Umowa Cyrankiewicz-Kennedy (i inne) a roszczenia żydowskie

Pojawiają się przecieki ze strony izraelskiej, że u podstaw oprotestowywania noweli ustawy o IPN leżą… pieniądze.
Sprawa jest dość zawoalowana, gdyż jak nam (niestety bez poniższych wyjaśnień) wiadomo, amerykański senat uchwalił tekst nr 447, która powiela roszczenia Amerykańskiego Kongresu Żydów do majątku obywateli amerykańskich pozostawionego przez ich antenatów Polsce (szczegóły w moim komentarzu do tej notki) .
Rezolucja ta jest jednak typowymi „strachami na Lachy”*  gdyż Polska zawarła z USA, w 1960 r., tytułową umowę odszkodowawczą, ratyfikowaną później przez Kongres i polski Sejm. Na jej mocy Polska przekazała 40 mln dol. na „całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego” z tytułu wszelkich decyzji o przejęciu mienia. Ta suma miała zostać rozdzielona „wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych”. Dalej umowa stwierdza: „Po wejściu w życie tego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego”. W umowie czytamy też: „Gdyby roszczenia takie zostały bezpośrednio przedłożone przez Obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych”.
Z umowy tej jasno więc wynika, że wszelkie roszczenia obywateli USA o odszkodowanie za mienie utracone w Polsce mogą być kierowane tylko i wyłącznie do władz USA. Polska nie może wypłacać żadnych zadośćuczynień, bo stanowiłoby to złamanie obowiązującej umowy, której nie wypowiedziały ani strona polska, ani amerykańska. Gdyby zaś nasze władze chciały obywatelom amerykańskim jakieś odszkodowanie wypłacić, byłoby to narażaniem państwa polskiego na straty oraz łamaniem prawa, a inicjatorzy takich działań musieliby stanąć przed Trybunałem Stanu. Taki sam skutek miałoby uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej przewidującej odszkodowania dla obywateli amerykańskich.
 
Na dobitkę także obywatele wielu innych państw nie maja podstaw prawnych, by o jakiekolwiek roszczenia występować, bo podobne umowy odszkodowawcze (indemnizacyjne – patrz: wiki) Polska podpisała (między 1948 a 1970) z 12 krajami Europy Zachodniej oraz z Kanadą. Osoby fizyczne i prawne z tych właśnie państw posiadały największe udziały w mieniu zagranicznym skonfiskowanym od 1944 r. przez PRL.
 
Jeśli zaś chodzi o obywateli Izraela, to nie maja oni żadnych podstaw prawnych, by z takimi roszczeniami wobec Polski występować, gdyż… otrzymali oni odszkodowania od Niemców - bo to przecież Niemcy napadły na Polskę, odebrały Żydom majątki, zorganizowały i przeprowadziły Zagładę. I za te krzywdy, za zabór żydowskiego mienia, należycie zapłaciły (na mocy traktatu z 1952 r. między Izraelem a NRF), a wypłata odszkodowań za krzywdy wyrządzone przez kogoś innego niż my, komuś, kto już raz odszkodowanie za to dostał, byłaby nieuzasadniona.
 
Nie wszystkie jednak ewentualne roszczenia potomków polskich Żydów można uznać za nieuprawnione; choć jak już wyżej wskazano, polski Żyd, któremu w czasie wojny Niemcy zabrali majątek, ale przeżył Holokaust i wyemigrował do Izraela, nie może się domagać odszkodowania od Polski, bo już zostało ono wypłacone Izraelowi przez RFN
– lecz jednak, jeśli tej samej osobie majątek zabrałyby po wojnie władze PRL, to może ona żądać odszkodowania, bo Polska nie zawarła z Izraelem umowy odszkodowawczej (chyba że przed powstaniem państwa Izrael w 1948 r. osoba ta uzyskała obywatelstwo innego państwa, z którym później Polska podpisała wspomnianą umowę - Palestyna była do 1948 r. mandatem brytyjskim, więc osoba taka mogła np. przed 1948 r. uzyskać obywatelstwo brytyjskie. A z Wielką Brytanią Polska zawarła w 1954 r. umowę odszkodowawczą, wykluczającą roszczenia wobec Polski ze strony osób, które przed tą datą stały się obywatelami brytyjskimi; dotyczy to także ich potomków).
 
Podsumowując zatem – przygotowywana ustawa reprywatyzacyjna w bardzo nikłym stopniu (nieliczne przypadki) dotyczy Żydów, co musi ich oczywiście „martwić”. Obserwowany ostrzał dyplomatyczno-medialny może mieć zatem na celu przymuszanie Polski do pogwałcenia zawartych umów odszkodowawczych (co nie jest wyobrażalne) bądź też do najzwyklejszego wyłudzenia – drogą jakiś specjalnych umów – dodatkowej kasy.
Warto się przed tymi wyłudzeniami jakoś zabezpieczyć, przyjmując np. ustawę o niewypłacaniu odszkodowań osobom aktywnie służącym ustrojom totalitarnym**
 
Szczegóły prawne oprac. na podstawie: https://www.tygodnikprzeglad.pl/polska-juz-zaplacila/
 
*w historii Stanów Zjednoczonych straszono też... Żydami! Beniamin Franklin jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych, współautor Deklaracji Niepodległości oraz konstytucji Stanów zostawił po sobie ciekawy dokument datowany na  1789 r, (przechowywany w Beniamin Franklin Instytut-Filadelfia):
Istnieje poważne zagrożenie dla USA. Tym zagrożeniem jest Żyd, gdyż w każdym kraju, gdzie Żydzi się osiedlili, doprowadzili do obniżenia poziomu moralności i handlowej uczciwości. Trzymają się na uboczu, nieprzystosowani. Próbują zniszczyć inne narody od strony finansowej, jak to było w przypadku Hiszpanii i Portugalii.
     Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych ludzi, którzy nie przynależą do ich rasy.
     Jeżeli nie zostaną wyrzuceni ze Stanów Zjednoczonych na mocy konstytucji na okres co najmniej stu lat, to jeszcze napłyną do naszego kraju w takiej liczbie, ze zaczną tu rządzie i zniszczą nas przez zmianę formy naszego rządu za którą my Amerykanie przelewaliśmy krew i poświęcaliśmy nasze życie, dobytek i wolność osobistą. Jeżeli Żydzi nie zostaną wykluczeni z USA, to w ciągu dwustu lat nasze dzieci będą pracować w polu, aby ich wyżywić, podczas gdy oni będą z zadowoleniem zacierać ręce w swoich bankach.
     Ostrzegam was ponownie, jeśli nie wykluczycie [stąd] Żydów na zawsze, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci będą was przeklinać w swoich pacierzach.
     Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, ten lampart nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję. (za: http://www.kepnosocjum.pl/forum/viewthread.php?thread_id=658&rowstart=0)

** takim, jak np. dziadek obecnej ambasador Izraela w Polsce, Anny Azari -  Michał Edelstein (członek WKP(b), sekretarz Komitetu Dzielnicowego w Moskwie - wyjechał z rodziną do Izraela w 1972 r.)
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

01-02-2018 [11:16] - rolnik z mazur | Link:

" Na jej mocy Polska przekazała 40 mln dol. na „całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego” z tytułu wszelkich decyzji o przejęciu mienia." W  447  nie chodzi o obywateli USA ( ci też mieli mienie w II RP ) ale obywateli II RP pochodzenia żydowskiego, którzy zgineli bez spadkobierców. To są roszczenia bezpodstawne i basta ! Jak zaczniemy kombinować z jakimiś rozliczeniami w zamian za niemieckie reparacje  to dopiero wyjdzie pasztet. Pozdrawiam ro z m.

Obrazek użytkownika damascen

01-02-2018 [13:17] - damascen | Link:

Próbuję sprawdzić, czy nie chodzi o obywateli USA (z prawnego punktu widzenia nie jest możliwe, żeby postanowienia amerykańskie dotyczyły praw obywateli innych krajów): otóż mija się Pan z prawdą - cytuję, za pełnym tekstem przygotowanej ustawy, jej właściwy punkt
  (5) w miarę możliwości przegląd mechanizmów i przebiegu realizacji roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych ocalonych z Holokaustu jak i członków rodzin obywateli Stanów Zjednoczonych ofiar Holokaustu.
Całość tu: https://www.polishclub.org/2017/12/30/ustawa-447-senatu-usa-sprawa-odszkodowan-dla-grupy-zydowskiej/

Nie musimy niczego zaczynać kombinować z jakimiś rozliczeniami w zamian za niemieckie reparacje - wszystkie regulacje prawne w tym względzie zostały (poza proponowaną ustawą wykluczającą zwrot dla osób umoczonych w hitlerowski i sowiecki totalitaryzm) zakończone w 1970 r.

Mam wrażenie, iż nie tylko Pan, ale - co wydaje się nieprawdopodobne - nawet nasz establishment nie ma pojęcia, jakimi instrumentami prawnymi dysponujemy. Nie od dziś nasza "polityka informacyjna" leży odłogiem, a wybuchają coraz to nowe skandale na tym polu. 
Pisuję takie teksty z wściekłości. Dobrze by było np. przypomnieć Żydom, że ich niemieccy współbracia zasilili Wermacht, SS i Gestapo w ogromnej liczbie 200.000 chętnych...

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

01-02-2018 [21:17] - Imć Waszeć | Link:

Te kilka dodatkowych słów kompletnie nic nie zmienia. W tym przypadku po prostu kilku cwaniaków z Brooklynu weźmie bezspadkowy szmal za cały Izrael i tyle. Problem stanowi wymuszanie przez izraelitów barbarzyńskiego plemiennego rozumienia prawa w krajach demokratycznych jak USA i Polska, w którym jednostka ludzka liczy się co najwyżej jako podpałka, a wszystko co posiada należy do plemienia. Ponadto zamiast sięgać do Wehrmachtu, trzeba zacząć przypominać, że obsadę komór gazowych i krematoriów stanowili żydzi, a opisane w literaturze przypadki wynaturzonych żydów w roli kapo predestynują obozy do nazwy żydowskich bardziej niż polskich.

Obrazek użytkownika Swisspola

01-02-2018 [22:18] - Swisspola | Link:

Obawiam się, że w tej sprawie zachowujemy się jak nierozgarnięty strażak, który kopie studnie, juz po pożarze. Proszę zauważyć, Żydzi od lat wykorzystują każdy nasz grzech czy grzeszek, aby nam przyłożyć i zbudować sobie moralną przewagę nad nami. Od szmalcowników poprzez Jedwabne a skończywszy na Kielcach. A my? Rozumiem, że za komuny tajono role Żydów i ich poczynań, czy to na ziemiach zajętych we wrześniu 1939 przez Sowietów. Również nie można było wyjaśnić ich roli w zbrodniach katyńskich, skoro w ogóle negowano te zbrodnie. Nie inaczej było z rolą Żydów w katowniach UB po wyzwoleniu. Już tutaj byliśmy daleko w tyle w stosunku do Żydów no i często upokarzani przez Żydów. Oni oskarżali nas za każdego szmalcownika, a pomijali tych, którzy ryzykowali życie dla ratowania Żydów. W ten sposób w postępie geometrycznym wyolbrzymiali ilość szmalcowników i także w postępie geometrycznym minimalizowali liczbę tych, którzy narażali dla nich życie! W ten sposób pozbywali się długu wdzięczności za wszystko, co Polacy dla Żydów zrobili w historii, również w czasie II wojny światowej a niebotycznie rosły ich żądania do zadośćuczynienia za szmalcowników, choć było ich zdecydowanie mniej. Naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego po roku 1989 nie zrobiono nic z tym stanem rzeczy. Może mi któryś polityk wytłumaczy, w jakim celu powołano IPN? Do walki politycznej? A co z eksterminacją Polaków? Co z rolą Żydów w tej eksterminacji? Przy takich politycznych idiotach, jak niektórzy nasi prezydenci, jak  zawsze Polska będzie chłopcem do bicia, co Żydzi skrzętnie i skrupulatnie wykorzystują, a i Niemcy się pod taką nową polityką historyczną bardzo chętnie podpisują. Dla Niemców to idealna okazja do podzielenia się winą i stąd wysp "polskich obozów koncentracyjnych", Przypomnę Żydom tylko Chaima Rumkowskiego, szefa łódzkiego geta który, jak się szacuje, jest odpowiedzialny za śmierć 70'000 Żydów w tym kobiet i dzieci. My uwielbiamy pluć pod wiatr, a jak się wiatr zmienia, to plujemy sobie prosto w twarz. Chciałbym doczekać się chwili kiedy premier Netanjahu przeprosi za Rumkowskiego, a nasi idioci prezydenci przepraszali i każą nam żyć w poczuciu współwiny. Jesteśmy takimi masochistami, że zamiast ignorować paszkwile Grossa, my je przedrukowujemy, czym finansujemy tego żydowskiego polakożercę, i jeszcze sobie oczy wydrapujemy. Mając takich polityków i takie "elyty" (polityków, dziennikarzy, naukowców) oraz społeczeństwo zawsze będziemy bici po 4 literach. Na własne życzenie!
 

Obrazek użytkownika xena2012

02-02-2018 [12:27] - xena2012 | Link:

,,Nie rozumiem dlaczego po 1989 roku nie zrobiono nic z tym stanem rzeczy''....Alez zrobiono bardzo dużo ale tylko w kwestii położenia kagańca na niesmiałe głosy o odpowiedzialności i  udziale Żydów we własnej oraz Polaków zagładzie.Zrobiono wszystko by nie osądzić H.Wolińskiej,Stefana Michnika,Morela i wielu innych. Czy nakręcono choć jeden film o martylologii Polaków?

Obrazek użytkownika Swisspola

02-02-2018 [09:40] - Swisspola | Link:

Obawiam się, że w tej sprawie zachowujemy się jak nierozgarnięty strażak, który kopie studnie, juz po pożarze. Proszę zauważyć, Żydzi od lat wykorzystują każdy nasz grzech czy grzeszek, aby nam przyłożyć i zbudować sobie moralną przewagę nad nami. Od szmalcowników poprzez Jedwabne a skończywszy na Kielcach. A my? Rozumiem, że za komuny tajono role Żydów i ich poczynań, czy to na ziemiach zajętych we wrześniu 1939 przez Sowietów. Również nie można było wyjaśnić ich roli w zbrodniach katyńskich, skoro w ogóle negowano te zbrodnie. Nie inaczej było z rolą Żydów w katowniach UB po wyzwoleniu. Już tutaj byliśmy daleko w tyle w stosunku do Żydów no i często upokarzani przez Żydów. Oni oskarżali nas za każdego szmalcownika, a pomijali tych, którzy ryzykowali życie dla ratowania Żydów. W ten sposób w postępie geometrycznym wyolbrzymiali ilość szmalcowników i także w postępie geometrycznym minimalizowali liczbę tych, którzy narażali dla nich życie! W ten sposób pozbywali się długu wdzięczności za wszystko, co Polacy dla Żydów zrobili w historii, również w czasie II wojny światowej a niebotycznie rosły ich żądania do zadośćuczynienia za szmalcowników, choć było ich zdecydowanie mniej. Naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego po roku 1989 nie zrobiono nic z tym stanem rzeczy. Może mi któryś polityk wytłumaczy, w jakim celu powołano IPN? Do walki politycznej? A co z eksterminacją Polaków? Co z rolą Żydów w tej eksterminacji? Przy takich politycznych idiotach, jak niektórzy nasi prezydenci, jak  zawsze Polska będzie chłopcem do bicia, co Żydzi skrzętnie i skrupulatnie wykorzystują, a i Niemcy się pod taką nową polityką historyczną bardzo chętnie podpisują. Dla Niemców to idealna okazja do podzielenia się winą i stąd wysp "polskich obozów koncentracyjnych", Przypomnę Żydom tylko Chaima Rumkowskiego, szefa łódzkiego geta który, jak się szacuje, jest odpowiedzialny za śmierć 70'000 Żydów w tym kobiet i dzieci. My uwielbiamy pluć pod wiatr, a jak się wiatr zmienia, to plujemy sobie prosto w twarz. Chciałbym doczekać się chwili kiedy premier Netanjahu przeprosi za Rumkowskiego, a nasi idioci prezydenci przepraszali i każą nam żyć w poczuciu współwiny. Jesteśmy takimi masochistami, że zamiast ignorować paszkwile Grossa, my je przedrukowujemy, czym finansujemy tego żydowskiego polakożercę, i jeszcze sobie oczy wydrapujemy. Mając takich polityków i takie "elyty" (polityków, dziennikarzy, naukowców) oraz społeczeństwo zawsze będziemy bici po 4 literach. Na własne życzenie!
 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

01-02-2018 [21:07] - Imć Waszeć | Link:

Ja bym na miejscu PIS-u, po uchwaleniu przez Kastet ustaw szkalujących Polskę, zakazał wjazdu zorganizowanym żydowskim wycieczkom do obozu w Oświęcimiu pod zarzutem podania fałszywego powodu przekroczenia granicy. Jednocześnie wyjaśniałbym w prasie międzynarodowej, że oni chcieli wjechać do Polski w celu zobaczenia "polskich obozów zagłady", a takich nigdy tu nie było. Byłby gigantyczny szum, ale też okazja do pokazania izraelskiej hipokryzji i bezczelnego grzania dupska w prochach pomordowanych przez Niemców przodków. Z nimi trzeba postępować na zasadzie "ząb za ząb", gdyż innych rodzajów współistnienia narodów nie uznają.

Obrazek użytkownika damascen

01-02-2018 [21:41] - damascen | Link:

To jest bardzo dobry, inteligentny pomysł: nie wiem jak go rozpropagować (żeby dotarł "na samą górę"), ale nie wahałbym się przed jego zastosowaniem! Dziękuję i dla ilustracji problemu polecam ten link: https://www.youtube.com/watch?v=nu6t9YmHvT4  - zgroza, prawda?

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

01-02-2018 [23:07] - Imć Waszeć | Link:

Tak, ten film jest oskarżeniem "naszej" klasy politycznej o głupotę wrodzoną albo i coś znacznie gorszego. Gdyby w Polsce przestrzegano rzeczywiście prawa, to niektórzy politycy powinni wylądować dożywotnio w więzieniu za współpracę z obcym wrogim nam państwem i jego służbami w celu planowego niszczenia wizerunku Polski, zrzucaniu winy za holokaust, sabotażu, dywersji oraz współudział przy próbie bezczelnego jej okradania. Mam nadzieję, że ta ustawa będzie pierwszą z serii, które skutecznie usuną z naszej polityki izraelskich agentów wpływu i pospolitych regularnych agentów, którym diaspora płaci w międzynarodowych fuchach, próbujących szczuć Polaków na Polaków.

Obrazek użytkownika paparazzi

01-02-2018 [18:55] - paparazzi | Link:

Bo to jest mafia jak Cosa Nostra a raczej Kasa Ostra.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

02-02-2018 [08:46] - rolnik z mazur | Link:

10/10 i nic dodać nic ująć. Reszta to teatr dla gawiedzi do której i ja się zaliczam. Pozdrawiam ro z m.