Morawiecki- program 500+ to inwestycja w przyszłość Polski

Premier Morawiecki- program 500 plus to inwestycja w przyszłość Polski
 
1. Rozpoczął się objazd Polski połączony z prezentacją tzw. nowej piątki Prawa i Sprawiedliwości, w której uczestniczą ministrowie rządu i sam premier Morawiecki , parlamentarzyści i radni wszystkich szczebli samorządu.
 
Właśnie podczas takiej prezentacji premier Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska prezentowali rozszerzoną wersję programu Rodzina 500 plus w Rybiu w woj. mazowieckim.
 
Premier podkreślił ,”że wydatki w ramach programu 500 plus, to inwestycja w przyszłość Polski , a nie rozdawnictwo, inwestycja która przyniesie zwrot w postaci między innymi lepszego wykształcenia i zdrowia dzieci oraz wyższego poziomu urodzeń”.
 
Rozszerzony program Rodzina 500 plus znosi dotychczasowe  kryterium dochodowe jeżeli chodzi o wsparcie pierwszego dziecka, co oznacza, że teraz wsparcie uzyskają wszystkie dzieci do 18 roku życia.
 
2. Minister Rafalska przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia programu Rodzina 500 plus, według tych danych na koniec roku 2018  programem było objętych ponad 3,74 mln dzieci do 18 roku życia, uczestniczy w nim 2,45 mln rodzin, którym do wypłacono przez  2,5 roku jego realizacji ponad 50 mld zł.
 
Świadczenia otrzymuje aż 54,1% wszystkich dzieci do 18 roku życia, przy czym aż 61% mieszka w gminach wiejskich (1,31 mln), 55% w gminach wiejsko-miejskich (0,91 mln) i 47% - w gminach miejskich (1,47 mln).
 
Do tej pory programem jest objęte 570 tysięcy rodzin z jednym dzieckiem, 1503 tysiące rodzin z dwójką dzieci (w tym 548 tysięcy rodzin uprawnionych do świadczenia na pierwsze dziecko), 304 tysiące z trojgiem dzieci (w tym 166 tysięcy uprawnionych do świadczenia na pierwsze dziecko), 54 tysiące z czworgiem dzieci (w tym 38 tysięcy ze świadczeniem na pierwsze dziecko), 13 tysięcy z pięciorgiem dzieci (w tym 10 tysięcy ze świadczeniem na pierwsze dziecko) i 6 tysięcy z sześciorgiem i większą liczbą dzieci (w tym 5 tysięcy ze świadczeniem na pierwsze dziecko).
 
A więc z blisko 2,5 mln rodzin objętych programem, aż 1,33 mln rodzin otrzymuje świadczenia także na pierwsze dziecko po uwzględnieniu kryterium dochodowego (800 zł na osobę netto, a w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego 1200 zł na osobę netto), co przeczy.
 
3. Ale program Rodzina 500 plus przynosi także bardzo pozytywne efekty demograficzne, przypomnijmy, że według GUS  w roku 2017 zarejestrowano w Polsce 403 tysiące urodzeń, to jest o około 20,8 tysięcy więcej niż w roku 2016, a współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 punktu do 10,5 promila.
 
Przy tej okazji należy także przypomnieć, że według prognozy GUS przygotowanej w 2014 roku, a więc ponad rok przed powstaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości i zapowiedzią wprowadzenia programu Rodzina 50 plus, liczba urodzeń w kolejnych latach miała maleć.
 
Według tej prognozy w roku 2015 spodziewano się około 354 tysięcy urodzeń, w roku 2016 tylko 349 tysięcy, a w roku 2017 blisko 346 tysięcy, czyli o blisko 10 tysięcy mniej niż dwa lata wcześniej.
 
W rzeczywistości zaś już w roku 2015 odnotowano 370, 4 tysiąca urodzeń, a więc o ponad 16 tysięcy więcej niż przewidywano rok wcześniej, w roku 2016 było 383,4 tysiąca urodzeń, a więc o ponad 34 tysiące więcej, wreszcie w 2017 roku mieliśmy 403 tysiące urodzeń, a więc o ponad 57 tysięcy więcej niż w prognozie GUS z 2014 roku.
 
W roku 2018 urodziło ok. 388 tysięcy dzieci, a więc o około 50 tysięcy więcej niż prognozował GUS i wynika to głównie z tego ,że maleje ilość kobiet w wieku rozrodczym ale i tak wskaźnik dzietności wyniósł 1,45 i był najwyższy od 1997 roku ( w roku 2015 wynosił tylko 1,29 i wykazywał tendencję spadkową).
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

25-06-2019 [16:00] - Jabe | Link:

Kilka pytań, Panie Pośle,

Czy pan premier przedstawił wyliczenia, które uzasadniałyby ekonomicznie tę inwestycję w ilość i jakość tubylców?

Czym tłumaczyć fakt, że program 500+ zaczął przynosić demograficzne efekty, nim go wprowadzono?

Jaki odsetek świeżo upieczonych rodziców dobrze mówi po polsku?

Obrazek użytkownika mmisiek

25-06-2019 [20:02] - mmisiek | Link:

Nie tylko tubylców - te programy obejmują również napływających do Polski imigrantów. Ale o tym już się głośno nie mówi...