Żądajmy delegalizacji Palikota

Katowice, 18 listopada 2013 r.
Mariusz Cysewski
WOLNY CZYN
Pismo KPN Obszaru V[1]
(adres)

Prokuratura Apelacyjna w Katowicach ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

Art. 137 § 1 kodeksu karnego stanowi:

Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 133 kodeksu karnego stanowi:

Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

13 listopada 2013 r. na stronie internetowej serwisu YouTube pojawił się film zatytułowany „Spaliliście naszą tęczę, my spaliliśmy waszą flagę”[2]. Przedstawia zniszczenie polskiej flagi. Dowód: załączony materiał filmowy i zdjęciowy. Z dowodów wynika, że sprawcy sami siebie określają jako tzw. „Twój Ruch”; tą ukradzioną nazwą posługuje się organizacja przestępcza utworzona przez Janusza Palikota, oddelegowanego przez Targowicę - Platformę Obywatelską do aktywizacji degeneratów.

Żądam ścigania i ukarania sprawców.

Żądam realnych wreszcie kroków zmierzających do delegalizacji organizacji przestępczej Palikota.

Mariusz Cysewski   [1] Winieta „Wolnego Czynu”, wydawanego w Podziemiu od 1985 r., naśladuje szatę graficzną pisma tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej „Rząd i Wojsko” założonego w 1916 r. przez Adama Skwarczyńskiego, kapitana 1. Brygady Legionów J. Piłsudskiego. [2] http://www.youtube.com/watch?v=L5Wx4gwvWtc
 
YouTube: