"Nie dbam jaka spadnie kara"... Odmawiam zeznań

TYLKO U NAS! Relacja filmowa z przesłuchania! NIKT inny tego nie sfilmuje!

Nawet jako świadek - możesz odmówić zeznań. I powinieneś. Są bowiem miary łajdactw tego państwa, miary dawno już przekroczone. Trzeba tylko liczyć się z ceną... Ale co nie kosztuje - nic nie jest warte

24 października 2013 r. policja w Piekarach Śląskich wezwała Mariusza Cysewskiego, redaktora pisma „Wolny Czyn KPN Obszaru V” by przesłuchać go jako świadka wystąpienia patriotów w obronie Polski w Sądzie Okręgowym w Krakowie 12 kwietnia 2013 r. Dziennikarz odmówił odpowiedzi na pytania śledczych.

Relacja filmowa poniżej. Z przyczyn oczywistych jakość filmu nie zachwyca.

Oto odmowa na piśmie: 

Katowice, 24 października 2013 r.
 
Mariusz Cysewski
WOLNY CZYN
Pismo KPN Obszaru V[1]
tel. 511 060 559
 (adres)
 
Komenda Miejska Policji
Piekary Śl.

ODMOWA ZEZNAŃ

W dniu dzisiejszym stawiam się na doręczone wezwanie i niniejszym odmawiam zeznań. Zależnie od przedmiotu pytań, złożę je w innej jednostce dochodzeniowej.

Z powodów następujących.

1. Przy wejściu do tut. komendy zawiesili sobie państwo tablicę pamiątkową w rocznicę powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Nie widzę możliwości rozmowy z kimś, kto uważa się za kontynuatora Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa ani trochę bardziej, niż z kontynuatorami NKWD i Gestapo.

2. 17-18 października 2010 r., realizując plan Janusza Sochackiego z tutejszej prokuratury i Wojciecha Szczygła z prokuratury w Zawierciu, nielegalnie pozbawili mnie państwo wolności. O ile wiem, Sochacki do dziś w najlepsze kieruje tutejszą prokuraturą i „nadzoruje” państwa „czynności”. 25 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał porwanie mnie przez państwa w celu wymuszenia z 17-18 października 2010 za „oczywiście niezasadne” i zasądził kwotę zadośćczynienia za ten akt bandytyzmu i bezprawia. Do tego aktu bandytyzmu i bezprawia wnieśli państwo swoje elementy „autorskie”. W sprawie tej toczy się również postępowanie karne, które oprócz Sochackiego i Szczygła w przyszłości objąć może – i powinno – również bezpośrednich wykonawców ich przestępstwa, czyli państwa. W tym postępowaniu karnym co najmniej jeden zarzut dotyczy konkretnie państwa. Toczy się też proces cywilny przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. W obu tych sprawach na jaw mogą wyjść kolejne okoliczności, które obciążą niektórych z państwa z imienia i nazwiska.

3. Według mojej wiedzy, państwo jeszcze nigdy nie prowadzili żadnego postępowania w związku z jakimkolwiek przestępstwem. Za to prowadzą państwo wyłącznie postępowania związane z przestępstwami niepopełnionymi, by wspomnieć tylko sytuacje z T. S., którego podżegali państwo do składania fałszywych zeznań i fabrykowali fałszywe dowody w kilku sprawach. Więc mam państwa za szajkę utworzoną i działającą wyłącznie w celu grupowego popełniania przestępstw z art. art. 231 § 2, 235, 236, 238 kk.

Może by państwo już sobie dali spokój?

Spoza gór i rzek wyszliście tu na brzeg? No i chwatit’. A teraz z powrotem: ruszaj pierwszy korpus wasz, na wschód z powrotem marsz.
 

Mariusz Cysewski

 
Otrzymują egz.:
1, adresat;
1, a/a

  [1] Winieta „Wolnego Czynu”, wydawanego w Podziemiu od 1985 r., naśladuje szatę graficzną pisma tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej „Rząd i Wojsko” założonego w 1916 r. przez Adama Skwarczyńskiego, kapitana 1. Brygady Legionów J. Piłsudskiego.

 

O co chodzi w sprawie?
Niemal każda rodzina w Polsce padła ofiarą sowieckich i niemieckich zbrodni wojennych. W Polsce są miliony ofiar tych zbrodni. Polska jest jedynym państwem w Europie z tak ogromną liczbą ofiar; i jedynym państwem, które w osamotnieniu stawiało opór obu zbrodniczym państwom totalitarnym. Sowiecka Rosja do dziś określa skład osobowy narzuconego Polsce rządu najezdniczego i wewnętrzne porządki w Polsce.

11 lipca 2011 r. ukazał się kolejny numer czasopisma „Przekrój”. Na okładce znalazł się rysunek z polską flagą i napisem: „My, Polacy, zabójcy Żydów” a wewnątrz komentarz Mariusza Nowika; w nim wypowiedź:

„Zbyt łatwo zapominamy, że ci, którzy znaleźli śmierć w płonącej stodole, w obozach koncentracyjnych, komorach gazowych i gettach, mieli polskie obywatelstwo. Mówili po polsku, chodzili do polskich szkół. Byli Polakami. Dopóki nie zrozumiemy, że 70 lat temu sami sobie zgotowaliśmy ten los, nie wyciągniemy nauki z tej lekcji historii”.

Podkreślenie nasze.

Po zapoznaniu się z publikacją red. Cysewski złożył w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie publicznego znieważenia narodu polskiego, tj. o czynie z art. 133 kk. Prokuratura (Jolanta Śliwa) odmówiła wszczęcia śledztwa; nie przesłuchała A. Rumianka (redaktora pisma) ani wspólników spółki wydającej „Przekrój”, według niepotwierdzonych informacji prasowych powiązanych ze służbami specjalnymi Rosji. Matactwom prokuratury towarzyszyła wzbierająca fala antypolskiej propagandy w całym kraju. Prokuratura wszczęła też śledztwo przeciwko red. Cysewskiemu gdy wyraził pogląd, że uczestnicząc w kampanii oszczerstw wymierzonych w Polskę prokuratura stała się rzeczniczką propagandy hitlerowskiej. 29 stycznia 2013 r. prokuratura w Krakowie (Cezary Kwiatkowski) umorzyła śledztwo w sprawie znieważenia narodu polskiego (sygn. 5 DS 60/12). Zażalenie na to postanowienie trafiło do tzw. „Sądu Okręgowego” w Krakowie a ten 12 kwietnia 2013 r. je odrzucił (sędzia Katarzyna Wysokińska-Walenciak, sygn. III Kp 260/13). K. Wysokińska-Walenciak wykluczyła przesłuchanie poszkodowanych i nawet nie udawała, że zapoznaje się z obszernym aktem oskarżenia przeciw sprawcom. Publiczność na sali sądowej zareagowała żywiołowo na to obraźliwe orzeczenie, przez co miało dojść do naruszenia nietykalności sędzi. Zob. relację filmową z tej rozprawy – łącza poniżej. Dodano 1 listopada 2013 r.: 1 listopada 2013 r. Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Małopolska zaapelował do ministra niesprawiedliwości o „głęboką reformę i naprawę wymiaru sprawiedliwości” wskazując na antypolskie orzeczenie z 12 kwietnia (źródło tutaj). 

Patologie i przestępstwa sądowe - jak i większość najgroźniejszych przestępstw, w tym wymierzona w Polskę kłamliwa propaganda w znanych dziś formach - będą niemożliwe, a sądy szanowane, dopiero gdy w Polsce orzekać będą sądy niezależne naprawdę - tj. ławy przysięgłych złożone z 12 obywateli losowanych do każdej sprawy odrębnie.

Sprawa Przekroju ma swoje „odpryski”. I tak, za opór przeciw propagandzie środowisk hitlerowskich w Polsce i za skuteczne zaskarżenie wspomnianego postanowienia Jolanty Śliwy – Moskale wszczęli śledztwo przeciw skarżącemu, czyli M. Cysewskiemu. 26 czerwca b. r. – tempo wydarzeń było tu błyskawiczne - w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach (sędzia Iwona Wróbel) odbyła się pierwsza rozprawa procesu Cysewskiego. Obawiając się rozgłosu i związanej z tym reakcji społeczeństwa, sąd ten we wrześniu postanowił prowadzić proces w niejawnym trybie kapturowym - i przemocą usunął M. Cysewskiego z sali jego własnego procesu. Zob. relacje: http://www.youtube.com/watch?v=y_OMbKqeCUI oraz http://www.youtube.com/watch?v=LYtrde3-kDM

26 września 2013 r. „sąd” w Gliwicach (Andrzej Kieć) skazał M. Cysewskiego na karę grzywny w wysokości 7,000 złotych za odmowę wyznania winy Polski i przeprosin Cysewskiego za niemiecką zbrodnię wojenną w Jedwabnem i za inne niemieckie zbrodnie wojenne (zob. http://naszeblogi.pl/41487-7000-zlotych-kary-za-odmowe-przeprosin-za-jedwabne ).
 

* * *

 
Zobacz też:
Postanowienie prokuratury o odmowie ścigania A. Rumianka i M. Nowika:
http://wolnyczyn.neon24.pl/post/88536,o-tym-jak-przekroj-narodu-polskiego-nie-zniewazyl
Całość aktu oskarżenia przeciw A. Rumiankowi i M. Nowikowi:
http://naszeblogi.pl/41094-kto-przeprasza-za-jedwabne
Relacja z rozprawy „Sądu” Okręgowego w Krakowie 12 kwietnia 2013 r.:
Wersja krótka:
http://www.youtube.com/watch?v=xbxMQAymNLI
Wersja pełna – 8 części:
http://www.youtube.com/watch?v=ZRa3mpwIdmQ
http://www.youtube.com/watch?v=kRHFxrQ7rKk
http://www.youtube.com/watch?v=CzYHcDTYgCE
http://www.youtube.com/watch?v=WZ2yMc89gAM
http://www.youtube.com/watch?v=Ye0TZqXV9WY
http://www.youtube.com/watch?v=0N9SHk2xr_U
http://www.youtube.com/watch?v=3Ga1TJN964I
http://www.youtube.com/watch?v=KyCAHnP3mo8
Relacja z tajnej rozprawy „Sądu” Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach 26 czerwca 2013 r.:
http://www.youtube.com/watch?v=y_OMbKqeCUI oraz
http://www.youtube.com/watch?v=LYtrde3-kDM
Relacja z tajnej rozprawy „Sądu” Okręgowego w Gliwicach 26 września 2013 r.:
http://www.youtube.com/watch?v=2nCmvqJrc_U
http://naszeblogi.pl/41487-7000-zlotych-kary-za-odmowe-przeprosin-za-jedwabne
 

* * *

Kontakt: tel. 511 060 559
https://sites.google.com/site/wolnyczyn/
http://www.youtube.com/user/wolnyczyn
http://mariuszcysewski.blogspot.com/
ppraworzadnosc@gmail.com

 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika herbu Rogala

28-10-2013 [09:02] - herbu Rogala | Link:

wiadomosc poczta wew. Prosze o potwierdzenie.

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski

28-10-2013 [10:12] - Mariusz Cysewski | Link:

Pozdrawiam serdecznie

Obrazek użytkownika fritz

28-10-2013 [11:09] - fritz | Link:

pozdrawiam z szacunkiem

Obrazek użytkownika kat

28-10-2013 [20:21] - kat | Link:

SZACUN i 3MAJ się ciepło...pozdrówka