bredzie. Został tam po wojnie i się ożenił. 
Nie mial dobrego zdania o Sikorskim i Andersie. Bora uważał za... mniejsza z tym. Pzdr