Polskę oblazły pasożyty

 
 
Platforma Obywatelska celowo i z pełną premedytacją hoduje Polsce pasożyta.
 
"Myślicie, że urzędników są legiony? Mylicie się - jest ich jeszcze więcej. Jak wynika z ostatnich wyliczeń aż jedna czwarta wszystkich zatrudnionych pracuje za pieniądze podatników, bo w budżetówce. Są to miliony osób. A ich liczba, systematycznie, od lat - rośnie. Nawet o kilkaset tysięcy zatrudnionych rocznie. To oznacza, że urzędników w Polsce jest prawie tyle samo co emerytów i o milion więcej niż rencistów." [1]
 
 
 
To jest autentyczna paranoja, tym bardziej, że świetnie pamiętam słowa Tuska, jak zarzekał się, że będzie administrację zmniejszał. Lecz on głupi nie jest – robił wprost odwrotnie, bo cała ta banda nierobów jest mu niesłychanie potrzebna.
 
Panie prezesie Kaczyński, bardzo proszę popatrzeć i przemyśleć sobie – tak właśnie buduje się potężny, żelazny elektorat.
 
"W pierwszym kwartale 2014 r. zatrudnienie w sektorze publicznym wyniosło ponad 3,02 mln osób, co oznacza, iż pracuje w nim 20 proc. ogółu Polaków posiadających pracę. W Polsce jest ponadto około 5 mln emerytów, 2,5 mln rencistów i 2,1 bezrobotnych i 13 mln zatrudnionych w sektorze prywatnym, którzy ich wszystkich finansują." [1]
 
 
Człowiek ma w swoim organizmie, konkretnie w jelitach, miliardy różnorodnych bakterii. Jeżeli jest zdrowy, to nie ma wśród nich pasożytów. To organizmy symbiotyczne – biorą coś od człowieka, konkretnie resztki spożytego pokarmu, a w zamian pomagają pokarm rozkładać i przyswajać, a nawet produkują dla swego opiekuna wiele niezbędnych substancji, jak na przykład witaminy z grupy B.
Natomiast jak człowiek złapie tasiemca, to nic od niego w zamian nie dostanie. Wprost przeciwnie, takiego człowieka czekają same kłopoty. Pasożyt, bo tasiemiec jest klasycznym pasożytem, będzie zawsze bez umiaru wykańczał organizm, który go żywi.
 
Tak więc mamy, w dużej mierze dzięki świadomemu działaniu PO niesłychanie rozrośnięte i zmutowane dwie bardzo szkodliwe warstwy, albo klasy: - klasę próżniaczą i klasę pasożytniczą.
 
Tutaj chciałbym się zająć tylko tą drugą – warstwą pasożytniczą.
Kto to jest?
 W dużej mierze przekleństwo każdego obywatela – te wszystkie biurwy i urzędasy zatruwające nam życie. To prześladowcy ze skarbówek, których właśnie poufnie poinstruowano, że 80% kontroli skarbowych ma się kończyć domiarem. To pan burmistrz miasta i dyrektor szkoły, który bezprawnie wysyła dzieci na spotkanie z kandydatem, tak się składa, że z PO i używa sieci alarmowej, by zmobilizować obywateli. To Kluzikowa, "specjalistka", z uporem maniaka wysyłająca 6-latki do szkoły i prezydent Gdańska Adamowicz, któremu właśnie prokuratura postawiła zarzuty.
Tak proszę państwa, jest ich legion. Legion, w większości zbędnych i niepotrzebnych pasożytów. Niepotrzebnych, lecz nie dla Platformy. PO potrzebuje ich jak najbardziej, troskliwie hoduje i systematycznie rozwija.
 
Nie jestem idiotą, żeby całkowicie negować potrzebę administracji państwowej różnego szczebla. Oczywiście, że jest potrzebna. I tam, gdzie jeden urzędnik nie daje sobie rady, trzeba przyjąć drugiego. Lecz zatrudnienie trzeciego i czwartego bez wątpliwości doprowadzi do paraliżu instytucji. A u nas w kraju, administracja rozrasta się i pęcznieje, jak niekontrolowany zacier do produkcji bimbru. I w taki sposób potwornie się degeneruje. Praktycznie żaden urząd w Polsce nie działa prawidłowo. Od ministerstwa, do wójta w gminie.
 
"W Ministerstwie Pracy pojawiło się aż 3 450 kolejnych urzędników (wzrost o 67,67 proc.). Na dalszych miejscach tego niechlubnego rankingu znalazły się UOKiK (54,63 proc.), Ministerstwo Nauki (39,91 proc.) i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (38,58 proc.). Ponad 10-procentowy wzrost "wypracowało" też 11 innych instytucji." [2]
 
Czy minister finansów musi mieć aż ośmiu wiceministrów? A słynne psipsiółki Kopaczowej zatrudnione na nieformalnych etatach ministerialnych? To by nawet było humorystyczne, gdyby nie to, że dzięki takiej polityce władzy, każdy obywatel zatrudniony poza administracją płaci za to około 83 złote miesięcznie.
 
Wg. profesora Kieżuna, wybitnego znawcę tego tematu, najgorsza sytuacja jest na szczeblach pośrednich. Przypatrzmy się powiatom.
 
"W świetle porównania ze strukturami UE koncepcja polskiego powiatu jest zasadniczym odstępstwem od racjonalnej struktury podporządkowanej regułom sprawności. Typowy polski powiat ziemski to 30-tysięczne miasto i 50 tysięcy ludności w 8 gminach. Tą małą jednostką kieruje starosta, wicestarosta, 3 do 5 członków zarządu i 21-osobowa rada powiatu. W tym 30-tysięcznym mieście mamy jeszcze burmistrza i 23-osobową radę miejską. Majątek powiatu to majątek generujący koszty (szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej). Powiat ma rażący niedobór środków własnych.

Nawet w małej Grecji II szczebel samorządowy obejmuje 206 tys. ludzi, Hiszpania, kraj mniej więcej o równej liczbie ludności co Polska, utworzyła II szczebel dla 752 tys. mieszkańców. Powiat w Polsce jest więc klasycznym przykładem gigantomanii, rozbudowy nadmiernej ilości małych jednostek organizacyjnych." [3]
 
Dajmy na razie spokój tym liczbom i przykładom. Jest źle i każdy to widzi i każdy to przeklina. Bo ten biurokratyczny pasożyt niszczy nam życie, doprowadza do furii, jest źródłem nieustannych kłopotów dla wszystkich obywateli.
Prof. Kieżun wskazuje na cztery podstawowe wady polskiej biurokracji: [3]
 

 1. Podstawową cechą procesu transformacji administracji publicznej jest systematyczny wzrost zatrudnienia, jego skala może być określana jako gigantyczna. Przypomnijmy, że administracja centralna w okresie od 1990 do 1998 roku włącznie wzrosła od 46 tys. do 126,2 tys. pracowników, jest to więc wzrost bez mała trzykrotny. Również daleko idące tendencje wzrostu wykazała samorządowa administracja gminna, która od 83,4 tys. pracowników w 1990 roku wzrosła w 1997 do 142,1 tys.
  Zadziwiające jest, że ten gigantyczny wzrost administracji centralnej odbywał się w okresie przekształcania ustroju w wolnorynkowy, z rozwiniętym procesem prywatyzacji i radykalnego zmniejszenia państwowego sektora gospodarczego i przy oficjalnym głoszeniu idei pomocniczości i państwa obywatelskiego. Zadziwia również fakt, że kolejne zmiany koalicji partyjnych w niczym nie zmieniły tej tendencji.

  Przykład czteroszczeblowej struktury organizacyjnej w Warszawie z 779 radnymi jest niewątpliwie swoistym negatywnym rekordem światowym.

  112 ministerialnych stanowisk w rządzie, gigantyczna rozbudowa kancelarii prezydenta i kancelarii premiera, wreszcie reforma powiatowa tworząca parę tysięcy atrakcyjnych stanowisk i rozbudowująca poważnie liczebność administracji publicznej, są dalszymi przykładami gigantomanii nieuzasadnionej skalą rozwoju gospodarczego (pierwsze dwa lata niepodległości to ujemny dochód narodowy, a jednocześnie wzrost administracji centralnej o 42,6 tys. pracowników). Stopień patologii organizacji i marnotrawstwa przekraczającego limity akceptacji społecznej jest tu wyjątkowo duży.

 2. Drugi jeździec apokalipsy biurokracji, luksusomania, przejawia się w wielu formach. Pierwsza podstawowa to skala zarobków związana z ostatnią reformą powiatowo-regionalną. Okazało się, że budowa nowej sieci powiatów, urzędów marszałkowskich, Kas Chorych i reformy służby zdrowia, zaowocowała nie tylko wysokim wzrostem zatrudnienia, ale i wysokim wzrostem uposażeń. Z podanych przykładów wynika, że średnie zarobki w nowych terenowych jednostkach samorządowych są o 50-60% wyższe niż w dawnych urzędach rejonów i obecnych państwowych urzędach wojewódzkich. Zarobki terenowej samorządowej kadry kierowniczej odpowiadają mniej więcej 60% uposażeń w Kanadzie, państwie o pięciokrotnie wyższym dochodzie narodowym na głowę niż mieszkańca Polski.

  Dalsza forma luksusomanii to tradycyjne wydatki na luksusowe samochody, umeblowanie gabinetów, kilkudziesięcioosobowe oficjalne podróże służbowe do egzotycznych krajów: Arabii Saudyjskiej, Alaski, Australii, Meksyku, Afryki Południowej itd., budowa luksusowych budynków za pieniądze publiczne itp.
  Najbardziej jednak dramatyczną oznaką luksusomanii jest marnotrawstwo w wykorzystywaniu nieoficjalnych funduszy pozabudżetowych, stanowiących 50,5% całości funduszy publicznych.

 3. Trzecia typowa patologia to korupcja. Już wiele lat temu ustępujący burmistrz Gminy Centrum ujawnił, a ówczesny marszałek Sejmu Małachowski opublikował informację o niezwykłym skorumpowaniu samorządowego aparatu w Warszawie. Pisał, że rozpoczęcie procedury sprzedaży przez miasto działki ziemi na cele gospodarcze zaczyna się od ofiarowania mercedesa. Upowszechnienie korupcji w Polsce jest tajemnicą poliszynela.

  Ostatnio opublikowany przez Transparency International raport (październik ubiegłego roku) wskazuje na poważny wzrost korupcji w Polsce. W rankingu 99 państw Polska spadła z 39 miejsca w roku 1998 na 44.
  Szef polskiego oddziału TI prof. Kamiński twierdzi, że "...oczywisty jest dla nas wpływ wprowadzonej niedawno reformy administracyjnej, który może spowodować dalsze pogarszanie się pozycji Polski w kolejnych latach" (Apanowicz, 1999). Sądzę, że ta opinia na tle obserwowanej zachłanności nowej nomenklatury samorządowej zademonstrowanej uchwaleniem, wręcz nieprzyzwoitych w polskich warunkach terenowych, uposażeń, może być uznana za trafną. Ci reprezentanci lokalnej społeczności, wybrani na zasadzie systemu proporcjonalnego, być może nie są ludźmi zasługującymi na zaufanie w kwestiach pieniężnych.

 4. Typowa czwarta patologia biurokracji to arogancja władzy. Tutaj można by przedstawić masę przykładów. W sferze transformacji administracyjnej taką właśnie arogancją było w 1993 roku stwierdzenie Szefa URM, że 'nie będzie się organizowało żadnej dyskusji nad projektem stworzenia powiatów, bo nie ukrywam, że chcemy tworzyć fakty dokonane. Rząd bierze tu pełną odpowiedzialność".
  Tego rodzaju wypowiedzi o nieodpowiedzialności społecznej i braku potrzeby zasięgania opinii społecznej w realizacji najlepszej i jedynie słusznej koncepcji budowy powiatów było znacznie więcej. Cały zresztą proceder uniemożliwiania merytorycznej poważnej dyskusji z fachowcami na tematy reformy powiatowej był właśnie objawem tego typu patologii, która jest zaprzeczeniem otwartego obywatelskiego państwa.
  Zupełny brak reakcji na dramatyczny i rzeczowy list otwarty grupy wysokiej rangi specjalistów w sprawie budowy powiatów świadczy również o upowszechnieniu się tej patologii organizacyjnej. W Kanadzie po ogłoszeniu listu otwartego w sprawie limitu wieku dla profesorów, jego autorzy zostali w ciągu dwóch dni zaproszeni do Prezesa Rady Ministrów w celu uzgodnienia toku działania. Paradoksalnie można stwierdzić, że na listy otwarte intelektualistów władza ludowa PRL reagowała negatywnie, ale natychmiast. [3]

 
Piękny obraz prawda? Totalna patologia, niekontrolowana mafia – wielka klasa pasożytnicza. Świadomie i z premedytacją rozwijana przez PO.
 
ALE te trzy miliony administracji i biurokracji to ŻELAZNY ELEKTORAT Platformy Obywatelskiej. Plus jeszcze parę milionów rodziny i krewnych. ONI zębami i pazurami będą bronić obecnego status quo. Platforma i Komorowski są dla nich gwarantem dobrego życia.
 
Czy wiecie państwo, że średnia płaca w sektorze gospodarczym to około 3 800 zł? Pewnie tak... A w administracji jest to 7 000 zł!!!
 
Ci ludzie z klasy pasożytniczej nie są idiotami. Nie porzucą dobrych zarobków, by pójść do gospodarki zapieprzać w brudzie i smrodzie za połowę forsy. Nie porzucą swoich biurek, obrotowych foteli, komputerów do stawiania pasjansa, obowiązkowych kawek i długich rozmów z kolegami. Żaden z nich w maju nie zagłosuje na Dudę, Brauna, czy Kukiza.
Jak jeden mąż zagłosują na Komorowskiego, a jesienią na Platformę i PSL.
Bo oni dają im pracę – tą pensję, te biurka i ten beztroski brak odpowiedzialności.
 
W stosunku do Polski i reszty Polaków są pasożytem – negatywną szkodliwością, która powinna być opanowana.
Jednakże dla PO są pięknie wyhodowanym tworem symbiotycznym. My wam fajną pracę, oraz "zgodę i bezpieczeństwo", a wy nam za to swoje głosy w każdych wyborach.
Ci ludzie zrobią wszystko, dopuszczą się każdego przestępstwa, nawet zbrodni, by nie dopuścić do zmiany władzy. To dla nich sprawa życia i śmierci. Być, albo nie być.
 
To jest prawdziwy żelazny elektorat panie prezesie Kaczyński.
 
Powinniśmy sobie ich odpuścić. Nie ma sensu tracić na nich czas i energię.
 
Pozostaje jeszcze nam 5 mln emerytów, 2,5 mln rencistów i 13 mln zatrudnionych w sektorze prywatnym.
Połowę emerytów też musimy odrzucić, bo to niereformowalne komuchy, dobrze sobie żyjący na starość, jak Kiszczak z 8 tysięczną emeryturą.
Ile jest zwolenników zmian i suwerenności Polski w tym 13 milionowym legionie Polaków zatrudnionych w sektorze prywatnym? Trudno powiedzieć... A to dlatego, że wielu pracuje dla wielkich korporacji i trzęsą portkami, by tej pracy nie utracić. To już są prawdziwi niewolnicy. Mają pana i zrobią dokładnie to, co im się rozkaże.
 
Pamiętajmy jednak o tym, że tylko co drugi Polak, który może głosować, chodzi na wybory.
Klasa pasożytnicza z rodzinami na 100% pójdzie na wybory, bo musi, żeby żyć dalej. Korporacyjni też pójdą, jak im pan prezes, dyrektor, kierownik, tfu... wróć, manager poleci. I jeszcze zrobi zdjęcie komórką, jako dowód, na kogo głosował.
 
My natomiast, prący do nowoczesnej, sprawiedliwej i uczciwej Polski musimy zmobilizować całą resztę. To zadanie trudne, ale nie niewykonalne.
 
A z warstwą pasożytniczą damy sobie radę później. Polska będzie się re-industrializować i będzie potrzeba dużo rak do pracy.
 
 
.
[1] http://wgospodarce.pl/informacje/15151-milionowe-legiony-urzednikow-jedna-czwarta-wszystkich-zatrudnionych-w-polsce-pracuje-w-budzetowce
[2] http://natemat.pl/32551,dodatkowe-10-miliardow-na-urzednikow-tak-rzad-donalda-tuska-zmniejsza-administracje
[3] http://www.witoldkiezun.com/docs/kultura_032000.htm
 
 
.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika St. M. Krzyśków-Marcinowski

14-03-2015 [12:53] - St. M. Krzyśków... | Link:

Całe to zjawisko ma charakter bardziej tworzenia się śmiertelnego nowotworu, aniżeli nabycia jakiegoś paskudztwa z zewnątrz.
Należy tu podkreślić, że ta patologia w postaci rozrostu zbędnego zatrudnienia postępowała w okresie informatyzacji sfery publicznej - wprowadzanie komputerów powinno eliminować stanowiska urzędnicze.
Nie ma innego wyjścia z tego tragicznego paraliżu polskiego społeczeństwa, jak tylko krach i sekwencja plag na wzór tych egipskich. Niestety, zapłacą za wszystko ci Bogu ducha winni - sprawcy nieszczęść mafia urzędniczo-nauczycielska zabezpieczy swoje aktywa i synekury na każdą okoliczność.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika jazgdyni

14-03-2015 [13:13] - jazgdyni | Link:

Witam

Słusznie - w dobie informatyzacji i rewolucji komunikacyjnej, administracja powinna maleć. A rośnie.
To już jest bizancjum, jeżeli dodamy do tego tysiące szczegółowych przepisów, na dodatek mętnych i dopuszczających interpretacje.

Jak chyba to wyraźnie uwypukliłem, jest to świadoma polityka władz tworzenia "dworu", aby mieć zależnych od siebie i usłużnych ludzi.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Marek1taki

14-03-2015 [13:13] - Marek1taki | Link:

@autor
Trafne porównanie z tym pasożytem. Tasiemiec to przykład modelowy. Różnica między tasiemcem a innymi pasożytami zawiera się w nazwie - soliter, czyli samotny. Budżetowcy nie są samotni. W gruncie rzeczy oprócz bezpośrednio zatrudnionych pieniądze z budżetu państwowego ZUS otrzymują emeryci i renciści. Na tym nie koniec - pozostali przynajmniej częściowo korzystają z wydatków budżetowych na oświatę, ochronę zdrowia, komunikację, kulturę, których celem podstawowym nie jest jednak świadczenie dóbr w tych zakresach a pasożytnictwo.
Mamy zatem sytuację, w której poza pierwszą linią pasożytów "bezpośrednich" mamy pasożytnictwo częściowe, a jednocześnie wszyscy jesteśmy żywicielami. Prowadzi to do przyjmowania postaw pasożytniczych a unikania bycia żywicielem. Osobniki najbardziej prężne, które nie chcą konkurować w pasożytnictwie uciekają z tego autodestruktywnego systemu do konkurencyjnych, w których idea pasożytnictwa nie dominuje nad symbiozą.
Ten system ma jeszcze jedną cechę, że jego ofiary - czyli żywiciele dopuszczeni w ograniczonym zakresie do pasożytnictwa - identyfikują się z samą ideą. Nie wyobrażają sobie, że są ubezwłasnowolnieni. Nawet jeśli są tego świadomi to brak jest wiary, że mogą być samowystarczalni a symbioza może dawać skuteczną ochronę wewnątrz i zewnątrz systemu. To się przekłada na mechanizmy demokracji.
Wracając do przykładu z tasiemcem. Z jednym tasiemcem da się żyć latami. Mamy sytuację, w której pasożyty zdobyły dominujący wpływ na pracę wszystkich życiowo ważnych układów prowadząc do wyniszczenia. Wszystko zależy od kuracji i zdolności do przetrwania.
Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika jazgdyni

14-03-2015 [13:42] - jazgdyni | Link:

Witam

O tyle są pasożytami, że sami w żaden sposób nie uczestniczą w wytwarzani dochodu narodowego. Emeryci już swoją robotę wykonali i w ramach solidarności narodowej, należy im się to bezdyskusyjnie (choć jestem gorącym zwolennikiem emerytur kwotowych).
Prof. Kieżun dokładnie podał ilu potrzeba ludzi do zarządzania małym, w światowych standardach powiatach. Oczywiście nie policzył, że również każda z ośmiu gmin też ma swoją administrację.
Jeżeli to nie jest patologia, to ja nie wiem co nią jest

Pozdrawiam

Ps. Soliter jest samotnikiem i jeden zawyczaj okupuje żywiciela. Lecz składa się z wielu członów, z których każdy może być samodzielny i samowystarczalny.

Obrazek użytkownika Marek1taki

14-03-2015 [15:59] - Marek1taki | Link:

@autor
Też skłaniam się do emerytur w postaci zapomogi nie związanej z wcześniejszymi składkami ponieważ tych składek nie ma i wiadomo było, że nie będzie bo były na bieżąco konsumowane.
Wysokość emerytur jest związana z dochodami, których wysokość nie zależała jedynie od pracy ale w znacznej mierze od pozycji w pasożytniczej hierarchii. System jest utrzymywany pod przymusem przez siły polityczne utrwalaczy władzy ludowej. Jednym słowem okupanci żerowali na pracy dziadków i rodziców a teraz kolejne pokolenia pracują na ich emerytury ulegając szantażowi moralnemu i czczym obietnicom. Szantaż polega na wiązaniu zobowiązań emerytalnych wobec pasożytów ze zobowiązaniami państwa wobec żywiciela, czyli wobec dziadków i rodziców przeciętnego młodego Polaka. Najbardziej mną wstrząsa gdy spotykam się z przekonaniem u młodych, że oni też kiedyś dostaną emeryturę i nawet kalkulują to przy wyborze pracy. Osobiście z faktu, że zostałem wystrychnięty na dudka nie wyciągam wniosku, że zminimalizuję swoje straty wciągając w oszustwo innych. Nie jest realna kalkulacja, że przy obecnym systemie emerytalnym nastąpi wzrost demograficzny i gospodarczy dający wypłacalność. Mamy równię pochyłą.
Nie sądzę aby ktoś to zmienił. Władza działa tak samo jak część wyborców, czyli od pierwszego do pierwszego. Myślę, że PiS dojdzie do władzy i jeszcze wyraźniej zobaczy wielką czarną dziurę. Bez dna, od którego można się odbić. I dlatego zostanie dopuszczony.
Przykro mi, że tak czarnowidzko wyszło choć zaczęło się niewinnie od członów z solitera.

Obrazek użytkownika jazgdyni

15-03-2015 [07:19] - jazgdyni | Link:

To wszystko wygląda tak strasznie, bo nie ma jednego, mądrego gospodarza.
Gdy przez ostatnie trzy lata zwiększono biurokrację, to wygenerowało to coroczne koszty w wysokości 10 miliardów.
Proszę to sobie policzyć. Zakladając , że emerytów mamy ok. 2,5 miliona, to ta suma pozwoliłaby na wzrost emerytur o 333,33 zł. A nie o marne 30 zł co parę lat.
Lecz widocznie nowe biurwy i urzędasy są ważniejsi niż stojąca nad trumną hołota.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika jaja -cek

14-03-2015 [14:38] - jaja -cek | Link:

ta masa ludzi jest zagrożeniem dla sanacji naszego Państwa
Nie tylko dlatego, że nas podatników kosztują
ale
są zagrożeniem wynikającym z ich działania a właściwie przeciwdziałania ludzi obecnej władzy zatrudnionych na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej – obstrukcji tych ludzi nadal będących "na urzędzie"
To tam, na każdym stanowisku , przy każdym biurku w gminie, w powiecie, w starostwie, w urzędzie są ludzie, którzy będą wsadzać kij w szprychy
Co więc zrobić?
Jak legalnie, jak w zgodzie z prawem ale usunąć ich aby nie sypali piasku w tryby?
Każdemu z nich wręczyć wypowiedzenie?
Każdemu wypłacić wielosettysięczne odszkodowanie za zerwanie kontraktu?

Jak nie iść na skróty, jak dotrzymywać standardów i przestrzegać prawa pomimo doświadczenia wielu Polaków na każdym szczebelku naszej rzeczywistości (w urzędach, w gminach, w województwach, w Spółkach Skarbu Państwa i w spółkach „córkach” wujkach i pociotkach, we wszelkich obszarach tzw.władzy, że platforma miała w d… te ZASADY?

Już nie można wsadzić P.Osłów do Berezy Kartuskiej
do Arłamowa też nie można wysłać wszystkich członków partii Olsena
Co zrobić z tzw. elektoratem tego systemu? tamtego myślenia, tamtej sitwy?

Już Arystofanes powiedział, że „… człek mądry umie uczyć się nawet od wrogów”, a więc wzorem sprawdzonych metod wymiany ludzi „na samych swoich” jaką zastosowała właśnie PO – należy zrobić: reorganizację, restrukturyzację, konsolidację wszystkich organów Państwa i jednostek samorządowych.

Jako praktyczny przykład niech posłuży tzw. reforma sądów wprowadzona przez Gowina:
„…- Zmienią się pieczęcie i tablice na budynkach sądów, które od 1 stycznia staną się wydziałami zamiejscowymi innego sądu rejonowego. Z inną nazwą, ale w tym samym miejscu, sąd nadal będzie funkcjonował; wciąż będzie można w nim załatwić istotne dla obywateli sprawy np.: złożenie pozwu czy wniosku o wpis do księgi wieczystej - zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości”

proponuję więc:
Zamienić 2 miliony bezrobotnych Polaków na 2 miliony urzędników PO

Obrazek użytkownika jazgdyni

14-03-2015 [15:45] - jazgdyni | Link:

Przyłączam się w bezsilności.

Cóż my, obywatele możemy, jak wójtowie, sołtysi i burmistrze z PSL jawnym przekrętem wyborczym umocnili się u koryta?
Tu się nie obędzie bez drastycznych pociągnięć. Będą się bronić do końca.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika dalmichal

14-03-2015 [14:46] - dalmichal | Link:

Panie Januszu
Jak najbardziej się zgadzam z Pańskimi spostrzeżeniami.Najgorsze jest ,że taki status pasożyty i pracujący jest w niejednej rodzinie i z tego powodu też różne sympatie polityczne.Ja osobiście na swojej skórze to odbieram ,bo mam w rodzinie takich różnych doradców finansowych którzy swój byt mają zapewniony na okradaniu czy różnych innych machlojkach.Jest jeszcze jedna siła w naszym kraju której protesty mogły by wnieść jakieś zmiany.Tą siłą są rolnicy do których należę.Osobiście ostatnio byłem i będę jeszcze w tą niedzielę w tym zielonym miasteczku przed urzędem rady ministrów.Właściwie teraz jest skoro cicho o tych protestach,ale przynajmniej ci z solidarności RI dalej walczą a teraz idzie przede wszystkim o polską ziemię.

Obrazek użytkownika jazgdyni

14-03-2015 [15:48] - jazgdyni | Link:

Witam

Myślę, że więcej by się nas znalazło. Ostatnio to rolnicy, górnicy, czy pielęgniarki.

Trzeba będzie działać. I to ostro i skutecznie.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika złoty45

14-03-2015 [15:28] - złoty45 | Link:

Wielkie dzięki za Pańskie myśli z którymi się zgadzam w 100 % odnośnie treści artykuł. Dodam tylko jakie są skutki takiej patologii a mianowicie :
„ Jeśli pozwolisz, by robactwo się rozmnożyło
- to rodzą się prawa robactwa.
A następnie rodzą się piewcy, którzy będą je wysławiać”
Czyż tak nie jest ?

Obrazek użytkownika jazgdyni

14-03-2015 [15:50] - jazgdyni | Link:

Pod fałszywym hasłem walki z biurokracją platforma ją z premedytacją hodowała i rozmnażała.

To jest świństwo wyrządzone całej Polsce.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Rybak

14-03-2015 [15:49] - Rybak | Link:

To nie są żadne pasożyty, tylko twarde zaplecze polityczne PO!
Oczywiście utrzymywane za pieniądze odebrane zwykłym ludziom, a szczególnie młodym.
To jest dopiero dzielenie Polaków! Na panów i niewolników!
Każdy ksiądz, nie mówiąc o biskupie. który publicznie pokaże się z platfusami, powinien natychmiast zostać poddany ostracyzmowi przez katolików.

Obrazek użytkownika jazgdyni

14-03-2015 [17:07] - jazgdyni | Link:

Witaj

Też nie darzę ich specjalną sympatią. To cwaniaki, przekrętasy i zwykłe szuje,

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika PIOTR Z GDAŃSKA

14-03-2015 [22:03] - PIOTR Z GDAŃSKA | Link:

Zauważyłem ciekawe zjawisko, często jeżdżę z Gańska do Gdyni i z powrotem, w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat na niespełna dwudziestodwu kilometrowej trasie powstały liczne, śliczne i monumentalne budowle. Już w Gdańsku na wysokości studium wf Politechniki stanął pierwszy budynek, dalej za skrzyżowaniem Grunwaldzkiej i Słowackiego po lewej i prawej stronie biurowce, na wysokości hali Olivia po obu stronach biurowce ze wspaniałą "piramidą" Energii. Nawet w małym Sopocie biura, niewielkie ale gustowne. W Gdyni zaraz za zjazdem na Płytę Redłowską biurowiec. A to tylko główna trasa.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika jazgdyni

14-03-2015 [22:21] - jazgdyni | Link:

Witaj

Masz absolutną rację. Chyba z trzy lata jeździłem wyłącznie obwodnicą. W zeszłym tygodniu nie spieszyłem się i pojechałem Al. Zwycięstwa. Byłem szczerze zaskoczony. Praktycznie najlepsze tereny już zabudowane. I cicho o tym jest. Kiedyś świętowało się każdą taką budowlę, jak np. Olimp we Wrzeszczu. Teraz szybko i po cichutku. Ciekawe...

Pozdrawiam