Po I półroczu aż 9,5 mld zł nadwyżki w budżecie państwa

1. Wczoraj ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku (styczeń - czerwiec), z którego wynika, że udało się osiągnąć wynoszącą aż 9,5 mld zł nadwyżką budżetową. W okresie styczeń-czerwiec tego roku zrealizowano 182,0 mld zł planowanych dochodów (tj. 51,2%), 172,5mld zł tj. 43,4 % planowanych wydatków, co oznacza nadwyżkę budżetową w wysokości aż 9,5 mld zł (całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że od stycznia do czerwca odnotowano wzrost dochodów z 5 głównych podatków (VAT, PIT, CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. W okresie 6 pierwszych miesięcy tego roku wszystkie dochody budżetu państwa były wyższe o 5,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o aż ponad 12,2 mld zł (o ok. 7,9 %). Po 6 miesiącach widać wreszcie wyraźny wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2017 roku były bardzo wyśrubowane (wzrosły one o 4,5%, tj. o ok. 3,6 mld zł). Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 16,0 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 3,8 mld zł), z podatku CIT były wyższe także o 18,1 % r/r (tj. ok. 2,9 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były wyższe o 5,8% r/r (tj. o ok. 1,9 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7 % w ujęciu r/r.
3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy, a także z wyższych wpłat podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast wyższe po 6 miesiącach aż o 18,1% (o ponad 2,9 mld zł) wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych. Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 6 miesiącach 2018 roku wyniosło ok. 13,6 mld zł i było niższe o 7,1 mld zł (34,1%) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego , ponieważ nie było w roku 2018 wpłaty z zysku NBP, a taka wpłata w wysokości 8,7 mld zł wystąpiła w czerwcu 2017 roku. Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku, są wyraźnie wyższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.
4. Z kolei wykonanie wydatków po 6 miesiącach 2018 jak już wspomniałem wyniosło 172,5 mld zł tj. 43,4 % planu i było o niecałe 2 mld zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (170,8 mld zł -44,4 % planu). Jak wyjaśnia resort finansów niższe wykonanie wydatków okresie styczeń-czerwiec jest wynikiem niższej niż planowano dotacji z budżetu dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniejszej aż o 5,6 mld zł), co zostało spowodowane dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi niż planowano wpływami składek do FUS. Przy wyraźnie wyższych dochodach podatkowych i niepodatkowych i niższych wydatkach po 5 miesiącach 2018, budżet państwa osiągnął nadwyżkę w wysokości aż 9,6 mld zł, co jest potwierdzeniem dobrego stanu polskiej gospodarki, wysokiego wzrostu gospodarczego i niskiego poziomu bezrobocia. Oczywiście do końca roku w budżecie na 2018 rok, pojawi się deficyt, ale ostateczne jego wykonanie, będzie zapewne wyraźnie niższe niż zaplanowano, szacuje się, że wyniesie on ok. 50% tego planowanego (przypomnijmy deficyt na koniec roku ma wynieść 41,5 mld zł).
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Lektor

29-07-2018 [17:30] - Lektor | Link:

Popatrzcie jak nas okradano przez 8 lat rządów PO i PSL.  I niech mi ktoś zaprzeczy lub skrytykuje, że nazywam ich przestępcami, zdrajcami i kłamcami !!!