Putin dokonał zamachu stanu w Rosji ?

Żona Kurskiego napisze książkę o nim ! Pogrąży męża „ ...” Rozwód Jacka Kurskiego jest w toku, a pierwsza sprawa rozwodowa już się odbyła. Jednak para z kilkunastoletni stażem raczej nie rozwiedzie się w spokoju. Jak donosi „Fakt” Monika Kurska, czyli niemal była już zona polityka prawicy ma zamiar wydać o nim książkę! Czy będzie to książka odsłaniająca tajemnice życie Kurskich? Na razie nie wiadomo. Wiadomo zaś dlaczego żona Kurskiego postanowiła sięgnąć po pióro i przelać na papier swoje myśli i spostrzeżenia: „Byłam przecież świadkiem wielu politycznych wydarzeń i sytuacji” powiedziała ponoć, a pomysłem na książkę dzieli się z przyjaciółmi,....(źródło )

Prezydent Rosji Władimir Putin zwolnił ze stanowisk wysokich oficerów struktur siłowych oraz członków Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. „..”Jak donosi Euromaidanpress, stanowiska straciło łącznie 18 oficerów w randze generałów i pułkowników. „...(więcej )

wybitny chiński politolog, wiceprezes Towarzystwa Międzynarodowych Badań Strategicznych w Szanghaju profesor Feng Shaolei:Wydaje się, że BRICS to nie tylko nowy format dla reformy międzynarodowego systemu finansowego, ale także w szerszym znaczeniu - platforma do omówienia możliwych obszarów współpracy w nowej sytuacji gospodarczej. Jest to również baza polityczna dla budowy nowego ładu międzynarodowego.”...”Niektóre kraje BRICS, jak na przykład Rosja i Chiny, mają dobre stosunki dwustronne. Jednak, nie są one jednym organizmem gospodarczym. Dana umowa umożliwia jego powstanie.Ściśle mówiąc, decyzja o utworzeniu Banku Rozwoju BRICS posiada wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także polityczny. Po upadku koncepcji tak zwanego „konsensusu waszyngtońskiego” na bazie wspólnych wartości (idea, której celem było zbudowanie jednobiegunowego świata z centrum w Stanach Zjednoczonych), świat potrzebuje nowych rozwiązań. BRICS proponuje własną wersję „połączenia różnic” - koncepcję policentrycznego i multicywilizacyjnego systemu międzynarodowego. '.....(więcej

2012 rok Komorowski „Jeśli zależy namna (…) zapobieżeniu sytuacji, w którejRosja nie pójdzie drogą autorytarnego kapitalizmu (jaki realizowany jest w Chinach),to należy ją przyciągać, a w tym procesiesami Rosjanie dokonają wyboru europejskiej drogi do dobrobytu i bezpieczeństwa. „...(więcej )

Zbigniew Brzeziński „Iran potencjalnie może dysponować jedną nieprzetestowaną bombą atomową, a Izrael ma ich od 150 do 200. Stąd, gdyby Żydzi chcieli, mogliby uśmiercić wszystkich Irańczyków.  „...”Waszyngton powinien zawrzeć ciche porozumienie z Pekinem i Moskwą dotyczące tego, co w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki będzie można uznać za niedopuszczalne zagrożenie. Ze względu jednak na słabość Rosji i jej zaangażowanie na Ukrainie, Brzeziński postuluje ściślejszą współpracę z Chińczykami. „...”Wciągnięcie Rosji do UE „w interesie naszego wspólnego dobra” Brzeziński ostro skrytykował  niemoc i samolubstwo Europejczyków, zainteresowanych jedynie „dzieleniem pieniędzy w Brukseli” i nie mających szerszej wizji polityki międzynarodowej. Wyraził jednak nadzieję, że w końcu Rosja zostanie wciągnięta do UE „czując na sobie oddech Chińczyków, co będzie w interesie naszego wspólnego dobra".Dlaczego Brzeziński postuluje ścisłą współpracę z Chińczykami? Uważa on, że między USA i Chinami „nie ma ideologicznego zderzenia, jak to miało miejsce w przypadku konfliktu USA z ZSRR czy z Niemcami hitlerowskimi". Zdaniem byłego doradcy Cartera „Stany Zjednoczone i Chiny są skazane na współpracę, jeśli świat ma mieć system, który jest skuteczny.” Amerykanie jednak nie powinni „obnosić się” z tą współpracą, by nie prowokować jej przeciwników.”. ...(więcej )
 

Artur Zawisza „ Korwin-Mikke jest np. fanatykiem Putina. My jesteśmy fanatykami sprawy polskiej.Wywiad Sławomira Jastrzębowskiego z Arturem Zawiszą w programie Więc jak?

W kwestii ukraińskiej Donald Tusk został nawrócony na PiS?
- Tak. Pisowcy się z tego cieszą. My uważamy, że nie powinniśmy stawać po stronie Ukrainy. Zreszą po drugiej stronie sporu też nie. Korwin-Mikke jest np. fanatykiem Putina. My jesteśmy fanatykami sprawy polskiej.
- Ale wasz patron Roman Dmowski mówił, że z Rosją trzeba się zbliżać, a car jest wspaniałym człowiekiem.
- Nie mówił tego o carze, ale mówił, że w wojnie światowej Polska winna stanąć po stronie jednych zaborców przeciwko drugim. Czyli przeciwko naporowi germańskiemu razem z Rosją.
- Ruch Narodowy mówi, że powinniśmy stanąć po stronie Putina?
- Teraz nie ma takiej wojny. Mamy do czynienia z niepisanym sojuszem niemiecko-rosyjskim. Dmowski miał łatwiej, bo te dwie potęgi stanęły naprzeciwko siebie. My może i byśmy chcieli z Putinem rozmawiać, ale Rosja ma dziś zupełnie innych partnerów, Chiny, Indie, Brazylię. Z punktu widzenia Rosji Polska jest niestety tylko pyłkiem na wietrze.
- W jednej z wypowiedzi powiedział pan, że Korwin-Mikke jest psychopatą. Ale ten psychopata ma 12 procent, wy niecałe 2. Może należałoby się od niego uczyć?
- On jest bardziej socjopatą, ma trudności w realnej komunikacji społecznej.
- Powiedział pan, że jest psychopatą, to cytat z pana wypowiedzi.

  • Nie ma trudności w tworzeniu kabaretu dla publiczności. Tym razem kabaret się sprawdził. Korwin-Mikke drogo sprzedał bilety na kabaret JKM. My idziemy ciężką drogą, bo nie jesteśmy tak widowiskowi czy cyrkowi.”...(źródło )

2012 rok Sirgjej Karaganow „Pomruki przyszłej wojny„  
”Wracam do przekonania, że region szeroko pojętego Bliskiego Wschodu już dawno przekroczył granicę destabilizacji: gdzie nie spojrzeć, gdzieś trzaskają fundamenty, gdzieś tli się pożar. Indie i Pakistan, Iran o krok od posiadania broni jądrowej, Irak w stanie agonalnym, Syria, Libia, otoczony przez wrogów Izrael, Egipt i Tunezja w stanie zapaści, Libia w stanie rozpadu.
Angażowanie się po którejkolwiek ze stron, jak chcieliby niektórzy politycy rosyjscy jest równie nieodpowiedzialne, co nierozsądne. (…). I tak jesteśmy bliżej, niż byśmy chcieli, granic tego regionu: zarówno Rosja, jak jej najbliżsi sąsiedzi również mogą paść ofiarą rozprzestrzeniającego się chaosu. Czekają nas wieloletnie manewry, "skracanie frontu", raz i drugi przyjdzie zapewne również sięgnąć po groźbę użycia siły, kiedyś przejść do obrony czynnej.”Wielkie ruchy i przesilenia w światowej gospodarce i polityce, rozwój państw Bliskiego Wschodu, wreszcie gorączkowa aktywność lub przeciwnie – bierność starych, wielkich potęg czynią wybuch wielkiego konfliktu w tym regionie czymś właściwie nieuchronnym „.....”Również strategię gospodarczą naszego kraju trzeba zacząć wykuwać, biorąc pod uwagę wysoce prawdopodobną perspektywę dziesięcioleci wojen i konfliktów na naszej południowej flance. Ten konflikt wpłynie nie tylko na kondycję rynku paliw i surowców czy przebieg gazo- i ropociągów – warunkować będzie światową koniunkturę gospodarczą, prowadząc do ograniczenia popytu na wiele towarów i usług. Praktycznie upadnie rynek nieruchomości i usług turystycznych, musimy liczyć się z ogromnym naciskiem migracyjnym, a w ślad za nim – religijnym i terrorystycznym. Destabilizacja Bliskiego Wschodu zmusza nas do radykalnych zmian w polityce wewnętrznej i gospodarczej.„...”Równolegle ma miejsce zjawisko trudne do wytłumaczenia na płaszczyźnie racjonalnej: powrót do ideologii na poziomie światowej polityki. Osłabiony i zepchnięty do defensywy w rywalizacji z "nowymi" krajamiZachód nie tylko wrócił do prozelickiego zapału w głoszeniu demokracji, ale wręcz gotów jest to robić zbrojnie. Równolegle postępuje "reideologizacja" na płaszczyźnie religijnej, szczególnie w świecie muzułmańskim, a także w relacjach między kręgiem islamu a innymi kulturami i cywilizacjami.„....” Starczy dodać do tegokryzys systemowy, jaki zgodnie z przewidywaniami dotknął UE, spadek notowań USApo dwóch poważnych porażkach wojskowych i politycznych oraz prestiżową porażkę amerykańskiego modelu gospodarczego – i obraz jest już prawie pełny. „....”Nieuchronność nowego konfliktu.Jak się wydaje, przesłanek, które pozwalałyby przewidywać niebezpieczeństwo wybuchu nowej wojny światowej, jest aż za wiele. Osobiście przekonany jestem, że wybuchłaby ona już dawno, gdyby nie mistyczny lęk, jaki wywołuje zachowany potencjał jądrowy Rosji i USA oraz mniejsze, lecz również niewiarygodnie groźnie arsenały innych krajów.”.....”W Izraelu, bez względu na duży potencjał jądrowy i potężne siły zbrojne coraz częściej dochodzą do głosu nastroje, które można określić jedynie mianem "bliskich panice"."Arabska wiosna" i początek upadku kolejnych nieprzyjacielskich, lecz relatywnie słabych reżimów, z którymi można było się porozumieć, tylko umacnia ten stan, czemu trudno się dziwić, skoro reżimy te po kolei zastępowane są przez rządy mniej stabilne, mniej odporne na postulaty demosu, mówiąc wprost – będące często zakładnikami tłumu. To zaś oznacza bardziej antyizraelskie.„.....”To pytanie zbliża nas do jeszcze jednej kwestii,przesądzającej o (de)stabilizacji na Bliskim Wschodzie: do pytania o rolę Zachodu. Daleki jestem od tego, by doszukiwać się jego inspiracji w kolejnych "rewolucjach arabskich": nie sposób było to dostrzec ani w Egipcie, ani w Tunezji. Można raczej uznać, że wyniki tamtejszych zrywów "zagospodarowywane" były przez polityków Zachodu, usiłującego zrekompensować swoją słabość geopolityczną. Gdzie indziej jednak Zachodowi rzeczywiście zdarza się odgrywać negatywną rolę, po prostu ze względu na fakt, że poważny kryzys, jakiego doświadcza, zmusza go do poszukiwania taktycznych zwycięstw, odwracających uwagę wyborców i utwierdzających ich w przekonaniu o przewadze. Europejskie elity intelektualne i polityczne jeszcze intensywniej niż dotąd zajmują się "krzewieniem demokracji" (…). Rosyjscy czytelnicy tych wersów mogą w tym momencie przypomnieć sobie, per analogiam, hasło "Więcej socjalizmu!", z którym rozpoczynał swoją pierestrojkę Gorbaczow. „.....”Autor jest przewodniczącym Rady Polityki Zewnętrznej i Obronnej, jednym z najbardziej wpływowych analityków i strategów rosyjskich, nieraz określanym mianem „moskiewskiego Kissingera".„....(więcej )

„Wielkie porozumienie Rosji i Chin. Oba kraje stworzą wspólną agencję ratingową. Rosyjski minister finansów Anton Siłuanow chce by ratingi agencji były apolityczne.
To już kolejny element wzmacniania współpracy między tymi krajami. Wystarczy przypomnieć, że w połowie maja Moskwa i Pekin podpisały kontrakt na dostawy rosyjskiego gazu do Chin. Umowa obejmuje okres 30 lat.Jak podaje Polska Agencja Prasowa, pod koniec kwietnia agencja ratingowa Standard and Poor's obniżyła, po raz pierwszy od ponad pięciu lat, rating Rosji z poziomu BBB do BBB minus, tłumacząc swą decyzję rosnącym napięciem w stosunkach rosyjsko-ukraińskich.”..(źródło )
------------
Ważne

2012 rok Komorowski „Jeśli zależy nam na (…) zapobieżeniu sytuacji, w której Rosja pójdzie drogą autorytarnego kapitalizmu (jaki realizowany jest w Chinach),to należy ją przyciągać, a w tym procesiesami Rosjanie dokonają wyboru europejskiej drogi do dobrobytu i bezpieczeństwa. „...(więcej )

Prezydent Rosji Władimir Putin zwolnił ze stanowisk wysokich oficerów struktur siłowych oraz członków Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. „..”Jak donosi Euromaidanpress, stanowiska straciło łącznie 18 oficerów w randze generałów i pułkowników. „...(więcej )

--------------------
Mój komentarz

Putina nie ma co przeceniać, bo to zwykły kretyn , który wziął sobie o trzydzieści lat młodszą konkubinę i rżnie przy niej macho . Wojny mu się zachciało . I dał się wciągnąć , on i Merkel w amerykańską pułapkę .
Ale Amerykanie nie docenili Chińczyków, którzy wyszli z tej konfrontacji geopolitycznie wzmocnieni . Amerykanie ustami Brzezińskiego już zaczynają skomleć i coś bredzi o sojuszu USA z Chinami , w zamian za wciągnięcie Rosji do ...Unii Europejskiej .

Od ponad stu lat Sany Zjednoczone są jedynym centrum planowania dalekosiężnej obliczonej czasem na dziesięciolecia aktywności geostrategicznej .Oczywiście robią to nie w interesie coraz biedniejszych i upodlonych ekonomicznie Amerykanów , ale warstwy panującej , oligarchów . Najlepszym przykładem jest pułapka , prowokacja w jaka wpędzili Niemcy i Rosję . Amerykanie przez sześc lat udawali że nie interesują się Europą ,że Niemcy i Rosja mogą sami zbudować nowy ład w Europie. Najlepszym przykładem tego jak Rosja dała się zwieść i jak kiepskie są jej geostrategiczne centra analityczne są analizy Karaganowa ( http://mojsiewicz.salon24.pl/227433,karaganow-o-wspolnym-europejskim-dyktacie-niemiec-i-rosji ) Bardzo nielicznej warstwie oligarchów amerykańskich też uderzyła woda sodowa do głowy i uwierzyli ,że wszędzie na świecie wprowadzą socjalistyczny Konsensus Waszyngtoński ,że zapanują nad całym światem .

Chińczycy jednak jak widzimy zbudowali różnie potężne i skuteczne centrum , które jest wstanie rzucić wyzwanie Amerykanom . Rosjanie i Niemcy marzyli co zbudowaniu jakiegoś amorficznego bytu pod nazwą Związku Europejskiego, który uwolniłby ich już na zawsze od dyktatu Stanów Zjednoczonych , a Rosję osłonił przed zagrożeniem chińskim. Chiny cierpliwie czekały na swoją szansę .

Amerykanie weszli do Europy , oddzielili politycznie i gospodarczo Unie Europejska od Rosji. Doprowadzili do względnej izolacji Niemiec .Odbili Niemcom ich ekonomiczny i polityczny protektora jakim były państwa Europy Środkowej ,w tym Polska , odbiły Ukrainę z rąk Rosji i zrobiły z niej swój polityczny protektorat .

I znowu nastąpił zwrot . Chiny stworzyły potężny sojusz po swoim przywództwem w tej dziedzinie, która decyduje o bycie lub niebycie całych państw i narodów. Stworzyły sojusz finansowy Chin , Rosji , Indii , Brazylii i RPA . Uderzyły w samo serce potęgi USA . A fundamentem tego sojuszu są prawie czterobilonowe dolarowe rezerwy walutowe i jun , walut największej liczonej w parytecie siły nabywczej gospodarki świata , czyli Chin .

Ale jest też inny aspekt przywództwa Chin nad tym potężnym sojuszem . To nie tylko wpływu finansowe, ale i polityczne . Nie ma co liczyć na pomysłowość złodziej okradającego własny kraj jakim jest Putin , ale być może już teraz dział on po dyktando ekspertów chińskich , którzy chcą go utrzymać przy władzy , zreformować struktury polityczne i gospodarcze Rosji , czyli zlikwidować fundamenty panującego w Rosji Konsensusu Waszyngtońskiego i wyrwać tym samym Rosję definitywnie z orbity Zachodu .

Putin ma już umowę z Chinami , dzięki której ma to o co żebrają Europejczycy , czyli nieograniczony dostęp do rynku finansowego i instrumentów finansowych opartego o juanie.. dzięki czemu zapobiegnie sterowanemu przez oligarchów amerykańskich załamaniu rubla i rynku finansowego .

Wypowiedział w porozumieniu z Chińczykami wojnę rolna z Europą , bo jak inaczej tłumaczyć fakt ,że Chiny natychmiast zaczęły tworzyć potężne centrum logistyczne dostarczania żywności do Rosji koło granicy . Zresztą , jeśli Putin co jest koszmarem Ameryki dokona obalenia Konsensusu Waszyngtońskiego to za cztery, pięć lat Rosja będzie nie tylko samowystarczalna żywnościowo , ale stanie się eksporterem żywności .

Teraz Putin dokonał małego zamachu stanu dokonując czystki w kluczowych dla kontroli nad państwem resortach siłowych . To oznacza wzrost koncentracji władzy w rękach Putina . Oczywiście była to konieczność w sytuacji, gdy Amerykanie otwarcie nawoływali rosyjskich oligarchów do obalenia Putina

I jeśli spełni się koszmar Komorowskiego , to Putin przy pomocy Chin i chińskich doradców stworzy rządy autorytarne , podporządkuje oligarchów władzy politycznej oraz co jest konieczne albo wywłaszczy ich z monopoli energetycznych , albo silenie opodatkuje ich koncerny podporządkuje drobiazgowej kontroli ze strony państwa , tka że skończy się wywóz setek miliardów dolarów za granicę .

Wojna nie jest na rękę Putinowi ,potrzebuje jedynie utrzymania konfliktu dla celów polityki wewnętrznej , czyli do czasu zniszczenia pozycji knujących przeciwko niemu oligarchów i wprowadzenia rządów autorytarnych

Przy okazji gratuluję tym wszystkim w PiS, które szkodzą Kaczyńskiemu i Obozowi patriotycznemu promując Kurskiego .

Video "Konspira" Braun - Morawiecki cz. 2
Video Janusz Korwin Mikke i Wipler we Włocławku

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Link do Różne takie

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

YouTube: