STOP WYBIELANIU NIEMIEC ZA II WŚ - WAŻNY APEL.

DOŚĆ ZAKŁAMYWANIU HISTORII.

http://www.truthaboutcamps.eu/

Proszę przekazujejcie dalej tą stronę, która jest obroną przed kłamliwymi zwrotami "polskie obozy".

"Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Witryna edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej przedstawia podstawowe informacje o obozach zagłady i obozach koncentracyjnych utworzonych przez III Rzeszę Niemiecką na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej. Gdy w światowych mediach pojawiają się krzywdzące określenia, przypisujące zorganizowanie tych obozów narodom okupowanym, przypominamy, że jedyną i pełną odpowiedzialność za stworzenie „fabryk śmierci” ponoszą Niemcy. Chcemy, by tragedia ofiar na zawsze była przestrogą przed nieludzkim systemem totalitarnych dyktatur"

ANGIELSKA WERSJA STRONY DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:

http://www.en.truthaboutcamps.eu/

German death camps and concentration camps in Nazi occupied Poland 1939-45

The educational portal of the Institute of National Remembrance presents basic information on the death and concentration camps established by the Third German Reich in occupied Poland during World War II. While in international media appear harmful terms that ascribe the establishment of these camps to nations under occupation, we demonstrate that the sole and full responsibility for the creation of „death factories” lies with Germany. It is our intention that the tragedy of the victims be a perpetual warning against an inhuman system of totalitarian dictatorships.

Proszę przekazujcię ją przez portale społecznościowe, e-maile itd.