"Targowica" trwała od lat...!

"Targowica" trwała od lat...!

"Targowica" trwała od lat i trwa, i czas ją wreszcie zakończyć.
Czerwonej i brukselskiej "magnaterii" nie podoba się jej bliski koniec i krzyczy, tak jak krzyczano w akcie założenia konfederacji targowickiej (przeczytamy poniżej).
Polacy uczmy się historii od najmłodszego pokolenia, od przedszkola, bo historia się powtarza, a znając ją dobrze, możemy wielu działaniom, szkodzącym Naszej Ojczyźnie zapobiec.
Znane wszystkim jest przecież słynne powiedzenie, którego autorem jest Marek Tuliusz Cyceron - Marcus Tullius Cicero: 05/01/0106 - 11/12/0043 (B.C.):

Historia magistra vitae est.
Historia jest nauczycielką życia.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur?
Czyj wreszcie głos, jeśli nie mówcy, powierzy nieśmiertelności historię, świadka czasów, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielkę życia, posłankę dawnych dziejów? *)

W 2012 roku była 220 rocznica założenia konfederacji targowickiej!
Czyli można właściwie stwierdzić, że ona praktycznie trwa... do dzisiaj, z krótkimi przerwami czasowymi?
Koniec dla "Targowicy"! Polska musi wrócić do Polaków i ten proces został już rozpoczęty - w dniu 24/05/2015 r.

*) M. TVLLI CICERONIS DE ORATORE AD QVINTVM FRATREM LIBER SECVNDVS
http://www.thelatinlibrary.com...
http://archive.org/stream/deor...
Marek Tuliusz Cyceron: O mówcy. Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010, ss.703

***

Akt założenia konfederacji targowickiej

„W Petersburgu zawiązała się w kwietniu konfederacja, której akt został podpisany – 27 kwietnia 1792 roku w Targowicy (datowany na 14 maja) przez trzynastu polskich emigrantów, którzy zwrócili się o pomoc do Rosji.”

http://www.radziejowkujawski.v...

*

"My senatorowie, ministrowie Rzczpltej, urzędnicy korony, tudzież urzędnicy, dygnitarze i rycerstwo korony, widząc, że już dla nas nie masz Rzczpltej, iż sejm dzisiejszy, na niedziel tylko sześć zwołany, przywłaszczywszy sobie władzę prawodawczą na zawsze,

a już przeszło przez lat półczwarta ciągle ją ze wzgardą praw uzurpując, połamał prawa kardynale, zmiótł wszystkie wolności szlacheckiego,

a na dniu 3 maja r. 1791 w rewolucję i spisek przemieniwszy się, nową formę rządu, za pomocą mieszczan, ułanów, żołnierzy, narzuconą sukcesję tronu postanowił, królowi od przysięgi, na pacta conventa wykonanej, uwolnić się dozwolił, władzę królów rozszerzył, rzeczpospolitą w monarchię zamienił, szlachtę bez posesji od równości i wolności odepchnął, wolę narodu, w instrukcjach wojewódzkich daną, za nic poczytał, karę, nieprzyjaciołom Ojczyzny wymierzoną, na tych, co by przeciw tym bezprawiom użalać się śmieli, rozciągnął, wojsko narodowe do przysięgi na bronienie ustanowionej niewoli przymusił,

(...) sam pod konfederacją sejmując, konfederować się całemu narodowi, prócz siebie, zakazał (...),

w wojnę szkodliwą przeciwko Rosji, sąsiadki naszej najlepszej, najdawniejszej z przyjaciół i sprzymierzeńców naszych, wplątać nas usiłował. Albowiem któż gwałty i ciosy sejmu niniejszego,

wolności zadane, zliczyć dostarczy, - a będąc bez nadziei, aby się sejm kiedy opamiętał (...), nie przywykli do kajdan, które konstytucja 3-go maja na nas włożyła, a równie niewolę kładąc ze śmiercią - protestujemy się jak najuroczyściej przeciwko sukcesji tronu, konstytucją 3-go maja ustanowionej

(...), na koniec przeciwko wszystkim prawom i ustawom na tym sejmie wypadłym, które by wolność Rzczpltej obalały (...) konfederujemy się

i wiążemy się węzłem nierozerwanym konfederacji wolnej przy wierze św. katolickiej rzymskiej, przy równości i dawności dla wszystkich szlachty, a nie dla osiadłej tylko, przy całości granic państw Rzczpltej (...), przy rządzie republikańskim jak najwolniejszym, przy utrzymaniu wolności praw uniowych W. Ks. Lit. do Korony,
przy całości praw szlacheckich, przy zachowaniu potęgi narodowej (...),

a przeciwko sukcesji tronu, przeciwko powiększeniu władzy królów, przeciwko oderwaniu najmniejszej cząstki kraju(...),

przeciwko konstytucji 3-go maja, w monarchię rzeczpospolitą zamieniającej (...),

przeciwko wszystkiemu cokolwiek sejm zrobił illegalnego na koniec przeciwko wszystkim tym, którzy by konstytucję 3-go maja utrzymywali i mocą popierać chcieli - i tym celem obraliśmy sobie za marszałka J.W. Stan. Szczęsnego Potockiego, generała kor. artylerii (...),

a za wodzów wojsk kor. przy konfederacji i jej władz będących J.W. Ksawerego Branickiego, w kor., Seweryna Rzewuskiego poln. kor. hetmanów (...).

A że Rzczplta pobita i w rękach swych ciemiężycielów moc całą mająca, własnymi z niewoli dzwignąć się nie może siłami, nic jej innego nie zostaje, tylko uciec się z ufnością do Wielkiej Katarzyny, która narodowi sąsiedzkiemu, przyjaznemu i sprzymierzonemu, z taką sławą i sprawiedliwością panuje, zabezpieczając się tak na wspaniałości tej wielkiej monarchini, jako i na traktatach, które ją z Rzczpltą wiążą.

Żądania nasze są, aby Rzczplta udzielną, samowładną, niepodległą, w granicach całą została, bo od wieków nikomu podległą i czyją własnością, dziedzictwem,
nie była.

Żądamy wolności, narodowi naszemu przyzwoitej, bo w niej przodkowie nasi od wieków żyli, bośmy się w niej porodzili i umierać chcemy.

Żądamy spokojności wewnętrznej, trwałego z sąsiadami pokoju, bo szczęśliwości, bezpieczeństwa własności, nie zamieszania wojen szukamy.

Żądamy sobie utwierdzić rząd republikański, bo do innego przywyknąć nie zdołamy, bo inny niepokój i ruinę przynieść nam tylko może.

To są nasze zamiary, te abyśmy dokonać zdołali, dzielnej pomocy tej wielkiej monarchini wzywamy, która ozdobą i chlubą wieku naszego będąc, wzgardzając podłą zazdrością i chytremi podstępy, których zawody dzielność jej kruszy i niszczy, szczęśliwość narodu cenić umie i im pomocną podaje rękę.

Sprawiedliwość próśb naszych, świętość traktatów i sojuszów, które ją łączą z Rzczpltą, a nade wszystko wielkość jej duszy pewną nam dają nadzieję
nieinteresownej, wspaniałej, jednym słowem, godnej jej dla nas pomocy. (...)

Bracia nasi, wołamy do was!

Wznosimy ręce nasze do was, za tą wspólną Ojczyzną, która ginie, a którą wy zachować możecie, nie idzie tu o nas tylko, zginiecie i
wy, gdy Rzczplta ginąc będzie, pomnijcie, iż gdzie się sadowi tyrania, tam na czas zwlec zgon swój można, ale go nie uniknąć, później czy prędzej wszystko,
co tchnie wolnością, pod ciężarem despotyzmu upaść musi."

***

Trzynastu wyklętych. "Zaprosili" 100 tys. obcych żołnierzy i wbili Polsce gwóźdź do trumny. Waldemar Kowalski, 2015

http://natemat.pl/142479,trzyn...

***

Targowica.Michał Mońko, 7.07.2014

„(…)Dwa narody. Można powiedzieć, że to Polacy zgotowali Polakom ten los. Zgotowali Targowicę w 1792, w 1920, w 1981-82. Zapominamy o tym, że mamy Polaków i sowieckich Polaków. „Jest w nas potencjał wielkości i jest potencjał małości – pisał Józef Piłsudski. – To wynika z tego, że istnieją tuż obok siebie dwie Polski. A jeżeli istnieją dwie Polski, to muszą też istnieć dwa narody Polaków... Jeden to naród patriotów, drugi – naród kolaborantów”. Targowica, zbrodnia nieukarana, odżywa. Należy o tym wiedzieć i wyciągać z tej wiedzy praktyczne wnioski.”

http://nowa.gazetaobywatelska....

***

Rok 2012 w cieniu rocznicy Konfederacji Targowickiej, STANISŁAW MICHALKIEWICZ, 31/11/2011

„Polska została dotknięta recydywą saską, manifestującą się nie tylko w rozbrojeniu państwa, nie tylko w przeżarciu jego struktur przez agenturę wysługującą się państwom trzecim, ale i w postępującym zanikaniu woli obrony niepodległości, niezbyt udolnie maskowanym patriotyczną retoryką.(…)”

http://nczas.com/wiadomosci/po...

***
Konfederacja targowicka - symbol zdrady narodowej, Polskie RADIO, 27/04/2015

„Słowo "targowica” jest w języku polskim synonimem najcięższej zdrady narodu i państwa. Przywódcy konfederacji targowickiej dążyli do podziału państwa na samodzielne prowincje i nie zamierzali poddać się prawom ustanowionym przez Konstytucję 3 Maja.”

http://www.polskieradio.pl/39/...

***

GĘBA ZDRAJCY. BY SŁAWOMIR LEŚNIEWSKI, 19/06/2012

http://historia.focus.pl/polsk...

***

Konfederacja targowicka

https://pl.wikipedia.org/wiki/...

***

Akt założenia konfederacji targowickiej

https://pl.wikisource.org/wiki...

https://upload.wikimedia.org/w...

***

Akt założenia konfederacji targowickiej

http://naszahistoria.fm.interi...

***

Konfederacja targowicka. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja

http://wlaczpolske.pl/index.ph...

***

Konfederacja targowicka i drugi rozbiór Polski
Konfederacja targowicka i wybuch wojny w obronie Konstytucji III Maja

http://historia-polski.klp.pl/...

***

Zebrał i Opracował: Roman Andrzej Śniady, dr inż., Wrocław, 17/12/2015 r.

© NOS - Niezależny, Obywatelski, Społeczny Monitoring Środowiska Politycznego, Społecznego, Ekonomicznego, Naukowego, Medycznego, Przyrodniczego, Rolniczego, Rolno-Spożywczego oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce.

e-mail: ekodoradca@o2.pl
twitter: @Roman_Andrzej_Sniady

***

"Aby urzeczywistnić to, co możliwe, trzeba wciąż próbować niemożliwości" – Hermann Hesse

"Jesteś zupełnie kimś innym, gdy się boisz" - Warren Zevon

„W czasach powszechnego oszustwa mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym” - George Orwell

„Naród, który nie ma siły i woli powiedzieć łotrom, że łotry, nie wart być narodem” - Hrabia Aleksander Fredro herbu Bończa

„Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach”- Martin Luther King

„Kto milczy, ten przyzwala” - Mikołaj Rej

„Kto zła nie karze, każe je czynić”- Leonardo da Vinci

***

Jeśli czytasz Drogi Czytelniku te informacje, wyszukane i zebrane przeze mnie w jednym miejscu, żeby Ci było łatwiej poznać problem/temat/sprawę i uznasz, że warto, to prosiłbym gorąco o wpłatę darowizny na konto:
Roman Andrzej Śniady – Wrocław mBank 48 1140 2004 0000 3302 5407 4944
za którą już teraz dziękuję!