Pożegnanie Brunona Ponikiewskiego

27 sierpnia 2014 r. odszedł Brunon Ponikiewski, członek KPN i NSZZ „Solidarność”, w 2009 r. odznaczony przez ś. p. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Urodził się 21 czerwca 1956 r. w Siemianowicach Śląskich. W 1980 r. wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej. Współorganizował jej struktury w Rybnickim Okręgu Węglowym. W sierpniu i wrześniu 1980 uczestniczył w strajku w kopalni ZMP w Żorach. Od września 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, brał udział w kolejnym strajku w KWK ZMP, a następnie był współzałożycielem i stanął na czele grupy podziemnej Legion Polski. Był autorem, drukarzem i kolporterem pisma „Bagnet" oraz ulotek; 31 stycznia 1982 r. uczestniczył w próbie wysadzenia pomnika Armii Czerwonej w Żorach. Internowany, następnie aresztowany i skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności, w więzieniu przebywał do sierpnia 1985 r.

Po 1989 r. nadal działał na rzecz wolności. Był m.in. członkiem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach, członkiem założycielem i prezesem Stowarzyszenia Działaczy Niepodległościowych Nieprzejednani.

O pracy Brunona Ponikiewskiego mówili Jadwiga Chmielowska; Piotr Pyzik, poseł na Sejm (PIS); Marcin Waszczuk z Komendy Zwiazku Strzelec; Urszula Krawczyk-Neupert. Przybyły poczty sztandarowe KPN i Strzelca.

Cześć Jego pamięci.
 
(Wykorzystano http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/katowice/zmarl-brunon-ponikiewski-19562014 )

 
Mariusz Cysewski
 
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com  
http://www.facebook.com/cysewski1

YouTube: