Facet na wózku inwalidzkim liderem listy Ruchu Społecznego

Robert Kucharycz

W poprzednim artykule informowałem, że 23 lipca b.r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy reprezentantami części środowisk osób niepełnosprawnych a Ruchem Społecznym Rzeczypospolitej Polskiej (http://www.ruchspolecznyrzeczypospolitejpolskiej.pl/program.html) o współdziałaniu, w tym o wystawieniu w nadchodzących wyborach parlamentarnych na listach KWW Ruch Społeczny RP kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów wskazanych przez środowiska osób niepełnosprawnych.

To porozumienie zostało wypracowane właściwie bez negocjacji, ponieważ oba środowiska podzielają to samo przekonanie, że o interesy osób niepełnosprawnych najlepiej zadbają same osoby z tego środowiska – jeśli będą miały takie możliwości.
A chyba najwięcej możliwości do osiągnięcia tego celu daje trybuna sejmowa.
Pod jednym warunkiem – że niepełnosprawni oraz osoby ze środowisk osób niepełnosprawnych znajdą się tam w wystarczająco licznym gronie
(czego dobitnie dowodzą dotychczasowe doświadczenia).
Środowisko osób niepełnosprawnych to około 10-12% społeczeństwa, jako całości.
I proporcjonalnie taką reprezentację powinni mieć na listach wyborczych.

W/w "Porozumienie" zostało potwierdzone poprzez publiczne ogłoszenie.
Tekst "Porozumienia" załączony jest do tego artykułu.
W jego punkcie drugim jest mowa o możliwości "liderowania" przez osoby niepełnosprawne konkretnym listom kandydatów wtedy, kiedy – oczywiście, przy odpowiednim wsparciu – będą oni w stanie podołać trudom kampanii wyborczej.

W okręgu nr 40 (Koszalin) liderem listy KWW Ruch Społeczny RP będzie Robert Kucharycz.
Robert – o czym świadczy całe jego życie – jest twardym facetem i poradzi sobie z "ogarnięciem" kampanii w "swoim" okręgu.

Dziadek Roberta Kucharycza, Aleksander, był strzelcem w powstaniu warszawskim.
Natomiast Robert (rocznik 1976) jest – jak sam mówi - "rodowitym Kołobrzeżaninem".

Robert do lat 90-tych ubiegłego wieku poruszał się samodzielnie. Co więcej – w latach 1992 do 1994 był uczestnikiem Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Późniejszy postęp choroby (choroba genetyczna: Rdzeniowy Zanik Mięśni typ 3b) uniemożliwił mu dalsze uczestnictwo w sporcie.

Spowodowane przez chorobę ograniczenie w możliwości samodzielnego poruszania się oraz wiążąca się z tym konieczność posługiwania się wózkiem inwalidzkim stały się dla Roberta Kucharycza impulsem do (wieloletniej) pracy społecznej, mającej na celu likwidacje barier architektonicznych i urbanizacyjnych oraz były impulsem do jego walki o godne życie osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe sukcesy na tym polu mobilizują go do dalszej pracy.

Robert tak pisze o swoim starcie w wyborach do Sejmu:

"Start w wyborach Parlamentarnych na Posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podyktowany jest moim osobistym obowiązkiem dalszej pracy na rzecz naszego kraju i obywateli. Objęcie funkcji Posła RP daje mi możliwość pracy na poziomie powstawania projektów, na poziomie tworzenia prawa obowiązującego w naszym kraju.

Moim głównym celem jest pozbawienie przestrzeni publicznej barier architektonicznych i urbanistycznych. Wymienione bariery są nie tylko przeszkodą w poruszaniu się osób niepełnosprawnych, ale i osób starszych, schorowanych, matek z wózkami dziecięcymi, rowerzystów, oraz zwykłych zdrowych obywateli, którzy potykają się o wystające z nawierzchni chodników elementy i krawężniki.

Zapewnienie godnego życia osobom niepełnosprawnym i niedołężnym poprzez nieograniczony, bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji w ośrodkach i placówkach do tego stworzonych, oraz indywidualnej rehabilitacji w domu pacjenta na terenie całego kraju bez względu na zamieszkanie osoby potrzebującej takiej usługi. Zapewnienie pełnych praw dla opiekunów-rodziców dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez uzawodowienie ich pracy, oraz wypłaty tym opiekunom minimalnego wynagrodzenie za pracę ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Natomiast wokół osób, które wystartują do Parlamentu chcemy zbudować szeroki ruch skupiający przedstawicieli wszystkich środowisk osób niepełnosprawnych.

Moja praca przyszłego Posła to dbanie o dobro naszego kraju, Naszej Ojczyzny. Dbanie o interes gospodarczy polski, wspieranie polskiego przemysłu, rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości, bezpieczeństwa kraju. Przywrócenie państwa obywatelom. Przywrócenie wartości i godności społeczeństwu do dumy ze swoich korzeni, dumy z bycia POLAKIEM!.

Polska to dobro wspólne nas wszystkich! To krew przelana przez naszych dziadów za naszą wolność, gdzie naszym obowiązkiem jest strzec interesu i suwerenności naszego kraju!"
...

"Warszawa, 23 lipca 2015r.
Zapis porozumienia

W wyniku rozmów Ruchu Społecznego RP z reprezentantami części środowisk osób niepełnosprawnych przyjęto następujące ustalenia:

  1. środowiska osób niepełnosprawnych wskażą kandydatów na listy KWW Ruch Społeczny RP w okręgach Poznań (39), Koszalin (40), Piła (38), Gdańsk (25), Legnica (1), Kraków (13), okręg okołowarszawski (20);
  2. wskazane osoby otrzymają miejsce nr 2 na poszczególnych listach, natomiast jest możliwość w 2 - 3 okręgach otrzymania przez poszczególnych kandydatów miejsca nr 1, jeżeli da się to pogodzić z trudami kampanii wyborczej (oczywiście, przy zwiększonym wsparciu Ruchu Społecznego RP i środowiska danego kandydata);
  3. Ruch Społeczny RP jest otwarty na rozszerzenie listy okręgów, w tym także poprzez dodanie okręgów "senackich", dla kandydatów związanych ze środowiskami osób niepełnosprawnych;
  4. środowiska osób niepełnosprawnych włączą się aktywnie w prace KWW Ruch Społeczny RP w całym kraju;
  5. koordynatorem Ruchu Społecznego RP d/s środowisk osób niepełnosprawnych, osób pokrzywdzonych społecznie oraz osób wykluczonych społecznie jest Pan Grzegorz Piotrowski;
  6. środki gromadzone na kampanię wyborczą środowisk osób niepełnosprawnych będą gromadzone na specjalnym subkoncie (w ramach konta bankowego KWW Ruch Społeczny RP) i będą w gestii środowisk osób niepełnoprawnych (przy jednoczesnym zachowaniu rygorów zapisanych w Kodeksie Wyborczym);
  7. Ruch Społeczny RP, jako całość, deklaruje, że będzie popierał w parlamencie walkę środowisk osób niepełnosprawnych, osób pokrzywdzonych i wykluczonych społecznie o przynależne im prawa oraz o faktyczną realizację tych praw.

Porozumienie zostaje potwierdzone poprzez publiczne ogłoszenie."

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika emilek

04-08-2015 [17:56] - emilek | Link:

Czy przypadkiem ten pan na wozku to nie jest ten ciul,

ktory byl przeciwnikiem darmowych lekow dla emerytow I rencistow?

Obrazek użytkownika gorylisko

04-08-2015 [23:15] - gorylisko | Link:

a ten gościu...to co on robi z andrzejkiem
http://eugeniuszsendecki.neon2...
i andrzejka też przyjmujecie ?

Obrazek użytkownika andzia

05-08-2015 [08:03] - andzia | Link:

POkazywanie się z andrzejkiem,a już pisanie o nim "obrońca krzyża",dyskwalifikuje nie tylko kandydata na posła,ale cały Ruch ...
Rolę andrzejka - skończonej gnidy, obejrzała cała Polska podczas ostatnich wyborów.