Suwerenność polityczna

Pisałem niedawno o potrzebie walki o odzyskanie polskiej suwerenności gospodarczej, której nie da się osiągnąć bez wielkich, polskich przedsiębiorstw. Utraciliśmy ją nie, jak niektórzy to głoszą, w latach dziewięćdziesiątych przez likwidację nominalnie polskich przedsiębiorstw, ale jeszcze w PRL, w której polska gospodarka w całości była podporządkowana sowieckiej hegemonii.
W 1989 roku otworzyła się, przynajmniej formalnie, możliwość zbudowania polskiej siły gospodarczej na bazie materialnej pozostawionej po upadku PRL.
To co zostało zrobione nie leżało w interesie żadnej istniejącej w Polsce warstwy społecznej czy grupy politycznej, nie leżało to nawet w interesie Rosji, której w tym czasie nie stać było na obronę swoich pozycji na zachodnich rubieżach byłego imperium sowieckiego.
Jedynym zainteresowanym likwidacją polskiego potencjału przemysłowego były Niemcy, które posiadały w swojej dyspozycji niezbędne środki dla przejęcia inicjatywy nie tylko w stosunku do Polski, ale w odniesieniu do całej sowieckiej masy upadłościowej.
Polska stanowiła dość istotny, ale tylko fragment całego zamierzenia.
Ten stan rzeczy został spetryfikowany przez powołanie posłusznej Niemcom UE w miejsce wspólnego rynku, w którym głosy poszczególnych krajów członkowskich były znacznie ważniejsze.
Dzisiaj niemiecki dyktat w Europie przeżywa swoje apogeum, jednakże na tym gmachu zaczynają pojawiać się coraz większe rysy, w postaci problemów demograficznych z imigracją i utrzymującymi się zróżnicowaniami w stopie życiowej na czele.
Zarysowują się też objawy walki o odzyskanie jakiejś niezależności i obrony własnej tożsamości poszczególnych narodów.
Głównym powodem nieuchronnego upadku rządzącego obecnie układu europejskiego jest jego niewydolność w skali globalnej zarówno pod względem wpływów politycznych jak i pozycji gospodarczej i militarnej.
 
Walka o odzyskanie suwerenności gospodarczej jest ważnym elementem walki o nowe oblicze Europy i uzyskanie światowej pozycji godnej jej walorów kulturowych, pozycji demograficznej i dorobku materialnego.
Polska podobnie jak w procesie obalania sowieckiego imperium, ma szanse na odegranie ważnej roli w tym procesie.
Wiedzą o tym dobrze współcześni władcy Europy i dlatego tak wiele czasu i mozołu poświęcają utrzymaniu jej w ryzach.
Wykonawcami tego zadania są te same siły, które przeprowadzały w Polsce „transformację” ustrojową i które zafundowały nam „konstytucję” mającą za zadanie jak najdalej idące osłabienie państwa powstałego nie z woli narodu, ale decyzją obcych sił w nawiązaniu do pozycji PRL.
 
Ten proces jest tak dalece kontrolowany, że wszystkie podmioty występujące na polskiej scenie, a raczej „obscenie” politycznej działają na zasadzie koncesji i w tym względzie ma rację Pan Pasierbiewicz pisząc o zasadzie polityki „zmianowej”.
Jest jednak w stosunku do tego stanu zastrzeżenie wynikające z faktów naruszenia obowiązującej dyscypliny w politycznym działaniu.
Pierwszym przykładem był rząd Olszewskiego, który usiłował powstrzymać proces totalnej likwidacji i uzyskać większą swobodę funkcjonowania.
Nie było to przedsięwzięcie o charakterze rewolucyjnym, a jedynie dążenie do uzyskania nieco większej niezależności.
To jednak wystarczyło ażeby na ten rząd wydać wyrok śmierci wykonany skwapliwie przez posłuszne agentury i prowadzone przez nie formalnie polskie instytucje.
Podobna sytuacja zaistniała w czasie rządów obu braci Kaczyńskich i ten stan zagrożenia dla umocowanego już systemu został usunięty za pomocą katastrofy smoleńskiej.
Pozwoliło to na ośmioletni okres niezagrożonych rządów w Polsce spełniających zamierzenia niemieckiego programu totalnej redukcji Polski.
Niezależnie od tego jak będzie przestawiało się pionki taki jest faktyczny wydźwięk tego, co się w Polsce dzieje i tak np. rząd niemiecki będzie zawsze zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego z penetracją wewnątrz Polski, chociaż i na bezpośredni jego udział znajdują się dowody, ale przecież tu nie chodzi o którykolwiek z niemieckich rządów, lecz o działania niemieckie dokonywane różnymi rękami.
Byłoby bardzo dziwne gdyby Niemcy nie wykorzystały sytuacji, którą nota bene same w dużej mierze wytworzyły, dla kontynuacji odwiecznego programu drang nach osten.
 
Twierdzą niektórzy, że Polska jest poligonem dla wielu wywiadów, których wpływy ścierają się wywołując konkretne zdarzenia i kształtując oblicze „III Rzeczpospolitej” podobnie jak miało to miejsce w XVIII wieku.
Trzeba jednak w tym poglądzie uwzględnić hierarchię interesów, otóż interesy niemieckie są pod tym względem bezkonkurencyjne, żadne państwo z zainteresowanych Polską nie poświęci tak dużo wysiłków na ugruntowanie wpływów w Polsce co Niemcy.
Oczywiście jest też pewna gradacja możliwości, pod tym względem Niemcy ze swoją pozycją światowego eksportera nie ustępują jedynemu krajowi jaki mógłby im zagrozić, czyli Stanom Zjednoczonym.
Niemcy, jak na razie koncentrują się na Europie, a Polska ma dla nich najistotniejsze znaczenie i stąd ich uprzywilejowana pozycja.
 
Do tego należy jeszcze dołożyć błędy popełniane stale przez amerykańskie władze, które potrafią jednym pociągnięciem zaprzepaścić zdobycz wieloletniej pracy i nakładów.
Klasycznym przykładem może służyć tu Europa, dla której dokonano ogromnego wysiłku zbrojnego i materialnego w celu uwolnienia od Hitlera, a później dla obrony przed inwazją Stalina. Wszystko to zostało oddane za darmo Niemcom w chwili amerykańskiego wycofania się z Europy, nie zrobiono niczego żeby przynajmniej pozostawić po sobie jakiś układ zdolny do przeciwstawienia się narastającej niemieckiej hegemonii.
Bez trudności można było przewidzieć, że Niemcy powrócą na drogę porozumienia z Rosją i stworzą wraz z nią nowy system rządzenia Europą skierowany ostrzem przeciwko amerykańskiemu przewodnictwu na świecie.
I trzeba było trzydziestu lat na to żeby to dostrzegł kolejny, nie najinteligentniejszy amerykański prezydent. Ale i jemu, uwikłanemu w skomplikowany układ w innych regionach świata, wywołany głównie amerykańskimi błędami, zabrakło konsekwencji w odzyskiwaniu pozycji w Europie.
Jak zwykle najlepszym rozwiązaniem jest zadanie ciosu w najsłabsze ogniwo układu, jest nim na terenie Europy pozycja Rosji uzależnionej od eksportu ropy i gazu.
Przejęcie choćby części dostaw do Europy, a przede wszystkim obniżenie cen zmusiłoby Rosję do przyjęcia amerykańskich warunków.
W tym kierunku został podjęty pierwszy krok, ale wkrótce została ta droga zaniechana nie powodując żadnych zmian w nastawieniu Rosji, a odwrotnie szczyci się ona spektakularnym sukcesem w osobistym pojedynku prezydentów obu krajów.
A przecież cała ta zabawa odbywa się kosztem amerykańskiego podatnika, a co dla nas najgorsze, kosztem poświęcenia naszych nie tylko interesów, ale i zagrożenia naszego bytu narodowego i państwowego.
Nie możemy zatem liczyć na amerykańską ingerencję w stosunki europejskie, która może stworzyć warunki dla uniezależnienia się od Niemiec.
Co pozostaje w tych okolicznościach?
Może iść za radą zwolenników „zintegrowanej” UE i zniknąć w tłumie?
Tylko w stosunku do tego zabiegu nasuwa się nieodparta uwaga, że nic takiego jak „zintegrowana” Europa nie istnieje, jest to wyłącznie hasło propagandowe, praktycznie, co jest widoczne gołym okiem, jest to umacnianie niemieckiej hegemonii.
Idąc na takie rozwiązanie oddajemy się sami pod ich absolutną kontrolę, kiedy jeszcze istnieją resztki możliwości samodzielnego działania.
Pozostaje tylko walka o rozszerzenie tych możliwości, bowiem w położeniu Polski wyjście z UE nie wchodzi w rachubę, przynajmniej na dzień dzisiejszy.
 
Większe nadzieje pokładałbym w europejskim ruchu autonomicznym aniżeli w sojuszu z USA. Pomoc amerykańską można uzyskać pod warunkiem stworzenia odpowiedniego układu europejskiego. Międzymorze to stanowczo za mało, nie mówiąc już o jego spójności, bez Wk. Brytanii i ewentualnie innych krajów zachodniej Europy nie można liczyć ani na sukces ani na ewentualną pomoc amerykańską.
Działanie w tym kierunku wymaga wielkiej pracy i konsekwencji  i musi być obliczone na dłuższy dystans.
Równocześnie musi być sprzężone z intensywną pracą nad stworzeniem własnej siły.
Wymaga to zarówno odbudowy niepodległego państwa polskiego, znacznego podniesienia poziomu gospodarki i wzmocnienia siły obronnej.
Jest to droga obliczona na wiele lat i dlatego warunkiem powodzenia jest uniemożliwienie stosowanie dotychczasowej zasady „zmianowości” władania Polską.
Jest to wykonalne pod warunkiem, że PiS, a właściwie Jarosław Kaczyński znajdzie sobie partnerów poza istniejącym układem, bowiem obecni są jego nieodrodnymi dziećmi i nie są w stanie przeciwstawić się mu.
Musi być to nowa formacja – młoda duchem, ale wyrosła z rzeczywistych, chrześcijańskich i narodowych korzeni polskiej kultury.
Tylko tego typu formacja jest w stanie pokonać wrogie siły zmobilizowane przeciwko Polsce. Nie ma co ukrywać – popularność PiS’u wynika głównie z negatywnej oceny poprzedniej ekipy, której bezeceństwa ciągle się ujawniają. Nie można wprawdzie odmówić obecnym rządom pozytywnych osiągnięć, ale jest to wszystko za mało wobec wyzwań chwili i oczekiwań Polaków.
„Naprawianie” nienaprawialnej „III Rzeczpospolitej” może pochłonąć zbyt wiele energii, a rezultaty okażą się dalece niewystarczające.
Dla otwarcia perspektyw na przyszłość trzeba już dziś budować całkowicie nowe rozwiązanie, począwszy od koncepcji państwa i jego struktury aż po organizację życia codziennego narodu.
To jest jedyna droga wyjścia z pułapki, w jakiej znalazła się Polska.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Dorota M

13-08-2018 [18:21] - Dorota M | Link:

Nowa koncepcja państwa owszem. Praca od podstaw nad nową polską państwowością, ale w ramach jedynej naszej alternatywy. Natomiast nie nowa formacja patriotyczna przed wyborami parlamentarnymi. Rozproszenie głosów to przegrana PIS, a wtedy wszystko będzie zaorane, bez szans na najbliższe lata, a może już nawet na najbliższą wieloletnią przyszłość Polski. Według mnie bardzo złą robotę robi red. Michalkiewicz odsądzając od czci i wiary PIS i Kaczyńskiego. Wielu młodych ludzi jest skłonnych mu uwierzyć i uznać za swojego mentora, tym bardziej, że jest mistrzem retoryki. Sytuacja "dobrej zmiany" jest bardzo trudna, w obliczu zmasowanych ataków i wymyślania przez agenturę obcą i naszych zdrajców, coraz to nowych nośnych uderzeń. Niedobrze też wróży bierność zarówno naszych polityków, jak i wyborców PIS.

Obrazek użytkownika Goral Supreme

14-08-2018 [22:18] - Goral Supreme | Link:

Yeah...https://en.wikipedia.org/wiki/...(Germany)
https://www.embassypages.com/m...
BND (Bundesnachrichtendienst) operuje otwarcie w 13 swoich "Konsulatach) na terenie Polski..
Jaka dzialnoscia w tych "konsulatach" (poza charytatywna) zajmuje sie Germanska Sluzba Wywiadu i Bezpieczenstwa ?..
Teraz przegladnijcie sobie w zalaczonym linku w jaki sposob rozmontowywuje sie cale panstwa i spolecznosci : https://www7.fmovies.se/film/d    i juz bedziecie znac odpowiedz dlaczego trafnie uzyto zwrotu "h..j d...a i kamieni kupa" w odniesieniu do rzekomego "panstwa polskiego"..
Myslicie ,ze Kaczynski i PIS nie wie co jest grane ?..Nie badzcie naiwni...
Stad pytanie Dlaczego Germancom na to sie  pozwala ?
2) Sowiecka Rosja : 5 "konsulatow" w Polsce  https://www.msz.gov.pl/en/p/ms...
https://en.wikipedia.org/wiki/... ,,,GPU
https://en.wikipedia.org/wiki/...(Russia)   ...FSB
Jak myslicie co Soviety robia w Polsce w owych "konsulatach" poza dzialanoscia "naukowa" i "charytatywna" ?
W takich miastach jak Szczecin i Gdansk wspolpraca miedzy Sowieckimi i Germanskimi "konsulatami" ciepla i bliska jak w rodzinie..
Jak myslicie co jest tematem tak bliskiej wspoilpracy ?
Myslicie ,ze Kaczynski i PIS o tym nie wie ?
W kazdym normalnym panstwie ,dbajacym o wlasne interesy, takie "konsulaty" pozamykano by w ciagu 1 dnia..Zastanawiajaca jest  ta Polska "niemoznosc" w obronie wlasnych interesow...
Konkluzje sa jasne..:  https://www7.fmovies.se/film/d...

Obrazek użytkownika Czesław2

13-08-2018 [20:22] - Czesław2 | Link:

Polska jest w pułapce, w którą wprowadzają ją polacy.
https://wpolityce.pl/polityka/...

Obrazek użytkownika xena2012

13-08-2018 [21:39] - xena2012 | Link:

Pisze Pan,,Może iść za radą zwolenników ,,zintegrowanej'' Europy i zniknąć w tłumie? W tłumie napływających zewsząd imigrantów jak rozumiem.

Obrazek użytkownika St. M. Krzyśków-Marcinowski

14-08-2018 [01:17] - St. M. Krzyśków... | Link:

Dla wsparcia Pańskiego wywodu i trafnej, moim zdaniem, opinii o niesłychanym niemieckim dyktacie wobec Polski, przytaczam kilka zdań pochodzących z bardzo solidnego źródła. W zbiorczej publikacji Instytutu Herdera w Marburgu, który od roku 1950 zajmuje się Europą Wschodnią  i Środkową, znaleźć można interesujący artykuł Alexandry Kaiser: "Oni nie chcą, abyśmy  głośno nazywajli ich "bohaterami". Dzień Pamięci i mit o znaczeniu umierania w wojnie.”
 
 
Jeśli łańcuch pokoleń się nie rozrywa się i synowie czczą swoich ojców, dusza ludu pozostaje nierozdarta i zdrowa.
Niemcy, którzy mają o wiele powodów więcej, by popadać jako absolutni winowajcy w konsternację, trzymają się razem wokół swoich tradycyjnych wartości. W tym czasie obca agentura (Niemcy z  UE) destabilizuje z premedytacją równowagę polityczną Polski. Likwiduje ona rodzimą gospodarkę, opluwa polską historię, tradycję i kulturę („ - Schowaj babci dowód”).
 
 
Goering w swoim przemówieniu z dnia pamięci 1938 r.: "Przez lata wydawało się jak gdyby wszelkie krwawienie i śmierć były na próżno. Ale dzisiaj to wiemy
nie było na próżno. Duch frontowych żołnierzy stworzył nowe imperium. Odnowił stary, wiecznie młody naród niemiecki."
Powtórka? (Tłumaczenie słowa Reich, jako imperium jest zdecydowanie lepsze od tradycyjnie przyjmowanego rzesza).
 
 Z artykułu w organie stowarzyszenia pamięci z roku 1954: „Celem śmierci wojennej nie jest zwycięstwo ani klęska, ale zostaje odebrana jako ofiara, przez tych którzy przeżyli -
wymaga szacunku. Nie ma znaczenia, czy ta ofiara jest dobrowolna, na służbie lub wynika z wewnętrznego przekonania.”
Już wtedy uznano, iż katom i ich ofiarom należy się jedna chwała. Teraz w propagandzie notowania ofiar niemieckich stoją wyraźnie wyżej od polskich.
 
Niemcy ponownie zezwolili na pewne bardziej wyraźne dźwięki, również w kontekście obchodów rocznicowych,  których użył premier Saary Peter Müller.
W swoim przemówieniu okolicznościowym z 2003 r.: "Nawet w Niemczech musi być miejsce dla patriotyzmu. Również Niemcy muszą mieć prawo do zostania Niemcami, móc
wyznać i powiedzieć: "Cieszę się, że jestem Niemcem".
Nie sprzeciwiam się temu – popieram taka postawę! Ale w tym samym czasie jawny, z niemieckiej  poręki pierwszy nadzorca Tusk wykpiwał polski patriotyzm. W 2018 peowski prezydent Lublina i peeselowski marszałek sejmiku wspólnie oficjalnie krytykowali  niezależnego wojewodę za udział w marszu ku czci żołnierzy wyklętych. I to dokładnie w miesiącu kiedy obaj szczodrą ręką wsparli wystawienie w Lublinie antypolskiego, antychłopskiego, paszkwilu żydowskiego. I jak tu liczyć na naprawę czegokolwiek?
 
Pozdrawiam
 

Obrazek użytkownika Goral Supreme

14-08-2018 [02:20] - Goral Supreme | Link:

Do swiadomych Polakow znajacych jezyk angielski lub francuzki,zalaczam link w ktorym zostaje pokazany i obnazony mechanizm "miedzynarodowych "grup interesu" politycznej korupcji i wykorzystania procesu elekcji (wyborow powszechnych do Parlamentu (Sejmu) do destrukcji Panstwa,Prawa,procesow Legislacyjnych,korumpowania instytucji Panstwa oraz Poslow ,Sedziow i Senatorow..
Wstrzasajacy,Szokujacy a jednoczesnie fascynujacy dokument nakrecony w USA ,gdzie w stanie Montana oraz innych stanach USA  w latach 2010-2017 oraz Sadzie Najwyzszym USA wykryto spisek zorganizowany przez Grupy  Interesu (Special Interest Group-tzw Deep State)w ktorym uczestniczyli Sedziowie,Senatorowie,Politycy,Prokuratorzy...Dokument nazywa sie "DARK MONEY"
Po obejrzeniu tego dokumentu dowiedzie sie kto w jaki sposob i z jakich powodow wybral Walese,Kwasniewskiego,Milera,Tuska,D...e do pelnienia roli platnych zdrajcow i kanali na obcym zoldzie..i skad sie oni biora..
Oto link :https://www7.fmovies.se/film/d...

Obrazek użytkownika Czesław2

14-08-2018 [08:33] - Czesław2 | Link:

Mafia nie jest wynalazkiem XXI wieku.

Obrazek użytkownika Darek65

14-08-2018 [08:04] - Darek65 | Link:

W kontekście tego artykułu i komentarzy jasne się staje dlaczego agentura tak wyje na każdy objaw polskości. Rozwiązanie Marszu w dniu 01.08, walka z Żołnierzami Wyklętymi, itp., to nie przypadek, to zaplanowana akcja. Odrodzenie się świadomości polskości w Polakach, to coś bardzo groźnego, coś z czym trzeba walczyć. Naród polski świadomy polskości, swoich korzeni, nie będzie plastyczną masą łatwą do ulepienia, a stanie się Narodem świadomym. A stąd już tylko krok do wyzbycia się kompleksów, do patriotyzmu gospodarczego. I ten patriotyzm gospodarczy można według mnie rozbuchać na 2 sposoby. Pierwszy, to uwolnić polską inicjatywę, a my ze swoją kreatywnością damy sobie radę. Drugi, to tłuc do głów, że każda złotówka wydana w obcym sklepie, na obcy produkt, to dla nas strata. Przypomina mi się moment, jak Niemcy darli swoje niemieckie japy w proteście na aplikację POLA, dzięki której można było identyfikować towar, z którego kraju pochodzi.

Obrazek użytkownika Goral Supreme

14-08-2018 [23:04] - Goral Supreme | Link:

Yeah...Tylko Ukraincy w 2017 wyprowadzili z Polski 13 miliardow zlotych...https://wschodnik.pl/polska/it...
Ponoc "Polski"Rzad stwarza im taka mozliwosc...a nasze dzieci "zarabiaja" na zlewozmywakach i reperuja ichsze gospodarki...i ubezpieczenia spoleczne..
Taki to sens owej "dobrej zmiany"...

Obrazek użytkownika anakonda

15-08-2018 [06:45] - anakonda | Link:

" Tylko Ukraincy w 2017 wyprowadzili z Polski 13 miliardow zlotych "

----------------------------------------------------------------------
Tak, tak Goralu, Kalemu ukrasc to grzech, Kali ukrasc to dobry uczynek.:)) 
Tylko w BRD i UK pracuje ponad milion Polakow, ( nie licze tych ktorzy w tych krajach zyja na stale )
Jak myslisz ile milionow ( a moze i miliardow ) euro transferuja do Polski ci polscy Gastarbeiter´zy
z tych krajow? Oczywiscie czesc z nich ( ci ktorzy pracuja legalnie ) placi sumiennie podatki
i wplaca do systemow socjalnych. Niestety prawda jest tez, ze lekko liczac, okolo 1/4 pracuje na czarno,
ci nie wplacaja ani centa ale niszcza lokalny legalny rynek pracy.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

14-08-2018 [12:23] - Zygmunt Korus | Link:

Dobre rozeznanie politycznych mafii oraz obecnej sytuacji. Gratulacje!
Co robić?
Nastawić się na ekonomię wsobną. Zdjąć z afisza bożka eksportu za wszelką cenę, czyli zacisnąć pasa, ale produkować, choćby siermiężnie, manufakturowo, z nacelowaniem na popyt wewnętrzny (bo jesteśmy dużym i w jakimś sensie samowystarczalnym rynkiem). Walczyć na każdym kroku z importem, zwłaszcza byle g..... Przeciąć łańcuszek taniej siły roboczej za wszelką cenę, która wypycha Polaków na emigrację za pomocą niskopłatnych imigrantów (czytaj: niebezpiecznych dla Polski Ukraińców), a przy tym zawyża ceny nieruchomości (bo mieszkania kupują Polacy za uciułane pieniądze spoza kraju, często do nich się nie wprowadzając; to samo powoduje wszelkiej maści kasta korupcnicza, np. wyżsi urzędnicy administracji, dawniej lekarze czy ostatnio sędziowie, co mają po kilka lokali na wynajem).
I najważniejsze: otworzyć się, jako Partia Władzy, na ruchy narodowe!!! A nie na filosemicką agenturę i szabesgojów - bo ci są w nadreprezentacji, a zatruwają, jako wpływowa garstka, nasze życie duchowe jadem pasożyt(d)nictwa.

Obrazek użytkownika Jabe

14-08-2018 [15:38] - Jabe | Link:

Siermiężnie zaciskając pasa wszyscy będziemy tanią siłą roboczą.