Kolejne dobre wieści gospodarcze

Dużych rozmiarów nadwyżka zamiast deficytu budżetowego po tegorocznym styczniu to - obok informacji o spodziewanym przejęciu Grupy Lotos przez PKN Orlen oraz o dobrych wynikach eksportu w styczniu - najważniejsza wiadomość gospodarcza mijającego tygodnia.
Tym, którzy przeoczyli tę informację przypomnijmy, że z komunikatu ministerstwa finansów wynika, że w styczniu osiągnięto poziom już niemal 10 proc. wykonania dochodów budżetowych (35,2 mld zł) zaplanowanych ustawą na cały obecny rok. Co więcej, oznacza  to, że przy relatywnie niskich wydatkach na poziomie 26,6 mld zł (6,7 proc. założonych na cały 2018 r.) nadwyżka wyniosła aż 8,6 mld zł. Jak zauważył Jacek Frączyk z Money.pl „takiej nadwyżki budżetowej nie było w historii”.
W dodatku nadwyżka ta mogłaby być jeszcze wyższa, bowiem dochody z podatku VAT okazały się w styczniu mniejsze o ok. 3,6 mld zł w porównaniu ze styczniem 2017 r. Jednocześnie dochody z podatku PIT, CIT oraz podatku akcyzowego i podatku od gier były porównując ze styczniem ub.r. wyższe odpowiednio o 13,7, 11,4 i 11,8 proc. Łącznie o 1,6 mld zł.
Wysokie dochody z PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą - oceniła minister finansów, Teresa Czerwińska. Zaś, jej zdaniem - wyższe niż w styczniu ub.r. wpływy z CIT związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi, dobrą sytuacją gospodarczą (wzrost PKB w IV kwartale 2017 r. w ujęciu rocznym wyniósł 5,1%) oraz wysokim popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych.
Dobrą sytuacją na rynku pracy: niskim bezrobociem i wysokim poziomem zatrudnienia tłumaczy resort minister Czerwińskiej niższe wydatki poniesione przez budżet w styczniu. Okazały się one wynikiem niższej dotacji z budżetu przekazanej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o 4,6 mld zł), spowodowanej lepszymi - wskutek wysokiego zatrudnienia - wpływami składek do Funduszu.
Wreszcie informacja o przygotowaniach do fuzji dwóch czołowych koncernów paliwowych - PKN Orlen i Grupy Lotos. Mówiono o tym od lat, jednak dopiero teraz główny udziałowiec obu spółek: Skarb Państwa podjął konkretną decyzję.
Reprezentujący go minister Krzysztof  Tchórzewski oraz prezes Orlenu, Daniel Obajtek, podpisali list intencyjny ws. „rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos”. Oba podmioty zobowiązały się w dokumencie do podjęcia „rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos”.
Fuzja PKN Orlen i Lotosu powinna mieć pozytywne skutki - ocenił wypowiedzi dla PAP ekspert energetyczny z Instytutu Staszica dr Dawid Piekarz. Jego zdaniem, połączony koncern miałby np. lepszą pozycję wobec dostawców ropy, a krajowa konkurencja nie powinna być zagrożona.
Dobra sytuacja budżetu i fuzja dwóch państwowych koncernów energetycznych to - jak zaznaczyliśmy - nie jedyne dobre wiadomości gospodarcze mijającego tygodnia. Według Krajowej Izby Gospodarczej dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu wyniósł nieco ponad 17 mld euro. Oznacza to, że wzrósł w stosunku do grudnia o 11,9% oraz o 11,7% wobec stycznia ub.r. W dodatku, w opinii KIG w lutym wielkość eksportu może okazać się zbliżona do notowanej w styczniu. Za zwiększony eksport odpowiada m.in. postępujące ożywienie u naszych głównych partnerów handlowych, „kontraktujących u polskich producentów więcej dóbr konsumpcyjnych oraz tych o charakterze zaopatrzeniowym (niezbędnych do dalszej produkcji)” - twierdzi Izba.