"100 lat agresji żydowskiej" - cz. 4; Żydzi i Talmud - cz. 7

(na naszych blogach i neonie tytuł: "100 lat agresji żydowskiej" - cz. 4; Żydzi i Talmud - cz. 7

Niniejszym prezentuję czwartą część, tym razem jako osobiste odniesienie się do treści artykułu  umieszczonego na stronie Roberta Brzozy pt. "100 lat agresji żydowskiej na Polskę" a przedstawionego przeze mnie w trzech poprzednich częściach. Pisząc tę czwartą część, część całkowicie autorską niestety "popłynąłem" z objętością tekstu i dokończę go w piątej części.

Zarazem jest to siódma część mojego artykułu zatytułowanego: "Nie da się zrozumieć Żydów bez znajomości ich Talmudu".

----------------------------------------------------------

Przedstawiony artykuł jest bardzo merytoryczny i metodologicznie poprawny historycznie. Wskazuje fakty i działania Żydów na niekorzyść Polski oraz konkluzje wynikające z tych działań. Same fakty i działania są niepodważalne i nie wymagają dyskusji. Natomiast już z konkluzjami można dyskutować i na nich się skupię.

Otóż autor wskazuje tylko na ostatnie 100 lat a pomija wcześniejsze wieki, gdzie Żydzi stopniowo zdobywali Polskę. Ostatnie sto lat jest tylko intensyfikacją tych działań.

Niestety winę za to oddawanie Polski pierwotnie ponosi nasz król Kazimierz Wielki, który przygarną Żydów wyganianych z całej Europy i mało tego: nadał im przywileje/prawa, których nigdzie nie mieli - od umożliwienia przez nich posiadania majątków ziemskich i nieruchomości aż do tworzenia odrębnych etnicznie zbiorowości żydowskich mających niejako swoją autonomię. To był wielki błąd.  Czy są nam za to wdzięczni? Niestety nie a to jest smutne, ale przecież Goje (nie-Żydzi) według dużej części Żydów i ich Talmudu nie zasługują na to, by być człowiekiem z duszą i są przez nich traktowani jeszcze gorzej niż zwierzęta. Żydzi np. mieli duży pływ na nasze powstania podczas zborów a po Powstaniu Styczniowym zostali obdarowani przez Cara Rosji naszymi polskimi ziemiami i dworkami szlacheckimi.

My jako przynależni do cywilizacji łacińskiej nigdy Żydów nie zrozumiemy. To dwa inne światy, dlatego tak często Żydzi byli wypędzani z różnych krajów reprezentujących chrześcijaństwo i jego wartości.

To nie jest przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją Żydzi i nie-żydzi (goje). Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?

Dlaczego tak często? Dlaczego z tak różnych narodów i kultur? Dlaczego żaden inny naród nie spotkał się z tak wielką awersją? Bernard Lazare, żydowski pisarz, w książce pt. „L’antisémitisme son histoire et ses causes”, wydanej w 1894 r., przedstawił taką opinię tyczącą się żydowskich wypędzeń:

„Jeśli taka wrogość i awersja w stosunku do żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny. Jednak rasa ta była obiektem nienawiści wszystkich narodów pośród których żyła. Skoro wszyscy wrogowie żydów należeli do zupełnie różnych ras, mieszkali w odległych krajach, podlegali zupełnie różnym prawom, kierowali się różnymi pryncypiami, mieli różną moralność, różne zwyczaje – te wszystkie zasady społeczne, niepozwalające niczego ocenić w ten sam sposób – toteż główna przyczyna antysemityzmu zawsze leżała w samym Izraelu, a nie w tych, którzy przeciwko niemu walczyli”…

Profesor Jesse H. Holmes w „The American Hebrew”, wyraził podobną opinię:

„To może nie być przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją żydzi i nie-żydzi. Skoro żydzi są wspólnym elementem układanki, wydaje się prawdopodobnym, że przyczyna tkwi w nich samych, a nie w tak różnych grupach odczuwających ten antagonizm.”

Tylko w Europie i Rosji żydzi byli wypędzani 47 (ale w sumie to około 109 razy) razy w ciągu ostatniego tysiąclecia i symptomatyczne jest, że nie ma wśród nich Polaków. Powtórzę. Czy są nam za to wdzięczni? Niestety nie a ich wrogość do Polski jest zatrważająca.

Byli wypędzani z następujących państw, regionów czy miast:

Mainz - 1012; Francja - 1182; Górna Bawaria - 1276; Anglia - 1290; Francja - 1306; Francja - 1322; Saksonia, 1349; Węgry, 1360; Belgia, 1370; Słowacja, 1380; Francja, 1394; Austria, 1420; Lyon, 1420; Kolonia, 1424; Mainz, 1438; Augsburg, 1438; Górna Bawaria, 1442; Niderlandy, 1444; Brandenburgia, 1446; Mainz, 1462; Litwa, 1495; Portugalia, 1496; Neapol, 1496; Nawarra, 1498; Norymberga, 1498; Brandenburgia, 1510; Prusy, 1510; Genua, 1515; Neapol, 1533; Włochy, 1540; Neapol, 1541; Praga, 1541; Genua, 1550; Bawaria, 1551; Praga, 1557; Państwo Papieskie, 1569; Węgry, 1582; Hamburg, 1649; Wiedeń, 1669; Słowacja, 1744, Mainz, 1483, Hiszpania, 1492
Włochy, 1492, Morawy, 1744; Czechy, 1744; Moskwa, 1891

Powyższe zaczerpnięto z „Synagogi Szatana” Andrew Carrington Hitchcocka.

Czy Henry Ford, legendarny producent samochodów, znalazł część odpowiedzi na przyczynę żydowskich wypędzeń?

„Żydowskim talentem jest życie z ludzi, nie z ziemi, ani z produkcji, ale z ludzi. Niech inni uprawiają ziemię, żyd, jeśli będzie w stanie, będzie ciągnął zyski z rolnika. Niech inni zajmują się handlem i przemysłem; żyd będzie eksploatował owoce ich pracy. To jego szczególny talent. Jeśli użyjemy tu słowa „pasożytniczy” do opisania go, to będzie to trafne określenie.”

„Żydowska nacja jest jedyną która posiada sekrety pozostałych… nie ma na świecie rządu tak im poddanego jak w Ameryce. Brytyjczycy zrobili to … Niemcy zrobili to, wtedy gdy w rzeczywistości zrobił to międzynarodowy żyd.”

„Amerykanie są (znani jako) wstrętni, chciwi, okrutni ludzie. Dlaczego? Ponieważ żydowska władza-pieniądz jest tutaj skoncentrowana.” –Henry Ford „Międzynarodowy żyd” (…) [1].

Żydzi traktują z pogardą szczególnie tych, którzy są wobec nich bezwolni albo im sprzyjają. Niby dwie postawy wykluczające się? Ano nie, bo Talmud mówi, że Goje są zawsze niżej niż oni i jeżeli jest to możliwe należy ich wykorzystać nawet wtedy, gdy są im przychylni. To ta ich pogmatwana "etyka żydowska", którą możemy choć w części zrozumieć - co będzie i tak trudne - nawet po szczątkowej znajomości Talmudu.

Jak pokrętna i hipokratyczna bywa mentalność Żydów można zauważyć np. w ostatnich wynikach badań ADL,  gdzie wyszło im, że Polacy są  największymi  na świecie antysemitami (48%). Tyle tylko, że owo badanie w zakresie kwestionariusza ankiety zawierało już zamierzone wyniki odpowiedzi na pytania, na które nie można był odpowiedzieć "nie", np. "Żydzi mają zbyt dużą kontrolę nad globalnymi mediami?", "Żydzi mówią za dużo o tym, co ich spotkało w czasie Holokaustu", "Żydzi mają zbyt dużą siłę w świecie biznesu", albo czy "Żydzi mają zbyt dużą kontrolę w rządzie USA? [2].

Ale też Żydzi działają prewencyjnie w stosunku do tekstów i audycji uważanych właśnie przez nich jako "antysemickie" chociaż prezentują prawdę i fakty historyczne, z tym, że są niewygodne dla Żydów. Przykładem może być interwencja gminy żydowskiej w sprawie promocji książki m.in. W. Sumlińskiego pt. "Powrót do Jedwabnego".  Książka prezentuje prawdę o Jedwabnym, gdzie zostali zamordowani przez Niemców (a nie przez Polaków) Żydzi.

Inną metodą żydowską jest prowokowanie postaw "antysemickich" poprzez np. wtedy, gdy Żydzi sami wygłaszają postawy "antysemickie" by później ogłaszać światu, że konkretna grupa czy naród jest właśnie "antysemicka" To już czysta pokręcona hipokryzja.

Oni sobie zdają sprawę, że na takie pytania można było odpowiedzieć tylko twierdząco i odwrócili "kota ogonem" jak to u nich bywa. Po prostu Żydzi uznają kogoś za "antysemitę", jak tylko kogoś po prostu uważają za "antysemitę". Innymi słowy. Żydzi sobie uzurpują prawo oceny kto jest antysemitą bez żadnego udowodnienia, że tak jest naprawdę. Piszę  "antysemitą" w cudzysłowu ponieważ Semitami są też Arabowie i wiele innych nacji (nawet o czarnej karnacji skóry) a Żydzi sobie zawłaszczyli ten termin na potrzeby ich "Przedsiębiorstwa Holocaust", czyli wyłudzania pieniędzy od wszystkich, od których da się je uzyskać - jako największych "cierpiętników" wszechczasów, choć Polacy od Niemców, Rosjan ale i od Żydów doznali większych cierpień, szczególnie w latach 1937-1942.

A ja się cieszę, że tak im wyszło w badaniach (choć mam wątpliwości, czy nie zostały po prostu sfałszowane) bo oznacza to, iż Polacy wiedzą, gdzie może się kryć wróg naszej Ojczyzny. Uważam zresztą, iż owo badanie jest częścią szeroko zakrojonej akcji bezprawnego wyłudzenia od Polski nienależnych reparacji za II WŚ, czyli realizacji ustawy 447 JUST.

Swego czasu opisałem źródła antypolskiej postawy części Żydów. Podkreślam, że tylko ich części a nie całości, choć Żydami rządzą właśnie Ci, którzy wyznaczają im antypolskie postawy. Na dzień dzisiejszy można wskazać, że chodzi im o kasę od naszego państwa, ale to jest najłatwiejszy do wskazania powód a jakie są inne przyczyny owej antypolskości? Ano takie:

1. konflikt krańcowo odmiennych cywilizacji: łacińskiej, reprezentowanej przez Polskę i żydowskiej (po części też z wpływami turańskimi), reprezentowanej przez dużą część Żydów i samo państwo Izrael. Pod tym względem – paradoksalnie – o wiele bliższa cywilizacji żydowskiej jest cywilizacja reprezentowana przez islam, co też widać w żydowskim Talmudzie, gdzie islamiści traktowani są lepiej niż chrześcijanie,

2. polski katolicyzm gloryfikujący też nadzwyczajne  znaczenie Matki Bożej, który jest talmudycznie sprzeczny i znienawidzony przez znaczną część narodu żydowskiego odrzucającego Mesjasza Jezusa Chrystusa i w dalszym ciągu na niego czekającego, przy czym istotnym wydaje się tu odejście Żydów od religii starotestamentowej (mojżeszowej) na rzecz religijno-ideologicznego przekazu rabinów zebranego w księdze rabinicznie objaśniającej Słowo Boże, czyli w owym Talmudzie, który stał się źródłem niemal nowej religii/ideologii: judaistyczno-rabiniczno-talmudycznej powiązanej ze skrajnie nacjonalistycznym syjonizmem,

3. przekonanie o narodzie wybranym przez Boga, którym mają być Żydzi, co implikuje w nich często – nawet skrywaną i podświadomą - pogardę do innych nacji i narodów oraz już nawet nie nacjonalizm, ale szowinizm żydowski,

4. 2000 letni brak przez nich swojego państwa, co musiało kształtować u nich swoisty „kompleks niższości”, ale też tworzyć przeświadczenie, że gdziekolwiek się osiedlają muszą tworzyć własne społeczności i nie asymilować się z rdzenną ludnością,

5. polska gościnność i tolerancja, przejawiające się m.in. w przyjmowaniu u nas Żydów wyganianych onegdaj przez inne narody oraz nadanie Żydom szczególnych przywilejów, co u ich części zrodziło przekonanie, iż Polska może stać się ich drugą „ziemią obiecaną” – Judeopolonią i z tegoż powodu wielu Żydów było na arenie międzynarodowej przeciwne powstaniu państwa polskiego po I Wojnie Światowej,

6. zwycięstwo Polski nad bolszewikami w roku 1920, co uchroniło nie tylko naszą dopiero co odzyskaną niepodległość, ale też cały świat przed zalewem totalitarnego komunizmu a komunizm ma korzenie żydowskie (począwszy od K. Marksa) i w dużym stopniu realizował idee żydowskie zarówno – paradoksalnie – i religijne (m.in. chasydzkie), jak i syjonistyczne (nacjonalistyczne): „Oto żydzi w dziejach swego rozproszenia ile razy uzyskali jakąkolwiek przewagę czy to na tle życia ekonomicznego, czy pod względem wpływów politycznych, umiejąc się np. wkraść w łaski osób możnych, wyzyskiwali w niesamowity sposób tę władzę na korzyść własną, a dla uciemiężenia innych. Klasycznym przykładem pod tym względem może służyć epoka panowania bolszewizmu w Rosji. Wszak wiadomo, że bolszewizm jest tworem żydowskim, bolszewicy to żydzi, a rządy bolszewickie — to rządy żydowskie. Historia nie zna takich okrucieństw, jakich dopuszczają się rządy bolszewickie nad ludnością chrześcijańską". Powyższa opinia być może jest zbyt radykalna i odnosi się do sytuacji przedwojennej, gdzie faktycznie Rewolucja Francuska a szczególnie Bolszewicka i wszystko, co po niej nastąpiło ówcześnie było największym w dziejach ludobójstwem – sami bolszewicy wymordowali około 30 mln osób, w większości Chrześcijan i to oni byli prekursorami budowy obozów koncentracyjnych i gazowania więźniów… Ale prawdą jest, że kierownictwo bolszewików w większości stanowili Żydzi a np. plena KC przedwojennej Komunistycznej Partii Polski prowadzone były nader często w języku jidysz. Ponadto warto zdawać sobie sprawę, że wśród najwyższego kierownictwa marksistowskich, nazistowskich Niemiec zaskakująco wiele Niemców było żydowskiego pochodzenia, z wykonawcą „kwestii żydowskiej” Eichmannem na czele,

7. powojenna żydowska (izraelska) polityka historyczna, która miała kreować międzynarodowe przeświadczenie, iż tak naprawdę jedynymi ofiarami II Wojny Światowej byli Żydzi a z tragicznego i ludobójczego, dokonanego przez Niemców Holocaustu Żydów oni sami uczynili coś na kształt „Przedsiębiorstwa Holocaust”],

8. świadomość, że sam Holocaust Żydów niestety nie byłby możliwy do przeprowadzenia, gdyby nie pomoc Niemcom udzielana przez część samej społeczności żydowskiej, w tym prohitlerowskich sformalizowanych organizacji żydowskich w połączeniu z obojętnością wielu bogatych Żydów na innych kontynentach, w tym w USA,

9. wieloletnia – po uzyskaniu od Niemiec reparacji wojennych  – międzynarodowa polityka żydowsko-niemiecka kłamliwie i odrażająco przypisująca Polakom winę lub współwinę za Holocaust,

10. nadmierna zachłanność wynikająca z umiłowania przez nich „złotego cielca”, czyli pieniądza i dążność syjonistów – zarządzających „Przedsiębiorstwem Holocaust” – do ciągłej realizacji procesu wyłudzania od innych nienależnych odszkodowań lub innych „darowizn”: od kilku dziesiątek lat takich reparacji żądają też bezprawnie od Polski, kłamliwie przypisując nam nawet współsprawstwo Holocaustu, nie mówiąc już o sloganie: „polskie obozy koncentracyjne”,

Zdaję sobie sprawę, iż z pewnością tych przyczyn antypolskości jest o wiele więcej. Zapewne w niejawnych „gabinetach cieni” są jeszcze bardziej skomplikowane, choć paradoksalnie może być całkiem odwrotnie i wystarczy tylko pokazać i ujawnić prawdę. Tylko tyle i aż tyle.

I taką prawdę chciał umieścić w swoim artykule autor "100 lat agresji żydowskiej na Polskę". Żałuję jedynie, że zbyt powierzchowna to analiza, choć prawdziwa, ale nie dotyka sedna sprawy, czyli budowy przez Żydów Nowego Porządku Światowego. Ja wiem, że niby są to spiskowe teorie dziejów, ale przecież cała historia jest wielkim spiskiem różnych sił, gdzie podejmowane były ostateczne decyzje dotyczące tego czy ma wybuchnąć wojna czy ma być kryzys, kogo trzeba zniszczyć i dlaczego...

Wracając jednak do artykułu. Autor pomija też fakt, że dzisiaj aż około 90% Żydów to syjoniści pochodzenia chazarskiego. W większości są to tzw. Żydzi aszkenazyjscy, którzy pochodzą bezpośrednio z Chazarii, czyli są to ludzie o korzeniach Ugrofińskich lub Mongolsko – Tureckich a powszechnie uważanych za Żydów z cywilizacji turańskiej, których dość łatwo zidentyfikować. Lud ten przyjął judaizm jako religię obowiązującą a dziś jego potomkowie tworzą właśnie Żydów aszkenazyjskich będących ostatnim i zagubionym plemieniem żydowskim. Bardzo ciekawym jest to, że przez wieki ta prawda była przez Żydów ukrywana natomiast dzisiaj jest też wiele informacji o Chazarach nawet w Wikipewdii, choć oczywiście znajdują się tam rażące przekłamania [3]. W krajach Europy Wschodniej i Centralnej syjonistyczni Chazarzy stanowią nawet 95% populacji żydowskiej. Są oni etnicznie inni niż tzw. Żydzi sefardyjscy czyli potomkowie faktycznych Żydów z Judei.

Źródło:  http://www.koreywo.com/chazaro...

W części pierwszej notek zaprezentowałem pogląd autora, który odnosi się do faktycznych prób Żydów zbudowania na terenie Polski tzw. Judeopolonii (państwa żydowskiego w państwie polskim) [4] oraz omawia znaczenie tej idei dla samych Żydów, ale i dla niepodległości Polski. Tłem tych wydarzeń są działania Żydów zmierzających do zbudowania tej Judeopolonii w czasie I, II WŚ i po II WŚ, przy czym najpierw (około 1914 roku) chcieli takie państwo zbudować w ramach współpracy z Niemcami, ale gdy Niemcy przegrały wojnę wybrali tym razem protektorat moskiewski a później komunistyczny poprzez stworzenie tzw. Polski Ludowej a dziś reprezentującej elity III RP.

W powyższym kontekście należy jednak wspomnieć, że różne grupy syjonistycznych  Żydów były w tej kwestii podzielone.

Jedni faktycznie chcieli tej Judeopolonii na terenach należących do Polski a drudzy uważali, że ważniejsze jest zbudowanie własnego państwa - dzisiejszego Izraela.

Wydawać by się mogło, że po powstaniu Izraela Żydzi winni porzucić chęć przejęcia Polski dla siebie. Nic bardziej błędnego: Judeopolonia de facto powoli przejmowała Polskę po II WŚ i to zarówno podczas "komuny" jak i w III RP, przy czym została zmieniona strategia Żydów dążących do podporządkowania sobie naszego narodu.

O ile jeszcze podczas I WŚ  i tuż po niej Żydzi oficjalnie dążyli do Judepopolonii, to już przez ostatnie 75-85 lat zaniechali takich działań na rzecz nieoficjalnego zagarnięcia Polski. Dzieje się to do dzisiaj, gdzie Żydzi po prostu starają się mieć znaczący wpływ na rządzenie w Polsce i podejmowane przez nią decyzje a ponadto dążą do uzależnienia finansowego Polski przez kapitał bankowo-żydowski i żydowskie przedsiębiorstwa. Do tego dochodzi też cały czas obwinianie Polski za Holocaust Żydów, co jest kolejną ich hipokryzją, ale przecież "Przedsiębiorstwo Holocaust" musi trwać i musi zdobywać środki ekonomiczno-finansowe aby się rozwijać. I ich celem jest teraz Polska, gdzie poprzez ustawę 447 chcą nas ograbić na kwotę około 300 mld USD.

Widzimy więc, że tak naprawdę Żydzi z różnych grup połączyli się i stworzyli zarówno swój Izrael, jak i po części Judepolonię. Warto też powiedzieć, że np. KOR (Komitet Obrony Robotników) liderowo był przede wszystkim żydowski, podobnie jak lewacki ROAD (Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna) a przy Okrągłym Stole po obydwu stronach "porozumienia" było aż 70% Żydów a tylko 30% Polaków.

Zresztą same podwaliny komunistycznego ustroju stworzone zostały przez Żyda Karola Marksa a wśród liderów ruchu komunistycznego przeważali Żydzi. Podobnie też było zaraz po II Wojnie Światowej, gdzie żydo-komuna krwawo wprowadzała w Polsce tenże komunizm. J. Stalin doskonale znał Polaków i Żydów i wiedział, że Żydzi nie są przychylni naszemu krajowi więc wykorzystał ich do spacyfikowania Polski i Polaków, co się z nawiązką udało i trwa na krętych ścieżkach naszej historii do dzisiaj.

W tym obszarze warto też wspomnieć, że przedwojenna Komunistyczna Partia Polski (KPP) była skrajnie przeciwna naszej niepodległości i chciała przyłączyć Polskę jako republikę w ramach ZSRR. Nie wiem też na ile Polacy sobie zdają sprawę, iż tzw. plena KPP przed wojną odbywały się w większości w języku Jidisz a samo to ugrupowanie przez Polaków uważane było za zdradliwe wobec naszej ojczyzny.

Polacy też nie mają wiedzy jak haniebnie Żydzi witali zarówno Niemców jak i Rosjan w latach 1939-1942 (zanim Niemcy uruchomili "ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej"). Łuki triumfalne po wejściu do Polski Sowietów we wrześniu 1939 roku to dla Polaków było koszmarem, bowiem Żydzi masowo enuncjowały Polków władzom sowieckim, ale też niemieckim. Słynny łuk triumfalny ze swastyką i sierpem i młotem było kwintesencją radości Żydów z faktu, iż polski naród zostanie zmieciony z powierzchni krajów Europy.

Nasza wiedza jest też nikła w obszarze niszczenia/mordowania przez bojówki żydowskie Polaków. Działo się tak w Grodnie, Rohatyniu, Łucku, Tyszowicach, Szczebrzeszynie, Przebrażu, Kołomyi, Lubomlu, Kownie i wielu innych [5]. Żydzi też tworzyli po prostu grupy kryminalistów, których celem byłą kradzież i mordowanie Polaków.

[1] Wykorzystano materiały z: http://www.polishclub.org/2018...
[2] https://www.salon24.pl/newsroo...
[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/... (o Chazarach będę pisał w odrębnej notce)
[4] O Judeopolonii będę pisał w oddzielnej notce, bo temat jest ciekawy a materiałów do przeczytania na tyle dużo, że zajmie mi to trochę czasu)
[5] Polecam lekturę na ten temat notek blogera "Aleszum", wystarczy w przeglądarkę wpisać nick i wtedy mamy cały przekrój opartych na faktach felietonów Pana Aleksandra. 

Koniec części czwartej. Dalsze osobiste odniesienie do artykułu przedstawię w kolejnej części. 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

24-11-2019 [15:44] - rolnik z mazur | Link:

Żydzi to. Żydzi tamto. Tu trzeba sie samemu uderzyc w pierś, bo sami przez swoja głupotę i safandulstwo  na to pozwalamy..Trzeba sie od nich uczyc a nie narzekać.  Żydzi  po zdobyciu Jerozolimy przez Nabuhodonozora zaczęli w starozytnej Babilonii pisac Talmud babiloński właśnie po to, żeby żydzi nie rozmyli sie w stojącym wyżej cywilizacyjni narodzie babilońskim i nauczyli sie operować pieniądzem. Tą wiedzę stosowali tak skutecznie, że na poczatku XI w 1/3 Anglii była we władaniu Zydów ( kredyt hipoteczny ) a jeden kupiec żydowski z Bristolu był bogatszy od króla Anglii - stąd wygnanie Zydów z Anglii. Długo by pisać - generalnie cały cykl artykułów to o kant d... potłuc, bo nie w nich żadnej refleksji. A jesli chodzi o głębszą refleksje to polecam https://www.youtube.com/watch?.... Pzdr

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

24-11-2019 [16:26] - krzysztofjaw | Link:

Kilkakrotnie pisałem, że trzeba się od Żydów uczyć patriotyzmu. W każdej dziedzinie. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

24-11-2019 [16:34] - rolnik z mazur | Link:

Tu nie chodzi o  patriotyzm - którym karmią Polaków w systemie edukacji.. Tu chodzi o wspólnotę interesu - po prostu warto być żydem bo to zapewnia udział w zyskach. Zapytam przewrotnie - czy warto być Polakiem ? Pzdr

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-11-2019 [19:25] - Imć Waszeć | Link:

Najlepsze w tym filmie jest to, jak zgodnie obok siebie żerują Sellin i Szczerba, PIS-owcy i POlszewiki, a wszyscy razem wdzięczą się do żydów, susząc zęby. Widać wyraźnie, kto czuje się w szejmie gospodarzem. Autor, chyba przez grzeczność, nie wspomniał o tym, że duża część żydów w przedwojennej w Polsce zajmowała się tym samym, czym dziś się zajmuje - kradzieżą (podobnie jak Pruszków z Wołominem, ale w dużo większej skali), oszustwami, wyłudzeniami oraz.... prostytucją, a w zasadzie prowadzeniem burdeli z kobietami słowiańskimi, ale też i żydówkami. Do tradycji tej wracali w III RP tacy "przyjaciele" Polaki jak Siemion Mogilewicz z Ukrainy (jeszcze w poprzednim tygodniu aresztowano oficerów służb specjalnych z małopolski, spsionych przez tę odwieczną przyjaźń). Nie przypadkiem w literaturze i filmie polskim tego okresu (np. "Halo szpicbródka") w kontekście języka gangsterskiego II RP wraca się do Jidysz z nieśmiertelną "dintojrą" (sąd Tory), "sztosem", czy gołym "majchrem" ozdobionym piłą do cięcia ścięgien i kości. Stąd łatwo wywnioskować, że duża część majątków żydowskich emigrantów z Polski do USA (na długo przed samą wojną), to zabezpieczony szmal z takich przedsięwzięć jak oszustwa, kradzieże, wyłudzenia, afery i kurewstwo. To są po prostu uprane na wojnie brudne pieniądze, których po "wyzwoleniu" nie mogła rozliczyć polska policja i prokuratura, bo ich kości bielały już od kilku lat w Starobielsku, Ostaszkowie i Miednoje, za sprawą żydowskich czerwonych braci. Stąd część obecnych żydowskich roszczeń, a konkretnie urojeń, odnosi się do majątków nierozliczonych i przejętych nielegalnie. Tak przed wojną, jak i po wojnie. To zwyczajne zabezpieczanie łupów przez wspólnotę rozbójniczą, w którym pomagają ochoczo polscy szopenfeldzierze z okrągłego stołu, czyli POPIS. Gdyby nie afera z Epsteinem, to polska opinia publiczna nadal by myślała, że przedwojenni żydzi to byli tylko i wyłącznie fabrykanci, bankierzy i emeryci w swoich kamienicach hodujący kwiatki.

1) Druga strona akcji "Most": https://pl.wikipedia.org/wiki/...
2) Tak kończą w państwie "polaków" artykuły mówiące prawdę o żydach i ich odwiecznych interesach (RMF24): https://www.rmf24.pl/tylko-w-r...
3) Tu jeszcze "coś" zostało, choć to specjalnie przygotowany i spreparowany przez jakieś służby stek insynuacji, w którym zabrakło tylko Lecha Wałęsy i "polskiego Papieża". Moim zdaniem celowo, skoro już nie dało się schować Sorosa: https://www.rmf24.pl/fakty/swi...
4) A co było w tym miejscu na RMF24? Blog Bogdana Zalewskiego i seria artykułów pt. "Sztos Epsteina". Tak wygląda wolność słowa w Polsce i po to chyba była potrzebna szopenfeldziarzom większość konstytucyjna, żeby już nikt nie śmiał tego nigdy skrytykować (najnowsza ustawa senatu USA o jedynie słusznej prawdzie historycznej, której podważanie będzie antysemityzmem).

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-11-2019 [19:37] - Imć Waszeć | Link:

PS: Bogdan Zalewski po zawieszeniu za wpis o „wojnie z Żydami” wraca do RMF FM (18 marca 2018): https://www.wirtualnemedia.pl/...

Obrazek użytkownika Marek1taki

24-11-2019 [22:33] - Marek1taki | Link:

Tylko patrzeć a kreator WafelnSS zostanie narodowcem. Taki Tusk jest ustosunkowanym chadekiem na ten przykład.

Obrazek użytkownika mmisiek

26-11-2019 [00:18] - mmisiek | Link:

Ja tam mam wątpliwości czy faktycznie powinniśmy się uczyć i wzorować na ludziach będących wobec nas praktycznie na cywilizacyjnych antypodach i dla których nawet tak podstawowe pojęcia jak prawda, uczciwość, przyzwoitość, honor czy szlachetność są zupełnie obce.
Jeśli już, to przede wszystkim powinniśmy się uczyć o Żydach, a do jakichkolwiek oficjalnych kontaktów z nimi powinny być dopuszczane wyłącznie osoby po pozytywnym zdaniu egzaminu z dogłębnej znajomości tej specyficznej mentalności.

Obrazek użytkownika Czesław2

25-11-2019 [13:18] - Czesław2 | Link:

A przecież wystarczy nie brać kredytów na spłacanie kredytów na spłacanie.....

Obrazek użytkownika mmisiek

26-11-2019 [00:21] - mmisiek | Link:

Szkoda, że w tekście przy okazji Kazimierza Wielkiego nie pojawiła się kwestia Esterki bo mimo upływu kilkuset lat byłoby to wielce pouczające również dzisiaj.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

26-11-2019 [15:08] - rolnik z mazur | Link:

Jak najbardziej. Ale wtedy sami Żydzi byli zaskoczeni safandulstwem Kazika. Wtedy jeszcze można było odwojoeac Polskę.pzdr