Sądy, kasta, stan spoczynku i emerytury sędziowskie...

W cyklu felietonów pt. "Kasta" TVP Info zajmuje się problemem patologii w środowisku prawniczym. Pod lupą autorów programu są przede wszystkim sędziowie, ale też prokuratorzy i komornicy.

Tłem tegoż programu jest obecna walka środowisk prawniczych o utrzymanie status quo, czyli żeby "było tak jak było",  a że jest źle to wie każdy Polak. I nie chodzi tu nawet o skandaliczne wyroki lub realne antyludzkie postępowania wobec Polaków np. sędziów, komorników czy prokuratorów. To jest sprawa wtórna, bo tak naprawdę chodzi o utrzymanie bezkarności tychże środowisk w Polsce.

Clou sporu jest tak naprawdę istnienie sądowej Izby Dyscyplinarnej, która ma uprawnienia mogące w konsekwencji usunąć np. sędziego, który jawnie sprzeniewierzył się etyce zawodu lub popełnił przestępstwo pospolite. Bowiem dziś mamy taką sytuację, że nawet sędziowie, którzy są np. złodziejami lub "damskimi bokserami" dalej swobodnie orzekają i są utrzymywani w zawodzie przez innych kastowych sędziów. Podobnie jest też w sytuacji, gdy sędzia staje się politykiem i tym samym uwłacza własnej bezstronności jako sędziego. Takie zachowanie też może - według nowego prawa - zakończyć się wydaleniem takiego delikwenta z grona sędziowskiego. Sędziowie więc walczą o swoje przywileje a mają o co. Walczą też o przywileje pozostałych zawodów prawniczych. 

Jednym z tych przywilejów są sędziowskie emerytury. 

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych określa kiedy i pod jakimi warunkami sędziowie i prokuratorzy nabywają uprawnień aby przejść w stan spoczynku. Kwestia emerytalna, w tym przypadku, kształtuje się inaczej niż w przypadku osób zatrudnionych na podstawie np. umowy o pracę. Służba sędziego jest dożywotnia. Oznacza to, że do końca życia sędzia pozostaje osobą publiczną, co jest związane z pewnymi utrudnieniami w życiu prywatnym. Z uwagi na powagę urzędu sędziowie dożywotnio odpowiadają za popełnione przestępstwa, zarówno karnie, jak i dyscyplinarnie. Tak, że nie istnieje żaden prawny kaganiec, żeby sędziów w stanie spoczynku nie pociągać do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej. "Stan spoczynku" nie zwalnia sędziów od tych odpowiedzialności. 

Natomiast sama kategoria "stan spoczynku" jest kontrowersyjna. Sędzia na "emeryturze" czyli w stanie spoczynku nie opłaca składek ZUS tak jak inni polscy obywatele. Mało tego! Korzysta też z szeregu innych apanaży jak np. diety czy zwrot kosztów swoich działań jako sędziego w stanie spoczynku, czyli w te "koszty" można "wrzucić" wszystko a tym samym może się okazać, iż taki sędzia nie tylko, że nie zapłaci podatku dochodowego, ale będzie mu się należał zwrot części tegoż podatku.

Sędzia, prokurator, w momencie przejścia w stan spoczynku, otrzymuje uposażenie w wysokości 75 procent wynagrodzenia, jakie uzyskiwał w chwili odejścia z czynnego zawodu. Uposażenie sędziego i prokuratora w stanie spoczynku jest finansowane z budżetu państwa, przy czym wniosek o przejście w stan spoczynku może złożyć sam sędzia powołując się np. na powody zdrowotne. Dochodzi zatem do kuriozalnych sytuacji, w których np. sędzia 30 letni już jest w stanie spoczynku i podejmuje dodatkowe zatrudnienie, jednocześnie zachowując sędziowskie uposażenie. Są też przypadki, że sędzia na swój wniosek i ze względów zdrowotnych przechodzi w stan spoczynku aby uniknąć postępowania dyscyplinarnego, co przecież nie powinno być przeszkodą aby takie postępowanie prowadzić. Niestety kasta sędziowska myśli i działa inaczej.

Zgodnie z konstytucją wynagrodzenie sędziego musi odpowiadać godności urzędu i powierzonemu zakresowi obowiązków. Wysokość wynagrodzenia sędziego mieści się w przedziale dwu lub trzykrotności średniej krajowej, czyli od około 8 tysięcy złotych do około 13 tysięcy złotych. Do podstawowego wynagrodzenia należy doliczyć min. jubileuszowe gratyfikacje, dodatek stażowy i inne. Więc 75% tej kwoty wynosi od około 6 tysięcy złotych do około 9,8 tysięcy złotych i tyle dostają sędziowie w stanie spoczynku. Jak wspomniałem należy też do tego doliczyć różnego rodzaju dodatki i bonusy sędziowskie.

Obecnie, zgodnie z przyjętymi zmianami obowiązujących przepisów, sędziowie mężczyźni przechodzą w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia. Sędzia kobieta może przejść w stan spoczynku, na swój wniosek, po ukończeniu 60 lat. Sędzia może sprawować urząd nadal, jeżeli nie później niż 6 miesięcy po i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku, oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa wolę dalszego sprawowania stanowiska. Musi przedłożyć zaświadczenie, że jest zdolny do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia. Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić na to zgodę.

W przypadku prokuratorów przepisy ustawy o prokuraturze odsyłają do umocowań prawnych, które obowiązują w przypadku sędziów. Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa przysługują, w tym przypadku, Prokuratorowi Generalnemu.

Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie neguję faktu, iż sędziom czy prokuratorom należą się wysokie uposażenia. Ich praca często jest wykonywana nawet z narażeniem życia... bo ich decyzje mogą być np. przez świat przestępczy oceniane bardzo negatywnie i może się to wiązać z różnego rodzaju zagrożeniami, nawet kryminalnymi.

Pragnę natomiast zwrócić uwagę, że Sędziowie i członkowie pozostałych formacji prawniczych pełnią rolę służebną wobec Polaków i podlegają rozdziałowi władzy: sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Nie może być tak, że kasta sędziowska uzurpuje sobie prawo bycia "ponad prawem" i tworzy niezależną od państwa kastę ludzi, którzy wzajemnie się wspierają i bronią - w swoim gronie - przestępców lub sędziów, którzy sprzeniewierzają się etosowi swojego zawodu.

Nie wiem czy zakres zmian, które planuje PiS (pozostał podpis Prezydenta RP) bezie wystarczający. Osobiście jestem za całkowitą zmiana ustroju sądów powszechnych na model anglosaski: sędziowie powoływani w wyniku wyborów powszechnych, decydująca rola ławy przysięgłych czy niemożność wydawania nieprzychylnych obywatelom wyroków niż te, które zapadały już wcześniej w  podobnej lub prawnie identycznej sprawie.

---------

Tekst powstał m.in. na podstawie: https://hotmoney.pl/emerytury-sedziow-i-prokuratorow-za-wysokie/http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010981070/U/D20011070Lj.pdf

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

26-01-2020 [14:55] - Jabe | Link:

Jakaś konkluzja?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

26-01-2020 [16:11] - krzysztofjaw | Link:

Wydaje mi się, że taką konkluzję wypowiedziałem: obecne zmiany systemu ustroju sądów powszechnych są niewystarczające. Potrzeba zmian systemowych całości korporacji prawniczych. Jestem zwolennikiem modelu anglosaskiego a do tego potrzebna jest lustracja, dekomunizacja i konieczność ujawniania deklaracji majątkowych sędziów, prokuratorów, komorników. Jak nie będą chcieli ujawnić to won z zawodu. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Jabe

26-01-2020 [16:51] - Jabe | Link:

Też mi się marzy system anglosaski, ale trzeba by go przeszczepić wraz z ludźmi, zarazem radykalnie upraszczając prawo. Jedno jest pewne: PiS po to robi reformy, żeby z kastami walczyć, nie po to, żeby kast nie było. Reformy są więc nie tyle niewystarczające, co nieobecne. Jest tylko wojna na górze, która prowadzi do republiki bananowej (tyle że bez bananów).

Obrazek użytkownika kaliszanin

26-01-2020 [18:31] - kaliszanin | Link:

parafrazując klasyka jaka republika takie frukty.

u mojej pierwszoklasistki właśnie z końcem półrocza wywalono niesfornego ucznia bo pozostałej 10 przeszkadzał w nauce. regulamin szkoły liczy kilkanaście punktów i jest poprostu przestrzegany. tylko tyle i aż tyle. 

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

26-01-2020 [17:03] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Sz.Pan Autor

tak oto zareklamował cykl programów nadawanych przez  TVPiS będący dalszym ciągiem akcji szkalowania sędziów, którzy nadal ośmielają się nie zgadzać z tzw.reformą sądownictwa, bo rzekomo chcą, aby było po staremu -  w domyśle: żeby mogli kraść, brać łapówki, wydawać stronnicze wyroki i t.p, i t.d., etc.:  

"Tłem tegoż programu jest obecna walka środowisk prawniczych o utrzymanie status quo, czyli żeby "było tak jak było" czyli:(...) tak naprawdę chodzi o utrzymanie bezkarności tychże środowisk w Polsce".
A taka akcja trafia do wielu ludzi nieświadomych znaczenia propagandy słów i faktów przedstawianych wybiórczo z góry założonym zmanipulowanym przesłaniem, czego dowodem są chociażby liczne wypowiedzi na tym forum odsądzające sędziów od czci i wiary, nierzadko postulujące siłowego rozprawienia się  nimi!
I dalej Sz. Autor konkluduje:  "Sędziowie więc walczą o swoje przywileje a mają o co.  Jednym z tych przywilejów są sędziowskie emerytury. "
I tu Sz.Pan Autor zapędza się w sposób wręcz nieprzyzwoity twierdząc niezgodnie z prawdą, czyli kłamiąc: " Dochodzi zatem do kuriozalnych sytuacji, w których np. sędzia 30 letni już jest w stanie spoczynku i podejmuje dodatkowe zatrudnienie, jednocześnie zachowując sędziowskie uposażenie."
Wyliczając skrupulatnie uposażenie sędziego w stanie spoczynku,Sz.Pan Autor uważa, że kwota 6 - 7 tys.zł. czyli 75 % uposażenia w stanie czynnym jest zgodna z konstytucyjną  zasadą godziwego wynagrodzenia sędziów - ciekawostka... W innych krajach demokratycznych jest trochę lepiej: 100% wynagrodzenia jak w służbie czynnej,mieszkanie służbowe bezpłatne ( jeśli sędzia nie ma swojego własnego) i kilka innych jeszcze pomniejszych przywilejów.
Dalej Sz.Autor  ubolewa nad różnicą pomiędzy sędziami w st.spocz., a pozostałymi emerytami, choć przyznaje specyfikę w wykonywanym zawodzie, szkoda tylko że nie wspomina o jakże trudnej i długiej drodze do uzyskania stanowiska najpierw asesora, potem sędziego sądu rejonowego i  dalszej kariery w sądach wyższych instancji i za każdym razem stawiania coraz to wyższych wymagań. Ale póki co, w Polsce jeszcze każdy może sobie wybrać zawód, który po zakończeniu życia zawodowego  zapewni mu trochę lepsze warunki finansowe  - wystarczy zdać maturę, ukończyć studia prawnicze,aplikację połączoną z niezwykle trudnymi egzaminami - i już jesteś sędzią.

 

Obrazek użytkownika kaliszanin

26-01-2020 [18:19] - kaliszanin | Link:

Panie hrabio, 

ja na tym forum jestem trolem, klakierem,  ruską onucą a może i nawet pierogiem ruskim ale pan z tym swoim ostatnim akapitem jesteś poprostu śmieszny.

spokojnej nocy.

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

26-01-2020 [19:24] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Sz.Pan Kaliszanin
racząc nazywać mnie śmiesznym może zechciałby łaskawie wyjaśnić na czym ta śmieszność polega? Bo jak na razie, to ów "komentarz" Sz.Pana wydaje się śmieszny - bez urazy.      

Obrazek użytkownika Obserwator_3

26-01-2020 [20:26] - Obserwator_3 | Link:

Żeby być sędzią w rejonie - zgoda, droga przez mękę, dużo wazeliny i najlepiej sędzia w rodzinie. Ale - na ten przykład - aby zostać sędzią Sądu Najwyższego, to do 2017 tego wszystkiego nie było trzeba, o ile kumple już w nim siedzący wykazywali się odrobiną dobrej woli. No i w końcu nawet Pierwszym Prezesem, choćby się w życiu na rozprawie nie było.

Tak więc "cum grano salis", proszę...

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

26-01-2020 [22:45] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Sz.Pan Autor
albo raczy sobie żartować na temat sędziów,a zwłaszcza sędziów SN, albo zaczadzony tą kilkuletnią już kampanią antysędziowską, w końcu uwierzył, że sędziowie zostają nimi za wazeliniarstwo (!?)lub  po rodzicach (co zdarza się czasami w  palestrze) oraz, że właściwie nie mamy SN, tylko jakieś towarzycho wzajemnie się wspierające i nie mające pojęcia o swoich zadaniach i kompetencjach. A ta kampania ostatnio faktycznie stała się bardzo intensywna, jako że  SN nie został jeszcze całkowicie  zdobyty przez władzę, a  właściwie  przez ministra spr..Uprzejmie przypominam, że zawsze przy sądach istniały komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny, a desygnowani przez min.spr. sędziowie do nowo powstałej Izby Dysc. nie mogą stanowić jakiegoś sądu specjalnego, nieznanego naszej konstytucji, a już na pewno nie w czasie pokoju,na co już zwrócił uwagę TSUE. Wniosek z tego oczywisty: nie respektujmy niewygodnych dla nas wyroków sądowych i uchwał SN, do czego nawołuje obywateli sam minister sprawiedliwości!

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

26-01-2020 [22:47] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Sz.Pan Autor
albo raczy sobie żartować na temat sędziów,a zwłaszcza sędziów SN, albo zaczadzony tą kilkuletnią już kampanią antysędziowską, w końcu uwierzył, że sędziowie zostają nimi za wazeliniarstwo (!?)lub  po rodzicach (co zdarza się czasami w  palestrze) oraz, że właściwie nie mamy SN, tylko jakieś towarzycho wzajemnie się wspierające i nie mające pojęcia o swoich zadaniach i kompetencjach. A ta kampania ostatnio faktycznie stała się bardzo intensywna, jako że  SN nie został jeszcze całkowicie  zdobyty przez władzę, a  właściwie  przez ministra spr..Uprzejmie przypominam, że zawsze przy sądach istniały komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny, a desygnowani przez min.spr. sędziowie do nowo powstałej Izby Dysc. nie mogą stanowić jakiegoś sądu specjalnego, nieznanego naszej konstytucji, a już na pewno nie w czasie pokoju,na co już zwrócił uwagę TSUE. Wniosek z tego oczywisty: nie respektujmy niewygodnych dla nas wyroków sądowych i uchwał SN, do czego nawołuje obywateli sam minister sprawiedliwości!

Obrazek użytkownika kaliszanin

26-01-2020 [22:44] - kaliszanin | Link:

Panie hrabio, wyjaśnił to już bloger Obserwator dokładnie. Pozdrawiam 

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

27-01-2020 [14:55] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Sz.Pan Kaiszanin
mógłby wskazać co dokładnie i jak wyjaśnił Sz,Pan Obserwator..?

Obrazek użytkownika xena2012

27-01-2020 [18:00] - xena2012 | Link:

Ale ta śmieszność Lewatzkego ma swoją wymierną cenę płaconą regularnie i niemałej wysokości.

Obrazek użytkownika Arystydes

27-01-2020 [19:13] - Arystydes | Link:

Xena nr...
komentuje czy żartuje? Jeśli chodzi o pieniądze, to ja się bym nie wstydził przyznać ani do ojro, ani do rubli, ani do szekli. Xenka chyba takoż..? Bo jak już zdążyłem zauważyć, na tym forum aż się roi od płatnych agentów z zagranicy, że trudno ich odróżnić od miejscowych!

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

26-01-2020 [20:34] - krzysztofjaw | Link:

Ja rozumiem Pana zastrzeżenia do mojego tekstu, ale proszę zauważyć, że Pan mówi o normalnym systemie sądownictwa. W Polsce to jest patologia. A poza tym... jeżeli sędziowie są czyści, to dlaczego oponują przed działaniami Izby Dyscyplinarnej. Przykre w tym wszystkim jest to, że to tylko garstka sędziów a odium ich niecnych działań spływa na innych, porządnych sędziów. W takim ujęciu te działania uderzają w sama wiekszość normalnych sędziów. Jest to naprawdę smutne. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika maxilampus

27-01-2020 [01:27] - maxilampus | Link:

Drogi Krzysztofie..Nie dostrzegasz wlasciwie zlozonosci problemu..Zasada naczyn polaczonych sprawia ,ze problem z "sedziami" to "pikus"..Wyrosl w Polsce Klan Mafijny ,ktory gromadzi duza czesc ludnosci Polski..poza " sedziami: sa to: bandyccy prokuratorzy,adwokaci,"experci sadowi" komornicy i wszech obecna bandycka Milicja..dodac do tego trzeba "notariuszy" z wlasna administracja,lekarzy i rzeczoznawcow sadowych "geodetow" ,asesorow sadowych administracje sadowa,.prokuratarska,Milicyjna... kolejnych " rzeczoznawcow,sadowych" i  "rzecznikow "tych wszystkich..Oczywiscie nie nalezy zapomniec o "prawniczym uniwersyteckim srodowisku" z jej administracja.. ..Nalezy to pomnozyc przez liczbe 7 ( bezposredni czlonkowie rodzin-bezposredni beneficjanci Mafi) i mamy jakies 5-mln..Mafia..zyjaca z budzetu panstwa i ciezkiej pracy podatnikow..
Polska MUSI zaczac Wojne z KLIKAMI  !! z samymi "sedziami" juz nie wystarczy

Obrazek użytkownika Arystydes

27-01-2020 [15:08] - Arystydes | Link:

Maxilampus w ferworze walki z klikami zapomniał jeszcze dodać kliki takich gangsterów, jak nauczyciele, nauczyciele akademiccy, studenci, lekarze, farmaceuci, kapłani wszystkich zarejestrowanych w Polsce wyznań,a także cykliści,śmieciarze oraz hodowcy kanarków. Z resztą tej bandy żyjącej z podatków Maxilampusa trzeba będzie się rozprawić później.

Obrazek użytkownika maxilampus

27-01-2020 [16:54] - maxilampus | Link:

Logika Milicyjnego Bandyty..Robisz to na "sluzbie" czy w prywatnym czasie ?

Obrazek użytkownika maxilampus

27-01-2020 [17:19] - maxilampus | Link:

..."kapłani wszystkich zarejestrowanych w Polsce wyznań,a także cykliści,śmieciarze oraz hodowcy kanarków."...
Chciala by dusza do Raju !! Kaplani ,cyklisci,hodowcy kanarkow,smieciarze to godni szacunku ludzie wykonujacy wazne spolecznie funkcje ,ktorzy posiadaja autentyczna etyke zawodowa i ja przestrzegaja na nasz pozytek..Czego ZUPELNIE  nie mozna powiedziec o Bandytach Milicjantach.Prokuratorach,tzw "sedziach" i innych czlonkach Mafi wymienionych przeze mnie. we wczesniejszym poscie.
Sadze ,ze pracujesz w ABW sledzac aktywnosc obywateli w Internecie..Moja opiinia miedzy innymi o tobie poszla ci w niesmak i stad pozwoliles sobie na ta manipulacje..
Moge tylko dodac ,ze moja opinia miesci sie w kategori "wywazonych" ..gdybys uslyszal co naprawde mysla Polacy o WAS to dawno ucieklbys do wlasnych pracodawcow w Germani czy Sowieckiej Rosji

Obrazek użytkownika Arystydes

27-01-2020 [19:07] - Arystydes | Link:

Maksiu lampusie!
Piękna jest ta twoja jakże wyważona opinia i w ogóle oba te twoje niby komentarze czyli wymyślanie mi prymitywnymi inwektywami, co przy twoim stopniu inteligencji zastępuje meritum.  - gratuluję! Gratuluję także autorom tej mega prymitywnej propagandy, którym udało się ogłupić takich tuzów inteligencji jak ty! Nie rozumiem tylko dlaczego nie ujawniłeś, że jestem także agentem Mossadu i  b.KGB (obecnie to się jakoś inaczej nazywa) - zabrakło pomyślunku? Nie  dziwota.

Obrazek użytkownika ruisdael

27-01-2020 [07:45] - ruisdael | Link:

O konieczności wprowadzenia izby dyscyplinarnej i ograniczenia omnipotencji 3 władzy szkoda gadać. Ja o czymś innym. Po płomiennych wystąpieniach pana Prezydenta byłem pewien, że podpisze natychmiast!!! Ale widzę, że przyjedzie najpierw Jurova, a po jej wyjeździe upiory przeszłości mogą wrócić.

Obrazek użytkownika maxilampus

27-01-2020 [16:51] - maxilampus | Link:

Dudaczewski nie podpisze..Po co mu druga kadencja jak ma przygotowana lepsza fuche przez globalistycznych sponsorow..mowia o ONZ..
Z radoscia zostawi w Polsce jeszcze wiekszy syf polityczny  z ktorym przyjdzie walczyc przez nastepne 20 lat..co da mozliwosc ,politycznego oddechu atakowanym agenturom..
I o to  tym wszystkim Agenturom chodzi..zyskac na czasie i wrosc w polityczny i kulturowy krajobraz Polski do takiego stopnia ,ze beda nieusuwalni..

Obrazek użytkownika Arystydes

28-01-2020 [16:46] - Arystydes | Link:

A co miałby robić "Adrian" w ONZ: sprzątać salę posiedzeń, myć korytarze, być windowym? Właściwie miałby kwalifikacje; przecież na tyle zna angielski, że zawsze by zrozumiał co mu zlecają.