Postsowiecki tygiel między mocarstwami

Ze względu na swoje strategiczne położenie geograficzne Azja Środkowa borykała się w ostatnich latach z wieloma poważnymi problemami z zakresu bezpieczeństwa. Tym bardziej teraz, wraz z niedawnymi zmianami politycznymi w Afganistanie ,centralna Azja jest zaniepokojona bezpieczeństwem swoich granic. Także w związku z tym Azja Środkowa może być uznana za region o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa regionalnego – i nie tylko. Wielkim wyzwaniem są, w gruncie rzeczy, transnarodowe sieci islamskich ekstremistów łączące Azję Środkową z sąsiednimi państwami, zwłaszcza z Afganistanem. Gdy kierowana przez NATO międzynarodowa koalicja przygotowywała się do opuszczenia Afganistanu i gdy to nastąpiło mocarstwa regionalne, w szczególności Rosja, zwiększały swoje zaangażowanie wojskowe w tej części kontynentu. Można zatem stwierdzić, że dawna Azja Sowiecka jako region staje przed coraz poważniejszymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa.
Jednym z zagrożeń, z jakimi boryka się region Azji Centralnej, wiąże się z brakiem rzeczywistej, pogłębionej współpracy pomiędzy krajami regionu. Co więcej, wyzwania dla bezpieczeństwa Azji Środkowej są determinowane przez pozycję regionu w polityce międzynarodowej. Brak regionalnego układu, porozumienia, traktatu, sojuszu dotyczącego bezpieczeństwa sprzyja aktywności w tej, coraz ważniejszej, części świata, globalnych graczy. Chodzi zresztą zarówno o aktywność o rządów, jak i prywatnych podmiotów, korporacji, koncernów narodowych i międzynarodowych. W większości przypadków obecność ta wiąże się z chęcią uzyskania dostępu do zasobów naturalnych lub realizacja projektów geopolitycznych. Niektóre z nich niewątpliwie stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie.
Dodatkowo, różne państwa Azji Środkowej grawitują w stronę sąsiednich mocarstw regionalnych (Rosja, Turcja) i globalnych (Chiny), powodując znaczne osłabienie krajów tego regionu i „zapraszając” do jeszcze większego przekształcania Azji postsowieckiej w strefy wpływów regionalnych i ponadregionalnych „playmakerow”, rozgrywających. A to z kolei zwiększa wyzwania dla bezpieczeństwa państw tej części Azji Centralnej, jak i całego regionu. Takie właśnie tezy stawia, między innymi, Rustam Burnaszew w swoim artykule „Wyzwania bezpieczeństwa w Azji Środkowej”. 
Kolejne wyzwanie przed którym może stanąć Azja Centralna wiąże się z procesem rozwojowym zapoczątkowanym przez szereg krajów regionu, miedzy innymi Uzbekistan. W rzeczywistości Taszkient, po zmianie na stanowisku prezydenta i objęciu urzędu przez Szawkata Mirzijojewa zacieśnia więzi z Unią Europejską i podejmuje szereg reform w wielu różnych dziedzinach. W konsekwencji, jak podkreśla cytowany już wcześniej Rustam Burnaszew, realna lub potencjalna transformacja prawa międzynarodowego przez niektóre mocarstwa działające na poziomie globalnym i regionalnym, a także ewentualne zmiany w percepcji pojęcia suwerenności narodowej i zasady nieingerencji są absolutnie jednym z kluczowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stoją kraje Azji Środkowej.
Azja Środkowa jest w dużym stopniu uzależniona od zewnętrznego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, ponieważ brakuje jej wciąż odpowiednich wewnętrznych i regionalnych struktur bezpieczeństwa (nie wchodząc w rozważania o „westfalskim” i „przedwestfalskim” systemie bezpieczeństwa, skądinąd użytecznym tez w kontekście odległej Azji postsowieckiej). W rezultacie przyszłe przemiany w regionie stanowić mogą największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w najbliższych latach, do końca dekady lat 2020-ch.
Wreszcie kwestie środowiska naturalnego można postrzegać jako kolejne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jest faktem, że problemy związane ze środowiskiem naturalnym , ekologiczne w Azji Centralnej są powszechne. Jednak brak współpracy regionalnej w tym zakresie może mieć poważne konsekwencje.
Podsumowując, wyzwania w sferze bezpieczeństwa w Azji Środkowej mogą mieć poważne konsekwencje międzynarodowe. Dlatego, aby stawić czoła tym zagrożeniom, należy promować współpracę międzynarodową i wewnątrzregionalną, która może być kluczem do rozwiązania tych problemów. Ponadto dobra współpraca z Azją Środkową leży również w najlepszym interesie wielu krajów, ponieważ pomaga im zmniejszyć regionalne i ponadregionalne zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa, a jednocześnie promuje partnerstwo regionalne.

*tekst ukazał się w "Gazecie Polskiej Codziennie" (27.09.2021)

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Kaczysta

24-10-2021 [23:02] - Kaczysta | Link:

Rosjanie muszą jechać do Warszawy, by starać się o wizę do USA
Na stronie amerykańskiego resortu dyplomacji dodano Rosję do listy krajów, w których "Stany Zjednoczone nie mają przedstawicielstwa konsularnego lub w których sytuacja polityczna bądź dotycząca bezpieczeństwa jest na tyle niepewna, że ograniczony personel konsularny nie jest uprawniony do rozpatrywania wniosków wizowych". Wśród tych państw są m.in. Kuba, Iran, Wenezuela czy Syria.

https://www.salon24.pl/newsroom/1175571,rosjanie-musza-jechac-do-warszawy-by-starac-sie-o-wize-do-usa