Fraszka sielska...

U nas w Polsce jakoś nie dzieje się wiele
W Platformicach urodziło się dwugłowe cielę…
Na Zachodzie bez zmian – nie ma godziny
Bez codziennie powszechnej strzelaniny.