Polsko nie śpij, oni w "nocy działają"!!!

W tym historycznym  momecie (Ukraina)  pilnujmy jednak także  tego, co się dzieje obecnie w Polsce,  w polskim Sejmie RP i rządzie...

My zajmujemy się teraz Ukrainą, a polski rząd z pomocą Sejmu w tym samym czasie, przede wszystkim zajmują się ubezwłasnowolnianiem polskiego społeczeństwa i ograniczaniem Naszych praw konstytucyjnych.

Polecam do poczytania, co mieli i mają w planie:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.n...
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.n...
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.n...
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.n...

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.n...

Opracował:

© Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 23.02.2014 r.

Niezależny Monitoring Środowiska

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)