Czy jestem rozczarowany?

Chyba wszyscy moi czytelnicy dokładnie wiedzą jakie mam poglądy i kogo od niepamiętnych czasów zawsze popierałem. Przez wielu nawet zostałem okrzyczany fanatycznym "pisiorem", choć osobiście zawsze podkreślałem, że realnie na dziś nie ma żadnej innej alternatywy dla Polski i Polaków, i to mimo tego, iż można mieć do tej partii lub koalicji Zjednoczonej Prawicy wiele zastrzeżeń. Wielokrotnie o tym pisałem...

Najgorszym dla Polski scenariuszem byłoby przejęcie władzy przez totalną opozycję, bowiem groziłoby to utratą suwerenności i niepodległości Polski jako jednolitego państwa oraz pozwoliłoby na powrót do władzy aferzystów i ludzi skupionych na własnych korzyściach i zdradzie targowickiej.

Podobnie tragiczną byłaby przegrana prezydenta A. Dudy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Taka przegrana doprowadziłaby do marazmu decyzyjnego władz wykonawczych, gdzie totalny, większościowy senat wsparty totalnym prezydentem zahamowałby wszelkie reformy w Polsce a nawet doprowadziłby do wcześniejszych wyborów do parlamentu. Wtedy zaś już wcale nie jest pewne, że PiS (ZP) uzyskałoby wynik dający mu możliwość samodzielnych rządów.

Właśnie takie podejście do polskiej polityki predestynuje mnie do wypowiedzi, które są namiastką krytyki obecnie rządzących, choć nie ukrywam, że są to na razie emocjonalne i być może w wielu aspektach przedwczesne konkluzje, ale nie mam zamiaru milczeć, gdy coś mi się nie podoba.

A takich wątpliwości mam wiele i teraz chciałbym się skupić na nich a nie na pozytywach rządzenia przez ostatnie cztery lata, które moim zdaniem przewyższają negatywy, ale w takiej sytuacji krytyka może tylko dać jakiś mały przyczynek do korekty przez PiS dotychczasowego modelu rządzenia. 

Po pierwsze.

Przez cztery lata nie dokonano gruntownych przedsięwzięć w obszarze zdekomunizowania i zlustrowania osób publicznych w Polsce. Efektem tego jest ponowne wkroczenie na salony parlamentarne lewicy z SLD połączone ze skrajną lewicą. Ci ludzie nigdy nie powinny dostąpić takich zaszczytów i gdyby był wprowadzony w Polsce program PiS-u pod nazwą CELA+ najprawdopodobniej taki powrót lewicy byłby niemożliwy.

Niepokoję się też o bieżące decyzje PiSu, które dotyczą wyborów składu poszczególnych nowych komisji sejmowych, gdzie lewica zyskuje niewspółmiernie dużo w porównaniu do wyniku wyborów. Niepokoję się tym, że za posłami lewicy głosują też członkowie PiS (ZP) jak to było m.in. w przypadku komisji ds. rodziny i polityki społecznej, gdzie przewodniczącą została właśnie przedstawicielka lewicy. Boję się stwierdzenia, że PiS wchodzi w koalicję z SLD, ale realnie tak to wygląda, przynajmniej w tym obszarze. Podobno też może zdarzyć się sytuacja, że SLD poprze ustawę PiS-u o likwidacji 30-krotności składek ZUS dla najbogatszych a sprzeciw wobec niej już zapowiedzieli koalicjanci PiS-u w postaci Porozumienia J. Gowina. Czy już możemy mówić o rozpadzie ZP? Może nie a może jednak tak... Nie wiemy, ale mam nadzieję, że nie.

Podobnie zabrakło programu CELA+ dla ludzi odpowiedzialnych za afery PO-PSL i wcześniejszych ekip. Czy ktoś z nich ogląda dziś świat zza krat? A afer tych było tysiące: od hazardowej, Amber Gold aż po aferę stoczniową. Dlaczego nie pociągnięto ich do odpowiedzialności karnej a dziś Ci ludzie "śmieją się nam w głos"? Można mieć wrażanie, że jednak w jakiś sposób dalej obowiązuje zasada Okrągłego Stołu: "my nie ruszamy waszych a wy nie ruszacie naszych". Również mam nadzieję, że to nie jest prawda.

Po drugie (trochę związane z pierwszym).

Nie zrealizowano przez ten czas wielu zapowiedzi przedwyborczych deklarowanych przez PiS. Owszem, większość wprowadzono w życie, ale dotyczyły one przede wszystkim wsparcia socjalnego dla Polaków w postaci: 500+, wyprawka+, mieszkanie+, darmowe leki dla seniorów, obniżka składek ZUS dla małych przedsiębiorców i likwidacja składek dla młodych ludzi do 26 roku życia, obniżka CIT, pomoc dla niepełnosprawnych, wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej, obniżenie wieku emerytalnego, emerytura+ i wiele innych. Za pozytyw poza socjalny można też uznać większą ściągalność podatków, w tym VAT oraz prowadzenie działań zmierzających do wyrównanego deficytu budżetowego a także zwiększenie poziomu centralnych inwestycji infrastrukturalnych i rentowności przedsiębiorstw państwowych wraz z promocją nowych technologii na uczelniach i w biznesie.

Natomiast nie dokonano gruntownych zmian strukturalnych i wizerunkowych. Gruntowna reforma sądownictwa "dzięki" wetom prezydenta stanęła w miejscu. Nie powrócono też do pomysłu uwolnienia zawodów prawniczych. Nie ujawniono Aneksu do Raportu z Likwidacji WSI, nie uchylono sławetnej ustawy 1066 dotyczącej tzw. "bratniej pomocy", podpisano CETA, nie wprowadzono jednak podatku obrotowego dla sieci handlowych, pomoc dla frankowiczów skończyła się na werbalnych zapowiedziach, nie zmniejszono liczebności biurokracji, niby powołano PFN (Polski Fundusz Narodowy), ale jego działanie jest nijakie, nie dokonano - o czym wspomniałem - dekomunizacji i lustracji,  na arenie międzynarodowej - po interwencji Izraela - wycofano się z zakazu propagowania i ścigania za treści antypolskie i wiele innych.

Moje zaniepokojenie budzi też brak ostatecznego wyjaśnienia tragedii smoleńskiej. Minęło cztery lata prac komisji d.s. jej wyjaśnienia i dalej nic oficjalnie nie wiemy a temat tej tragedii jakby gdzieś uleciał z pierwszych celów rządów PiS. Podobnie wygląda sytuacja rozwiązania zagadki śmierci bł. J. Popiełuszki ("mordu założycielskiego" III RP) i wynika to też z ponownego niepowołania prokuratora Witkowskiego, który najwięcej wie o tej sprawie. Sądzę zresztą, że ich wyjaśnienie byłoby politycznym "trzęsieniem ziemi" a to utwierdza mnie w przeświadczeniu, że już nigdy nie dowiemy się o nich prawy.

Po trzecie.

Zauważam zbytnią uległość wobec środowisk żydowskich i zamilczanie znaczenia amerykańskiej ustawy 447 JUST, która może być podstawą nieprawnych reparacji wojennych, które Polska miałaby zwrócić tym środowiskom za tzw. utracone bezspadkowe mienie żydowskie. Takie reparacje się nie należą i to wedle prawa międzynarodowego, jak i polskiego. Poza tym znów powstaje dziwna ustawa H.R. 943 (ustawa "oświatowa"), która ma najprawdopodobniej utwierdzać Amerykanów w dzisiejszej ich postawie wobec Polski i Polaków a przynajmniej zintensyfikować tragiczne znaczenie Holocaustu (polityka największych "cierpiętników", którym należy się wszystko). 

(o tej ustawie 447 niedawno i obszernie pisałem też [1].[2] - polecam)

Kiedyś bardzo krytycznie odnosiłem się do wizyty rządu D. Tuska w Izraelu (2011) i wspólnego tam posiedzenia z rządem tego państwa. Tak samo krytycznie odnoszę się do identycznego spotkania w Izraelu części naszego rządu kierowanego przez B. Szydło (2016). Zarówno o jednym jak i o drugim wiemy bardzo mało a informacja o tym ostatnim zniknęła już ze stron rządowych. O czym tak dyskutowano? Tego nie wiemy... a szkoda...

Podobnie odnoszę się do niewiadomej roli J. Danielsa, który pojawił się nagle i bryluje wśród władz państwowych naszego kraju. Czyżby był emisariuszem nadzorującym z ramienia Izraela Polskę? Tego też nie wiemy.

Zawsze też bulwersującym dla mnie jest fakt zapalania chanukowych świec w polskim Pałacu Prezydenckim. Czy coś podobnego jest możliwe w izraelskim Knesecie, gdzie można by tam się podzielić z katolickim Ciałem Bożym, czyli świątecznym opłatkiem? Szczerze wątpię.

Pisałem też tak: "(...) trzeba z Żydami negocjować ostro. I trzeba bardzo ostro. Wtedy Żydzi faktycznie zechcą z nami rozmawiać, bo dopóki państwo jest słabe to po prostu Żydzi je wykorzystują (...) ale trzeba dyskutować z poziomu dwóch niezależnych podmiotów państwowych a nie na kolanach, trzeba dyskutować konkretnie - raczej nie politycznie, ale w zakresie przede wszystkim wzajemnych interesów opartych o obustronne korzyści". Podtrzymuję tą wypowiedź, z tym, że naprawdę Polacy muszą naciskać na Izrael i wszelkie poza-izraelskie środowiska żydowskie (USA) na mówienie prawdy o Holocauście Żydów i roli Polaków w tym Holocauście. Na razie uważam, że w tym zakresie - kształtowania polityki historycznej, nie robi się zbyt wiele i ulega się narracji żydowskiej.

Po czwarte.

Nie podoba mi się kształt personalny nowego rządu. Co prawda tylko do niektórych postaci, ale i tak jest to ważne, bowiem mogą oni rzutować na działania całego rządu.

Najbardziej jestem zaskoczony ponownym powołaniem na ministra zdrowia Ł. Szumowskiego, który w sektorze ochrony zdrowia nie potrafił przeprowadzić reform strukturalnych a ograniczył się tylko do wpompowywania dodatkowych pieniędzy do chorego sektora. Oczywiście ja wiem, że jest to ministerstwo bardzo trudne, ale od niego powinno się wymagać przedstawienia jakiegoś wieloletniego programu ochrony zdrowia w Polsce i to przekraczającego jedną czy dwie kadencje rządów. Tego zabrakło.

Kolejną osobą jest nowy minister finansów T. Kościński. Jest to osoba, której poza wąskim gronem bankowców nikt w Polsce nie zna a tylko wiemy, że był współpracownikiem M. Morawieckiego jak on był prezesem BZWBK. Poza tym to kolejny minister po V. Rostowskim, który jest angielskim imigrantem w Polsce i nawet dobrze nie mówi po polsku. Poza tym - również jak Vincent R. - nie ma wykształcenia wyższego a jego zażyłe znajomości ze środowiskiem banksterów mogą źle służyć naszemu krajowi. Może też okazać się odwrotnie i będzie dobrym ministrem, ale na dziś ta nominacja mi się nie podoba.

No i już największym dla mnie "ciosem" jest ponowne powołanie na ministra spraw zagranicznych J. Czaputowicza. Onegdaj krytykowałem W. Waszczykowskiego, ale to i tak był lepszy minister niż obecny. Niestety jest on ze "stajni" B. Geremka a nasza dyplomacja po prostu stoi w miejscu i nie widać żadnej poprawy. J. Czaputowicz jest bardzo "miękkim" ministrem a na dzisiejsze czasy jest potrzebny ktoś młodszy, bez układów i energiczny, który mógłby przewietrzyć naszą dyplomację ze "złogów" postkomunistycznych i geremkowskich a w dużej części nawet dziś antypolskich w znaczeniu niemalże obstrukcji wobec poczynań i decyzji "pisowskich". Naprawdę mamy przecież wielu w miarę młodych ludzi, nie uwikłanych zależnościami, zdolnych i o dużej wiedzy, którzy mogliby objąć stanowiska ambasadorów i innych w polskiej dyplomacji a tak ta dyplomacja jak w wielu obszarach staje się niemal dziedziczna, podobnie jak w przypadku zawodów prawniczych.

Wielu też niezależnych publicystów ma zastrzeżenia do A. Adamczyka jako ministra infrastruktury. Nie znam tegoż obszaru, więc trudno mi skomentować tą osobę.

To tyle moich wątpliwości. Piszę o nich nie z pozycji opozycyjnej, ale jako zwolennik PiS, który ma wątpliwości i wierzy, że szybko to wszystko zostanie pomyślnie załatwione przez nowy rząd.

Czy jestem wobec tego rozczarowany? Na razie trochę tak...
  

[1] https://krzysztofjaw.blogspot....
[2] https://krzysztofjaw.blogspot....

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

16-11-2019 [16:57] - AŁTORYDET | Link:

Samorządy. Źle, nieskutecznie i z fatalnym skutkiem przeprowadzono reformę samorządów. Wydłużono kadencje do 5 lat!, jeszcze bardziej petryfikując stare układy. Prezydent zawetował ustawę o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Kwitnie złodziejska samorządność, dojąca państwo z ogromnych środków, ale nie umiejąca poradzić sobie z jakimkolwiek poważniejszym problemem. Moim zdaniem, kadencja rad, może trwać nawet sześć lat, ale co dwa lata powinna być wybierana 1/3 rady. No i wreszcie solidna kontrola wydatków. To co się w Polsce dzieje, to ewenement na skalę europejską. 

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-11-2019 [17:48] - krzysztofjaw | Link:

Całkowicie ma Pan rację, jeżeli chodzi o samorządy. Niektóre z nich już jawnie działają przeciw Polsce i jej integracji terytorialnej. RIO są ważnym elementem kontrolującym samorządy i winny mieć większą rolę. Wydatki samorządów są w ogóle niekontrolowane. Robią, co chcą praktycznie bez kontroli państwa. 
Pozdrawiam i dziękuję za uzupełnienie tekstu

Obrazek użytkownika maks jamnicki

16-11-2019 [21:40] - maks jamnicki | Link:

Zdaje się, że jestem jedynym zadowolonym w Polsce, że ten rząd pomimo jawnie  diabelskich ataków i blokad ze strony PE,   zakamuflowanych i bezwzględnych a perfidnych działań niemieckich i rosyjskich /agentura sowiecka wyszła? nie słyszałem /, wewnętrznych działań rodzimej V-tej kolumny, komuny, potomków komuny, potomków żydokomuny i wszelkich stowarzyszonych, jednak przetrwał a może nawet zrobił 50 % tego co bym chciał. I wiele dobrego, o czym większość Polaków  nawet nie śmiało  marzyć a za czym kiedyś zatęsknią. Spokojnie, jak ten rząd kiedyś obalą, to   "zmienią Polskę kompleksowo" i wszystkim patriotom i Polsce dopiero się polepszy :) .  Pan wybaczy , że z przekąsem, przepraszam, ale skoro nie podoba się Panu nawet kandydat na ministra finansów, tak jak antyrządowym mediom, to jest Pan ekonomistą, może trzeba napisać list do premiera i zgłosić swoją kandydaturę ?. Nikt z nas nie zna aktualnego kandydata, oprócz premiera, ale już wszyscy z wszelkich stron "wiedzą lepiej". A przecież to premier odpowiada za finanse, i on dobiera sobie współpracowników i chyba wie co robi?. Chyba nie na złość Polsce?  Czy my Polacy musimy się znać na wszystkim lepiej niż ci co zostali wyznaczeni do wykonania zadania?  

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-11-2019 [23:03] - krzysztofjaw | Link:

To nie jest tak, że nie podoba mi się to, że PiS ponownie może samodzielnie tworzyć rząd. To ewenement, które docenimy po czasie i do niedługim. Ja tylko wyrażam swoje wątpliwości i to zaraz na początku. Mam nadzieję, że wszystkie one zostaną przez rządzące PiS rychło rozwiane. Ministra finansów nie znam, dlatego tylko piszę, że może być złym z zastrzeżeniem, iż może być inaczej. Zobaczymy "w praniu". Natomiast swoje zdanie do Szumowskiego i Czaputowicza podtrzymuję. Wiele lat walczyłem też o ujawnienie Aneksu i miałem nadzieję, że zostanie on ujawniony... miałem też wiele innych marzeń. Dziś o nich napisałem. Wierzę, iż za kilka lat nie będę musiał powtórzyć tychże dywagacji. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika maks jamnicki

17-11-2019 [07:31] - maks jamnicki | Link:

Załóżmy nawet, że rządzący, hipotetycznie,  działają  w sumie na 20 % naszego apetytu i oczekiwań. Jak zacznie rządzić PO z PSL em i lewicą komunistyczno - sodomistyczną  to zaspokoją te oczekiwania na 30% ?  Żeby się Pan nie zdziwił. 

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

17-11-2019 [12:25] - krzysztofjaw | Link:

Oczywiście kategorycznie nie chcę, aby totalniacy znów przejęli władzę, dlatego też mimo zastrzeżeń głosowałem na PiS i będę głosował na A. Dudę. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Francik

18-11-2019 [23:38] - Francik | Link:

O jakiej reformie samorządów pan mówi? Było coś takiego, bo nie zauważyłem? Jako "wzmocnienie roli rady wobec wójta" przewodniczący pewnej rady gminy podał, że teraz to nie wójt będzie pełnił rolę pracodawcy dla pracowników biura rady, ale przewodniczący rady. Słuchałem i nie wierzyłem, że takie bzdety można wygadywać na trzeźwo. No ale, że nasi "prawodawcy" z dobrej zmiany dokonali tak rewolucyjnej "reformy" w samorządach to się wierzyć nie chce, przewrót iście kopernikański. Prawda jest taka, że poprzez wydłużenie kadencji lokalne układy zostały wzmocnione. No, ale bez przesady, żeby mieszkańcy mieli wpływ na to się w gminie dzieje. Jeszcze by im jakieś głupie pomysły przyszły do głowy i przestali bać się wójta.

Obrazek użytkownika Jabe

16-11-2019 [16:58] - Jabe | Link:

Rzecz w tym, że Pańskie deklarowane poglądy nie korespondują z sympatiami politycznymi. W istocie deklaruje Pan wybór mniejszego zła i namawia do tego innych. Pragmatyzm w polityce nie zawadzi, ale należy opowiadać się za czymś, a zamiast tego jest tylko ciągłe straszenie powrotem „totalniaków”.

Z partią rządzącą problem jest taki, że ustami swoich popleczników tworzy wrażenie, że jest przeciwna inwazji kulturowej i kolonizacji Polski, lecz to jest tylko pozór. Najwyraźniej ta część „systemu” została oddelegowana do zagospodarowania konserwatywnego i niepodległościowego elektoratu, tak jednak, by nikt nie przeszkodził planom wielkich wobec tego skrawka ziemi z jego ludem tubylczym.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-11-2019 [17:51] - krzysztofjaw | Link:

No tak... Faktycznie namawiam do mniejszego zła, ale tylko dlatego, że jestem przestraszony deklaracjami totalniaków, szczególnie dotyczących dezorganizacji terytorialnej polskiego państwa i wzrostu roli samorządów (np. zlikwidowanie urzędów wojewódzkich). Może się mylę, ale zobaczymy...
Pozdrawiam 

Obrazek użytkownika Jabe

16-11-2019 [18:40] - Jabe | Link:

Czemu służą urzędy wojewódzkie?

Obrazek użytkownika maxilampus

18-11-2019 [14:37] - maxilampus | Link:

.."dezorganizacji terytorialnej polskiego państwa"..
Przeciez to jawna Zdrada Stanu i otwarte Lamanie Konstytucji...Jak jest realizowany obowiazek Obrony Konstytucji i Integralnosci Terytorialnej Panstwa spoczywajacy obenie na PIS ?????? hmmmm???
 zamkneli Zdrajcow w wiezieniach ?? postwili ich w stan oskarzenia ???? hmmm??
Czy zamkneli " swoje "sciuki" na " kludke i udaja ,ze nic sie nie dzieje ??
Trzeba byc tepym glupcem ,zeby nie widziec tego dualizmu w ich dzielach i byc psychopata aby lykac usprawiedliwienia takiego dzialania..Kuzwa czy WY macie jeszcze Mozgi..czy tylko pozostala Wam sama przysadka ?? Wroc do Racjonalnej Rzeczywistosci Krzysztof..Slowo pisane ma ja odzwierciedlac !! a nie zaklamywac !!

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

16-11-2019 [17:17] - wielkopolskizdzichu | Link:

!.. Dekomunizację trzeba zacząć od siebie, potem można dekomunizować innych.
2. Obecnie rządzącym nie zależy na autentycznej reformie sadownictwa tylko na uczynieniu z sądów przedłużenia aparatu władzy partyjnej. Przykładem są działania w Krakowie gdzie wszystko podporządkowano szukaniu haków na lekarzy którzy mieli pecha bo nie udało im się utrzymać przy życiu Ojca obecnego ministra sprawiedliwości. Uwolnienie zawodów prawniczych też nie leży w interesie PiS, które ma do zagospodarowania własną klientelę.
3. Zazwyczaj tak jest że krzykacz staje się bardzo potulny wobec silniejszego. 
Lepszy Sort może prać mnie po pysku nazywając mnie wnukiem przywiezionych na ruskich tankach.  / tak się składa że  moi przodkowie to Ci, dzięki którym język polski przetrwał , od Śląska do Pomorza i dzięki którym wróciły te ziemie w latach 1919 - 21 do Polski, / ale w stosunku do córek i synów tych którzy budowali bramy powitalne dla sowietów zachowują się uniżanie.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

16-11-2019 [17:23] - NASZ_HENRY | Link:

Jak mówił Prezes Kaczyński, PiS cudem wygrał wybory w 2015roku.
W następnych wyborach PiSowi większy CUD będzie potrzebny bo pusta #cela# plus czeka już  i nie będzie żadnego „my nie wsadzamy waszych wy nie wsadzacie naszych” ☺
 

Obrazek użytkownika Jabe

16-11-2019 [17:36] - Jabe | Link:

Najpewniej będzie po staremu.

Obrazek użytkownika xena2012

16-11-2019 [19:14] - xena2012 | Link:

Tylko dlaczego ta ,,cela+'' jak dotąd świeci pustkami? Czyżby nie było do tej pory kogo do niej wsadzić pomimo tylu afer? Pomimo tylu komisji?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-11-2019 [19:18] - krzysztofjaw | Link:

To jest ostatnia szansa na wyrugowanie złogów postkomuny i ich pociotków oraz potomków, bo z reguły jest tak, że "czym skorupka za młodu..." a to szczególnie tyczy sie wlasnie komunistów. 

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Jabe

16-11-2019 [20:55] - Jabe | Link:

Nie zorientował się Pan jeszcze, że walczą złogi ze złogami? Trzeba mieć ofertę kompleksowej zmiany.

Obrazek użytkownika Marek1taki

16-11-2019 [22:12] - Marek1taki | Link:

Jak złogi runą, runą runą...
To się rura zatka.
Stąd taka finezja.

Obrazek użytkownika Marek1taki

16-11-2019 [22:18] - Marek1taki | Link:

A oto nie złogi żadne tylko beton kompleksowy o nowych właściwościach:
https://kresy.pl/wydarzenia/no...

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

16-11-2019 [23:05] - Imć Waszeć | Link:

Dokładnie. Rzut oka wystarczy, żeby stwierdzić, że oto człowiek znany z tego, że tato był znany. Zupełnie bez inwencji twórczej tylko owczy pęd i naśladownictwo mitycznego zachodu.

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

16-11-2019 [23:07] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Sz.Pan Autor
powinien krytykować uczciwie i nie wybiórczo, czyli w sprawach mniej ważnych. I tak: może Sz.Pan Autor słyszał, że w aferze Amber Gold wyrok już zapadł, a winni siedzą od kilku już lat. Oczywiście, nie udało się posadzić Tuska, bo – niestety-  nigdy się to nie uda, dopóki o skazaniu będą decydowały dowody, a tych ani na lekarstwo. Podobnie zresztą, jak i w innych rzekomych aferach poprzedniej władzy.
PiS  przez prawie całą poprzednią kadencję nie dotrzymało obietnicy, że 500+ będzie na każde dziecko i dopiero dodało ten zasiłek na pierwsze dziecko jako kiełbasę wyborczą przed ostatnimi wyborami.
 Darmowe leki dla seniorów do tej pory pozostają czystą fikcją i jednym z czołowych kłamstw PiS , w tym i Sz.Pana Autora. Wykupuję często w aptekach recepty da moich ponad 80-letnich rodziców i zawsze płacę   przynajmniej 100 zł od osoby, a od pewnego czasu zaczęły darmowe być dla seniorów leki o wartości…3 do 6 zł! Ale stale czytam i słyszę, że seniorzy (powyżej 75 lat) mają leki za darmo.
 Spiskowa teoria oblężonej twierdzy, którą wszyscy zewsząd i wewnątrz atakują, a wrogów wciąż przybywa, jest już mocno zużyta i dziw, że Pan Prezes jeszcze jej nie zarzucił. Ale jak widać, ona wciąż jeszcze na niektórych działa – vide: komentarz Maksa Jamnickiego.
 

Obrazek użytkownika angela

17-11-2019 [04:02] - angela | Link:

Niech Pan, "zwolennik pisowski",  ulepszacz,  nie dolewa oliwy do ognia, ku uciesze lewackich trolli, i totalnej konfederacji na NB.
Skoro nie ma innej alternatywy, a  kazdy dobrze  wie, ze nie ma,  i w jakich warunkach i wewnętrznych,  i wrogów zewnętrznych PIS /rządzi ?/, użera się z oponentami,  wykorzystując każde poparcie /nawet lewicy, skoro prawica? w opozycji/  żeby popchnac sprawy kraju  do przodu. 
Nie wiem, ze tacy medrcy i wyksztalceni tego nie widzą,  a moze im o co innego chodzi.
O co wam chodzi, w takim razie.
Ja rozumiem, że zmiana konstytucji i reforma sądów,   otworzy drogę do radykalnych dalszych reform,  i ukarania złodziei, oczyszczenia Polski że szkodników. Ale bez silnej gospodarki,  nie pójdą na ostro, bo każdy nas zniszczy. Przez 4 lata chcecie cudów?  tym bardziej,  że i wyborcy oporni, i brak większości konstytucyjnej nie pomaga.
Dlaczego tak lewacy swego czasu tępili  na NB "rozdawnictwo PiSowskie", a rozdawnictwo POwskie wcale ich nie obchodzilo. 
Oni wiedzieli, ze rząd przez to dąży, do totalnego poparcia w wyborach, zeby moc w koncu doprowadzic sprawy do końca,  nie oglądając sie na nikogo, niestety, społeczeństwo się nażarlo i leglo w fotelach,  nie idąc na wybory. 
Teraz jest WOJNA O POLSKE, I ZASTANÓWCIE SIĘ DOBRZE, CO PISZECIE,  NIE TYLKO NA NB.

 

Obrazek użytkownika maks jamnicki

17-11-2019 [08:10] - maks jamnicki | Link:

Angela:  Dobre sformułowanie, "dolewanie oliwy do ognia". Ale z tym rozdawnictwem POwskim to ciut przesady :) W tej materii wybór i ocena jest pomiędzy "rozdawnictwem PiSowskim" a rabunkiem i defraudacją PO/PSLowską. To co poprzednicy  z podatków kradli, albo pozwalali kraść bliskim im ideowo środowiskom,  ci dali ludziom /i dobrze,  nie mnie, bo nie mieszczę się w  kryteriach, ani nie mam małoletnich dzieci ani nie jestem jeszcze emerytem ale absolutnie to popieram, niektóre środowiska były wycieńczone ekonomicznie/. Najbardziej bawił  mnie zawsze argument , że skoro są pieniądze, to "rząd jako dobry gospodarz" powinien je kumulować i gromadzić na przyszłość. Tak, oczywiście jakby złodziejskie i antypolskie nasienie do pary z sodomitami  doszło do władzy, to by dopiero mieli używanie. Już oni by to "zagospodarowali". Więc naprawdę   lepiej dawać ludziom niż wystawić te pieniądze na ryzyko sprzeniewierzenia. Niech ludzie  mają ciut oddechu. Nawet, jak nie wszyscy to rozumieją. Oby nie przyszedł czas, że się znowu przekonają, jaka jest różnica pomiędzy wsparciem ze strony rządzących a  byciem przez nich okradanym.   

Obrazek użytkownika angela

17-11-2019 [09:34] - angela | Link:

@Max ,oczywiście masz rację,  rozdawnictwo POwskie , chodzi oczywiście o rozdawnictwo  w celu wyniszczenia Polski , mafiom,  umożliwienie grabieży swoim,  sprzedaż za bezcen gruntów, budynków , całych zakładów , przymykanie oczu na wszelkie finansowe kombinacje itd itp 

Obrazek użytkownika Jabe

17-11-2019 [10:45] - Jabe | Link:

Pan naprawdę nie wie, skąd władza bierze pieniądze. Czy zwolennikami PiS są ekonomiczni analfabeci?

Obrazek użytkownika angela

17-11-2019 [09:49] - angela | Link:

@Max,  absolutnie tak, ta WOJNA bezpardonowa o wladze POprzednikow, imalwersantow i zlodziei, różnie może się  skonczyc.Maja ogromne wsparcie  poteznych odwiecznych naszych zaborców, w ktorych interesie jest żeby Polskę tak osłabić,  a potem wchłonąć,  żeby nas nie było,  zrobić z Polaków masę międzynarodową, i siłę roboczą,  a nasze piękne tereny na wczasowiska możnych i bogatych zachodu, i naszej swołoczy dorobionej na zgliszczach Polski.
Dlatego, rozdać, i tek zabezpieczyc resztę majatku, zeby nie mogli nic ugryźć. 
 

Obrazek użytkownika maks jamnicki

17-11-2019 [16:06] - maks jamnicki | Link:

Angela: W punkt. Tak właśnie wygląda sytuacja. I przyznaję, martwi mnie, że nie ma przekazu do młodego pokolenia, by mogło to zrozumieć. Nie mają tej szansy. Kiedyś, nawet najmłodsze dzieci polskie wchodziły w życie "zaszczepione", już maleńkie uczyły się "na blachę", a uczyły chętnie, słów "Kto ty jesteś, Polak mały, Jaki znak twój, orzeł biały" itd, były z tych słów i siebie dumne, Na swój dziecięcy sposób. Dziś do przedszkoli co chce się implantować? Co planuje  a czasami już wdraża "tęczowa zaraza" ?. Nastolatkom podajemy przekaz o Żołnierzach Wyklętych. Ale to część historii. A nie rozumieją zagrożeń dzisiejszych. I jutrzejszych. Nie mamy przekazu. Przekazu tego, że przez wpływowe środowiska oni szykowani są na niewolników właśnie, a jedyne co dostaną od swoich panów, to prawo i zachętę do kopulacji, bo to tamtych nic nie kosztuje. A.., jeszcze prawo do środków antykoncepcyjnych i poronnych, aby się nie rozmnażali, bo to kosztuje niewiele, a sprowadzi się tzw "uchodźców", by "ubogacić" Polskę, "wielokulturowo". Zaraz po naszych wyborach w PE ruszył temat.  Liberałowie, neokomuniści i sodomici, nie mając żadnych umiejętności ekonomicznych ku wzrostowi, świat tego nigdy przecież nie doświadczył, proponują więc młodym to, co ich nic nie kosztuje, "nagrodę" w zamian za  pracę na swoją rzecz. Jeśli nie znajdzie się klucza  do rozjaśnienia młodych umysłów, nie będzie lekko.

Obrazek użytkownika Jan1797

17-11-2019 [19:36] - Jan1797 | Link:

Czy tylko konfederaci tak impulsywnie reagują, czytają bez zrozumienia?
Być może cały antypis tak reaguje na sondażowe pompowanie w Onecie
czy Sputniku? Ilu z tych wojowników pracuje we własnej firmie 5-7%?
Wszystko przez historię Polski według; https://www.dailymotion.com/vi...
A zwycięzcy napisali nam współczesną historię pod tytułem „Słowenia czy
Słowacja". Dlatego o wiele prościej jest uruchomić w najbliższych dniach
kolejną produkcję niż wytłumaczyć cokolwiek antypisowi. Na dziś jedyna
możliwa odpowiedź to, „kiedy już Ich nie będzie na scenie politycznej”
to gaz i tak będzie zdecydowanie tańszy. Do za tydzień, pozdrawiam.

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

17-11-2019 [18:26] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Sz.Pani Angeli
komentarze,a już zwłaszcza ten wzbudzają niemal podziw horrendalną wręcz zawziętością w powtarzaniu idiotycznych haseł propagandowych,na które dzisiaj już mało kto (poza tzw. ciemnym ludem) się nabiera. W tej niekończącej się akcji Sz.Pani Angeli dzielnie sekundują  dwie pozostałe znane na NB Panie Komentatorki:Xenna i Panna Anna. Ma z kogo być dumny szef TVPiS!

Obrazek użytkownika Pani Anna

17-11-2019 [21:52] - Pani Anna | Link:

@hr. Levak
czuje się zaszczycona wymienieniem mnie jednym tchem w tym zacnym gronie.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

17-11-2019 [12:33] - krzysztofjaw | Link:

Angela
Nigdy nie pisałem, że będę popierał PiS za każdą cenę, ale oboje wiemy, że na dziś nie ma innej alternatywy. Stąd mój głos jest po stronie PiS. I z tej perspektywy mogę krytykować to, co mi się nie podoba i dlatego pisze to u progu nowej kadencji i rozpoczęcia prac nowego/starego rządu. Chyba to dobrze, że fanatycznie pomijam wątpliwości jak one występują. Ja wiem, że sytuacja jest dynamiczna i nieraz w polityce trzeba zawierać sojusze bardzo zaskakujące, ale prowadzące do celu, ale jak np. można było głosować za Wielgus na wiceprzewodniczącą komisji kultury. Przecież ona jest jakimś  "medycznym przypadkiem" i w ogóle nie powinna być w sejmie. 
Pozdrawiam
 

Obrazek użytkownika Czesław2

17-11-2019 [08:50] - Czesław2 | Link:

Mnie najbardziej nie podoba się fakt, że nie jesteśmy suwerennym krajem. I prawnie i ekonomicznie. Wydawało mi się swego czasu że opuściliśmy komunizm. Nic z tego . Nadbudowa jak była, tak jest.

Obrazek użytkownika Sławek ski

17-11-2019 [09:35] - Sławek ski | Link:

Ja byłem na tyle rozczarowany, że nie oddałem głosu na PIS.
Jeżeli nie realizuje się obietnic, które wymagają niewielkich nakładów (ujawnienie aneksu, dokończenie śledztwa w sprawie śmierci ks. Popiełuszki), to czego można oczekiwać w sprawach, które wymagają o wiele większych nakładów (reforma systemu podatkowego, służby zdrowia itd).
Jeżeli chodzi o służbę zdrowia to moim zdaniem do czasu gdy o jej kształcie będą decydowali lekarze to nie ma szans na poprawę. Wszyscy chcemy zarabiać, pracownicy służby zdrowia też, w związku z tym kasa ma iść od pacjenta. Lekarz leczy to zarabia bo idą do niego pacjenci. System płatności dla przychodni zależny od zarejestrowanych obywateli to jedna wielka patologia.
Wielkie słowa o innowacyjnej gospodarce i mieszkaniu+ są śmiechu warte. Przy obecnym systemie podatkowym nie ma szans na jakiekolwiek zmiany, system naliczania odpisów amortyzacyjnych hamuje totalnie rozwój, płacenie podatku od stanów magazynowych to samo. Jedne firmy płacą podatki inne (zagraniczne kororacje) nie.
W stosunkach zagranicznych klęska że aż wstyd. Przez 4 lata zapowiadano jakąś zmianę, wprowadzano ją a potem pod naciskiem różnych gremiów wycofywano się rakiem. To tak jaby rozgrzebywać w miejscu publicznycm gniazdo szerszeni.
Wymiar sprawiedliwości to karykatura już lepszy byłby kodeks Hamurabiego - prorównałem kodeks karny z 1932 z aktualnym. Kilknaście razy w aktualnym występuje sformułowanie "nie podlega karze ...". Jakie pole do intepretacji dla prawników a póżniej są efekty - obywatel za cukierek czy batonik idzie do pierdla a członek mafii aptekarskiej przy stratach budżetu ok. 30 mln wychodzi wolny bo wykazał skruchę przed sądem.
I na koniec moje gratulacje dla rządzących za wprowadzenie SLD do sejmu.
Miałem nadzieję, że drobnymi kroczkami system zacznie być bardziej przyjazny dla zwykłych obywateli ale zawiodłem się.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

17-11-2019 [12:39] - krzysztofjaw | Link:

Ja oddałem swój głos na PiS, mimo wszystko. Ale w tym co piszesz jest dużo racji. Ochronę zdrowia znam z autopsji jako kiedyś dyrektor ekonomiczny placówki ochrony zdrowia i wiem, że lekarze nie mogą piastować funkcji zarządczych. Powinni zajmować sie leczeniem a zarządzanie oddać fachowcom. Będę się wnikliwie przyglądał temu, co będzie robił PiS i jeżeli juz mnie doszczętnie rozczarują to mojego głosu nie dostaną. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Marek1taki

17-11-2019 [14:09] - Marek1taki | Link:

Ciekawe są Panów spostrzeżenia odnośnie lekarzy. Może wy nie chcecie się leczyć u lekarzy tylko u biuralistów? Droga wolna, zwłaszcza, że przymus bezpośredni zmierza do tego co wam odpowiada.
Akurat tak się składa, że wśród przełożonych miałem 3 dobrych szefów: 2 lekarzy i jednego nielekarza.
Z czego wynika nieporozumienie? Wśród lekarzy jest mniej więcej tyle samo dobrych zarządców co w całej populacji. Gdy chory leczy się u lekarza nie ma problemów z zarządzaniem. Gdy chory leczy się w prywatnym szpitalu za własne pieniądze też nie ma z tym problemów, ani z tym kto zarządza, chociaż z natury rzeczy lekarze są w uprzywilejowanej sytuacji bo sami sobie są zastępcami d/s lecznictwa. W sytuacji patologii z jaką mamy do czynienia w globalnym socjalizmie pacjent nie leczy się za swoje, ani u lekarza. Pacjentowi "się należy" dostać gruszkę z wierzby, bo leczy się w "systemie". W "systemie" to już lekarze nie mogą być dobrymi menadżerami o ile nie potrafią myśleć "systemowo". W biurokracji - stale rozrastającej się - faktycznie łatwiej się połapać ludziom ze szkołą i doświadczeniem administracyjnym. Nie dziwmy się tylko, że w papierach się zgadza, koszty rosną a pacjent może dostać to co system ma do zaoferowania a nie to co pacjent potrzebuje. To przeniesienie dwa piętra w górę sytuacji gdy dobry dyrektor robił długi, lepiej płacił, drożej leczył a zły dyrektor ciął koszty i wychodził na jelenia podczas gdy cwaniaka przenieśli a szpital oddłużyli. Teraz zadłużamy i oddłużamy się planowo na kredyt, a związek podaży i popytu się oddalił na jeszcze większą odległość.

Obrazek użytkownika maks jamnicki

17-11-2019 [15:16] - maks jamnicki | Link:

I w ten sposób, w myśl filozofii  "nie zagłosuję", "nie pójdę" itd, spokojnie  dojdzie do władzy PO/PSL z komunistami i sodomitami. Bo różnica głosów jest niewielka, a kraj jakby w dużej części zagubiony. Bo wcale nie jest pewne, czy ten rząd przetrwa kadencję. A  "oni" pójdą na pewno. No i wtedy będzie lepiej. Od 39-go roku Polska była mordowana i okradana, po 89 roku mordowana ekonomicznie i okradana, początek budowania  betonowych zapór  i  zasieków w sądach, KLUCZOWE  miejsce, to  44 rok, do 2015 roku to 70 lat. I każdy by chciał, by pstryk, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko zmieniło się w 1/20 tą tego czasu /licząc mordowanie Polski od 39r /. "Zagłosowałem" i dawajta, szybko, a jak nie to "wypierda...ta", niech rządzą poprzednicy. / do tego zmierza ten defetyzm/. "Zagłosowałem", zajęło mi to 40 minut podreptania w tą i z powrotem razem z użyciem długopisu na krzyżyk, a teraz siedzę sobie w fotelu lub przed komputerem i tupię  zmiany, zmiany, zmiany. Dobrze, nie chodźcie do wyborów wejdą kiedyś Niemcy i ruskie i te zmiany zrobią, zresztą już są, stosownie do czasów dobiera się środki. Sami  popełnimy harakiri a potem  przez następne 200 lat będzie łkanie. Pan Bóg jest cierpliwy do czasu. Nawet jak zmaganie się z przeszkodami miało by trwać 20 lat, to lepiej iść  po centymetrze do przodu niż wpaść w otchłań, to takie trudne do zrozumienia?. Takie malkontenckie gadanie i pisanie jest zaraźliwe, pociąga jednostko czasowo zagubione i jest wodą na młyn przeciwników. Chętnie czytają i jeszcze podjudzają. Nie  nazywano tego kiedyś "naprawianiem Polski" ale po prostu  defetyzmem. 
Mamy walkę na śmierć i życie,  tu już nawet nie chodzi chwilami aby Polska była lepsza, ale by w ogóle była. jak przed rozbiorami. "Mojego głosu nie dostaną". Pytanie: kto dostanie? :) Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika Pani Anna

17-11-2019 [15:51] - Pani Anna | Link:

@maks jamnicki
Super pan to napisał, ja sama też już nie mam cierpliwości do tego pseudoprawicowego międlenia i defetyzmu. Na NB coraz mniej wartościowych felietonów, tylko narzekanie, a co niektórzy wciąż nie moga podnieść się po sukcesie wyborczym pokazywanym jako sromotna klęska. Tylko trolle maja używanie. Gdybyśmy mieli takich dowódców jak co niektórzy blogerzy, to nigdy nie wygralibyśmy żadnej bitwy, a po Polsce nie zostało by nawet wspomnienie. Każdy, najmniejszy problem pokazywany jest jako zapowiedź ostatecznej klęski.
Tak, jakby co niektórzy nie mieli świadomości, że całe życie jest z definicji skomplikowane, trudne i często nieprzewidywalne. Z takim podejściem to ja się dziwię, że w ogóle nauczyli się samodzielnie wiązać buty. Kiedys myslałam, że to jest tylko syndrom Cichockiego z "Alternatywy4", ale to coś więcej. To pokolenie przyzwyczajone, że wszystko ma być już, w tej chwili, w dodatku ma być łatwo, miło i przyjemnie, a najważniejsze - bezproblemowo. W przeciwnym wypadku - koniec świata, obraza, no i oczywiście "nie pójde na wybory, mojego głosu nie dostaną". No to nie idź, jeden z drugim, siedź w kapciach i pisz durne felietony  z cyklu "a nie mówiłem?". Trolom to się z pewnością spodoba, przecież właśnie o to chodzi.

Obrazek użytkownika xena2012

17-11-2019 [12:49] - xena2012 | Link:

Ja też jestem rozczarowana,przede wszystkim ciapciowatością.Ataki na polityków PiS-u połączone z intrygami są na porządku dziennym,tymczasem nie widzimy żadnych działań na fałszywe pomówienia i sytuacje.Dlaczego PiS  za jedyną swoją reakcję uważa ,,rozważanie'' kroków prawnych dlaczego od rozważania nie przejdzie wreszcie do działań skutkujących pozwem?Dlaczego byle pismak czy dziennikarzyna z Superwizjera oskarża byłą premier Szydło o ,,wylewne ''stosunki z neonazistami i gangsterami udającymi wolontariuszy podczas spotkania w terenie w sprawie szkód po wichurach. Ta ,,wylewność'' miała polegać na podawaniu ręki przez panią Szydło zebranym mieszkancom zupełnie jej nie znanym,więc wiadomo jak dętą aferę przygotowano przeciw niej.Niestety znowu są rozważane ,,kroki'' prawne na których skończy się reakcja.Co ma myśleć elektorat?

Obrazek użytkownika tricolour

17-11-2019 [13:37] - tricolour | Link:

@xena

A nie pomyślałaś, ze nie są to fałszywe pomówienia? Ze nie można pójść do sądu, bo sie całość wyda, dziennikarze zjedzą winnego na surowo, a suweren przejrzy na oczy?

Ze jedyne, co można zrobić, to postraszyć sądem, położyć uszy po sobie w nadziei, że sprawa przyschnie? 

Obrazek użytkownika xena2012

17-11-2019 [14:50] - xena2012 | Link:

Rzeczywiście nie pomyslałam,że wizytowanie terenów dotknietych klęską  zywiołową to pretekst do spotkań z neonazistami czy gangsterami udającymi wolontariuszy.Typowa ustawka debilnych chamów z Superwizjera,żeby znależć coś na tę kobietę w tłumie anonimowych mieszkańców i aby zastraszyć.Niedługo oskarżycie ją,że podała komuś ręke na przywitanie albo się uśmiechnęła. .

Obrazek użytkownika maks jamnicki

17-11-2019 [21:24] - maks jamnicki | Link:

xena2012: Widzi Pani ilu tu już się zeszło? Dlatego, przyznaję, niezbyt chętnie zaglądam  już na naszeblogi. Traktuję to bardziej, że są przez kogoś skazane na "wygaszanie". Bo to tak, jakbym wchodził, chciał się spotkać z mniej lub bardziej znajomymi, najczęściej lubianymi nawet jak się z nimi nie zgadzam, wymieniamy uwagi i sądy w gronie ludzi wyznających w miarę przybliżone poglądy, powiedzmy w kawiarni, a z boku przy stoliku siedzi nasłany "komentator"/"komentatorzy"/ i co chwilę dogryzają, judzą, prowokują itd. Mój znajomy nawet określił to dosadniej, za przeproszeniem, że "pierdzą", zanieczyszczają atmosferę.  A przecież nie po to by znosić takie zachowania , zwłaszcza wobec współblogowiczów,  wchodzę na komputer na spotkanie z nimi. I wtedy wyjścia są dwa. Albo poprosić gospodarza kawiarni, by co przesadnych i intencjonalnych wyprosił, albo drugie, jeśli to trwa, szukać kawiarni, gdzie, dogryzający i "siarkowodorowcy", są trzymani z daleka. Nie jest to problem największy na tym świecie, ale istnieje. Od czasu do czasu zaglądam, wchodzę do kawiarni, i widzę oraz czuję, że to trwa.

Obrazek użytkownika angela

17-11-2019 [16:19] - angela | Link:

@Max,  to nie dobrze, bo trollowisko lewacko Konf.sie tu rozpanoszyli,  plota bzdury,  a czytający myślą, że to prawda 

Obrazek użytkownika xena2012

17-11-2019 [17:27] - xena2012 | Link:

No tak ,na każdego z nas komentatorów przypada po 1.5 trolla.

Obrazek użytkownika maks jamnicki

17-11-2019 [22:02] - maks jamnicki | Link:

Angela : Spokojnie, pożyjemy, zobaczymy. Gdyby komentarze zwijały się w drugą stronę, to taki "komentator" znikał by w otchłani, i by być widoczny, trochę by się napracował. A tak, człowiek otwiera by poczytać czy czasami dopisać komentarz czy uwagę i musi się gapić na ksywki z "siarkowodorem". Co za dużo to niezdrowo, przyznaję, to często jest to taki pewnik, że nie chce mi się otwierać portalu. A jak mu się napisze, że on waniajet, to to mówi, "panie, demokracja!!, demokracja się panu nie podoba, "pluralizm  poglądów" ?  :-)) 

Obrazek użytkownika xena2012

17-11-2019 [17:31] - xena2012 | Link:

Wygaszanie NB? Dlaczego?Trochę szkoda,to już ładnych parę lat i tylu ciekawych blogerów się przewinęło.

Obrazek użytkownika maks jamnicki

17-11-2019 [21:50] - maks jamnicki | Link:

Tak mi się napisało, chodzi mi to po głowie, iż gdyby intencją mających na naszeblogi  formalny wpływ, był jakiś nawet nie tyle rozwój co ożywienie, to przecież nie pozwalano by na takie rozplenienie się "siarkowodorowców". Przecież jak wchodzę by poczytać i nagminnie na pierwszym miejscu komentarzy lub kilku tych  początkowych są tacy "dyżurni" delikwenci, i za każdym razem gdy wchodzę muszę oglądać te ksywki jak komuś dokuczają, czasami wprost kogoś obrażają, to dlaczego ja mam sobie fundować tą wątpliwą przyjemność?  Czy jak  Pani umawia się w kawiarni z kimś a tam zawsze obok siedzi i czuwa ktoś, od kogo mocno waniajet, to szuka Pani tej przyjemności? Otóż od zalogowanych blogerów jestem w stanie znosić wszystko, wszelkie poglądy i komentarze, bo to ilość policzalna. Jeśli jednak widzę, że u kogoś na 6 komentarzy 4 to dyżurne trole / te 1,5  jak słusznie Pani zauważyła/, to to już zaczyna być komentatorskim  ściekiem bez oczyszczalni , a jest coraz gorzej. Spokojnie, może się mylę z tym "wygaszaniem" ale niech Pani porówna ilość wejść kilka lat temu a dziś. I czasami 2 nowe teksty na 12 godzin, tak też bywa. Czasami ktoś coś umieści i ma pewność , że powita go  x, y lub z, statystyczna nadreprezentacja osobników  złej woli, z którymi na kawę by się Pani nie umówiła. A jak by trzech dosiadło się do stolika, to tylko wiać, taki siarkowodór  : ). Ale spokojnie pożyjemy, zobaczymy.

Obrazek użytkownika Jabe

17-11-2019 [22:06] - Jabe | Link:

Powinna Panu dać do myślenia własna niezdolność do kulturalnej polemiki. Odrobiny autorefleksji życzę.

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

17-11-2019 [23:40] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Sz.Pan Maks Jamnicki
wraz z Sz.Panną Anną i Xenną utyskują, iż NB to nie forum TWA i trzeba czytać również komentarze  autorów mających inne zdanie, a których natychmiast nazywa się trollami,nie mówiąc już o wielu obraźliwych inwektywach. Jednocześnie bijecie na alarm, że liczba tych "trolli" jest  niemal gigantyczna podczas gdy w stosunku do Waszych wpisów i komentarzy jest ona zaledwie kilku procentowa (być może dlatego, że wiele z nich jest blokowana przez cenzurę Strefy Wolnego Słowa....). Czy nie zauważyliście, Sz.Państwo,że ci "trolle" mogliby spowodować większe ożywienie na NB, niż tylko Wasz hejt i złość, gdybyście z nimi merytorycznie polemizowali? Czy bolszewicka zasada, że tylko my mamy rację, a pozostali to nasi wrogowie, sprzyjałaby temu portalowi? A Wy, Sz.Państwo, już zaczynacie domagać się, żeby NB zamknąć dla użytkowników o innych poglądach...Nie sądzę jednak, żeby Administracja (właściciel) NB podzielił Państwa zdanie w tej materii, bo chyba nie chciałaby zaszkodzić temu ciekawemu (także dzięki poziomowi intelktulanemu ogromnej większości blogerów) forum społecznościowemu.
Kłaniam nieco zaniepokojony!