Wodna alternatywa dla ruchu drogowego

Królowa polskich rzek ma szansę stać szlakiem transportowym, dzięki któremu będzie można dostarczać towary z kraju i zagranicy. W mijającym tygodniu Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) podjął się opracowania studium wykonalności dla modernizacji Wisły. Opracowanie dokumentu zleci odpowiedniemu wykonawcy. W przetargu zgłoszono cztery oferty.
Drogi lądowe, choć stale rozbudowywane i unowocześniane, i tak się nieubłaganie zatykają. Nieustannie i w niemal geometrycznym postępie przybywa bowiem na nich coraz tańszych pojazdów. Z większą ilością samochodów zwiększają się zaś zanieczyszczenia powietrza, którym wszyscy oddychamy. Coraz bardziej potrzebny jest zatem alternatywny sposób przemieszczania się i dostarczania towarów. Wskazuje to „Biała Księga” unijnej Komisji Europejskiej, która określa strategię rozwoju transportu w Europie. Celem strategii jest przesunięcie - do 2030 r. - 30 proc. ruchu drogowego na kolejowy i wodny śródlądowy. Do 2050 r. ma to być już połowa tego transportu.
W Polsce, oprócz przystosowania do żeglugi Odry nadeszła pora na użeglowienie królowej polskich rzek. Tuż przed końcem ub. roku ZMPG ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych na Wiśle. W tym przypadku chodzi konkretnie o drodze E-40 od Gdańska do Warszawy i dalej do granicy polsko-białoruskiej w Brześciu oraz o E-70 na odc. Wisła-Elbląg.
W tym tygodniu otwarto oferty czterech podmiotów polskich i międzynarodowych.
W opinii Łukasza Greinke prezesa ZMPG, projekt modernizacji Wisły będzie miał wpływ na cały kraj, jego bezpieczeństwo hydrologiczne, gospodarkę, rolnictwo czy turystykę. - Chcemy, by Ministerstwo Gospodarki Morskiej otrzymało dokument, który szczegółowo odpowie na pytania o sposób realizacji planu udrożnienia Wisły - dodał prezes.
Oferty mają m.in. pokazać, czy istnieją ograniczenia techniczne, finansowe, organizacyjne, prawne i inne, które uniemożliwiają realizację projektu modernizacji Wisły. Ponadto powinny przedstawić uzasadnienie inwestycji z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia, z  uwzględnieniem warunków ekologicznych oraz dokumentów dotyczących ochrony środowiska, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej czy zespołu dyrektyw tworzących Sieć Obszaru NATURA 2000.
- Dopiero kompleksowe studium pozwoli nam odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób zmodernizować Wisłę, w jakim zakresie, za jakie pieniądze i w jakim czasie - tłumaczy Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury.
Nasz kraj zobowiązał się doprowadzić główne szlaki wodne do co najmniej IV klasy żeglowności w związku z podpisaniem aktu ratyfikacyjnego „Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym” (AGN), Polskie drogi wodne, po uzyskaniu standardu określonego w AGN, będą mogły stać się docelowo elementami transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.