Według prof. Wojciechowskiego Tusk jest złodziejem

List Braci Rothschildów do bankierów z Nowego Yorku 1863 rok …...„Tylko mniejszość potrafi zrozumieć zasady działania tego systemu ( kredytowego ) Owa mniejszość to albo ludzie ogromnie zainteresowani płynącymi zeń korzyściami finansowymi ,albo ludzie( politycy ) uzależnieni od jałmużny, która system ów zapewnia. Ludzie z tych dwóch grup społecznych nigdy nam się nie przeciwstawią . Natomiast zdecydowana większość ludzi nie jest stanie zrozumieć i pojąć owej władzy i wyższości nad innymi , jaką daje kapitał wytworzony i pomnożony w tym systemie. Ludzie ci znoszą ucisk bez słowa skargi , bez cienia świadomości , bez żadnych podejrzeń wobec systemu , który przynosi szkodę im i ich interesom „ Song Hongbing „ Wojna o pieniądz „ ..”( więcej)

Tomasz Urbaś „Tusk drukuje kasę „ ….”Emisja złotego przez NBP jest tak olbrzymia, że bank centralny musiał w akcji gaśniczej ściągać nadmiar gotówki z banków komercyjnych, emitując bony pieniężne. Na koniec 2008 r. ich poziom wynosił 18 mld zł, a na koniec 2012 r. 100 mld zł. Co dostał Skarb Państwa, starano się ściągnąć z rynku, zasuszając środki w bankach dostępne dla konsumentów i przedsiębiorców. „...”Gigantyczne wpłaty NBP do budżetu państwa, Jacek Rostowski na wyścigi emitujący polskie obligacje za granicą oraz inżynieria finansowa w „Polskich inwestycjach" mają wspólny mianownik. Rządowi brakuje pieniędzy i sięgnął po stare sprawdzone rozwiązanie – dodruk pieniądza. Mimo zakazu konstytucyjnego. Wynik również jest sprawdzony – wzrost cen. „.....”Tymczasem po cichu Jacek Rostowski znalazł jeszcze jedno źródło pieniądza dla budżetu – bankowe „drukarki". „....”Rząd premiera Tuska jest rekordzistą w dziedzinie zadłużania państwa. W 2010 r. deficyt budżetowy rządu i samorządów osiągnął rekordowe 7,9 proc. PKB. Gdy rząd zaciąga coraz więcej długów, pożyczający oczekują coraz większych odsetek. Do listopada 2012 r. odsetki płacone przez budżet państwa wyniosły 41 mld zł i znacznie przekroczyły wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Finansom publicznym zagraża spirala zadłużenia i kryzys zadłużeniowy: zwiększenie długu skutkuje większymi odsetkami, większe odsetki to większy deficyt budżetowy, większy deficyt budżetowy to większy dług i tak w kółko, aż do krachu. „....” Uznani ekonomiści nie mieli również nic przeciwko temu, że rząd Donalda Tuska otrzymuje z NBP wpłatę z zysku stanowiącą aż 26 proc. osiągniętego deficytu budżetowego. I to mimo że zysk NBP oparty na zyskach kursowych ma charakter wyłącznie księgowy. Zależy od kursu walutowego przy kupnie i sprzedaży zagranicznych papierów skarbowych. Jego naliczenie i wypłata to forma emisji złotego. Najbardziej gorącego, nasilającego inflację złotego – wprost z banku centralnego. „...(źródło)

Profesor Wojciechowski „Za obecny dług zapłacą obywatele. Powiększanie długu publicznego staje się więc zamaskowaną formą kradzieży „....”Oznacza to, że zaciąganie pożyczek przez rządzących narusza przykazanie "nie kradnij!" i właściwie powinno być ścigane przez prawo „...”Następnie kradzieżą jest wywoływanie inflacji przez emisję pustego pieniądza i lewych papierów wartościowych, praktyka powszechna. „...”Cechy oszukańczej piramidy finansowej ma system emerytalny, w którym składkami ściągniętymi dziś spłaca się stare zobowiązania, a płacącym obiecuje, że kiedyś przyszły rząd coś im da „....(więcej )

„Polacy zarabiają coraz więcej , ale stać ich na coraz mniej „ „Twarde dane o nominalnych wynagrodzeniach i tłok w galeriach handlowych dowodzą, że się bogacimy. Ale to pozory. W 2012 r. przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły o 3,4 proc., ale w tym czasie żywność podrożała o 4,3 proc. – W rezultacie za przeciętną pensję można było kupić mniej artykułów spożywczych niż w poprzednich latach – mówi prof. Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. „....(źródło )
------
Mój komentarz

II Komuna to państwo bandytyzmu podatkowego. Ale chciwość socjalistów jest nie do ugaszenia . Dług publiczny , inflacja jako metody politycznych złodziei okradania Polaków z ich pracy , oszczędności .

System podatkowy i finansowy doprowadził miliony Polaków do nędzy . Nigdy w historii Polski w czasie pokoju i braku klęsk żywiołowych nie było tyle głodnych dzieci

Według danych przedstawionych przez Dom Badawczy Maison 8,5 procent dzieci w Polsce, czyli około 800 tysięcy jest niedożywionych „...(źródło)

Filon z Aleksandrii „"Ilekroć banda złodziei uchwyci w pewnym stopniu władzę, potrafią oni zagrabić całe państwa, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościach oligarchicznych, spragnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są w istocie dziełem rabunku „...(więcej )

Już do tysięcy lat nic się nie zmienia .Ilekroć banda złodziei uchwyci władzę tylekroć grabią ludzi podatkami , tylekroć dokonują potwornych kradzieży , a ich rządy to w istocie jeden wielki rabunek .

Profesor Wojciechowski jednoznacznie określił dług i dodruk pieniądza , czyli wywoływanie inflacji przez rząd jako złodziejstwo , jako formę kradzieży.

Do czego tolerowanie socjalistycznych złodziei i bandytów u władzy prowadzi ? Pozwoliłem sobie zilustrować to tekstami i analizami Misesa , Reismana i Wellingsa . Wynika z nich jednoznacznie ,że Unia Europejska a z nią Polska , czy raczej okupująca ją II Komuna buduje hitlerowski gospodarczy ekonomiczny ustrój .

Reisman pokazuje proces jak taki socjalistyczny ustrój przekształca się w dyktaturę totalitarną . Jako emocjonalna refleksję czym się kończą rządy socjalistów i lewicowych fanatyków przedstawiam przemówienie szefa rządzącej partii na jej kolejnym kongresie

video „ Przemówienie Hitlera z 10 .09 1934 roku
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

George Reisman „ Dlaczego nazizm był socjalizmem , oraz dlaczego socjalizm był totalitaryzmem „ ….”Celem tego wystąpienia są dwie rzeczy. Po pierwsze, chcę pokazać, dlaczego nazistowskie Niemcy były państwem socjalistycznym, a nie kapitalistycznym. Po drugie, chcę pokazać, dlaczego socjalizm — rozumiany jako system gospodarczy opierający się na państwowej własności środków produkcji — pociąga za sobą dyktaturę totalitarną. „....|”Opisanie nazistowskich Niemiec jako państwa socjalistycznego było jednym z wielkich dokonań Ludwiga von Misesa. „...”Podstawą tezy, że nazistowskie Niemcy były państwem kapitalistycznym, był fakt, iż większość przemysłu pozostawała tam rzekomo w rękach prywatnych. Mises wykazał, że prywatna własność środków produkcji istniała jedynie z nazwy pod rządami nazistów. Rzeczywistym właścicielem środków produkcji był niemiecki rząd. Dlatego też to rząd, a nie nominalni właściciele, decydował o tym, co będzie wytwarzane, w jakiej ilości, w jaki sposób i komu będzie sprzedawane. Podobnie też ustalane były ceny oraz zarobki, a także wysokości dywidend, jakie mieli otrzymywać nominalni właściciele. Jak pokazał Mises, pozycja rzekomych właścicieli prywatnych była w zasadzie zredukowana do bycia rządowymi zarządcami.„.....”De facto państwowa własność środków produkcji — jak określał ją Mises — logicznie wynika z fundamentalnej zasady kolektywizmu przejętej przez nazistów. Stanowi ona, że dobro wspólne ma prymat nad dobrem prywatnym, zaś jednostka jest środkiem do osiągania celów państwa. Jeśli więc jednostka jest środkiem do osiągania celów państwa, to oczywiste jest, że jej własność także. Tak jak jednostka jest własnością państwa, tak to, co ona posiada, jest nią również. „.....”Taki był socjalizm zaprowadzony przez nazistów. Mises nazywał go socjalizmem na niemiecką lub nazistowską modłę. Odróżniał się on od bardziej oczywistego socjalizmu Sowietów, który Mises zwał socjalizmem na wzór rosyjski lub bolszewicki. „....(źródło )

Wellings ”W odróżnieniu od czasów tradycyjnego socjalizmu aktualny interwencjonizm państwowy jest ukryty pod zasłoną nominalnej własności prywatnej przedsiębiorstw. Jednakże firmy nie działają w warunkach wolności, tylko sztywnych ram regulacyjnych kierowanych przez polityków i urzędników. Mało tego, część dużych przedsiębiorstw egzystuje w ramach reguł gospodarczych, które można nazwać korporacyjnym socjalizmem, ponieważ rząd je ratuje, bo podobno są zbyt duże i ważne, by upaść. System ten niszczy konkurencję ze strony mniejszych firm i uczestników rynku. „....”Zasadniczo legislacja UE powoduje duże koszty i działa jako główny hamulcowy wzrostu gospodarczego. Doprowadziła ponadto do kryminalizacji wielu rodzajów działalności gospodarczej, ograniczając wolność. „....”Energia po żywności to kolejna potrzeba, którą zaspokajamy. Efektem jest rosnąca liczba gospodarstw domowych, których dotyka deficyt paliw. Potroiła się od 2003 r. Nazywamy to ubóstwem energetycznym, a oznacza to sytuację, kiedy gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 10 proc. dochodu na wytworzenie energii i ciepła w domu „...(więcej )

Państwo lub instytucje Unii mają zatwierdzać szefów prywatnych firm (autentyczne!).”....”„Europa chce socjalizmu, monopolu państwa, sztucznego pełnego zatrudnienia, a w końcu kartek na wszystko „ tak pisze Dr Jarosław Mulewicz, były główny  negocjator Układu o Stowarzyszeniu Polski  z UE „....(więcej )

video „ Przemówienie Hitlera z 10 .09 1934 roku
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

Leszek Pietrzak „Adolf Hitler doszedł do władzy w Republice Weimarskiej, stosując brutalny szantaż wobec przeciwników politycznych „..”Nie zawahał się posłużyć tymi metodami nawet wobec urzędującego prezydenta Paula von Hindenburga. Ale Hitler zachował przy tym demokratyczne pozory, dzięki czemu jeszcze dzisiaj dominuje pogląd, że władzę swoją zdobył w sposób legalny. „......”Ale najważniejsza runda walki o władzę dopiero nadchodziła. Hitler zamierzał za wszelka cenę zostać kanclerzem niemieckiej republiki. Miał za sobą poparcie przemysłowców i bankierów, którzy mieli dość wiecznych strajków i protestów w kraju. Za obietnice wzrostu produkcji przemysłowej i przestawienia jej na tory ekonomiki zbrojeniowej Hitler zyskał poparcie właścicieli hamburskich stoczni, szefów koncernów Flicka, Siemensa oraz bankiera Kurta von Schrödera. Dołączyli do nich wkrótce kolejni przemysłowcy i bankierzy. Kontakty z nimi ułatwiał Hitlerowi Hjalmar Schacht – były prezes Reichsbanku, dwa lata wcześniej odsunięty z tej funkcji za popieranie narodowych socjalistów. Schacht i Schröder byli inicjatorami memorandum skierowanego do prezydenta Hindenburga, w którym domagali się, aby ten powierzył funkcję niemieckiego kanclerza Hitlerowi. Tego rodzaju zabiegi wywierały presję na Hindenburga i jego polityczne zaplecze. „.....”Hitler zapragnął jeszcze większej władzy. Dążył do tego, nie licząc się absolutnie z niczym. 28 lutego 1933 r. nakazał podpalić Reichstag, aby mieć pretekst do zawieszenia konstytucyjnych praw Niemców. I tym razem, z powodu haków Hitlera, Hindenburg kontrasygnował hitlerowski dekret „O ochronie narodu i państwa" de facto zawieszający prawa obywatelskie (prawo do aresztowań bez kontroli sądu, do cenzury prasy i korespondencji, podsłuchów telefonicznych, zakaz zgromadzeń itd.). W marcu 1933 r. Hitler wymusił ponowne wybory parlamentarne, w czasie których, w atmosferze szantażu i wszechobecnej przemocy, narodowi socjaliści zdobyli 44 proc. głosów. 100 posłów opozycji trafiło do aresztu, a pozostali przeciwnicy polityczni zostali zastraszeni. W kadłubowym Reichstagu hitlerowcy bezkarnie uchwalili nadzwyczajne pełnomocnictwa dla swojego wodza, dzięki którym mógł objąć władzę dyktatorską. „.....(źródło)

Urbaś „ Ach, gdyby tak NBP kupił polskie obligacje państwowe w zamian za złotego... Wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Tylko ten cholerny art. 220 ust. 2 ustawy zasadniczej zakazujący finansowania przez bank centralny deficytu budżetowego polskiego rządu. A przecież amerykańska Rezerwa Federalna emituje dolara, skupując dług rządu Stanów Zjednoczonych. Z kolei NBP wobec zakazu konstytucyjnego lokuje środki za granicą w teoretycznie bezpieczne długi państwowe z obligacjami rządu Stanów Zjednoczonych na czele. Czarodziejom z Ministerstwa Finansów zaświtał pomysł. My (poprzez NBP) kupimy obligacje zagranicznych rządów (konstytucyjnie niezakazane), a wy, zagranica, kupcie obligacje polskiego rządu. W efekcie do rządu trafi pachnący złoty wprost z NBP w zamian za polskie obligacje skarbowe. „...”Zapłaciliśmy za to rosnącymi cenami. Metoda obejścia konstytucji spowodowała również tragedię w realnej gospodarce. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, oraz konsumenci stopniowo zostali pozbawieni finansowania (wypychanie). Nowy pieniądz zaczął wpływać do gospodarki przez beneficjentów budżetu, w tym zwłaszcza znajomych królika. Im żyło się lepiej. Inni popadali w tarapaty finansowe. W końcu pesymistyczne nastroje zaczęły dominować, w IV kwartale 2012 r. konsumpcja i inwestycje stanęły, dolce vita się  skończyło  i Polska stoi u progu recesji. „...(źródło )

Rudecka Kalinowska „Usunięcie Jacka Kurskiego – facet po ujawnieniu, że ma kochankę, znika. Wróble ćwierkają, że żona Ziobry , Patrycja Kotecka, osobiście po redakcjach jeździła z rewelacjami o życiu prywatnym Kurskiego. Sprawa o tyle dziwna, że Kurski ze swoją inteligencją wypraną z wszelkich hamulców moralnych, wydaje się w partii Ziobry niezbędny, wręcz konieczny, jako ten „zły policjant”. Ten, który nie tylko ściąga na siebie niechęć, ale jego diaboliczny cynizm może ślamazarnemu intelektualnie i nielotnemu zbieraczowi haków na innych, Ziobrze, podsuwać błyskotliwe rozwiązania i pomysły. Cymański, chociażby się zagadał na śmierć, do poziomu Kurskiego nie dorasta. „...(źródło)

video „ Przemówienie Hitlera z 10 .09 1934 roku
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

YouTube: