Nie cieszmy się za wcześnie! Pilnujmy WYBORÓW do końca!

Nie cieszmy się za wcześnie!
Pilnujmy WYBORÓW do końca!!!

Jeżeli powstanie rząd mniejszościowy lub rząd koalicyjny (ale/tylko z kim???), to następne wybory parlamentarne już wkrótce!!!
SITWIE reżimowej zależy na zamieszaniu i mieszaniu, żeby przetrwać, jak najdłużej! Nie pozwolimy !!!!

"WOJNA DOMOWA, od tylu, tylu wieków, trwa!!!

Więcej:
https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?...

(+RAŚ+)

***

26/10/2015
Józef Orzeł o skandalicznej pracy PKW

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

***

26/10/2015

Policja kontra Ewa Stankiewicz w OKW na Nowogrodzkiej 43

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

***

Kompromitacja PKW! Nie potrafi odpowiedzieć na proste i kluczowe pytania Ewy Stankiewicz

Opublikowany 26 października 2015 przez Bartek

Całkowita kompromitacja PKW, która nie chce odpowiedzieć na pytania Ewy Stankiewicz – odpowiedzi są nie na temat lub ogólnikowe. Dołożywszy do tego kolejne zawalenie wyborów pod względem organizacyjnym (wadliwe karty wyborcze do Sejmu)

Wniosek jest jeden: PKW do likwidacji!

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

***

Ostatnia prosta – pilnujemy do końca!
Opublikowany 25 października 2015 przez Agnieszka

Uwaga RKW! KONIECZNIE NALEŹY PILOTOWAĆ PROTOKOŁY Z komisji obwodowych DO PUNKTÓW ODBIORU KTÓRE SĄ W WIĘKSZOŚCI PRZY URZĘDACH W GMINACH i starostwach oraz urzędach dzielnicowych miast!

Mają do tego prawo męźowie zaufania i członkowie komisji!

Wszelkie zmiany/poprawki w protokołach na tym etapie muszą być podpisane przez komisję! Nie spuszczamy protokołów z oka! Powodzenia! RKW

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

***

IV RAPORT NIEPRAWIDŁOWOŚCI RKW – 17.00
Opublikowany 25 października 2015 przez Bartek

Rodzaj zgłoszenia Ilość zgłoszeń

Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych 43
Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych 25
Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem 14
Błędy związane z obsługą informatyczną 0
Jawne fałszerstwa wyborcze 7
Brak dostępu do wywieszonych protokołów z komisji 0
Podpis elektroniczny pod listami wyborców 0
Niewłaściwa informacja OKW 2
Niedozwolona propaganda 8
Wadliwość książeczki 4
Ukryta propaganda 1
Błędy w obwieszczeniach 2
Przestępstwa wyborców 1
Głosy korespondencyjne poza społeczną kontrolą 1

INNE ZDARZENIA, NIEBĘDĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

Brak męża zaufania 3
Mylące informacje w mediach o sposobie glosowania 2

Stan na 25 października 2015 r., godz. 17:00

Szczegóły raporcie interwencji TU

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

***

Mamy prawo do protokołu! – dokument PKW

Opublikowany 24 października 2015 przez Agnieszka

Z powodu zgłoszeń, że komisje obwodowe już teraz zapowiadają brak możliwości wydania kopii protokołu Mężowi Zaufania / Członkowi Komisji przypominamy pismo PKW w tej sprawie. Pismo warto wydrukować i zabrać ze sobą, a w razie problemów okazać i śmiało dzwonić do swojego komisarza wyborczego prosząc o interwencję.

http://ruchkontroliwyborow.pl/...
http://ruchkontroliwyborow.pl/...

Telefony do okręgowych komisji wyborczych można znaleźć pod linkiem:

parlament2015.pkw.gov.pl/Okregowe_Komisje_Wyborcze

***

Wzór zawiadomienia o przestępstwie

Opublikowany 24 października 2015 przez Bartek

Wiele zdarzeń z kategorii „nieprawidłowości” wyborczych to przestępstwa podpadające pod kodeks karny. Załączamy poniżej wzór zawiadomienia o przestępstwie do pobrania, wypełnienia i użycia w razie potrzeby.

http://ruchkontroliwyborow.pl/...
http://ruchkontroliwyborow.pl/...

***

PILNE – karty fałszywki – do sprawdzenia

Opublikowany 24 października 2015 przez Bartek
Uwaga ALERT!

W związku z licznymi doniesieniami o błędnie wydrukowanych kartach do głosowania w wyborach do Sejmu (białych książeczkach), w których m.in.

brakuje listy PiS [w tym miejscu umieszczono powtórnie listę PO],
występują błędy w liczbie kandydatów i w nazwiskach,
niewłaściwa jest kolejność list komitetów wyborczych,
karty nie wyglądają na oryginalne.
wzywamy członków OKW oraz Mężów Zaufania do przybycia przed otwarciem lokalu wyborczego i do ponownego STARANNEGO sprawdzenia kart, zanim zostaną postawione pieczęcie OKW.

W razie ZNACZNEJ LICZBY NIEPOPRAWNIE wydrukowanych kart (faktycznie NIEWAŻNYCH kart) należy natychmiast zgłosić ten fakt do pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej i zażądać dostarczenia prawidłowych kart

oraz w porozumieniu z Okręgową Komisją Wyborczej podjąć decyzję o późniejszej godzinie otwarcia lokalu.

W razie znacznego opóźnienia z dostarczeniem odpowiedniej liczby WAŻNYCH kart do głosowania, należy w porozumieniu z Okręgową Komisją Wyborczą podjąć uchwałę o zmianie godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania.

Ponadto przypominamy wszystkim wyborcom

Przy odbiorze kart do głosowania sprawdź, czy otrzymałeś karty WAŻNE,

czy biała książeczka z kandydatami do Sejmu zawiera wszystkie strony?
czy żółta karta do Senatu zawiera wszystkich kandydatów?
czy wszystkie strony są poprawnie wydrukowane?
czy kratki obok nazwisk są czyste, bez krzyżyków lub jakichkolwiek znaków?
czy na pierwszej stronie książeczki oraz na karcie głosowania do Senatu, w dolnym lewym rogu, znajdują się pieczęcie Twojej komisji obwodowej?
Pamiętaj, zawsze możesz poprosić członków komisji o pomoc w sprawdzeniu kart do głosowania.

UWAGA!

Jeżeli karta do głosowania okażą się NIEWAŻNA, Twój głos przepadnie!

Ruch Kontroli Wyborów

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

***

Aktualizacja: Biuro Interwencji RKW – nieprawidłowości wyborcze

Opublikowany 25 października 2015 przez Bartek

Do naszego biura interwencyjnego docierają zgłoszenia nieprawidłowości wyborczych z całego kraju.

Prosimy o zgłaszanie kolejnych na:

Telefon: +48 534 569 592 (Mira)

W dniu wyborów:

Agnieszka 737 476 799
Barbara 737 488 064
Bogusława 883 198 661
Maria 509 970 797
Teresa 535 376 174 od czwartku
Jerzy 530 379 426, rezerwowy 733 003 048
Piotr 787 159 403, rezerwowy 787 166 473

Email: sekretariat@ruchkontroliwyboro...

***

PKW sankcjonuje łamanie prawa w obwodach za granicą! – nasz raport i wideo

Opublikowany 25 października 2015 przez Bartek

Podczas popołudniowej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza usankcjonowała łamanie przepisów prawnych!
Karty do głosowania korespondencyjnego nie mogą być pieczętowane przez pracowników urzędu/konsulatów. Posługiwanie się pieczęcią komisji przez osoby do tego nieuprawnione jest łamaniem prawa!
Podczas konferencji prasowej przedstawiciele PKW powiedzieli, że karty stemplowane przez konsulów SĄ WAŻNE!

Mężowie zaufania w komisjach zagranicznych zgodnie ze znowelizowanym kodeksem wyborczym oraz wytycznymi dla komisji zagranicznych nie mogą rejestrować czynności komisji przed głosowaniem i po zakończeniu głosowania. PKW przygotowując prezentację szkoleniową dla komisji zagranicznych nie uwzględniła tych zapisów, wprowadzając tym sposobem członków komisji w błąd!

Oba powyższe przypadki wskazują na brak znajomości najnowszych przepisów – to są bowiem przepisy PKW, których sama PKW nie respektuje!

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

***

25.10.2015 – Głosowanie

Hamburg – Polska – kilkoro wyborców mimo dopisania się na listy w Hamburgu nadal widniało w spisach wyborców w swoich miejscowościach w Polsce (Osiek n. Notecią, Łobżenica, Piła, Białośliwie, Chodzież),

Koluszki, łódzkie, OKW 4 – komisja otrzymała zbyt małe pomieszczenie, by sprawnie i godnie przeprowadzić głosowanie.

Radom, OKW nr.91 – komisja nie chciała wydać kart wyborcy posługującemu się legitymacją szkolna, mimo iż zgodnie z obowiązującym prawem powinni byli je wydać. Sprawa ostatecznie zakończyła się pomyślnie.

Kraków, OKW 200 – w komisji zabrakło kart do głosowania. Komisja zgłosiła ten problem o godzinie 18.30, a karty zostały dostarczone o… 20:50. Począwszy od godziny około 19:15 gdy kart zabrakło, do 20:50, wielu wyborców zawróciło z komisji nie będąc w stanie zagłosować – jeśli zaś głosowanie w tej komisji nie zostało przedłużone oznacza to, że szansę na oddanie głosu mogli mieć tylko, jeśli byli w stanie pojawić się powtórnie w lokalu między 20:50 a 21:00. Oznaczało by to, że wszyscy ci wyborcy, którzy z wielorakich powodów mogli nie mieć dzisiaj możliwości stawić się w komisji w arbitralnym przedziale 10 minut (!) zostali pozbawieni przysługującego im prawa do głosowania. Nie jest to wina OKW, która zgłosiła wcześniej braki, a osób odpowiedzialnych za dostarczenie kart i weryfikujących czas głosowania w poszczególnych OKW.

Radzymin (pow. wołomiński), OKW 9 – brak podpisu urzędnika na kolejnych stronach spisu wyborców, podpis jest tylko na pierwszej stronie. Ponadto wystąpiły problemy w kontakcie z komisarzem wyborczym i urzędem gminy.

Lublin, OKW 88 – brak obwieszczeń wyborczych na osiedlu przed wyborami oraz w dniu wyborów.

Kraków, Nowa Huta os. Kolorowe – W szkole, w której odbywały się wybory, na tablicach przed poszczególnymi okręgami, wraz z innymi ogłoszeniami, oraz na tablicach wewnątrz okręgów znalazły się wyszczególnione listy komitetu… Zjednoczonej Lewicy.
Na moje zapytanie dlaczego tylko jedna lista wyborcza jest wyszczególniona, uzyskałam odpowiedź, że to taki przykład listy uzyskali i wywiesili!! Zapytałam, dlaczego nie pokazali wszystkich innych list jako przykład, na co otrzymałam zapytanie czy ta lista mi się nie podoba. – relacjonuje osoba zgłaszająca.

Paryż – przed ambasadą, w której mieści się komisja, wciąż ogromne kolejki! Zdecydowano o otwarciu wszystkich bram ambasady i wpuszczeniu chętnych na dziedziniec oraz o wydawaniu kart do czasu obsłużenia ostatniego wyborcy.

Paryż – w OKW nr 46 komisja wydaje wyborcom karty bez ściętego górnego rogu.

Mątwica, woj. lubelskie OKW nr 1. Urny wyborze na miarę szóstej potęgi przemysłowej Unii Europejskiej. (foto poniżej)

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

Wrocław w OKW przy ul. Chopina karty do głosowania były tak sklejone, że nie było listy KWW Kukiz’15 (9 strona).

Wirtualna Polska – Z artykułu o oszuście Kaszubskim jest wyjście do artykułu oszustce Kopacz która straszy PIS-em w trakcie głosowania. Zakłócanie ciszy wyborczej http://wiadomosci.wp.pl/kat,13...

Słupsk. Już po raz drugi (pierwszy, podczas referendum uznałam za zwykłą pomyłkę) osoba z komisji podczas wydawania karty kazała mi głośno powiedzieć swój adres. Od razu jej zgłosiłam, że to już kolejny raz, gdy tylko ja ze wszystkich głosujących muszę powiedzieć, gdzie mieszkam. Nikogo innego nie proszono o głośne podanie swojego adresu zamieszkania. Dla innych członków komisji moja skarga była najwyraźniej żartem, ponieważ zostałam wyśmiana. Ponad to na liście głosowania do senatu zabrakło kandydata z jednej z partii, a w ulotkach wyborczych był wymieniany. Było za to nazwisko innego kandydata na senatora, z innej partii.

Lokal OKW 103 w Lublinie – lokal nie przystosowany do tajności wyborów. Lokal zbyt mały, brak kabin zapewniających tajność głosowania. a komisja i pobierający karty do głosowania znajdują się około 1m od miejsca gdzie można dokonać skreśleń.
Lokal OKW 119 w Lublinie – brak kabin zapewniających tajność głosowania. Skreśleń można dokonać na stoliku stojącym na środku sali gdzie znajduje sie przegroda wysokości około 50cm, lub na parapecie okna. W wyżej wymienionych komisjach zasłaniane są listy wyborcze podczas podpisywania – jak twierdzi komisja aby zapewnić ochronę danych osobowych

Uprzejmie informuję, że na moim Osiedlu (Botanik) w Lublinie nigdzie nie znalazłem wiszących obwieszczeń na temat wyborów. Nie wiem gdzie mam głosować. Pierwszy raz spotkałem sie z taką sytuacją, żeby PKW dopuściła do takiej dezinformacji. Mam zamiar, przy wykorzystaniu pomocy prawnej, zgłosić ten fakt do odpowiednich Instytucji z oskarżeniem o usiłowanie pozbawienia mnie i mojej rodziny przynależnego mi demokratycznie prawa do głosowania. Zabiegi poszczególnych Komitetów Wyborczych podczas kampanii o pozyskanie naszych głosów zostały zlekceważone i unicestwione przez osoby odpowiedzialne za to w PKW. Komu zależy na tym byśmy nie oddali głosu? Czuję się jak obywatel II kategorii w „tym kraju”. Liczę na odpowiedź z wyjaśnieniem tej sytuacji.

W warszawskiej komisji 726 (Przedszkole Nr 390, Bemowo ul. Secemińska 1, 01-485 Warszawa) ok. 17:00 dostałem nieopieczętowaną kartę wyborczą do senatu. Kiedy zwróciłem na to uwagę, okazało się, że członkini komisji, która mnie obsługiwała, ma całą stertę kart bez pieczęci (pan siedzący obok miał opieczętowane, przynajmniej tę z wierzchu). Dostałem w końcu kartę z pieczątką, komisja podziękowała mi za zwrócenie na to uwagi. Optymistyczny scenariusz jest taki, że spora część głosów do Senatu z tego lokalu będzie nieważna. Pesymista zauważy, że teoretycznie można dostawiać stemple przy liczeniu.

Opole, OKW nr 38 ul. Ozimska 48 wadliwa karta do głosowania – brak kilku stron w książeczce. Po interwencji wyborca otrzymał poprawną kartę.

Komisja obwodowa nr 18 w Rzeszowie. W komisji obwodowej nr 18, (ul Bohaterów) w dwóch pomieszczeniach do głosowania, przy obu urnach stoją kartonowe pudełka jako dodatkowe urny. Podczas głosowania zauważyłem że do tych kartonowych urn ludzie też wrzucają głosy. Wyborca uzyskał informację od członków że to normalne i tak jest na całym terenie województwa.

http://ruchkontroliwyborow.pl/...
http://ruchkontroliwyborow.pl/...

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

W Bielsku Podlaskim w województwie podlaskim wyborcy otrzymują Książeczki wyborcze zawierające dodatkową, 9 listę Komitetu Wyborczego KW JOW. Tylko niektórzy wyborcy otrzymują informację o tym, iż lista jest unieważniona z powodu rezygnacji komitetu z udziału w wyborach. Od członka Komisji uzyskałam informację, iż lista nr 9 jest listą osób bezpartyjnych.

Trepcza, OKW nr 14 w okręgu wyborczym nr 22 – Członkowie komisji informowali, jako że karta do głosowania na Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi nie bierze udziału w głosowaniu i zostanie skreślona. Oczywiście jest to nieprawda, KWW Stonogi bierze udział w głosowaniu a podawanie takiej informacji to celowe wprowadzanie w błąd wyborców.

Izabelin (pod Warszawą) oraz Warszawa ul. Kochanowskiego

W tych komisjach przez cały czas do dyspozycji wyborców są … dwie urny jednocześnie!!! Jest to tłumaczone rzekomo…. za małym rozmiarem urn!

Warszawa – członek komisji rozdysponowany na poranną „zmianę” w swojej komisji chciał zostać w OKW również popołudniu, jednak przewodniczący nakazał mu … opuścić lokal komisji. Nie miał szczęścia, bo trafił na upartego prawnika, który powołując się na wszelkie przepisy w tej materii wywalczył sobie zgodę przewodniczącego na pozostanie w komisji.

Warszawa – wyborca nie otrzymał karty do głosowania, gdyż w kratce obok jego nazwiska widniał już jakiś niewyraźny zawijas. Mężczyzna zażądał potwierdzenia odmowy wydania karty na piśmie i z tym pismem udał się na komisariat zgłaszając przestępstwo wyborcze, którym jest uniemożliwienie oddania mu głosu.

Zabrze – w lokalu 1 LO przy ul. Wolności wyborca usiłował wynieść kartę do głosowania. Po interwencji innego wyborcy, który wezwał komisję do reakcji na to zachowanie, poinstruowano panią o obowiązku głosowania w lokalu.

Wisła OKW nr 2 – karty z kandydatami do senatu były włożone do książeczki z kandydatami do sejmu niczym zakładka przed listą PO.

Toruń OKW nr 49 – zapis w książeczce brzmiał: “PiS Piotr Stanisław”.

Puck OKW nr 3, w województwie pomorskim – 46 wadliwych książeczek z 770. Brakuje stron, niektóre komitety widnieją po 2-3 razy, innych zaś nie ma.

Warszawa Ursynów OKW 595 – dwie bezdomne osoby wpisano na listę z adresem zamieszkania w siedzibie OKW. ul. Kopcińskiego 7

Legnica OKW nr 1 – Brak listy nr. 10 w książeczce

Tarnów – na liście do Senatu brak informacji nt. partii, z której startuje dany kandydat.

Zduńska Wola nr OKW 11 – brak listy KUKIZ 15 w niektórych książeczkach wyborczych

Radom OKW nr 84, ul. Okulickiego – wyborca otrzymał 2 karty do głosowania do Sejmu i 1 do Senatu.

Nowa Sól, Lubuskie – brak informacji o nowej lokalizacji komisji wyborczej. Komisję przeniesiono z tradycyjnego miejsca.

Pruszcz Gdański OKW nr 7 – brakuje listy nr. 7 w spisie treści. W książeczce po karcie nr.8 jest karta nr.10.

Przecław woj. Zachodniopomorskie – w książeczce były podwójne listy nr.1 i nr.6.

Warszawa OKW nr 368 – przewodniczący komisji nie dopuścił Męża Zaufania gdyż ten nie zgłosił się rano.

Zambrów OKW nr 9 – Komisja wyborcza informuje by nie głosować na listę nr. 9

Opole OKW nr 1 – zbyt mała szpara w urnie wyborczej

Warszawa – komisja wyborcza na ul. Łazienkowskiej 1 wyłożyła karty do głosowania bez zabezpieczenia

Toruń OKW nr 26 – mąż zaufania nie został wpuszczony do lokalu wyborczego przed godz. 7. Chciał sprawdzić, czy urna przed głosowaniem jest pusta. Wpuszczono go dopiero po rozpoczęciu głosowania.

Białystok OKW nr 34 – Piłsudskiego 34 Karta do senatu dołączona jako druga strona książeczki do głosowania.

Wrocław OKW nr 5, nr 9, nr 14, nr 132, nr 225, nr 231, nr 232 – do list wyborczych dopisano bezdomnych podając adres zamieszkania w siedzibie komisji wyborczej.

Toruń – w obwieszczeniu prezydenta miasta podano dla wyborców z ul. Ligii Polskiej i Kolankowskiego adres OKW: Klub Zodiak, ul. Wyszyńskiego 6, który jest zamknięty. W rzeczywistości komisja wyborcza była w LO nr 2 przy ul. Kosynierów.

Świnoujście OKW nr 1 – członek komisji wprowadził wyborcę w błąd, mówiąc, że można głosować na partię, wskazując spis treści. Zgłaszający postawił krzyżyk przy nawie partii, nie przy nazwisku kandydata. Jego głos jest nieważny.

Wejherowo OKW nr 19 – przewodniczący odmówił mężowi zaufania podania informacji o liczbie kart do sejmu i senatu, a także osobach uprawnionych do głosowania.

Złamanie ciszy wyborczej – GOOGLE!!! niestandardowe logo – z linkiem do Newsweeka i informacją o wynikach sondażu

Złamanie ciszy wyborczej? – TVN7 – godz. 4.05 wywiad z Kopacz powtórzenie) – w przerwie – nie był zapowiadany

http://ruchkontroliwyborow.pl/...

24.10.2015

Warszawa Targówek OKW nr 906 – w spisie wyborców pojawiły się adresy Warszawa Wschodnia 1 – bezdomni?

Gdynia Karwiny OKW nr 65 – wiceprzewodnicząca komisji zapowiedziała, że komisja nie będzie liczyła kart do głosowania w niedzielę rano. Karty trzech komisji znajdujących się w jednym budynku po przeliczeniu w sobotę, zostały zapakowane do nieoklejonych/ nieoznakowanych kartonów z dostępem osób trzecich. Zgłoszenie do komisarza wyborczego w Gdańsku.

Puławy – złamanie ciszy wyborczej – reklama mobilna Włodzimierza Karpińskiego przemierzała w sobotę ulicami miasta. Zgłoszenie do komisarza wyborczego w Lublinie

Rzeszów – Urząd Pocztowy na ul. Asnyka przez tydzień przetrzymywał pakiet do głosowanie korespondencyjnego i wydał go dopiero po osobistej interwencji w urzędzie. Sprawa dotyczyła osoby niepełnosprawnej

Kępice, powiat słupski – wymuszenie podpisu przez członków OKW w powiecie oświadczenia o przestrzeganiu w ciągu dwóch dni 25 i 26.10. ustawy o dostępie do danych osobowych

Duczki, powiat Wołomin, woj. mazowieckie – dostarczono 1029 kart do głosowania do Senatu na 1700 upoważnionych do głosowania, zaś do Senatu 1330 kart

Miastko, pomorskie – część kart do głosowani jest bez listy PiS (do potwierdzenia jutro)

Polonia (okręg Waszyngton, USA) – 3 osoby nie otrzymało pakietów do głosowania korespondencyjnego, pomimo zarejestrowania się w ustawowym terminie.

Wyborca pomimo zarejestrowania się w serwisie Ewybory, potwierdzając tym samym chęć głosowania za granicą, nie został wykreślony ze spisu wyborców w Polsce.

Maków (pow. skierniewicki) – wadliwe karty wyborcze do sejmu. Na ok 1400 kart 107 miało kilka takich samych stron.

Wrocław – otrzymaliśmy kilka zgłoszeń telefonicznych zapowiedzi odmów wydawania kopii protokołów członkom komisji przez informatyków.

Sosnowiec – w książeczkach kart do głosowania brakuje listy wyborczej PiS, za to podwójnie występuje lista PO.

Śliwice w powiecie tucholskim okręg bydgoski – we wszystkich OKW gminy część zestawów kart do głosowania do Sejmu dostarczonych do lokali ma błędy w liczbie kandydatów, nazwiskach, niewłaściwą kolejność list kandydatów komitetów wyborczych. W ocenie członków OKW karty te wyglądają na dodruki. Niewykluczone, że sprawa dotyczy całego okręgu.

Żurawica pod Przemyślem – (pięć Obwodowych Komisji Wyborczych) urzędnicy będący członkami OKW zabrali karty do głosowania do domu. Sprawa zostanie zgłoszona do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

*
Szanowni Państwo!
Jestem zdumiony, zaskoczony i nie wiem jak jeszcze opisać swój stan po przeczytaniu informacji, jakoby w podprzemyskiej Żurawicy wydano już karty do głosowania urzędnikom gminnym oddelegowanym do pracy w pięciu OKW. Drodzy Państwo! Dobry obyczaj nakazuje informację sprawdzić, zanim w formie plotki się ją upubliczni. Nikt z Państwa nie wykonał żadnego ruchu, aby informację sprawdzić. Nikogo nie było w Urzędzie Gminy. Nikt nie skontaktował się ze mną, ani z Urzędnikiem Wyborczym. Informacja na Waszej stronie nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Co więcej jest typową prowokacją zważywszy moje poglądy i wyznawane wartości. Równie dobrze mógłbym opublikować na jakiejkolwiek stronie plotkę, że RKW jest przybudówką Al Kaidy. Tyle samo w tym prawdy. Karty do głosowania są przechowywane w UG w Żurawicy i wydawane będą dopiero w niedzielę rano pomiędzy 5-tą, a 6-tą. Zapraszam przedstawiciela RKW (najchętniej informatora). Jednocześnie domagam się sprostowania na stronie RKW kłamliwej informacji. Dobre intencje nie usprawiedliwiają powielania kłamstwa.
Z poważaniem
Krzysztof Składowski – wójt Gminy Żurawica

21.10.2015

Drawsko – dotarła do nas informacja, że żołnierzom przebywającym na poligonie uniemożliwia się głosowanie. Sprawę wyjaśniamy.

Sierpc – mazowieckie – na przewodniczącego komisji wywierano presję, by 5 dni przed wyborami przekazał kody i hasło dostępu do systemu informatykowi, który jest jednocześnie urzędnikiem samorządowym. Przekazanie komukolwiek kodów i hasła przed zakończeniem liczenia głosów w Obwodowej Komisji Wyborczej jest naruszeniem procedur. Sprawa zostanie zgłoszona do Komisarza Wyborczego.

Toruń – na terenie miasta zerwano niemal wszystkie plakaty i ogłoszenia PiS (oraz innych partii prawicowych) lub zaklejono je plakatami PO i Nowoczesnej. Sprawę „bada” Policja i Prokuratura

Warszawa Ursus – podczas szkoleń prowadzonych przez Pełnomocnika Okręgowej Komisji (komisarza wyborczego) przekazano jedynie skrótowe informacje na temat najnowszych wytycznych, ignorując fakt że na szkoleniu było wiele osób przystępujących do pracy w komisji po raz pierwszy. Materiały szkoleniowe na temat najnowszych wytycznych będą przekazane członkom komisji dopiero w sobotę.

Lublin – nieprawidłowości podczas szkoleń prowadzonych przez pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej, organizowanych przez Miejskie Biuro do spraw wyborów polegające na wprowadzaniu w błąd co do możliwości uzyskania kopii protokołu wyborczego przez Męża Zaufania. W tej sprawie przedstawiciele RKW złożyli skargę do Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej.

http://ruchkontroliwyborow.pl/...
http://ruchkontroliwyborow.pl/...

***
UWAGA UWAGA!!! Wykryliśmy źle wydrukowane i dystrybuowane do OKW karty do głosowania, na których NIE MA listy Prawa i Sprawiedliwości a są zamiast tego na miejscu nr 1 wydrukowane listy wyborcze PO (w ten spsoób dwa razy wydrukowane są listy Platformy Obywatelskiej)
http://www.stopfalszowaniuwybo...

Na takie karty do głosowania natrafiliśmy w Sosnowcu (wypłynęło to m.in. w OKW nr 116)!

Trwa sprawdzanie, czy w innych miejscowościach Śląska nie mamy do czynienia z tak sprytnie wykonanymi kartami wyborczymi. Niestety często machinalnie
kwitujemy odbiór kart nie zaglądając do środka a tylko zadowalając się sprawdzeniem ilości kart dostarczonych nam przez urzędy!

W takiej sytuacji:

1. Okręgowa Komisja Wyborcza MA OBOWIĄZEK ponownego wydrukowania kart i dostarczenia tych kart do Obwodowych Komisji Wyborczych, które przed otwarciem komisji muszą powtórzyć czynności liczenia i sprawdzania kart wyborczych.

2. NIE BAWIMY się w segregowanie kart, ile z nich jest dobrze wydrukowanych a ile źle - Krajowe Biuro Wyborcze a na dole Okręgowa Komisja Wyborcza ma
psi obowiązek wydania nam i dostarczenia prawidłowych kart do głosowania!!!

3. NIE WOLNO dopuścić do tego by w takich okręgach i obwodach otwarte zostały lokale wyborcze! A czas wyborów powinien być wydłużony o tyle samo godzin, co opóźnienie otwarcia lokali.

4. W całej Polsce powinniśmy sprawdzić, czy wydane nam karty do głosowania są prawidłowo wydrukowane. W tym celu możemy jeszcze w sobotę w
odpowiednim składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ponownie zjawić się w lokalu, w którym zdeponowaliśmy karty do głosowania i sprawdzić ich zawartość!

Wszelkie nieprawidłowości prosimy natychmiast zgłaszać naszym prawnikom
z Fundacji LEX NOSTRA

PORADY I PROTESTY WYBORCZE DYŻUR PRAWNIKÓW LEX NOSTRA TEL. 780 517 604
LUB 723
603 723
oraz proszę o kontaktowanie się bezpośrednio ze mną
502 225 232
Marcin Dybowski

http://www.stopfalszowaniuwybo...

***

Kolejne fałszywe karty do głosowania! Skierniewickie i piotrkowskie! Co kombinują fałszerze???
http://www.stopfalszowaniuwybo...

STOWARZYSZENIE RKW - KOLEJNY MELDUNEK Z TERENU W Skierniewicach i powiecie skierniewickim także występują sfałszowane karty wyborcze dopuszczone do użytku. Przyłapani na tym urzędnicy próbują tuszować sprawę i zalecają dokładne sprawdzanie każdej karty przez członków Obwodowych KW, co nie ma już żadnego znaczenia ponieważ i tak i tak karty do wyborów są nieprawidłowe i nie mogą być dopuszczone do użytku.W jednej z komisji w Makowie znaleziono 107 wadliwych kart. W Makowie jest 1657 uprawnionych do głosowania, powinni dostać ok.1400 kart, tak więc wadliwych było około 8%. Wadliwe karty miały po kilka takich samych stron.

WZYWAMY DO NIE OTWIERANIA OBWODOWYCH KOMISJI DO CZASU DOSTARCZENIA PRAWIDŁOWYCH KART DO GŁOSOWANIA - inaczej będą musiały być wybory powtarzane w tych obwodach, które będą chciały iść "urzędnikom" i "sędziom" na rękę.

***

Gdzie interweniować - PKW oraz wzywanie policji

KRAJOWE BIURO WYBORCZE Beata Tokaj Sekretarz PKW
tel. 22 695 26 33, 22 695 28 60, 22 695 25 44, 22 625 26 27 fax. 22 622 35 71, 22 629 39 59, biuro@kbw.gov.pl

Zespół Prawny i Organizacji Wyborów Lech Gajzler tel. 22 695 25 44, fax. 22 622 35 71

Aby skutecznie uruchomić interwencje policji i powstrzymać łamanie prawa wyborczego kontaktować sie należy z PKW oświadczając o nagrywaniu rozmowy oraz o powiadomieniu mediów oraz Ruchu Kontroli Wyborów. Wezwanie policji jest skuteczniejsze jeśli patrol zostanie wysłany na żądanie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
http://pkw.gov.pl/krajowe-biur...
http://pkw.gov.pl/delegatury-k...

tu są ich prawnicy

http://prezydent2015.pkw.gov.p...

nie należy się dać zbyć tylko czekać aż ich prawnik kompetentnie posiądzie żądaną przez nas informacje i jej udzieli przedstawiając się nam z imienia i nazwiska

Nasi prawnicy:
Numery telefonów pod którymi dyżurują dwie osoby z Kancelarii Prawnej Lex Nostra, która wzięła na siebie porady i protesty wyborcze związane z łamaniem prawa wyborczego:

780 517 604 lub 723 603 723

link do strony Fundacji www.fundacja.lexnostra.pl

***

Błędy na kartach wyborczych, podwójne strony z PO... Pierwsze nieprawidłowości przy wyborach. Zauważysz coś niepokojącego? Alarmuj RKW!, 24/10/2015
svl; autor: Zespół wPolityce.p
http://wpolityce.pl/polityka/2...

***

© ZEBRAŁ/Opracował: Roman Andrzej Śniady, dr inż., Wrocław, 26/10/2015 r.

© NOS - Niezależny, Obywatelski, Społeczny Monitoring Środowiska Politycznego, Społecznego, Ekonomicznego, Naukowego, Medycznego, Przyrodniczego, Rolniczego, Rolno-Spożywczego oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce.

https://www.facebook.com/roman...

https://twitter.com/Roman_A_Sn...
@Roman_A_Sniady