Vilanelle różańcowe - Tajemnica Chwalebna IV.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 
Przez tajemnicę wniebowzięcia Maryja sama doznała w sposób definitywny skutków tego jedynego pośrednictwa, którym jest pośrednictwo Chrystusa-Odkupiciela świata i zmartwychwstałego Pana: W Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. W tajemnicy wniebowzięcia wyraża się ta wiara Kościoła, że Maryja jest zjednoczona z Chrystusem węzłem ścisłym i nierozerwalnym, ponieważ jeśli jako dziewicza Matka była szczególnie z Nim zjednoczona w Jego pierwszym przyjściu, to poprzez stałą z Nim współpracę będzie tak samo zjednoczona w oczekiwaniu drugiego przyjścia; odkupiona zaś w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi Syna swego, ma też to zadanie, właśnie Matki, pośredniczki łaski, w tym ostatecznym przyjściu, kiedy będą ożywieni wszyscy, którzy należą do Chrystusa, kiedy jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.
(Redemptoris Mater, 41)
Maryja Wniebowzięta pomaga nam oderwać wzrok od ziemi i spojrzeć w górę, gdzie w niebie przebywa Jej Syn. Do Niego wznosi się Jej stęskniona dusza i dziewicze ciało. Z nieba uzyskuje Ona dla nas nowy punkt widzenia ziemskich spraw. Dlatego do jaśniejącej na niebieskim horyzoncie wznoszą się myśli, uczucia i prośby wielu.
(Orędzie na Niedzielę Misyjną 2010).
 
 
 
Zjednoczona z Chrystusem ścisłymi więzami,
odkupiona ze względu na zasługi Syna,
otwiera dla nas bramy niebieskiej przystani.
 
Wniebowzięta wraz z ciałem wciąż przebywa z nami,
jest pośredniczką łaski, nadzieją jedyną,
zjednoczona z Chrystusem ścisłymi więzami.
 
Wprowadza Boży pokój między narodami,
otacza nas miłością i troską matczyną,
otwiera dla nas bramy niebieskiej przystani.
 
Chroni przed zdradliwymi występków drogami,
jest dla nas miłosierdzia Bożego przyczyną,
zjednoczona z Chrystusem ścisłymi więzami.
 
Błogosławiona Maria między niewiastami!
Jej macierzyńskie dary wartką rzeką płyną,
otwierając nam bramy niebieskiej przystani.
 
Zwycięski marsz Miłości pod Jej sztandarami
i triumf Ewangelii niech przez wieki słyną.
Zjednoczona z Chrystusem ścisłymi więzami
otwiera dla nas bramy niebieskiej przystani.