Bezprawie pod pozorem praworządności!

W ostatnich dniach coraz głośniej mówi się o pilnej potrzebie zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa a nawet o zmianach Konstytucji w tym zakresie. Chciałabym, państwa zaalarmować, że planowane zmiany naruszają Konstytucję!
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, bawiąc się we władzę ustawodawczą, przygotowało projekt ustawy o KRS przywracającej oligarchiczny model sądownictwa.


https://twitter.com/em_hadel/status/1751551500747182088

Od wielu lat słyszycie o naruszaniu praworządności ale mogłabym się założyć o sporą sumie pieniędzy, że większość obywateli Polski, kompletnie nie wie co się za tym kryje. Otóż poprzednia większość Sejmowa zmieniła model wyboru członków do KRS spośród sędziów. Wcześniej do tej Rady w której sędziowie mają większość, członków sędziów wybierali sami sędziowie a właściwie ich stowarzyszenia. Od wielu lat kreują oni fałszywe tezy, jakoby wybory spośród sędziów naruszały Konstytucję. Nic bardziej fałszywego. Jeśli ktoś czytał Konstytucję ze zrozumieniem to ma świadomość, że w demokratycznym państwie prawnym o którym mowa w art.2 Konstytucji, władzę zwierzchnią nad wszystkimi władzami pełni Suweren a sprawuje ją poprzez swoich przedstawicieli art.4 Konstytucji, czyli w całym trójpodziale władz art.10 Konstytucji. Skoro Suweren wybiera władzę ustawodawczą (Parlament) oraz wykonawczą Prezydenta, oraz pośrednio poprzez wybranych przedstawicieli Rząd, to musi również wybierać władzę sądowniczą - organ nadzorujący niezależność sądów i niezawisłość sędziów (art.186 KRP). Konstytucja w art.187.ust.3 nigdy nie dawała sędziom prawa do wyboru spośród siebie członków do KRS, dawały im to ustalenia z Okrągłego Stołu, które nigdy nie zostały przepisane do Konstytucji. Do 2018 roku były zapisane w ustawie o KRS.

Zmiana dokonana w 2018 roku przywróciła władzę sądowniczą do systemu demokratycznego państwa prawnego. Sędziowie ze SSP Iustitia jak również ze stowarzyszenia Themis, po utracie nieograniczonego wpływu na władzę sądowniczą, ruszyli na skargę do Brukseli. Wysyłali bezpodstawne pytania prejudycjalne do TSUE, zawieszając postępowania sądowe na lata. Stowarzyszenia te należą do międzynarodowych sieci stowarzyszeń z których sędziowie orzekają również w  TSUE i ETPCz. Warto byłoby oszacować szkody na jakie Państwo Polskie naraziła ta antypolska aktywność części sędziów z powyższych stowarzyszeń.

W tym miejscu warto nadmienić, że sędziowie o których tutaj mowa, zaczęli podważać statusy innych sędziów, dyskredytując ich w oczach obywateli, czym wprost uchybili godności urzędu sędziego i w normalnych warunkach powinni zostać złożeni z urzędu. Żeby było tego mało, w statucie Stowarzyszenia sędziów Iustitia czytamy, że członkowie tego stowarzyszenia, którzy są sędziami, związani są statutem tego stowarzyszenia i jego uchwałami. W uchwałach z kolei czytamy, że Stowarzyszenie to kwestionuje Konstytucję w art.178.1 podważając obowiązujące ustawy o KRS oraz o SN.  Oznacza to nie miej ni więcej jak tylko to, że obywatel stawiając się przed sądem w składzie, którego jest sędzia z powyższego stowarzyszenia nie ma prawa do sądu o którym mowa w art.45 Konstytucji. Art.178.1 Konstytucji mówi o tym, że niezawisły sędzia związany jest wyłącznie Konstytucją i ustawami, zatem wiązanie sędziów statutem i uchwałami stowarzyszenia, jest bezprawne! Zachodzi uzasadnione podejrzenie iż ponad 4000 sędziów zrzeszonych w tym stowarzyszeniu wykonuje centralne polecenia władz stowarzyszenia a może władz innych międzynarodowych stowarzyszeń! W normalnych warunkach, takie stowarzyszenie dawno byłoby zdelegalizowane a sędziowie, którzy ulegli naciskom stowarzyszenia, powinni zostać złożeni z urzędu. Niezawisłość sędziowska polega na tym, że Sędzia jest wolny od nacisków innych władz, ale również innych osób w tym kolegów sędziów i władz stowarzyszenia!
 
Monteskiusz w swoim dziele :„o duchu praw” o władzy sądowniczej pisał tak:
Władza sądu nie powinna być powierzona stałemu senatowi, ale wykonywana przez osoby powołane z ludu, w pewnych okresach roku, w sposób przepisany prawem, aby tworzyć trybunał trwający tylko póty, póki tego konieczność wymaga.
 
W ten sposób owa tak groźna władza sędziowska, nie będąc przywiązana ani do pewnego stanu, ani do pewnego zawodu, staje się, można rzec, niewidzialną i żadną. Nie ma się ustawicznie sędziów przed oczami: lęk budzi urząd, a nie urzędnicy.

Trzeba nawet, aby w ważnych oskarżeniach zbrodniarz, z zezwoleniem prawa, mógł sobie wybierać sędziów, lub, przynajmniej, aby mógł ich wykluczyć tylu, iż tych, co zostaną, można by uważać jako pochodzących z jego wyboru.
 
Dwie inne władze raczej mogłyby przypaść urzędnikom albo stałym ciałom, ponieważ nie grożą prywatnej jednostce: jako iż jedna jest tylko ogólną wolą państwa, druga zaś wykonaniem tej ogólnej woli.
 
Ale, o ile trybunały nie powinny być stałe, wyroki powinny być stałe, tak aby zawsze były jedynie ścisłym brzmieniem prawa. Gdyby były poszczególnym mniemaniem sędziego, żyło by się w społeczeństwie, nie znając ściśle swoich wobec niego zobowiązań.
 
Trzeba nawet, aby sędziowie byli z tego samego stanu, co oskarżony, lub też z jemu równych, aby nie mógł mniemać, że popadł w ręce ludzi skłonnych zadać mu gwałt.
 
Aby trzymać najwyższych urzędników w zawisłości od praw, lud ma prawo zmuszać ich, aby wrócili do życia prywatnego.
 
 
 
Warto pamiętać, że Konstytucja nie jest dla konstytucjonalistów tylko dla obywateli aby znali swoje prawa. Wielu prawników, którzy utracili wpływy i marzą o „Państwie prawników”, każdego dnia wprowadza Ciebie w błąd. Zacznij myśleć samodzielnie i nie pozwól na odebranie sobie podstawowych praw, takich jest prawo do sądu!
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Marek Michalski

28-01-2024 [15:12] - Marek Michalski | Link:

"W normalnych warunkach, takie stowarzyszenie dawno byłoby zdelegalizowane a sędziowie, którzy ulegli naciskom stowarzyszenia, powinni zostać złożeni z urzędu. Niezawisłość sędziowska polega na tym, że Sędzia jest wolny od nacisków innych władz, ale również innych osób w tym kolegów sędziów i władz stowarzyszenia!"
Naruszenie konstytucji z 1997r.jest oczywiste. Było wiele okazji by patologie zlikwidować.
Sama ta konstytucja nie jest jednak celem samym w sobie. Czy w ogóle  "konstytucją" jest akt, który daje podstawę zrzeczenia suwerenności? Zawsze naiwnie myślałem, że konstytucja to akt ustanowienia suwerenności państwa.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

28-01-2024 [15:56] - NASZ_HENRY | Link:

 

I pomyśleć, że to Polak biskup Wawrzyniec Goślicki i jego traktat "De optimo senatore" (O dobrym senatorze) był protoplastą podziału władzy na sto lat przed Monteskiuszem. Jego traktat był także podstawą konstytucji Stanów Zjednoczonych🌼
 

Obrazek użytkownika Alina@Warszawa

28-01-2024 [16:20] - Alina@Warszawa | Link:

Granda w sądach - mówi naoczny świadek Jak to dobrze, że nie muszę pisać prawniczego wątku i tu mogę dorzucić świetne świadectwo emerytowanej pracownicy sądu: 
WYZNAŁA CAŁĄ PRAWDĘ O POLSKIM SĄDOWNICTWIE. Jest WSTRZĄŚNIĘTA: "GRANDA!

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

28-01-2024 [16:37] - Siberian Husky Dog | Link:

Już od najbliższego czwartku, w Telewizji Republika nowe znajome i ulubione twarze. Ponoć na nowo przywitamy Panią Magdalenę Ogórek i Pana Adriana Klarenbacha. Poza nimi inne znane twarze, jak również nowe publicystyczne programy. Wspierajmy już dzisiaj jedyną rzetelną telewizję

https://pbs.twimg.com/media/GE7N3S7XYAEtQWt?format=jpg&name=medium

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza

28-01-2024 [18:48] - Eugeniusz Kościesza | Link:

@autor : Pytanie podstawowe ws. polskiej praworządności :
Czy wg  rozumnego w prawie autora(-ki) ; Konstytucja RP  z 23 kwietnia 1935r( ta nadal prawomocna w warunkach II wojny )`, wraz z jej ówczesnym kompatybilnym prawem ,może być prawomocnie przywrócona-już  po przegnaniu  niemiecko-rosyjskiej okupacji –zamiast: tzw. prawa III RP jako logicznie nieskutecznego  ? Proszę o jakieś prawne uzasadnienie za i przeciw: z p-tu widzenia ciągłości i odzyskania  istnienia Niepodległego Państwa Polskiego ? 

Obrazek użytkownika Piotr Węcław

28-01-2024 [21:08] - Piotr Węcław | Link:

@Anna Marzec Doskonałe zdjęcie profilowe, dobry wybór z pixabay.  Ale tekst jeszcze lepszy.  Witam na Naszych Blogach i zapraszam do Panoramy.

Obrazek użytkownika Jan1797

31-01-2024 [11:48] - Jan1797 | Link:

Warto pamiętać, że Konstytucja nie jest dla konstytucjonalistów tylko dla obywateli, aby znali swoje prawa. 

Mało tego nawet dla tych, którzy Konstytucji nie znają lub Tę okresowo pomijają.
Serdecznie polecam; https://www.youtube.com/watch?...