"Sukcesy" PO

Pamięć ludzka jest ulotna. Pamiętamy tylko najważniejsze rzeczy, reszta gdzieś uchodzi i zapominamy o nich. Dlatego też pewne zdarzenia i fakty winniśmy przypominać cały czas a już w zakresie społeczno-politycznym szczególnie. Dotyczy to przede wszystkim polityków i formacji politycznych do których należą.

Zbliżają się wybory. Kampania wyborcza kieruje się swoimi prawami i z reguły dotyczy spraw aktualnych. Przeszłość mało zajmuje wyborców, ale to bardzo źle, bo ona kształtuje teraźniejszość i przyszłość więc warto przypomnieć "sukcesy" PO w czasie 8 lat jej rządów. Głosując na nich możemy być pewni, że - jeżeli nie daj Boże - wygraliby wybory - ta lista szybko zacznie być systematycznie uzupełniania.

Znalazłem ją anonimowo w internecie i trochę uzupełniłem, m.in. informacjami z Wikipedii oraz moimi spostrzeżeniami zawartymi we wcześniejszych moich postach.  Oto "sukcesy" PO-PSL:

1) Afera taśmowa - zostali nagrani w restauracjach:  "Sowa&Przyjaciele", Amber Room w pałacyku Sobańskich oraz Osteria członkowie m.in. PO, gdzie omawiali "państwo z dykty", gdzie jest tylko "ch...j, dupa i kamieni kupa".  Afera ta  wybuchła 14 czerwca 2014 po publikacji w tygodniku „Wprost” stenogramów podsłuchanych rozmów polityków,

2) Afera hazardowa - wydarzenia związane z ujawnieniem lobbingu politycznego w trakcie prac nad nowelizacją ustawy (VI kadencja Sejmu RP) z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. Aferę ujawniono 1 października 2009 po opublikowaniu przez „Rzeczpospolitą” artykułu Cezarego Gmyza i zawartych w nim stenogramów nagrań rozmów szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem z branży hazardowej Ryszardem Sobiesiakiem, które prawdopodobnie zostały uzyskane z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W rozmowach uczestniczyli też m.in. lobbysta Jan Kosek i znajomi Chlebowskiego, pośredniczący w umawianiu spotkań. Według stenogramów Sobiesiak twierdził, że w tej sprawie rozmawiał również z ministrem sportu i turystyki Mirosławem Drzewieckim. 7 kwietnia 2011 roku zostało wydane i podpisane postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie afery hazardowej,

3) Afera wyciągowa - W styczniu 2010 r. „Rz" ujawniła, że Winterpol, firma Ryszarda Sobiesiaka, od którego zaczęła się afera hazardowa, zbudowała wyciąg narciarski w Zieleńcu na Dolnym Śląsku, wyciąwszy najpierw nielegalnie pół hektara państwowego lasu. Dopiero potem, sfałszowawszy dokument poświadczający prawo do dysponowania gruntem Lasów Państwowych, wyłudziła pozwolenie budowlane. Urzędnicy – od samorządowych do ministerialnych – legalizowali samowolę budowlaną i bezprawną wycinkę lasu. W sprawę zaangażowali się politycy. Ze stenogramów rozmów nagranych przez CBA wynikało, że Chlebowski, wówczas szef Klubu Parlamentarnego PO, chwalił się Sobiesiakowi, iż dyrektor Lasów Państwowych we Wrocławiu „melduje na bieżąco", jak się ma stan spraw związanych z budową wyciągu, bo „tam narozrabiane jest".

4) Afera stadionowa - afera związana z bardzo wysokimi kosztami budowy stadionu we Wrocławiu (730 mln. zł) i związanej z nią "Spółki Wrocław 2012" [1],

5) Afera autostradowa - defraudacja i korupcja środków publicznych przy budowie autostrad na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz działanie na szkodę podwykonawców, których ogromna część zbankrutowała nie dostawszy zapłaty za usługi [2],

6) Afera stoczniowa - dążenie do definitywnego zamknięcie stoczni w Gdyni i Szczecinie oraz obietnice D. Tuska o jakichś katarskich inwestorach oraz "przekręty" na przetargach [3]

7) Afera Amber Gold, o której wszyscy na bieżąco wiemy chyba najwięcej,

8) Afera Elewarru  - zamieszani w tą aferę byli m.in. politycy PSL a chodziło  m.in. o pobieranie niesłusznych wynagrodzeń przez kierownictwo firmy. W opublikowanym w 2012 roku raporcie NIK wskazała liczne nieprawidłowości, w tym nepotyzm i wypłacenie bezpodstawnie 1,4 mln zł wynagrodzeń (np. prezes Andrzej Śmietanko zarabiał miesięcznie 29 tys. zł plus 4% od zysków. Wskazał także na słaby nadzór Agencji Rynku Rolnego nad spółką. W wyniku afery dymisję złożył minister rolnictwa Marek Sawicki. Nieprawidłowości w Elewarr były także przedmiotem postępowania CBA. Według NIK w latach 2008–2010 zarząd spółki pobrał nienależne wynagrodzenia w wysokości ponad 2,5 mln zł, zaś ze względu na malejące znaczenie Elewarru w stabilizacji rynku zbóż i rzepaku Izba zarekomendowała ministrowi rolnictwa likwidację spółki. Spółki-córki Elewarru to Zamojskie Zakłady Zbożowe i Towarowy Dom Maklerski „Arrtrans” w Łodzi,

9) Afera z informatyzacją MSWiA związana m.in. ze zmowami przetargowymi oraz korupcją [4],

10) Afera z budową gazoportu w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Kataru - Raport Najwyższej Izby Kontroli obnażył szereg nieprawidłowości przy budowie gazoportu w Świnoujściu. Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że w ujawnionych w ramach afery taśmowej nagraniach były wiceminister finansów, a od 2013 roku wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych PGNiG Andrzej Parafianowicz, w rozmowie ze Sławomirem Nowakiem otwarcie otwarcie przyznał, że podpisane zostały niekorzystne umowy ws. budowy gazoportu w Świnoujściu i należy spodziewać się dużych opóźnień, zob. szerzej [5],

11) Afera z budową elektrowni atomowej - przez 5 lat trwało "wybieranie" jej lokalizacji, a wynagrodzenia zarządów specjalnych spółek były wypłacane [6],

12) Afera z opóźnieniem publikacji przez Rządowe Centrum Legislacji ustawy o rajach podatkowych, co dało czas na "wyczyszczenie" pieniędzy różnym grupom przestępczym,

13) Grabież Polakom połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE (153 mld zł) i załatanie tą kwotą dziury budżetowej,

14) Wydłużenie obowiązku pracy (wieku emerytalnego) o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn,

15) Rozrost biurokracji publicznej o sto tysięcy nowych etatów,

16) Drastyczny wzrost długu publicznego i deficytu budżetowego oraz zadłużenia zagranicznego. W 2007 roku dług publiczny Polski wynosił około 530 mld zł., a w 2015 ponad 1000 mld zł (odpowiednio 45% i 57% jako % PKB.), przy czym są szacunki (FOR) mówiące, że dług ten wraz z długiem ukrytym wynosił już przeszło 3000 mld zł. Natomiast według danych NBP zadłużenie zagraniczne Polski na koniec roku 2013 wyniosło około 276,8 mld Euro t.j. 381,1 mld USD. Warto wspomnieć, że sławne już zadłużenie zagraniczne jakie zostawił nam po sobie E. Gierek w 1980 roku wynosiło w walutach wymienialnych 24,1 mld USD a wymagalne płatności z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego na rok 1981 wynosiły 10,9 mld USD [7],

17) Podniesienie stawek podatku VAT,

18) Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców,

19) Zamrożenie na 8 lat kwoty wolnej od podatku, kwot uzyskania przychodu oraz progów podatkowych,

20) Podniesienie akcyzy na paliwo,

21) Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa),

22) Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego,

23) Wprowadzenie nowego podatku paliwowego - tzw. opłaty zapasowej,

24) Nałożenie na Lasy Państwowe haraczu w postaci podatku od przychodu (a nie dochodu!) oraz próba ich sprzedaży udaremniona nocą jedynie dzięki 5 głosom PiS. W Parlamencie PO-PSL chciała zmienić konstytucję RP tak, aby sprzedaz lasów państwowych była możliwa [8],

25) Prace nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego,

26) Prace nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego,

27) Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego [9],

28) Warunkowa zgoda na wprowadzenie do Polski żywności GMO a także nasion GMO,

29) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej,

30) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń,

31) Przyjęcie ustawy o "bratniej pomocy" (tzw. ustawa 1066). Posłowie przegłosowali ową ustawę nr 1066 o „udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Dokument ten pod pozorem konieczności dostosowania do unijnego prawa wprowadził niepotrzebne i bardzo niebezpieczne rozwiązania prawne. Oto bowiem w majestacie prawa otworzona została furtka do legalizacji działań na terenie naszego kraju dla zagranicznych formacji policyjnych i sił specjalnych. A to tak, jakby na własne życzenie pozbywać się jednego z najważniejszych atrybutów naszej suwerenności państwowej,

32) Utajnienie raportu o nieprawidłowościach w ZUS do jakich doszło w latach 2008 - 2013

33) Podpisanie W 2010 ROKU z Rosją skrajnie niekorzystnej umowy gazowej (najdroższy gaz w Europie) i na szczęście dzięki KE przedział czasowy dotyczy jedynie do roku 2022 a W. Pawlak chciał go podpisać na kilkadziesiąt lat! [10],

34) Blisko 3-letni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego a co za tym idzie i ropy łupkowej. Dziś z wielkich planów nie zostało prawie nic, choć tak naprawdę nikt do kńca nie wie dlaczego...

35) Drenaż Funduszu Rezerwy Demograficznej, która miała zabezpieczyć nas przed starzeniem się społeczeństwa,

36) Wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 mld zł (w tym spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów) czy sektor zbrojeniowy [11],

37) Ograniczenie potencjału militarnego zarówno w postaci sprzętu  jak i liczby żołnierzy

38) Złodziejska „ reprywatyzacja ” budynków i ziemi w całej Polsce, w tym w Warszawie,

39) Zgoda E. Kopacz na przyjęcie muzułmanów do Polski i to wbrew ustaleniom grupy V4,

40) Przekręty podatkowe (szczególnie w zakresie VAT) i tym samym okradzenie Polski i Polaków na 250-260 mld. zł,

41) Obniżaniu poziomu i zmniejszaniu dostępności do gwarantowanej konstytucyjnie,  podstawowej i specjalistycznej ochrony zdrowia,

42) Oddanie śledztwa Rosjanom w sprawie przyczyn i okoliczności zamachu smoleńskiego... Każdy inny kraj zrobiłby wszystko, aby śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci np. tylko ich prezydenta było nadzorowane przez tenże kraj,

43) Radykalnie obniżono poziom wykształcenia naszych dzieci,

44)  Skłonienie do emigracji zarobkowej niemal 2,5 mln  młodych i kreatywnych Polaków, którzy najprawdopodobniej już nigdy nie wrócą do Polski,

45) PO przegranych wyborach, targowickie donosy na Polskę i opozycja totalna chcąca puczem i rozlewem polskiej krwi obalić obecnie rządzących. Dodatkowo działanie na niekorzyść Polski wszędzie, gdzie jest to możliwe.

Zdaję sobie sprawę, że tych afer i negatywnych dla Polski i Polaków posunięć rządów PO-PSL było zdecydowanie więcej (kiedyś MarkD wyliczył je na grubo ponad 2 tysiące). Stworzyli państwo pełne korupcji, nepotyzmu, przestępstw, podejrzanych powiązań. Można by rzec podjęli się tak naprawdę likwidacji polskiego państwa i w obecnej kampanii wyborczej tylko potwierdzają tą chęć, np. poprzez "rozbicie dzielnicowe" wynikające z likwidacji wojewodów.

Teraz doszły jeszcze haniebne "taśmy Neumanna", w których z pogardą i wulgarnym językiem mówi nie tylko ogólnie o Polakach, ale nawet o tych, którzy tworzą z PO koalicję.

Czego jeszcze potrzeba Polakom, żeby PO-KO uzyskało maksymalnie 10% w wyborach parlamentarnych?

[1] - zob. szerzej: https://krzysztofjaw.blogspot....,
[2]- zob. szerzej: http://www.turalinski.pl/o-mni...,
[3] - zob. szerzej: https://www.wprost.pl/174749/a...
[4] zob. szerzej: https://wiadomosci.wp.pl/gigan...
[5] https://niezalezna.pl/64781-ni...
[6] zob. szerzej: https://www.money.pl/gospodark...
[7] zob. szerzej: http://krzysztofjaw.blogspot.c...
[8] zob. szerzej: https://www.salon24.pl/u/krzys...
[9] zob. szerzej: https://naszeblogi.pl/59327-og... - o tym warto naprawdę wiedzieć!,
[10] zob. szerzej: https://www.money.pl/gospodark...,  https://www.money.pl/gospodark...https://wpolityce.pl/polityka/...
[11]  zob. szerzej: http://krzysztofjaw.blogspot.c...

Tekst ten można jeszcze uzupełnić dwoma moimi postami z roku 2015, które w większości też zawierają w/w "sukcesy" rządów PO-PSL i nie straciły oczywiście na aktualności:

a) https://www.salon24.pl/u/krzys...
b) http://krzysztofjaw.blogspot.c...

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com .

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pani Anna

04-10-2019 [20:29] - Pani Anna | Link:

Wypas kóz w Warszawie i tak przebija wszystko.

Obrazek użytkownika tricolour

04-10-2019 [20:39] - tricolour | Link:

Nie chce mi się tych bzdetów czytać, bo się niedobrze robi - choćby to o zasiłku pogrzebowym - rozumiem, że autor uważa zasiłek za źródło zarobku, na zasadzie: im więcej zasiłku tym więcej zostanie po pogrzebie.

Chcesz człowieku głosować na PIS, to weź i głosuj na dwie ręce, a nie rób propagandy, że stare złe, a nowe dobre, bo się śmiać chce z naiwności, że można gościa kupić za pieprzenie w telewizorze.

PS. Przekop mierzei zaczynają, jak na Bałtyku nie ma statków, które przez ten przekop gdziekolwiek dopłyną.

Obrazek użytkownika Pani Anna

04-10-2019 [23:07] - Pani Anna | Link:

Mamy dzisiaj jakiś narodowy dzień szczerości, tricolourowemu nie chce się tego czytać, ale czyta. Widać musi, no bo jak to wytłumaczyć? Mnie się nie chce czytać onetu, ani wyborczej więc tam nie zaglądam, ale ja jestem wolnym człowiekiem i nie muszę czytać bzdetów.

Obrazek użytkownika Tomaszek

05-10-2019 [01:03] - Tomaszek | Link:

Dwa geniusze jeden bardiej od drugiego . Dżabe i Dreifahrben . Szarżują https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika xena2012

05-10-2019 [14:14] - xena2012 | Link:

Wg Tricolour skoro na Bałtyku nie ma statków to i Bałtyk Polsce niepotrzebny.Proszę więc postulować aby Bałtyk zasypać a może lepiej oddać Niemcom.Wtedy statki zaczną pływać ,bursztyn będą wyrzucały fale a nam wystarczy kawałek plazy by pani Młynarska z dala od dzieci pisowskiego bydła spokojnie wypoczywała na plaży.

Obrazek użytkownika tricolour

05-10-2019 [19:07] - tricolour | Link:

A czytać z rozumieniem Pani umie?

Napisałem, że na Bałtyku nie ma statków, które mogą przepłynąc przez przekop i dalej do Elbląga. Skoro nie ma, to skąd się wezmą? Kto będzie woził towary skoro nie ma czym ich wozić, bo te statki, co teraz pływają mają za duże zanurzenie?

 

Obrazek użytkownika Jabe

05-10-2019 [20:34] - Jabe | Link:

Poduszkowcom wystarczy przecinka w lesie. Sprytne.

Obrazek użytkownika Tomaszek

05-10-2019 [21:50] - Tomaszek | Link:

@Jabe
Poduszkowiec to twój pokój w psychiatryku. Przecinka nie potrzebna .

Obrazek użytkownika Tomaszek

05-10-2019 [21:55] - Tomaszek | Link:

@tricolour
Trzeba będzie to przypłyna . Holendrzy już czekają . Tylko przekopu na razie nie ma . A ja go swoją łódką przepłynę dla zasady . 

Obrazek użytkownika Anna Borycka

05-10-2019 [02:22] - Anna Borycka | Link:

Panie Krzysztofie

Dodam jeszcze jeden punkt.

46. Inwigilacja, czystki i mordowanie nieprawomyślnych dziennikarzy i blogerów. Czy ktoś policzył te wszystkie ofiary? Czy ktoś policzył ilu ludzi odwiedziły i szykanowały Tuskowe spec służby i sądy? Latkowski i "Antykomor" to tylko czubek góry lodowej.

Obrazek użytkownika xena2012

05-10-2019 [08:54] - xena2012 | Link:

Pan wziął słowo sukcesy w cudzysłów.Bardzo niesłusznie bo patrząc na wyczyny PO,PSL na ich bezczelność w utwierdzaniu społeczeństwa o swojej wyjątkowości i wielkości widać,że to majstersztyk działań jaki przychodzi nam doświadczać.Czy taki Neumann czuje choć odrobinę zażenowania,bo stac go było tylko na zdawkowe przeprosiny.Wg PO czternaście (jak na razie) zarzutów dla niejakiego Gawłowskiego czyni go jeszcze bardziej pożądanym kandydatem do kandydowania do Parlamentu.A w kolejce czekają jeszcze inni.Czy te afery i przekręty na grube miliony które Pan wymienił spędzają chociaż sen z oczu tym aferzystom? Oczywiście że nie,bo jedynie dostaną kopa w górę po jeszcze większe możliwości przekrętów i to są własnie te sukcesy.

Obrazek użytkownika mjk1

05-10-2019 [14:25] - mjk1 | Link:

Uważam Xeniu, że za te czternaście zarzutów ten gość powinien być potraktowany co najmniej „za ziobro”. Nie rozumiem jednak, dlaczego nikt od Ziobro mu tych zarzutów nie przedstawia? Potrafisz to wytłumaczyć

Obrazek użytkownika xena2012

05-10-2019 [15:58] - xena2012 | Link:

Bo zbierane są dalsze.Im gość będzie miał ich wiecej tym bardziej bedzie cenny dla PO ,Timmermansa( chyba już przyjechał rozdawac ulotki) i naszego kraju.Cóż z tego,że mu Ziobro zarzuty postawi? Niezawisłe -od przyzwoitości ale nie od PO,sprawiedliwe- jak cholera nasze sądy przecież i tak go oczyszczą.A na Ziobrę pójdzie następne zlecenie.

Obrazek użytkownika angela

05-10-2019 [09:12] - angela | Link:

Trwonienie dotacji unijnych,tak aby Polska miała z tego jak najmniejsze korzyści. 
Moralny rozklad Polski,czego przykladem wulgarny język pana Neumanna,Lisa, i całego spoleczenstwa, przykład idzie z góry.
Kiedyś mówiono,że 'klnie jak furman, a teraz tych furmanow,  na uczelniach, w biurach, przejść po mieście,  wszędzie klną, 
Ludzie przeklną siebie, swoj los,dzieci, i Polskę. 
Przekleństwa,  to zaproszenie zła do zycia.
I tak się dzieje .