Obrona Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przed likwidacją!

Bytom, dnia 17 marca 2014 r.

Zarząd Województwa Śląskiego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40–032 Katowice

List otwarty w obronie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Zdecydowanie protestujemy przeciwko włączeniu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w strukturę Muzeum Śląskiego w Katowicach, czy też każdej innej formie likwidacji łączącej się z utratą jego historycznej tożsamości.

Muzeum z ponad 100-letnią tradycją, o wielokulturowych korzeniach, jako instytucja trwale wpisująca się w europejskie dziedzictwo regionu, nie powinno stać się obiektem manipulacji podyktowanej krótkowzrocznymi trendami politycznymi. Usunięcie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z muzealnej mapy Polski stanowić będzie niewątpliwie przekreślenie dorobku kulturalnego wielu pokoleń Ślązaków, a przede wszystkim niepowetowaną stratę dla dziedzictwa narodowego i ponadnarodowego.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu na trwale wpisało się w przestrzeń kulturową i ugruntowało swą wiodącą pozycję jako inicjator i aktywny uczestnik wielu znaczących przedsięwzięć muzealnych w skali kraju w czasach znacznie trudniejszych i niesprzyjających szeroko pojętej działalności muzealnej. Trudno sobie zatem wyobrazić, że wraz ze stale postępującą demokratyzacją życia publicznego mogą być podważane fundamentalne podstawy dziedzictwa cywilizacyjnego. Polityka ta sprzeczna jest z pielęgnowanym w Europie regionów przywiązaniem do tradycji, kultury i tożsamości narodowej.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest depozytariuszem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego mikro- i makroregionu, Polski, Europy i świata.

Społeczeństwo obywatelskie naszego kraju pokłada nadzieję, że będące w jego służbie samorządy regionalne będą realizować optymalne programy zabezpieczania, badania i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Warunkiem jest opracowanie takich programów poprzez regularne konsultacje z podmiotami kompetentnymi, czyli skupiającymi ludzi zawodowo związanych z nauką i kulturą w danym regionie. Jest to jedyny sposób na rozsądną politykę wspierającą rozwój, jak i właściwe wydawanie pieniędzy regionalnych, państwowych i unijnych.

Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz – Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa
prof. dr hab. Michał Buchowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 
Przewodniczący Światowej Rady Towarzystw Antropologicznych (WCAA)
prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska – Nysa
prof. dr hab. Beata Gabryś – Kierownik Katedry Botaniki i Ekologii, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś – Kierownik Katedry Zoologii, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Dariusz Iwan – Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa
prof. dr hab. Wiesław Krzemiński – Kierownik Muzeum Przyrodniczego, ISiEZ PAN Kraków
ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor – Wydział Teologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Tadeusz Riedel – Gdańsk
prof. dr hab. Zofia Sokolewicz – em. prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. zw. Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
dr Anna Spiss – emerytowany kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie
mgr Inż. Michał Szwarc – Dyrektoriat Światowego Kongresu Kresowian
prof. dr hab. Jacek M. Szymura – Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Piotr Wilczek – Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

 _____________
Do wiadomości:

- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

------------------
PROSIMY o WSPARCIE!!! 
Proszę wejść na stronę i dokonać wpisu.

http://obronamuzeum.pl/?cpage=...
------------------

Opracował: © Roman Andrzej Śniady,   Wrocław,  dnia 30/04/2014 r.
Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)