myślą, mową, uczynkiem

com pomyślał - pomyślałem
   obrazy
   przywarły do ściany Czasu
   ślepe na krew za paznokciami wstydu
   będą tak tkwiły
   dopóki nie zliże ich
   blask Twego Miłosierdzia
 
com powiedział - powiedziałem
   kamienie
   ruszyły lawiną krzywd
   głuche na skowyt przerażonej krtani
   będą tak gnały
   dopóki nie złapie ich
   pułapka Twej Miłości
 
com uczynił - uczyniłem
   rzeźby
   stanęły na drodze Dziejów
   nieczułe na śpiew żył syzyfowych rąk
   będą tak stały
   dopóki nie obudzi ich
   wicher Twego Oddechu