Hetman Stefan Czarniecki - "zbrodniarz wojenny"

IRONEZJE: Hetman Stefan Czarniecki
 
Ja muszę o Nim pisać
Historię przypominać
To proste i normalne
- bo jestem z Tykocina.
 
Rzeczpospolitą ratował
- ze Szwedów sczyścił kraj
A potem go w marmurze
Wyrzeźbił Pierre Coudray.
 
Stał Hetman na postumencie
Złotą buławą świecił
I chcieli go na Lenina
Zamienić – 39-tym sowieci.
 
Wzorem Black Lives Matter
-  sejmici Biedronici - hewra
Prostując Historię w Sejmie
Sławę chcą mu odebrać.
 
Co piszą lewacy posłowie?
(Rosja – Ukraina im każe!)
Bohater – co z rzezi Batohu uszedł
- że „jest wojennym zbrodniarzem”.
 
Co Hetman Stefan na to?
- „Jam nie z soli ani z roli”
I czas ból zadać tej bandzie
- wręcz po żołniersku przypie…lić!!!
 

YouTube: