Niepoprawne Radio PL – audycja 1185 – zapraszamy od 19:00!

NiepoprawneRadio.PL - Audycja 1185 (czwartkowa) - Zapraszamy Państwa do słuchania!

W??cz klikaj?c w jedn? z ikonek odtwarzaczy:

lub ikonki player�w:

Premierowe bloki programowe emitujemy w czwartki i niedziele od godziny 19:00 (czasu polskiego). Naszym audycjom towarzyszy muzyka bard�w.

Zapraszamy wszystkich nieznudzonych Polsk? do przysy?ania nagra? swoich tekst�w oraz relacji d?wi?kowych i wideo z ciekawych spotka?. Szczeg�?owe informacje jak tworzy? i przekazywa? swoje nagrania znajduj? si? na stronie JAK WYKONA? NAGRANIE?

Prosimy r�wnie? o przesy?anie swoich opinii dotycz?cych tre?ci i formy naszych audycji, propozycji nowych pozycji programowych oraz sugestii dotycz?cych zmian i usprawnie?. Informacje mo?na przekazywa? poprzez formularz kontaktowy na stronie KONTAKT lub bezpo?rednio na nasz
email: kontakt@niepoprawneradio.pl

Niepoprawne Radio PL newsletter

Dla urz?dze? mobilnych polecamy aplikacj? tunein (mo?na j? zainstalowa? i wybra? nasze radio)
Po uruchomieniu przegl?darki mo?na te? wybra? stron?
m.niepoprawneradio.pl
Premiera na antenie (w internecie) od godziny 19:00 czasu polskiego