Rząd strategicznych inwestycji

1. W ostatni wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejny wielki program inwestycyjny „Mosty plus”, który zawiera budowę co najmniej 20 nowych mostów zlokalizowanych w 9 województwach na 8 rzekach.

Inwestycje te będą realizowane wspólnie z samorządami (nowe mosty są zlokalizowane w ciągu dróg samorządowych) z ich 20% wkładem, a koszt ich budowy sięgnie blisko 2,5 mld zł do roku 2025.

Dziesięć z nich zostanie zrealizowanych zostanie w zlewni Wisły (4 na samej Wiśle, dwa na Bugu, po jednym na Sanie, Narwi i Pilicy), kolejne dziesięć w zlewni Odry (4 na samej Odrze, kolejne 5 na Warcie i jeden na Noteci).
Jak podkreślił premier Morawiecki „chcemy budować te mosty, żeby łączyć Polskę, żeby tworzyć szansę dla rozwoju mniejszych ośrodków, żeby komunikacja była łatwiejsza, bardziej dostępna dla obywateli”.

2. Przypomnijmy, że wcześniej rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o realizacji kilku innych inwestycji o charakterze strategicznym dla naszego kraju, we wszystkich tych przypadkach trwają intensywne prace przygotowawcze, a niektóre z nich są już realizowane.

Chodzi między innymi o Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, podmorski tunel do Świnoujścia, gazociąg Baltic Pipe, czy też drogę ekspresową S-19 wzdłuż naszej granicy wschodniej.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ma zostać zlokalizowany w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego, ma być realizowany razem z węzłem drogowym i kolejowym w ciągu najbliższych 8 lat za kwotę przynajmniej 35 mld zł.

3. Podpisana została już umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i prezydentem miasta Świnoujście o wspólnym finansowaniu budowy tunelu pod Świną, łączącego dwie części tego miasta na wyspie Wolin i wyspie Uznam.

Przedsięwzięcie będzie kosztowało 912 mln zł, kwota 775 mln zł będzie pochodziła ze środków europejskich, pozostałą część ma zapewnić miasto, a podwodny tunel o długości 1,8 km ma być oddany do użytku do końca 2021 roku.

Inwestycja oprócz skomunikowania dwóch części miasta i rozwoju turystyki w tym regionie ma charakter strategiczny, łączy, bowiem wyspę Uznam ze stałym lądem i daje wyraźny sygnał sąsiadom, że Polska „wraca nad morze”.

4. Podobny strategiczny charakter ma przekop Mierzei Wiślanej, ponieważ powstały w ten sposób kanał ma zapewnić swobodną żeglugę nawet dużych statków morskich pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym i w ten sposób uniezależnić Polskę od Rosji w tym zakresie.

Weszła już w życie specustawa dotycząca realizacji tej inwestycji, a przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2022 za blisko 900 mln zł pochodzące z budżetu państwa, ponieważ rząd chce uniknąć nadmiernej ingerencji Komisji Europejskiej.

Kanał żeglugowy, który powstanie w wyniku realizacji tej inwestycji, będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości, co umożliwi pływanie jednostek morskich o zanurzeniu 4 m, długości do 100 i szerokości do 20 m.

5. Strategiczną inwestycją drogową jest budowa trasy ekspresowej S-19, której łączna długość sięga 570 km i ma przyspieszyć rozwój trzech województw wschodnich (podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego) i połączyć Polskę zarówno z państwami bałtyckimi jak i południem Europy.

Z kolei gazociągiem Baltic Pipe, którym ma być transportowane do Polski ok. 10 mld m3 norweskiego gazu, co uniezależni nas od dostaw gazu z Rosji i być może pozwoli po rozbudowie gazoportu w Świnoujściu na odgrywanie przez Polskę roli europejskiego hubu gazowego.

Wszystkie wymienione wyżej inwestycje mają kapitalne znaczenie dla przyśpieszenia rozwoju wielu części naszego kraju do tej pory zapomnianych i są wyrazem realizowania przez ten rząd strategii zrównoważonego rozwoju nie w teorii, ale w praktyce.