Józef Piłsudski narodowa duma Polaków

Z materiałów IPN :
https://www.facebook.com/10006...
"155. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem urodził się Józef Piłsudski żołnierz, polityk, mąż stanu, Naczelnik niepodległej Polski, twórca Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej. 

Jego urodziny już w przeddzień tej rocznicy świętowano właśnie w Zułowie. Uroczystość poprzedziła msza w kościele w Powiewiórce, gdzie Piłsudski był ochrzczony. Uczestniczyli w niej harcerze, członkowie Wileńskiego Klubu Historycznego Garnizonu w Nowej Wilejce, przedstawiciele Związku Polaków na Litwie, polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie, społeczności lokalnej. 

Józef Piłsudski wywodził się z rodu szlacheckiego, osiadłego na Wileńszczyźnie co najmniej od XVII wieku. Miał jedenaścioro rodzeństwa, był czwartym dzieckiem Józefa i Marii z domu Billewicz. 

Pierwszy marszałek Polski i przywódca obozu sanacji wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. 

Dzisiaj w Złocieńcu odbędzie się uroczyste odsłonięcia pomnika Marszałka. Uroczystość odbędzie się na terenie jednostki wojskowej 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka J. Piłsudskiego w Złocieńcu, której Piłsudski patronuje od 17 lipca 1996 r. W uroczystości będzie brał udział zastępca prezesa #IPN dr hab. Karol Polejowski. 

🔎 O młodości marszałka Piłsudskiego:
https://bit.ly/3B38pLv

🔎 Wystawa elementarna przygotowana przez #IPN o Józefie Piłsudskim:
https://bit.ly/3Upjux5"

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Tezeusz

05-12-2022 [14:19] - Tezeusz | Link:

"Niestety. Na NEon24 nikt o tym nikt nie napisze o bandycie putlerku to na okrągło jaki portal takie standardy...

Obrazek użytkownika Jabe

05-12-2022 [20:32] - Jabe | Link:

U nas też przeważnie o bandycie „Put­lerku”, a o ban­dy­cie „Ziuku” prawie nic.

Obrazek użytkownika Tezeusz

06-12-2022 [18:35] - Tezeusz | Link:

Piszesz o bandytach @ Jebe o kim myślisz bo chyba przecież  nie o sobie ?

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [14:47] - u2 | Link:

"Do zamachu ostatecznie nie doszło, policja aresztowała bowiem jego niedoszłych wykonawców. Bracia Piłsudscy nie znali celu spiskowców. Ich rola ograniczyła się do przenocowania w Wilnie dwóch Rosjan, którym Bronisław pożyczył też 150 rubli i przekazał chemikalia potrzebne do produkcji bomby."

Ciekawe, kto ich wsypał. Pewnie jakiś Ruszkiewicz :-)

Obrazek użytkownika Tezeusz

06-12-2022 [14:44] - Tezeusz | Link:

Drony zaatakowały lotniska w głębi Rosji. „To najbardziej zuchwała ukraińska operacja”
Ataki przy pomocy dronów, przeprowadzone wczoraj na lotniska w głębi Rosji, to najbardziej zuchwała ukraińska operacja od początku wojny, dokonana przy wsparciu sił specjalnych - powiadomił amerykański dziennik "New York Times" za anonimowym źródłem we władzach w Kijowie.

To co wkrótce ukraiński atak na moskwę. Putler znowu się zesra ze strachu. Taki osrany bandyta od ukraińskich kibli...
No i ruskie onuce są w ciemnej d#pie bo nie za bardzo mają jak odpowiedzieć na tę zuchwałą akcję Ukraińców. Broni jądrowej nie użyją bo już wiedzą, co ich spotka. A konwencjonalna odpowiedź jest taka, jaka jest - czyli jedna wielka kompromitacja. Wyczerpane zasoby strategiczne pociągające za sobą potężne osłabienie na pozostałych granicach i wystawiające na ryzyko stopniowego odłączania się rubieży z mniejszą lub większą "zachętą" Chin i innych zainteresowanych. W dłuższej perspektywie - super!

Piłsudski górą...

Obrazek użytkownika Tezeusz

06-12-2022 [15:19] - Tezeusz | Link:

Będąc jednym z najwybitniejszych w historii Polaków, Józef Piłsudski był też postacią kontrowersyjną, budzącą skrajne emocje zarówno za życia, jak i po śmierci – również współcześnie.
Mimo niewątpliwych zasług dla Polski i jej niepodległości wśród decyzji i działań marszałka nie brak takich, które dostarczają jego przeciwnikom argumenty przeciw jego osobie, a zwolennikom – każą wyłącznie milczeć.
Kontrowersje budziła rewolucyjna, PPS-owska przeszłość marszałka, łącznie z organizowaniem przez niego napadów zbrojnych – np. na pociągi pocztowe. To jednak dość łatwo było i jest wyjaśnić – zaostrzająca się walka z caratem wymagała nadzwyczajnych środków.
Wiele kontrowersji budzi strategia, przyjęta przez Piłsudskiego w czasie I wojny światowej i związanie się z państwami centralnymi przeciw Rosji. Co prawda historia pokazała, że decyzja ta przyniosła dobre rezultaty, a sam sojusz był taktyczny, jednak po stronie endecji – i nie tylko – nie brakował głosów, że Piłsudski był faktycznie austriackim agentem. Co gorsza, sojuszu przeciw Rosji długo nie mogli Piłsudskiemu zapomnieć potencjalni sojusznicy, zwłaszcza z Francji i Anglii. Przez endeków do końca Piłsudski był oskarżany o rusofobię i germanofilstwo.
Jeden z najpoważniejszych zarzutów to zaniedbywanie kwestii ziem zachodnich. Dla Piłsudskiego w latach 1918-1920 najważniejsza była wschodnia granica Polski, jej ukształtowanie i obrona przed bolszewikami, a także idea stworzenia kordonu państw satelickich wobec Polski, które wzięłyby na siebie pierwszy ciężar wojny z Rosją – gdyby taka miała nastąpić. W tym czasie decydowały się jednak również granic zachodnich odrodzonego kraju, tymczasem naczelnik państwa nie udzielił wystarczającego wsparcia powstańcom wielkopolskim i śląskim.
Kontrowersje, choć nie wśród historyków, budzi również autorstwo pomysłu kontruderzenia znad Wieprza, które przesądziło o sukcesie w Bitwie Warszawskiej. Zdecydowana większość historyków twierdzi, że to Piłsudski – w trakcie prac sztabu – wymyślił manewr. Przeciwnicy Piłsudskiego wierzą jednak, że w najlepszym razie była to praca zespołowa, lub autorstwo należy przypisać generałowi Rozwadowskiemu, który po przewrocie majowym był bezprawnie więziony (jako dowodzący obroną stolicy) i zmarł rok po wypuszczeniu na wolność.
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

06-12-2022 [15:21] - Tezeusz | Link:

Pogrzeb marszałka Piłsudskiego na Wawelu
Pochowany został na Wawelu w krypcie św. Leonarda, a jego serce złożone zostało w grobie matki na wileńskiej Rossie.
W 1937 r. na polecenie metropolity krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehy trumna z jego szczątkami została przeniesiona do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów.
Józef Piłsudski odznaczony był m.in.: Orderem Orła Białego, Virtuti Militari kl. I, II i V, Polonia Restituta kl. I, Krzyżem Niepodległości z mieczami i czterokrotnie Krz

Obrazek użytkownika Tezeusz

06-12-2022 [15:22] - Tezeusz | Link:

5 grudnia mija 155. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego — postaci niezwykle ważnej dla Polaków, a kontrowersyjnie ocenianej przez naród litewski. Tym niemniej, przed pięcioma laty w Zułowie ustawiono stelę — w języku litewskim — poświęconą braciom Józefowi i Bronisławowi Piłsudskim. Autorem pomnika jest litewski rzeźbiarz Kęstutis Musteikis.

Obrazek użytkownika Tezeusz

06-12-2022 [15:47] - Tezeusz | Link:

List Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego do premiera Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa, przedstawiający powody dymisji z zajmowanych stanowisk, brzmiał następująco:
Belweder, 12 VIII 1920 r.
Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Przed swym wyjazdem na front, rozważywszy wszystkie okoliczności nasze wewnętrzne i zewnętrzne przyszedłem do przekonania, że obowiązkiem moim wobec Ojczyzny jest zostawić w ręku Pana, Panie Prezydencie, moją dymisję ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Wojsk Polskich.
Powody i przyczyny, które mnie do tego kroku skłoniły, są następujące:
1. Już na jednym z posiedzeń ROP miałem zaszczyt wypowiedzieć jeden z najbardziej zasadniczych powodów. Sytuacja, w której Polska się znalazła, wymaga wzmocnienia poczucia odpowiedzialności, a przeciętna opinia słusznie żądać musi i coraz natarczywiej żądać będzie, aby ta odpowiedzialność nie była czczym frazesem tylko, lecz zupełnie realną rzeczą. Sądzę, że jestem odpowiedzialny zarówno za sławę i siłę Polski w dobie poprzedniej, jak i za bezsiłę oraz upokorzenie teraźniejsze. Przynajmniej do tej odpowiedzialności się poczuwam zawsze i dlatego naturalną konsekwencją dla mnie jest podanie się do dymisji. I chociaż ROP, gdy tę sprawę podniosłem, wyraziła mi pełne zaufanie i upoważniła w ten sposób do pozostania przy władzy, nie mogę ukryć, że pozostają we mnie i działają z wielką siłą te moralne motywy, które wyłuszczyłem przed R.O.P. parę tygodni temu.
cd....https://www.polityka.pl/tygodn...