Słów odkrywanie: Wieczność

Dajesz coś (lub otrzymujesz) na wieczną pamiątkę. Ona wiecznie się spóźnia. Czekałeś na to całą wieczność.

Już na przykładzie tych kilku sloganów widzisz, jak bardzo rozmyty jest obszar znaczeniowy wieczności. Może ona znaczyć na zawsze, ciągle, bardzo długo. Tak czy owak, potoczne życie każe Ci kojarzyć wieczność z czasem. Większość ludzi spytanych, co rozumie przez wieczność, odpowiedziałaby zapewne: „bardzo długi okres czasu”. Wyrażający się ściślej użyliby, być może, określenia: „nieskończony okres czasu”.

A co na to filozofowie i teologowie - było nie było, specjaliści od wieczności? Cóż, powiedzmy sobie szczerze - mają oni z nią wiele problemów - właśnie w kwestii jej relacji do czasu. Dotyczy to zwłaszcza już materialistów, którzy muszą przypisywać materii „boskie” cechy wieczności i niezniszczalności. Obserwując powszechny proces degeneracji materii (rdza, erozja, rozpad), trudno dać wiarę tak karkołomnym założeniom.

My, chrześcijanie, kojarzymy wieczność z niebem. W uroczystość Wszystkich Świę­tych odwiedzisz zapewne cmentarz. Na wielu nagrobkach spotkasz napis: odszedł po wieczną nagrodę. Modląc się za zmarłych, powtarzasz: wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Do Kościoła przygnała Cię nadzieja na życie wieczne, o którym wielokrotnie zapewnia Cię Nauczyciel: Każdy, kto wierzy we Mnie nie umrze na wieki (J 11,27). Moje owce słuchają Mego głosu a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne (J 22, 27-28).

Mając nadzieję na życie wieczne, nie wiesz, czym jest Wieczność. Powiadają Ci, że to Świętych Obcowanie (Symbol Apostolski), oglądanie Boga twarzą w twarz (1 Kor 13, 12). A tak naprawdę to ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2,9).

Wynika stąd, że raczej nie będzie Ci dane dociec, czym jest Wieczność. Jeśliś jednak nadal ciekaw, pochyl się w ten skłaniający do zadumy dzień nad słowami Księgi Objawienia:

Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie.
I będzie w nim tron Boga i Baranka,
A słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.
I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.
I [odtąd] już nocy nie będzie,
A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca,
bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi
i będą królować na wieki wieków (Ap 22,3-5)