TABLICA SŁAWOMIRA SKRZYPKA W KATOWICACH

24.02 (poniedziałek) o godz.13 odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Sławomira Skrzypka na ścianie Liceum im.Curie-Skłodowskiej w Katowicach u.3 Maja 42. Tablicę ufundował Prezydent Katowic Piotr Uszok na mój wniosek jako radnego PiS i Przewodniczącego Katowickiego Klubu "Gazety Polskiej" im.Sławomira Skrzypka. Po odsłonięciu tablicy będzie możliwość złożenia kwiatów. Po uroczystości odsłonięcia odbędzie się konferencja poświęcona Sławomirowi Skrzypkowi z udziałem min. Macieja Ratajczyka (przyjaciel Sławomira Skrzypka z czasów opozycji), Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS posła Mariusza Błaszczaka i prof.Eugenisuza Gatnara, członka rady nadzorczej NBP.